Pošta

Výsledky matematických soutěží

Přehled výsledků matematických soutěží v tomto školním roce si můžete prohlédnout v tomto článku (po rozkliknutí).

Matematická olympiáda 5. – 9. ročník

Žáci řeší doma úlohy školního kola. Úspěšní řešitelé postupují do okresního kola.

Úspěšní řešitelé školního kola byli:

Anna Hradilová 6.A

Pavel Šesták 7.A

Martina Klhůfková 7.B

Ondřej Klhůfek 7.B

 

Úspěšnými řešiteli okresního kola byli Ondřej Klhůfek, Pavel Šesták

 

Matematický klokan 2. – 9. ročník

Matematická soutěž, která probíhá v mnoha zemích Evropy i v Austrálii, kde vznikla. Žáci stejné věkové kategorie řeší stejné příklady, kromě několika úloh, které zařazují organizátoři příslušné země. Soutěž probíhá každoročně ve všech zemích ve stejný den - vybraný pátek v březnu.

Má pouze školní kolo. Soutěžili všichni žáci, kteří byli v den soutěže 17.3. ve škole. Soutěž má pro žáky základních škol kategorie: Cvrček 2. a 3. ročník, Klokánek 4. a 5. ročník,

Benjamín 6. a 7. ročník, Kadet 8. a 9. ročník.

 

V roce 2017 byli nejúspěšnější tito žáci:

Cvrček: 2. ročník Jonáš Batěk 2.A 3. ročník Hana Konečná 3.

Klokánek: 4. ročník Filip Zapletal 4.A 5. ročník Filip Zavadil 5.A

Benjamín: 6. ročník Petr Kadlec 6.A 7. ročník Simona Hejníková 7.A

Kadet 8. ročník Jiří Matulík 8.A 9. ročník Lucie Košinová 9.

 

Pythagoriáda 5. – 8. ročník

Žáci řeší zadané úlohy ve škole. Úspěšní řešitelé postupují do okresního kola.

Úspěšní řešitelé školního kola:

Matyáš Minařík 5.A

Filip Zavadil 5.A

Petr Kadlec 6.A

Pavel Šesták 7.A

 

Úspěšný řešitel okresního kola

Matyáš Minařík 5.A

 

Turnaj v řešení SUDOKU

Řešení SUDOKU patří do matematického tématu Číselné a logické řady.

SUDOKU řešili přihlášení žáci 6. – 9. ročníku ve školním kole.

Nejlepší výsledky ve školním kole měli v jednotlivých ročnících

Aneta Matulíková 6.B Monika Potočná 7.B

Vendula Pagáčová 8.B Michal Fryštacký 9.

 

Tito žáci postoupili do turnaje v Uherském Hradišti, kde soutěžili žáci z celého Zlínského kraje.

Zde se umístil Michal Fryštacký na 2. místě.

Mezi prvních osm se umístily Aneta Matulíková a Monika Potočná.

Autor: Pavel Fryštacký Vydáno: 30.5.2017 10:18 Rubrika: Nezařazeno Přečteno: 586x

Zprávičky

Exkurze

V únorových dnech se osmý ročník a 7. B podívali k HZS Zlínského kraje. Exkurze byla velmi poutavá: žáci poznali zázemí, techniku a "život" profesionálních hasičů. Po této návštěvě si prověřili svoji fyzickou kondici při bruslení na zimním stadioně.
Při další exkurzi navštívil osmý ročník ZZS ZK. Žáci měli možnost prohlédnout si sanitku, vyzkoušet si veškeré její vybavení, zopakovat si zásady první pomoci a stejně jako u hasičů poznat "život" zdravotního záchranáře.
Poté se žáci přemístili do krajské knihovny. Paní knihovnice jim ukázala jak správně citovat a pracovat se zdroji. Věřím, že všechny nabyté vědomosti uplatní žáci i v praktickém životě.
Libuše Kračinová

Pěvecká soutěž "O zámecký klíč"

V sobotu 3. března se konala v Přerově pěvecká soutěž "O zámecký klíč". Soutěže se zúčastnili Ondřej Milink z 5. ročníku a Antonín Žůrek z 8. ročníku. Oba hoši zazpívali na výbornou a postupují do červnové přehlídky, Tonda navíc postoupil do krajského kola v Prostějově, které se uskuteční v dubnu.
Ilona Doleželová

Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR"

Dne 6. 2. 2018 proběhlo regionální kolo této soutěže ve Valašském Meziřičí, do kterého postoupila Martina Zbořilová z 9. B třídy. Šlo hlavně o praktické dovednosti v chemické laboratoři. I když do celostátního kola nepostoupila, přesto nás krásně reprezentovala. Přejeme ji hodně úspěchů i v dalším studiu a hlavně u přijímacích zkoušek. M. Mrázková

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz