Pošta

Sběr použitého kuchyňského oleje

Po starém papíru, bateriích a drobných elektrospotřebičích budeme nově sbírat i použitý kuchyňský olej. Lze ho využít jako druhotnou surovinu a tím přispět k ochraně životního prostředí. Pro více informací klikněte na nadpis článku.

Použitý kuchyňský olej ucpává odpady, způsobuje problémy v čistírnách odpadních vod a nepatří ani do popelnice. Pokud se rozhodnete udělat další krok k ochraně životního prostředí, můžete sbírat použitý olej do PET láhve a po jejím naplnění ji přinést do školy a uložit ji do označené nádoby na nádvoří školy. Prostředky získané za olej budou použity na nákup vybavení a pomůcek pro žáky prostřednictvím dětského parlamentu. Děkujeme a těšíme se na Váš zájem.

Autor: Pavel Fryštacký Vydáno: 22.3.2016 08:00 Rubrika: Informace Přečteno: 1191x

Zprávičky

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Úřad práce ČR – krajská pobočka ve Zlíně bude 21. 11. 2017 organizovat Burzu práce a Přehlídku středních škol v prostoru 14/15 Baťova institutu ve Zlíně od 9 do 17 hodin. Jde o nabídku oborů středních škol především ze Zlínského kraje s pracovními nabídkami řady firem z tohoto regionu. Akce je určena nejen žákům ZŠ, kteří si volí svou první vzdělávací cestu, ale i jejich rodičům, kteří by jim s volbou měli pomoct. M. Mrázková, VP

Adaptační pobyt pro 5. ročník

Ve dnech 4. - 6. října prožili páťáci adaptační pobyt na Revice ve Vizovicích. Během tří dnů se vzájemně blíže poznávali, trénovali spolupráci a komunikaci v rámci třídy. Viz fotogalerie.
L. Kračinová, L. Škutková, P. Gavendová

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Naše škola byla od ledna 2017 zařazena do programu MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.. Jedná se o personální podporu ZŠ školním asistentem a personální podporu MŠ chůvou. Jedním z výstupů tohoto projektu jsou i odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. Dne 14. 9. 2017 proběhlo setkání rodičů žáků 1. třídy na téma „Úskalí přechodu dětí z MŠ na ZŠ“ a 5. tříd se zaměřením na téma „Přechod žáka na jinou školu“. Obě setkání lektorovala paní ředitelka ZŠ Sazovice Mgr. Věra Velísková. Další setkání rodičů našich žáků čeká 14. 11.2017 pod vedením Mgr. Karla Opravila. Bude zaměřeno na školní neúspěšnost. M. Mrázková

Nejnovější foto

20171012_134234Galerie: Drakiáda
Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz