Pošta

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

IČ: 70871035

E-mail: gregorovicovap@zsmysl.cz

Telefon:

577 121 063 - ředitel
577 121 063, 731 508 060 - zástupce ředitele, ekonom, kabinety
731 508 061 - školní jídelna
734 156 331 - školní družina
731 508 062 - mateřská škola

Datová schránka: 2q9mdur

Vedení školy

Ředitelka školy
Mgr. Pavla Gregorovičová - gregorovicovap@zsmysl.cz
Zástupce ředitele
Mgr. Tomáš Kačor - kacort@zsmysl.cz
Vedoucí učitelka MŠ
Zdeňka Kutrová - kutrovaz@zsmysl.cz

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí ŠPP - Výchovná poradkyně
Ing. Mariana Mrázková - mrazkovam@zsmysl.cz
Školní metodik prevence
Mgr. Libuše Kračinová - kracinoval@zsmysl.cz
Asistent pedagoga
Lucie Buňková, DiS. - bunkoval@zsmysl.cz
Žaneta Štěrbíková, DiS. - sterbikovaz@zsmysl.cz
Eliška Brázdilová - brazdilovae@zsmysl.cz
Koordinátor EVVO
Mgr. Pavel Fryštacký - frystackyp@zsmysl.cz

Třídní učitelé 2018 - 2019

I.A Mgr. Lenka Škutková - skutkoval@zsmysl.cz
I.B. Mgr. Markéta Pospíšilová - pospisilovam@zsmysl.cz
II.tř. Mgr. Kateřina Javorská - javorskak@zsmysl.cz
III.A Mgr. Hana Dřímalová - drimalova@zsmysl.cz
III.B Mgr. Jitka Gazdošová - gazdosovaj@zsmysl.cz
IV.A Mgr. Aneta Hradilová - hyncicovaa@zsmysl.cz
IV.B Mgr. Petra Gavendová - gavendovap@zsmysl.cz
V.A Mgr. Marie Karlíková - karlikovam@zsmysl.cz
V.B Mgr. Magda Kutrová - kutrovam@zsmysl.cz
VI.A Mgr. Petr Měrka - merkap@zsmysl.cz
VI.B Mgr. Renata Mezlová - mezlovar@zsmysl.cz
VII. Mgr. Pavel Fryštacký - frystackyp@zsmysl.cz
VIII.A Mgr. Jana Stará - staraj@zsmysl.cz
VIII.B Mgr. Josef Janečka - janeckaj@zsmysl.cz
IX.A Ing. Mariana Mrázková - mrazkovam@zsmysl.cz
IX.B Mgr. Libuše Kračinová - kracinoval@zsmysl.cz

Ostatní pedagogičtí pracovníci

PaedDr. Jana Šopíková - sopikovaj@zsmysl.cz
Bc. Ladislav Závrbský - zavrbskyl@zsmysl.cz
Mgr. Lenka Dědičová - dedicoval@zsmysl.cz
Zuzana Hutlová - hutlovaz@zsmysl.cz
Lenka Rašíková- rasikoval@zsmysl.cz
Mgr. Michal Šálek (učitel náboženství)

Vychovatelé školní družiny

Martin Budiš - budism@zsmysl.cz
Luďka Štěrbíková - sterbikoval@zsmysl.cz
Žaneta Štěrbíková, DiS. - sterbikovaz@zsmysl.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci

Hospodářka Hana Veselská - veselskah@zsmysl.cz
Školník Jan Mokrý - mokryj@zsmysl.cz
Úklid Stanislava Mimránková, Lenka Dlabajová, Lenka Rašíková

Kdo nám vaří

Vedoucí školní jídelny Olga Hrabalová - jidelna@zsmysl.cz
Kuchaři Miroslav Horák, Martina Štěpaníková, Andrea Hradilová

Mateřská škola

Vedoucí učitelka Zdeňka Kutrová - kutrovaz@zsmysl.cz
Učitelky
Ilona Doleželová - dolezelovai@zsmysl.cz
Marta Hejdová - hejdovam@zsmysl.cz
Pavla Bakalová - bakalovap@zsmysl.cz
Kuchařka Ilona Hořčicová
Pomocná kuchařka Michaela Nováková
Školnice Jana Vyoralová

Formulář pro odeslání e-mailu škole

Zprávičky

Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR"

Dne 21. 11. 2018 proběhlo na naší škole 1. kolo soutěže "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR". Zúčastnilo se ho 34 žáků 9. ročníku z celkového počtu 35 žáků. Tři nejlepší postoupí do krajského kola soutěže ve Valašském Meziřičí. Budeme jim držet palce. M. Mrázková (foto ve fotogalerii)

Jsme kamarádi

V uplynulých dnech proběhl ve 4. B a ve 3. B preventivní program Jsme kamarádi. Děti si vyzkoušely, jak se jim daří spolupráce s kamarádem i s celou třídou, potrénovaly vzájemnou důvěru a vnímání se navzájem.
L. Kračinová, P. Gavendová, J. Gazdošová

Setkání rodičů v MŠ

Ve středu 7. listopadu se v naší MŠ uskutečnilo setkání rodičů budoucích prvňáčků na téma "Školní zralost". Rodiče byli na začátku besedy seznámeni s průběhem zápisu do I. třídy. Dále pokračovala na dané téma svou přednáškou ředitelka ZŠ a MŠ Sazovice paní Mgr. Věra Velísková, která předala rodičům podrobnější informace o školní zralosti podle jednotlivých oblastí vývoje dítěte. Poté následovala diskuse na dané téma, rodičům byly také předány písemné materiály týkající se této problematiky.
Ilona Doleželová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz