Pošta

Soubory ke stažení

Tyto soubory si můžete volně stáhnout pro vlastní potřebu či k prostudování.

Základní škola

Formulář k uvolnění žáka

Prohlášení o zdravotním stavu (Při vícedenních akcích nutné odevzdat v den zahájení akce. Potvrzují rodiče.)

Školní řád 2017-2018

ŠVP ZV 2017-2018

Školní řád - individuální vzdělávání

Úprava rozpočtu na rok 2018. Vloženo 17.4.2018

Schválený střednědobý výhled na roky 2019 a 2020. Vloženo 18.12.2017

Schválený rozpočet na rok 2018. Vloženo 18.12.2017

Návrh střednědobého výhledu hospodaření na roky 2019 a 2020. Od 31.10.2017. Vloženo 1.11.2017

Úprava rozpočtu na rok 2017. Schváleno dne 5.6.2017. Vloženo 10.6.2017

Schválený rozpočet na rok 2017. Schváleno dne 3.4.2017. Vloženo 4.4.2017

Výroční zpráva 2016-2017

Školní družina

Řád ŠD 2017-2018

ŠVP ŠD 2017-2018

Mateřská škola

Školní řád 2017-2018

ŠVP PV 2017-2018

Školné 2017-2018

Ceny stravného v MŠ od 1.2.2018

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018-2019

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Dotazník školní zralosti

Školní jídelna

Vnitřní řád jídelny

Seznam alergenů a jejich označení v jídelníčku

Alergeny - legislativa

Ceny stravného od 1.2.2018

Školní poradenské pracoviště

Minimální preventivní program 2017-2018

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany na školách

Školní preventivní strategie

Vyhláška č. 72/2005 Sb. (novela)

Národní strategie primární prevence rizikového chovámí dětí a mládeže

Náplň práce výchovného poradce

Vyhláška č.116/2011 Sb.

Náplň práce školního metodika prevence

Škola

NázevPopisVelikostVloženo

Zprávičky

O hanáckyho kohóta

V sobotu 14. dubna proběhlo v Prostějově krajské kolo pěvecké soutěže v sólovém zpěvu lidových písní s názvem "O hanáckyho kohóta". Školu reprezentoval Antonín Žůrek ze sedmé třídy. Dařilo se mu velmi dobře, vyzpíval si stříbrné místo - gratulujeme.
Ilona Doleželová

Beseda s rodiči v MŠ

Ve středu 11. dubna se v naší MŠ uskutečnila v rámci projektu OP VVV beseda s rodiči budoucích prvňáčků na téma "Školní zralost". Rodiče byli na začátku besedy seznámeni s průběhem zápisu do I. třídy. Dále pokračovala na dané téma svou přednáškou ředitelka ZŠ a MŠ Sazovice paní Mgr. Věra Velísková, která předala rodičům podrobnější informace o školní zralosti podle jednotlivých oblastí vývoje dítěte. Poté následovala diskuse na dané téma a ukázka her, rodičům byly také předány písemné materiály týkající se této problematiky.
Ilona Doleželová

Prevence kriminality

Dne 22. 3. navštívila Policie ČR osmý ročník. Beseda se věnovala trestnímu právu a odpovědnosti. Zazněla témata jako řízení automobilu bez řidičského oprávnění nebo pod vlivem návykových látek, návykové látky, zneužívání dětí. Žáci byli tématy velmi zaujati, aktivně se zapojovali do diskuse.
L. Kračinová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz