Pošta

Školní družina

Ve škole jsou 3 oddělení školní družiny.

Provoz školní družiny: od 11:00 do 16:00 hodin

Telefon: 734 156 331

Vychovatelé:

I. odd. -  Luďka Štěrbíková (sterbikoval@zsmysl.cz)

II. odd. - Martin Budiš (budism@zsmysl.cz)

III. odd. - Mgr. Lenka Dědičová (dedicoval@zsmysl.cz)

 

Zprávičky: Vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018

Poplatek za ŠD - období 1. - 6. 2018 ve výši 570,- Kč: Děti mají v ŽK vlepeny lístečky s informacemi k platbě. VS je vytištěn tučně a je nutno ho napsat bezchybně ( není shodný s VS za    1. pololetí ). Poplatek uhraďte do 16. 3. 2018 .

POZOR!!!

* Od 1. 5. 2017 až do ukončení přestavby školy (duben 2018), nebudou z organizačních důvodů probíhat kroužky ŠD - šikovné ruce, míčové hry a florbal. Družina  bude i nadále v provozu do 16 hod. Přihlášky do kroužků ŠD na školní rok 2017/2018 dostanou děti na začátku školního roku.

* I. a II. oddělení školní družiny, ja až do ukončení přestavby přestěhované na hlavní budově. I. oddělení se nachází v přízemí ve třídě 1. A (pro škol. rok 2017/2018 - 2.A) a II. oddělení v   1. patře ve třídě 1. B (pro škol. rok 2017/2018 - 2. B).              V případě osobního vyzvednutí dítěte, zvoňte u hlavního vchodu do školy.

NEJBLIŽŠÍ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

20. 3. 2018 ( úterý ) pojede 1. a 2. oddělení na výlet do Dětského světa Floria v Kroměříži. Odjezd od školy ve 12 hod a předpokládaný návrat do 16 hod. Rozvoz do obcí je zajištěn. Akce bude hrazena z prostředků ŠD. Děti si vezmou sportovní oblečení ( tričko, kraťasy nebo lehké tepláky - na převlečení ), cvičky, svačinu, pití a přiměřené kapesné do bufetu na občerstvení. www.detskysvetkromeriz.cz

  Zprávičky

O hanáckyho kohóta

V sobotu 14. dubna proběhlo v Prostějově krajské kolo pěvecké soutěže v sólovém zpěvu lidových písní s názvem "O hanáckyho kohóta". Školu reprezentoval Antonín Žůrek ze sedmé třídy. Dařilo se mu velmi dobře, vyzpíval si stříbrné místo - gratulujeme.
Ilona Doleželová

Beseda s rodiči v MŠ

Ve středu 11. dubna se v naší MŠ uskutečnila v rámci projektu OP VVV beseda s rodiči budoucích prvňáčků na téma "Školní zralost". Rodiče byli na začátku besedy seznámeni s průběhem zápisu do I. třídy. Dále pokračovala na dané téma svou přednáškou ředitelka ZŠ a MŠ Sazovice paní Mgr. Věra Velísková, která předala rodičům podrobnější informace o školní zralosti podle jednotlivých oblastí vývoje dítěte. Poté následovala diskuse na dané téma a ukázka her, rodičům byly také předány písemné materiály týkající se této problematiky.
Ilona Doleželová

Prevence kriminality

Dne 22. 3. navštívila Policie ČR osmý ročník. Beseda se věnovala trestnímu právu a odpovědnosti. Zazněla témata jako řízení automobilu bez řidičského oprávnění nebo pod vlivem návykových látek, návykové látky, zneužívání dětí. Žáci byli tématy velmi zaujati, aktivně se zapojovali do diskuse.
L. Kračinová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz