Pošta

Školní družina

Ve škole jsou 3 oddělení školní družiny.

Provoz školní družiny: od 11:00 do 16:00 hodin

Telefon: 734 156 331

Vychovatelé:

I. odd. -  Luďka Štěrbíková (sterbikoval@zsmysl.cz)

II. odd. - Martin Budiš (budism@zsmysl.cz)

III. odd. - Mgr. Lenka Dědičová (dedicoval@zsmysl.cz)

 

Zprávičky: Vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018

POZOR!!!

* Ve čtvrtek 16. 11. 2017, bude z důvodu rekonstrukce školy provoz ŠD omezen do 13.30 h. Děti z Machové, Míškovic a Lechotic odjedou autobusem nejpozději v 13.10 h a na Hostišovou v 13.28 h. Děti, které si vyzvedávají rodiče, vyzvedněte osobně nejpozději do 13.30 h. Děkujeme za pochopení.

* Od 1. 5. 2017 až do ukončení přestavby školy (leden 2018), nebudou z organizačních důvodů probíhat kroužky ŠD - šikovné ruce, míčové hry a florbal. Družina  bude i nadále v provozu do 16 hod. Přihlášky do kroužků ŠD na školní rok 2017/2018 dostanou děti na začátku školního roku.

* I. a II. oddělení školní družiny, ja až do ukončení přestavby přestěhované na hlavní budově. I. oddělení se nachází v přízemí ve třídě 1. A (pro škol. rok 2017/2018 - 2.A) a II. oddělení v   1. patře ve třídě 1. B (pro škol. rok 2017/2018 - 2. B).              V případě osobního vyzvednutí dítěte, zvoňte u hlavního vchodu do školy.

NEJBLIŽŠÍ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

* 7. 12. 2017 jedou děti se školní družinou do Holešova na divadelní představení "Zimní příhody včelích medvídků". Zúčastní se děi I. a II. oddělení. Předpokládaý návrat kolem 15.30, rozvoz do obcí bude zajištěn. Celá akce je hrazena z prostředků ŠD. Zprávičky

Myškoláček

Dne 10. 11. vyrazili zástupci naší redakce do Brna na celostátní kolo soutěže Školní časopis roku, kam jsme se probojovali z krajského kola. V loňském roce jsme skončili na 16. místě v kategorii II. stupeň, letos jsme se posunuli hned na pátou příčku z 28 časopisů. Děkujeme, že nás čtete.
Redakce

Zábavná fyzika v 6.A

Některé učivo fyziky lze krásně vysvětlit na příkladu z praxe. Děti si názorně zkusily, jak probíhá difuze v kapalinách a plynech. Tato zábavná forma výuky nás opět utvrdila, že fyzika je opravdu všude kolem nás. Více ve fotogalerii. A. Bílková

Adaptační pobyt pro 5. ročník

Ve dnech 4. - 6. října prožili páťáci adaptační pobyt na Revice ve Vizovicích. Během tří dnů se vzájemně blíže poznávali, trénovali spolupráci a komunikaci v rámci třídy. Viz fotogalerie.
L. Kračinová, L. Škutková, P. Gavendová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz