Pošta

Aktuálně

 

Seznam školních akcí na školní rok 2018/2019

- leden - červen

Leden

23. ledna – třídní schůzka pro rodiče obou tříd spojená s přednáškou odborného logopeda 15.30 hodin – téma „Vývojové poruchy řeči v předškolním věku“

Únor

6. února – třídní focení a individuální focení ke Dni matek

11. února – maňáskové divadlo ŠIKULKA v MŠ

18. února – „Masopustní karneval“ v MŠ spojený s hudební produkcí

Březen

12. března  - divadlo POHÁDKY OD LENKY v MŠ

14. března – beseda pro rodiče obou tříd s odborným psychologem v 15. 30 hodin – téma „Formy domácích trestů v předškolním věku“

Duben

9. dubna – „Jarní tvořivé odpoledne rodičů s dětmi“ – 15 - 16.15 hodin

16. dubna – návštěva divadelního představení ve Zlíně na Malé scéně – DIVADLO DĚTEM

25. dubna – zápis dětí do I. třídy v ZŠ

Květen

2. května  - zápis nových dětí do MŠ – 13 – 16.30 hodin

12. května – besídka  dětí z Hostišové ke Dni matek

15. května – besídka všech dětí v MŠ ke Dni matek

22. května  - výlet do ZOO Lešná

30. května – dopolední návštěva předškoláků v ZŠ

31. května – návštěva „Pohádkového lesa“ ke Dni dětí

Červen

11. června – divadlo ČERVENÁ KARKULKA, ČERVENÁ SUKÝNKA v MŠ

11. června – po divadelním představení odjíždí děti ze II. třídy na dopravní hřiště

12. června – třídní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí – 15.30 hodin

26. června – „Slavnostní rozloučení s předškoláky spojené s pasováním“

 

 

 

 

Zprávičky

Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR"

Dne 21. 11. 2018 proběhlo na naší škole 1. kolo soutěže "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR". Zúčastnilo se ho 34 žáků 9. ročníku z celkového počtu 35 žáků. Tři nejlepší postoupí do krajského kola soutěže ve Valašském Meziřičí. Budeme jim držet palce. M. Mrázková (foto ve fotogalerii)

Jsme kamarádi

V uplynulých dnech proběhl ve 4. B a ve 3. B preventivní program Jsme kamarádi. Děti si vyzkoušely, jak se jim daří spolupráce s kamarádem i s celou třídou, potrénovaly vzájemnou důvěru a vnímání se navzájem.
L. Kračinová, P. Gavendová, J. Gazdošová

Setkání rodičů v MŠ

Ve středu 7. listopadu se v naší MŠ uskutečnilo setkání rodičů budoucích prvňáčků na téma "Školní zralost". Rodiče byli na začátku besedy seznámeni s průběhem zápisu do I. třídy. Dále pokračovala na dané téma svou přednáškou ředitelka ZŠ a MŠ Sazovice paní Mgr. Věra Velísková, která předala rodičům podrobnější informace o školní zralosti podle jednotlivých oblastí vývoje dítěte. Poté následovala diskuse na dané téma, rodičům byly také předány písemné materiály týkající se této problematiky.
Ilona Doleželová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz