Pošta

Aktuálně

 

Seznam školních akcí na školní rok 2018/2019

- září - prosinec

Září

19. září - třídní schůzka s rodiči - 15.30 hodin ve II. třídě

Říjen

9. října - Muzikohraní - výchovný koncert spojený s muzikoterapií v MŠ

16. října - Podzimní tvořivé odpoledne rodičů s dětmi - 15 hodin ve II. třídě

Listopad

7. listopadu - odborná přednáška pro rodiče předškoláků na téma "Školní zralost" - 15.30 hodin ve II. třídě

Prosinec

1. prosince - vystoupení dětí ze II. třídy na Mikulášském jarmarku v Mysločovicích

4. prosince - Mikulášská nadílka v MŠ

18. prosince - Vánoční nadílka v MŠ spojená s návštěvou mužského pěveckého sboru Hlahol

19. prosince - návštěva Vánoční akademie v ZŠZprávičky

Kariérové poradenství

Žáci 9. ročníku navštívili IPS ÚP ve Zlíně, kde se účastnili skupinového poradenství pod názvem "Hledám povolání, které se pro mě hodí". Doufáme, že jim odborníci pomohli s volbou, která je před nimi a to výběr školy, na které budou pokračovat v dalšim studiu. Přejeme jim úspěšné rozhodování. M. Mrázková, L. Kračinová

Předávání slabikářů

Naši prvňáčci jsou velmi šikovní. Za dva měsíce se naučili číst a psát mnoho písmen, a tak mohli z rukou deváťáků slavnostně převzít slabikáře. Více ve fotogalerii.
L. Kračinová, L. Škutková, M. Pospíšilová

Naše třída - moje parta

Během měsíce října navštívily organizace Madio z.s. a Unie kompas 4., 6. a 7. ročník s preventivním programem zaměřeným na vztahy ve třídě. Formou her a následných diskusí pracovali žáci na tom, aby rozvíjeli svůj třídní kolektiv - trénovali spolupráci, komunikaci, řešení konfliktů. Akce byla součástí projektu Naše třída - moje parta, který spolufinancuje Zlínský kraj.
L. Kračinová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz