Pošta

Aktuálně

 

Seznam školních akcí na školní rok 2018/2019

- leden - červen

Leden

23. ledna – třídní schůzka pro rodiče obou tříd spojená s přednáškou odborného logopeda 15.30 hodin – téma „Vývojové poruchy řeči v předškolním věku“

Únor

6. února – třídní focení a individuální focení ke Dni matek

12. února – maňáskové divadlo ŠIKULKA v MŠ

18. února – „Masopustní karneval“ v MŠ spojený s hudební produkcí

Březen

12. března  - divadlo POHÁDKY OD LENKY v MŠ

14. března – beseda pro rodiče obou tříd s odborným psychologem v 15. 30 hodin – téma „Formy domácích trestů v předškolním věku“

Duben

9. dubna – „Jarní tvořivé odpoledne rodičů s dětmi“ – 15 - 16.15 hodin

16. dubna – návštěva divadelního představení ve Zlíně na Malé scéně – DIVADLO DĚTEM

24. dubna – zápis dětí do I. třídy v ZŠ - 13 - 17.30 hodin

Květen

2. května  - zápis nových dětí do MŠ – 13 – 16.30 hodin

15. května – besídka všech dětí v MŠ ke Dni matek

22. května  - výlet do ZOO Lešná

30. května – dopolední návštěva předškoláků v ZŠ

31. května – návštěva „Pohádkového lesa“ ke Dni dětí

Červen

11. června – divadlo ČERVENÁ KARKULKA, ČERVENÁ SUKÝNKA v MŠ

11. června – po divadelním představení odjíždí děti ze II. třídy na dopravní hřiště

12. června – třídní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí – 15.30 hodin

25. června – „Slavnostní rozloučení s předškoláky spojené s pasováním“

Zprávičky

Ponožkový den

Světový den Downova syndromu je věnovaný všem lidem, kteří jsou jiní. Také my, žáci 3.B (a někteří učitelé) jsme dnes, 21. března vyjádřili těmto lidem svou podporu. Jak jsme to provedli? Úplně jednoduše! Oblékli jsme si zkrátka na každou nohu jinou ponožku, protože ….: „Máma říká, že se od ostatních ničím neliším, protože každý jsme jiný …, … jako ty ponožky.“
Jitka Gazdošová

Setkání rodičů v MŠ

Dne 14. 3. 2019 se uskutečnilo v naší mateřské škole setkání rodičů s odborným psychologem. Toto setkání na téma „Domácí formy trestů v předškolním věku“ se uskutečnilo v rámci projektu OP VVV – Úspěch pro všechny II. Odborný psycholog paní Mgr. K. Papajová nejdříve seznámila rodiče formou prezentace s různými výchovnými metodami. Dále poukázala na druhy odměn a trestů, které lze použít v praxi. V druhé polovině besedy následovala bohatá diskuse, kdy byly rodičům zodpovězeny různé dotazy a byly jim předány pokyny a rady, které mohou použít ve svém domácím prostředí. Přednáška rodiče velmi zaujala a odnesli si z ní spoustu užitečných poznatků.
Ilona Doleželová

Pěvecká soutěž "O zámecký klíč"

V sobotu 23. února se konala v Přerově pěvecká soutěž "O zámecký klíč". Naši školu reprezentoval Antonín Žůrek z 8.A třídy. Zazpíval na výbornou a postupuje do krajského kola v Prostějově, které se uskuteční v dubnu.
Ilona Doleželová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz