Pošta

Archiv zpráviček

Krabice od bot

Když děti darují dětem, je v tom spousta radosti.
A tak jsme se rozhodli, že nějakému kamarádovi nebo kamarádce naplníme prázdnou krabici od bot dětskými dárky.
Pastelkami, sešity či bloky na kreslení, hračkami, hezkým tričkem, bonbóny, co nás napadlo...
Do každého dárečku jsme přidali také přání. Krásně zabalené krabice pak naše paní učitelka odvezla. Věříme, že z dárků měli naši neznámí kamarádi radost.
Radost, pohodu, štěstí a zdraví v roce 2018 Vám přejí děti ze 2. B.
Vydáno: 8.1.2018 13:09

Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR"

Ze školního kola této soutěže, která je určená pro deváťáky, postoupili do druhého kola 3 nejlepší žáci + náhradník - Martina Zbořilová, Michal Novosad, Adam Vybíralík a Alena Pospíšilová. Ve Valašském Meziřičí nás úspěšně reprezentovali, ze 77 zúčastněných žáků z 27 škol postupuje Martina Zbořilová do regionálního kola. Budeme ji moc držet pěsti. Více ve fotogalerii. M. Mrázková
Vydáno: 5.1.2018 08:41

Učíme se FYZIKU názorně v 6.B

Některé učivo ve fyzice lze krásně vysvětlit názorně. Přesně tomu je i u magnetů. Žáci 6.B si sami vyzkoušeli, jak na sebe magnety působí, jak lze ztvárnit magnetické pole a mnoho dalšího. Tato forma výuky žáky velmi bavila a už se těší na další hodinu fyziky. Více ve fotogalerii. A. Bílková
Vydáno: 3.12.2017 20:55

Zlínský Vorvaň 22.11.

Dne 22.11. se naše škola tradičně zúčastnila netradičního sportovního zápolení. Naši žáci po přípravě paní učitelky Staré a pana učitele Horyny se umístnili na krásném 13. místě z 26 družstev. Jako fanoušci jeli žáci 7. ročníku, kteří si svým fanděním vysloužili Cenu poroty za výtvarné ztvárnění transparentů. Více ve fotogalerii A. Bílková
Vydáno: 3.12.2017 20:39

Dopravní výchova trochu jinak

15. listopadu se žáci 9. ročníků zúčastnili multimediálního představení The Action určeného všem budoucím a začínajícím řidičům. Cílem projektu je prevence rizikového chování v  silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a klubů. Dalším tématem byl boj proti rychlé jízdě a důraz na používání bezpečnostních pásů. Krátkou ukázku naleznete ve videogalerii. Pavel Fryštacký
Vydáno: 23.11.2017 00:27

Jsme kamarádi

Dne 16. 11. proběhl ve 3. A preventivní program zaměřený na posilování dobrých vztahů v kolektivu. Prostřednictvím her a krátkých diskusí jsme zjistili, že když spojíme síly, společně si fandíme a slušně si řekneme, co nám vadí nebo naopak, co se nám líbí, může to být ve třídě vlastně super.
L. Kračinová, A. Hynčicová
Vydáno: 20.11.2017 08:54

Předávání slabikářů

Že jsou naši prvňáčci šikovní, o tom není pochyb. Čtení slabik zvládají levou zadní, a tak si již zaslouží opravdový slabikář. Slavnostní předávání proběhlo ve spolupráci s 8. A dne 16. listopadu. Prvňáčci osmákům zazpívali a zatančili písničku, starší kamarádi jim pak předali slabikáře se záložkou a společně pak vyplnili první stránku knihy.
L. Kračinová, K. Javorská
Vydáno: 20.11.2017 08:48

Myškoláček

Dne 10. 11. vyrazili zástupci naší redakce do Brna na celostátní kolo soutěže Školní časopis roku, kam jsme se probojovali z krajského kola. V loňském roce jsme skončili na 16. místě v kategorii II. stupeň, letos jsme se posunuli hned na pátou příčku z 28 časopisů. Děkujeme, že nás čtete.
Redakce
Vydáno: 13.11.2017 17:46

Zábavná fyzika v 6.A

Některé učivo fyziky lze krásně vysvětlit na příkladu z praxe. Děti si názorně zkusily, jak probíhá difuze v kapalinách a plynech. Tato zábavná forma výuky nás opět utvrdila, že fyzika je opravdu všude kolem nás. Více ve fotogalerii. A. Bílková
Vydáno: 13.11.2017 10:32

Adaptační pobyt pro 5. ročník

Ve dnech 4. - 6. října prožili páťáci adaptační pobyt na Revice ve Vizovicích. Během tří dnů se vzájemně blíže poznávali, trénovali spolupráci a komunikaci v rámci třídy. Viz fotogalerie.
L. Kračinová, L. Škutková, P. Gavendová
Vydáno: 10.10.2017 13:05

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Naše škola byla od ledna 2017 zařazena do programu MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.. Jedná se o personální podporu ZŠ školním asistentem a personální podporu MŠ chůvou. Jedním z výstupů tohoto projektu jsou i odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. Dne 14. 9. 2017 proběhlo setkání rodičů žáků 1. třídy na téma „Úskalí přechodu dětí z MŠ na ZŠ“ a 5. tříd se zaměřením na téma „Přechod žáka na jinou školu“. Obě setkání lektorovala paní ředitelka ZŠ Sazovice Mgr. Věra Velísková. Další setkání rodičů našich žáků čeká 14. 11.2017 pod vedením Mgr. Karla Opravila. Bude zaměřeno na školní neúspěšnost. M. Mrázková
Vydáno: 6.10.2017 13:23

Turistický kurz 7.AB

Ve dnech 20. - 22. září absolvoval 7. ročník turistický kurz. Během tří dnů zvládli žáci naučnou stezku Rejvíz, rozhlednu Zlatý Chlum, dojít z Malé Morávky na Praděd a odkud přes Barborku sejít Bílou Opavu. Za odměnu si užili návštěvu dřevěného muzea v Jiříkově a prohlídku hradu Sovinec. Všichni si zaslouží obrovskou pochvalu, neboť i přes nepříznivé počasí podali parádní výkony. Doufáme, že se nám podařilo vzbudit u žáků zájem o pěší turistiku. Více ve fotogalerii.
A. Bílková, J. Stará, J. Janečka
Vydáno: 4.10.2017 14:33

Evropský den jazyků

Letošní Evropský den jazyků si společně připomněli osmáci a třeťáci. Proč právě oni? Protože oba ročníky se začínají učit jeden ze světových jazyků: třeťáci angličtinu a osmáci němčinu. Společnými silami vyznačovali na mapě země, ve kterých se těmito jazyky hovoří, vybarvovali vlajky podle barev zadaných v cizím jazyce a přiřazovali, co je pro danou zemi typické. Nakonec sami nacházeli důvody, proč je dobré učit se cizím jazykům. Nejšikovnější pak získali reflexní pásky a náramky s logem tohoto dne.
L. Kračinová, A. Hynčicová, L. Dědičová
Vydáno: 2.10.2017 21:35

Beseda s psychologem v MŠ

Ve čtvrtek 21. 9. se v naší MŠ uskutečnilo setkání rodičů s odborným psychologem paní Mgr. Papajovou. Téma přednášky bylo "Domácí formy trestů v předškolním věku". Toto setkání proběhlo v rámci projektu EU-OPVVV "Úspěch pro všechny". Přednáška rodiče velmi zaujala a odnesli si z ní spoustu užitečných poznatků.
Ilona Doleželová
Vydáno: 1.10.2017 16:46

Kamarádi 1. třída a 8. B

Potřebuješ pomoci, zasmát se s někým nebo si jen tak popovídat? Tak to je nejlepší mít vedle sebe kamaráda. Osmáci a prvňáčci si už nové kamarády našli, vymysleli si svůj pozdrav a zjistili, co mají společného. Více ve fotogalerii.
L. Kračinová a K. Javorská
Vydáno: 21.9.2017 12:42

Běh míru

V neděli 18. 6. 2017 běželi naším regionem účastníci Běhu míru – Peace run. Jedná se o nejdelší štafetový běh s hořící pochodní. Jeho hlavním posláním je předávání myšlenek lásky a přátelství. Z naší školy se akce zúčastnilo několik žáků. Běžci z různých koutů světa byli přivítáni v Mysločovicích krojovanými dětmi, které jim nabídly tradiční koláčky. Stanoviště bylo vyzdobeno obrázky s mírovou tematikou. Tyto práce našich žáků putují nyní do Říma, kde je slavnostní ukončení celého běhu.
Ve fotogalerii naleznete záznam akce. Renata Mezlová.
Vydáno: 27.6.2017 15:19

Myškoláček 43/X

Známe výherce ze soutěžní otázky Myškoláčku 43/X. Nevěstu na fotografii poznali a správně nové příjmení "Šupková" napsali: Emily Smith 4. B, Pavla Kutrová 3. tř., Magdaléna Brázdilová 4. B, Martin Ludvík 4. B, Michal Fryštacký 9. tř., Michaela Hejníková 7. A, Adéla Patáková 7. A, Daniel Zelina 6.A, Tom Žůrek 1. A. Výherci se těší z bezdrátových reproduktorů, vstupenek na koupaliště v Sazovicích a powerbanky. Děkujeme DELICATE BRS s.r.o. za věnování poukázek na koupaliště.

Výhercům blahopřejeme. Redakce
Vydáno: 23.6.2017 11:31

AZ QUIZ 8. ročník

Dne 22. 6. 2017 vyvrcholil souboj osmého ročníku v německém AZ QUIZU. Po vyrovnaných duelech se na třetí příčce umístila Anna Rožnovská, na druhé Michal Novosad a první místo zaslouženě získala Alena Pospíšilová. Blahopřejeme.
L. Kračinová
Vydáno: 23.6.2017 10:53

Vodácký kurz 9. třídy

Vodácký kurz žáků 9. třídy se uskutečnil ve dnech 13.-16.6.2017 za až příliš krásného počasí. První den jsme se přesunuli vlakem do Vyššího Brodu, kde jsme se utábořili v kempu a hned následovala výuka techniky pádlování na klidné vodě. Z Lipna II pouštěli slabých 6 kubíků, což znamená poměrně náročné pádlování na nepříliš divoké vodě. Druhý den byl nejnáročnější. Čekalo nás celkem 5 jezů a 33 km plavby do Českého Krumlova. Všichni frekventanti si osvojili téměř dokonale techniku jízdy na kánoi, přesto celkem 4 posádky se nevyhnuly převrhnutí do divokých vln Vltavy. Večer jsme si užili prohlídku zámku a města v Českém Krumlově a táboráku. Třetí den jsme si pospali a vyjížděli do Zlaté Koruny až před obědem. Sjeli jsme dalších pět jezů. Cvakli se jen dvě posádky na nejnáročnější šlajsně s velkým válcem. Po výjezdu z města se Vltava uzavřela do nádherného skalnatého údolí bez civilizace a po 18 km jsme navečer dojeli do kempu Zlatá Koruna, kde se nachází cisterciácký klášter. Poslední den nás nečekal žádný jez, ale Vltava byla peřejnatější a 19 km do Boršova jsme ujeli za necelé 3 hodiny. Trochu statistiky na závěr: Celkem 70 ujetých km na vodě za 3 dny, 10 kánoí (10 háčků a 10 zadáků), 10 jezů (celkově jsme dohromady sjeli 100 jezů), 6 cvaknutí, 94 % úspěšnost zvládnutí jezu bez "cvaknutí". Pochvala všem frekventantům kurzu za rychlé osvojení dovednosti ovládání kánoe, odsýpající jízdu a vzorné chování! Roman Horyna
Vydáno: 22.6.2017 16:26

Školní časopis roku

Dne 19. 6. se naše redakce účastnila krajského kola soutěže Školní časopis roku, které se konalo v Brně. (Vyhlašovaly se zde tři kraje.) Dopoledne jsme od pořadatelů dostali záludné úkoly vztahující se k moravské metropoli. V poledne jsme se pak dověděli výsledky soutěže a nevěřili jsme vlastním uším: Myškoláček získal 1. místo ve Zlínském kraji v kategorii II. stupeň, a tím si získal postup do celostátního kola. Díky, že nás čtete a držte nám palce!
Redakce
Vydáno: 20.6.2017 23:10
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zprávičky

Krabice od bot

Když děti darují dětem, je v tom spousta radosti.
A tak jsme se rozhodli, že nějakému kamarádovi nebo kamarádce naplníme prázdnou krabici od bot dětskými dárky.
Pastelkami, sešity či bloky na kreslení, hračkami, hezkým tričkem, bonbóny, co nás napadlo...
Do každého dárečku jsme přidali také přání. Krásně zabalené krabice pak naše paní učitelka odvezla. Věříme, že z dárků měli naši neznámí kamarádi radost.
Radost, pohodu, štěstí a zdraví v roce 2018 Vám přejí děti ze 2. B.

Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR"

Ze školního kola této soutěže, která je určená pro deváťáky, postoupili do druhého kola 3 nejlepší žáci + náhradník - Martina Zbořilová, Michal Novosad, Adam Vybíralík a Alena Pospíšilová. Ve Valašském Meziřičí nás úspěšně reprezentovali, ze 77 zúčastněných žáků z 27 škol postupuje Martina Zbořilová do regionálního kola. Budeme ji moc držet pěsti. Více ve fotogalerii. M. Mrázková

Učíme se FYZIKU názorně v 6.B

Některé učivo ve fyzice lze krásně vysvětlit názorně. Přesně tomu je i u magnetů. Žáci 6.B si sami vyzkoušeli, jak na sebe magnety působí, jak lze ztvárnit magnetické pole a mnoho dalšího. Tato forma výuky žáky velmi bavila a už se těší na další hodinu fyziky. Více ve fotogalerii. A. Bílková

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz