Pošta

Archiv zpráviček

Adaptační pobyt pro 5. ročník

Letošní tzv. adapťák se konal ve dnech 8. - 12. 10. 2018 na Semetíně. O program se nám postarala organizace Alcedo - středisko volného času Vsetín. Pobyt se realizoval v rámci projektu Naše třída - moje parta, který spolufinancuje Zlínský kraj. Nově utvořené třídní koletivy spolu prožily spoustu aktivit, které vedly k vzájemnému poznávání, trénování spolupráce a komunikace.
L. Kračinová, M. Karlíková, M. Kutrová
Vydáno: 15.10.2018 22:23

VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Ve Zlíně v Kongresovém centru se ve dnech 4. a 5. 10. 2018 konal Veletrh práce a vzdělávání. Žáci 9. ročníku se ho spolu s třídními učitelkami v rámci kariérového poradenství zúčastnili. Měli možnost se konkrétně doptat vystavovatelů buď na studium na jejich škole, nebo na možnosti uplatnění studia v praxi. Doufáme, že jim tato návštěva aspoň částečně usnadní rozhodování o dalším studiu. Foto ve fotogalerii. Mrázková
Vydáno: 11.10.2018 11:11

Exkurze žáků 9. ročníku

Dne 3. 10. 2018 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze v PVE Dlouhé Stráně. Po cestě do Jeseníků se měli možnost seznámit s ruční výrobou papíru ve Velkých Losinách. Tím, že žáci měli možnost nahlédnout přímo do provozu jak elektrárny, tak papírny, se upevnili jejich teoretické znalosti. Na pár fotek se můžete podívat ve fotogalerii. Mrázková
Vydáno: 11.10.2018 11:01

Výuka v plném proudu

Školní rok se nám již dávno rozběhl. Naši žáci pilně pracují a vstřebávají nové učivo ve školních lavicích. Občas si můžou vědomosti utvrdit i tím, že si je vyzkouší prakticky (hodina fyziky 8. třída) - foto ve fotogalerii. Mrázková
Vydáno: 9.10.2018 22:59

Evropský den jazyků

Ve dnech 26. a 27. září oslavili třeťáci a deváťáci Evropský den jazyků. Mladší s pomocí starších poznávali jazyky, které se vyučují u nás ve škole (ČJ, AJ, NJ). Společně například vyhledávali na mapě Evropy země, v nichž se hovoří danými jazyky, vybarvovali jejich vlajky a seznamovali se s charakteristickými rysy státu (výrobky, památky...).
Věřím, že si zvláště třeťáci odnesli spoustu nových informací a deváťáci kousek sebepoznání díky práci s mladším kamarádem.
L. Kračinová
Vydáno: 2.10.2018 23:04

Naše třída - moje parta

Dne 1. října 2018 navštívila organizace Podané ruce 8. a 9. ročník s preventivním programem JÁ + TY = MY. Pomocí her a jejich následného rozboru trénovaly jednotlivé třídy vzájemnou spolupráci, komunikaci a řešení konfliktu. Akce byla součástí projektu Naše třída - moje parta, který spolufinancuje Zlínský kraj.
L. Kračinová
Vydáno: 2.10.2018 23:01

Cyklokurz 2018

Ve dnech 10. - 12. září jsme uspořádali pro žáky 8.AB sportovní kurz zaměřený na cykloturistiku. Během tří dnů jsme ujeli více jak 100 km v krásném prostředí Hostýnských vrchů a navštívili jsme místa jako stoupání na Grapy, svatý Hostýn, Klapinov, rozhlednu Marušku, Bludný a třešničkou na dortu byl výjezd na nejvyšší vrchol Hostýnků Kelčský Javorník. Žáci si tak úspěšně vyzkoušeli jízdu i v těžším terénu, často jsme se pohybovali po tratích legendárních závodů Drásal, Rusavská 50 a Hostýnská 50. Poctivě nastoupanými metry si tak posunuli vlastní hranice a z Hostýnků si odvezli spoustu pěkných zážitků. Pavel Fryštacký
Vydáno: 30.9.2018 15:52

VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče bude ve dnech 4. a 5. 10. 2018 připraveno setkání, kde budou mít žáci příležitost získat informace důležité pro rozhodnutí o budoucím zaměstnání nebo rozhodnutí o výběru střední školy. Ve čtvrtek 4. 10. 2018 bude veletrh otevřen od 10:00 do 18:00 hodin, v pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Vstupné je zdarma.
Návštěvníci budou mít možnost komunikovat s významnými zaměstnavateli Zlínského kraje, získají přehled o aktuální situaci na pracovním trhu a dozví se aktuální požadavky na studium vystavujících středních škol.
M. Mrázková - VP
Vydáno: 12.9.2018 14:45

Krajské kolo DSMC

1. června proběhlo ve Vsetíně krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši školu reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení Vojta Zapletal, Adam Bezděk, Monika Potočná a Kristýna Utinková. V těžké konkurenci týmů, které postoupily z okresních kol naše družstvo zvítězilo a zajistilo si tak postup do celorepublikového finále. Děkujeme všem soutěžícím za vynikající reprezentaci školy! P. Fryštacký
Vydáno: 10.7.2018 19:41

Krajské kolo BioOl

25. května jsme se zúčastnili krajského kola biologické olympiády v zoologické zahradě na Lešné. Tam postoupili nejlepší soutěžící z okresních kol, mezi nimi i Anna Hradilová ze 7.A. Ta se stala po úspěšném absolvování několika těžkých úkolů absolutní vítězkou této náročné soutěže a porazila svými vědomostmi i studenty víceletých gymnázií. Blahopřejeme! P. Fryštacký
Vydáno: 10.7.2018 19:38

Ekologická olympiáda

24. května proběhla ve Štípě ekologická olympiáda pro žáky osmých a devátých tříd. Na soutěž se sjelo skoro 40 soutěžících z celého Zlínského kraje. Naši školu reprezentovala Anna Hradilová ze 7.A a Adam Vybíralík z 9.A. Oba soutěžící dosáhli krásného výsledku, kdy se v silné konkurenci Adam umístil na 15. místě a Anička, přestože patřila mezi nejmladší účastníky, obsadila medailové 2. místo! P. Fryštacký
Vydáno: 10.7.2018 19:36

Poznávací pobyt Rakousko - Německo

Koncem května navštívilo 38 žáků naší školy za podpory MRB Sazovice, spol. s.r.o., pana Václava Kováře a Spolku přátel školy Salzburg a jeho blízké okolí. Během tří dnů jsme poznali Salzburg, Mozartovo rodiště, jednu z mnoha zdejších kouzelných soutěsek - Weißbach, největší ledovou jeskyni na světě - Eisriesenwelt, městečko Zell am See. Speciálním autobusem jsme vyjeli na proslulé Hitlerovo Orlí hnízdo a na závěr jsme se projeli loďkou po Königsee.
Pro všechny byl pobyt nezapomenutelným zážitkem, za který děkujeme výše zmíněným dárcům.
L. Kračinová
Vydáno: 13.6.2018 23:24

Mezinárodní výtvarná soutěž

Naší školu již po několikáté krásně reprezentovala žákyně 8. A třídy Andrea Matulová v mezinárodní výtvarné soutěži zrakově postižených dětí a mládeže Radost tvořit a získala Cenu pro jednotlivce za práce: No, nejsem já fantastické zvíře? a Fantastické zvíře? To je pes! Moc ji gratulujeme a přejeme radost z dalších krásných výtvorů. Mariana Mrázková
Vydáno: 20.5.2018 18:39

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

4. května proběhlo v Otrokovicích okresní kolo DSMC. Naši školu reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení Vojta Zapletal, Adam Bezděk, Monika Potočná a Kristýna Utinková. V těžké konkurenci šesti týmů naše družstvo zvítězilo a zajistilo si tak postup do krajského kola. To proběhne 1. června ve Vsetíně. Děkujeme všem soutěžícím za vynikající reprezentaci školy. Pavel Fryštacký
Vydáno: 13.5.2018 11:45

Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Koncem dubna proběhlo v Otrokovicích oblastní kolo DSMC. Za naši školu soutěžili v kategorii mladších žáků Jaroslav Doležel, Patrik Pavlíček, Petra Sklenářová a Emily Smith. Po 4 náročných disciplínách se umístilo družstvo mladších žáků na krásném 2. místě z osmi. Družstvo starších žáků ve složení Vojta Zapletal, Monika Potočná, Kristýna Utinková a Adam Bezděk bylo nejlepší ve třech disciplínách ze čtyř a stali se tak celkovými vítězi. Současně byl vyhlášen i nejlepší jednotlivec a tím se stal už po druhé Vojta Zapletal z naší školy. Celkovým vítězstvím si naše škola zajistila postup do okresního kola, které proběhne 4. května opět v Otrokovicích. Děkujeme všem soutěžícím za vynikající reprezentaci školy. Pavel Fryštacký
Vydáno: 13.5.2018 11:46

Okresní kolo biologické olympiády

Při biologické olympiádě čekají na soutěžící čtyři náročné úkoly. Test z teorie, praktické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní úkol a vypracování vstupní práce. V kategorii mladších žáků dosáhla nejlepšího výsledku Anna Hradilová, která se umístila na 2. místě ze 40 soutěžících a zajistila si tak postup do krajského kola této náročné soutěže. Poděkování patří také ostatním soutěžícím, Tereze Košinové a v kategorii starších žáků Vítu Herodesovi a Šárce Chládkové, kteří také vzorně reprezentovali naši školu. Pavel Fryštacký
Vydáno: 13.5.2018 11:44

Soutěž školních časopisů

Dne 26. dubna pořádalo SVČ TYMY druhý ročník Soutěže školních časopisů - krajské kolo. Náš Myškoláček se v kategorii základní školy umístil na krásném 2. místě! Děkujeme, že nás podporujete.
Redakce
Vydáno: 2.5.2018 17:11

O hanáckyho kohóta

V sobotu 14. dubna proběhlo v Prostějově krajské kolo pěvecké soutěže v sólovém zpěvu lidových písní s názvem "O hanáckyho kohóta". Školu reprezentoval Antonín Žůrek ze sedmé třídy. Dařilo se mu velmi dobře, vyzpíval si stříbrné místo - gratulujeme.
Ilona Doleželová
Vydáno: 16.4.2018 12:10

Beseda s rodiči v MŠ

Ve středu 11. dubna se v naší MŠ uskutečnila v rámci projektu OP VVV beseda s rodiči budoucích prvňáčků na téma "Školní zralost". Rodiče byli na začátku besedy seznámeni s průběhem zápisu do I. třídy. Dále pokračovala na dané téma svou přednáškou ředitelka ZŠ a MŠ Sazovice paní Mgr. Věra Velísková, která předala rodičům podrobnější informace o školní zralosti podle jednotlivých oblastí vývoje dítěte. Poté následovala diskuse na dané téma a ukázka her, rodičům byly také předány písemné materiály týkající se této problematiky.
Ilona Doleželová
Vydáno: 11.4.2018 18:43

Prevence kriminality

Dne 22. 3. navštívila Policie ČR osmý ročník. Beseda se věnovala trestnímu právu a odpovědnosti. Zazněla témata jako řízení automobilu bez řidičského oprávnění nebo pod vlivem návykových látek, návykové látky, zneužívání dětí. Žáci byli tématy velmi zaujati, aktivně se zapojovali do diskuse.
L. Kračinová
Vydáno: 28.3.2018 16:17
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zprávičky

Adaptační pobyt pro 5. ročník

Letošní tzv. adapťák se konal ve dnech 8. - 12. 10. 2018 na Semetíně. O program se nám postarala organizace Alcedo - středisko volného času Vsetín. Pobyt se realizoval v rámci projektu Naše třída - moje parta, který spolufinancuje Zlínský kraj. Nově utvořené třídní koletivy spolu prožily spoustu aktivit, které vedly k vzájemnému poznávání, trénování spolupráce a komunikace.
L. Kračinová, M. Karlíková, M. Kutrová

VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Ve Zlíně v Kongresovém centru se ve dnech 4. a 5. 10. 2018 konal Veletrh práce a vzdělávání. Žáci 9. ročníku se ho spolu s třídními učitelkami v rámci kariérového poradenství zúčastnili. Měli možnost se konkrétně doptat vystavovatelů buď na studium na jejich škole, nebo na možnosti uplatnění studia v praxi. Doufáme, že jim tato návštěva aspoň částečně usnadní rozhodování o dalším studiu. Foto ve fotogalerii. Mrázková

Exkurze žáků 9. ročníku

Dne 3. 10. 2018 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze v PVE Dlouhé Stráně. Po cestě do Jeseníků se měli možnost seznámit s ruční výrobou papíru ve Velkých Losinách. Tím, že žáci měli možnost nahlédnout přímo do provozu jak elektrárny, tak papírny, se upevnili jejich teoretické znalosti. Na pár fotek se můžete podívat ve fotogalerii. Mrázková

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz