Pošta

Archiv zpráviček

Mikulášská nadílka

V pátek 6. prosince procházely naší školou Lucky a Barborky. Hned po nich vkráčel do každé třídy Mikuláš s anděly a čerty. Vystoupení spojené s nadílkou připravili žáci devátých tříd s p. učitelkami I. Doleželovou, M. Blahovou, M. Brázdilovou a J. Brázdilovou. A za trochu té černě se omlouváme, radosti a úsměvů bylo mnohem více. Fotografie Anety Dovrtělové naleznete ve fotogalerii. M. Blahová
Vydáno: 10.12.2013 13:03

Projekt Kamarádi

Žáci 8. třídy v hodinách Výchovy k občanství navštívili naše prvňáčky a v projektu Kamarádi si vyzkoušeli, jaké to je být učitelem, vychovatelem i kamarádem.
Zjistili, že prvňáčci se umí pochlubit tím, co už umí. Umí zpívat i počítat, také pěkně kreslit. Také poznali, že se nebojí, umí se rychle zapojit do hry a umí se smát a radovat. A protože smích a radost jsou nakažlivé, i osmáci byli šťastní a spokojení.
M. Blahová
Foto ve fotogalerii.
Vydáno: 10.12.2013 13:03

9.B Noc ve škole

V pátek 22.11.2013 se třída 9.B zúčastnila preventivního programu sociálně patologických jevů "Noc ve škole".
Posílali jsme si hvězdičku, stali se živými obrazy, plavili se vesmírnou lodí, zatančili si středověký tanec a spoustu dalších her a prožitkových aktivit.
Uprostřed noci nás navštívili vzácní hosté, kteří nám přivezli bubny a my se na chvíli mohli stát pravými bubeníky a tanečnicemi.
Tento krásný večer jsme zakončili "hororovým" večírkem a poté za zvuků harfy usnuli, abychom mohli ráno posnídat výtečné dobroty z domu, popovídat si o tom co jsme zažili a vzájemně si poděkovat za příjemně strávený čas.

Více fotografie ve fotogalerii. , tř.uč. Blahová, asist.Brablcová
Vydáno: 28.11.2013 16:13

Začínáme číst ze Slabikáře

Zvládli jsme všechny úkoly v Živé abecedě a nyní máme novou knihu - Slabikář. Je zde plno obrázků, říkanek a příběhů. Slabikář nám předali kamarádi z 9. ročníku. Brzy z nás budou pořádní čtenáři. Těšíme se. Žáci 1. ročníku.
Vydáno: 4.11.2013 12:12

Návštěva 3.třídy v muzeu v Mysločovicích

V úterý 22.10.2013 navštívili žáci 3.třídy muzeum v Mysločovicích. Při prohlídce se jim věnovala paní Marta Doleželová, která je zakladatelkou tohoto muzea. Děti se zájmem poslouchaly její poutavé vyprávění o historii a připojily také množství dotazů, na které jim paní Doleželová ochotně odpověděla. Měly také možnost si na spoustu předmětů sáhnout a vyzkoušet, k čemu sloužily. Moc děkujeme paní Martě Doleželové, díky které mohly děti nahlédnout do dob našich babiček a prababiček.
Ilona Doleželová
Vydáno: 24.10.2013 14:31

Pracovní činnosti dívek 6. třídy

Pracovat s papírem bývá někdy velmi zábavné. Můžete se o tom přesvědčit ve fotogalerii. Mariana Mrázková
Vydáno: 3.10.2013 14:38

Srdce pro maminky

I v letošním roce se naše škola připojila do celorepublikového projektu "Mámy pro mámy", jehož autorem je občanské sdružení Nedoklubko. Žáci 2., 5., 7. a 9. ročníku vyráběli různá srdíčka a další upomínkové předměty, svými ručně šitými medvídky přispěla i paní učitelka Gazdošová. Všechny tyto dárky budou předány maminkám předčasně narozených miminek do zlínské porodnice prostřednictvím paní Smolkové, která je koordinátorkou tohoto projektu pro Zlínsko a Kroměřížsko.
Ilona Doleželová
Vydáno: 28.6.2013 09:10

Exotická zvířata ve škole

Paní Žůrková, maminka Davči Žůrka ze 3.třídy, nám dne 21.6.2013 přivezla ukázat z farmy exotických zvířat Animals Holding v Želechovicích skvosty všeho druhu.
Děti měly příležitost nejen vidět agamu, chameleona a jiné ještěry, obrovskou želvu, kajmana, exotické druhy pavouků, nádherného papouška, ale také si je mohly pohladit a vzít do ruky. Pro mnohé z nich to byl krásný zážitek.
Podle užaslých a radostných výrazů žáků prváčky počínaje a deváťáky konče můžeme říct, že se tato výstava velice líbila.
Více ve fotogalerii. uč. T.Brablcová, M.Karlíková
Vydáno: 21.6.2013 12:21

Požární ochrana očima dětí
V literární části soutěže Požární ochrana očima dětí se umístila Lenka Kojecká z 8. A na vynikajícím druhém místě v okresním kole. Postoupila tak do kola krajského, kde se umístila na krásném třetím místě. Dne 18. 6. byla v budově Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje odměněna diplomy a věcnými cenami. Součástí slavnostního ocenění byla i exkurze do garáží HZS. Magda Blahová
Vydáno: 18.6.2013 14:38

Okresní soud
13. května navštívily třídy 8. A a 8. B Okresní soud ve Zlíně. Přivítal nás Mgr. Vladimír Lhotka z probační a mediační služby. Pro ty, kteří mají raději česká slova, mediátor vstupuje mezi oběť a pachatele a snaží se o dohodnutí mimosoudní cestou.
Probace znamená dohled nad odsouzeným, například u trestu domácího vězení.
Program byl rozdělen na dvě části, v první části jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací o trestní zodpovědnosti a trestním řízení, ve druhé části jsme navštívili soudní síň a zahráli si na soudní proces. Magda Blahová a Martin Budiš
Vydáno: 14.6.2013 12:54

Úspěch plavců ze III. třídy

Ve čtvrtek 13. června se žáci 3. třídy zúčastnili plaveckých závodů zlínských škol STŘÍBRNÝ VĚNEC.
Naši školu reprezentovali : Honza Šretr, Toník Dočkal, David Žůrek, Ondra Klhůfek, Martina Klhůfková, Míša Hejníková, Lucka Gazdošová, Lucka Koutská a Anička Brhláčová.
Všichni žáci předvedli neuvěřitelnou bojovnost a tomu odpovídaly i jejich výsledky.
V disciplínách - znak, prsa i kraul se chlapci i děvčata probojovali do finálových rozplaveb, takže se všichni ve velké konkurenci 200 dětí umístili do 6. místa. Honza Šretr a David Žůrek se dokonce umístili na krásném 3. místě.
V celkovém hodnocení všech zlínských škol si družstvo našich žáků vyplavalo vynikající 2. místo.
Všem úspěšným plaváčkům ještě jednou gratuluji.
L. Štěrbíková
Foto ve fotogalerii.
Vydáno: 14.6.2013 11:51

Muzikoterapeutické bubnování
11. června se zúčastnilo 34 dětí muzikoterapeutického bubnování s PaedDr. Lubomírem Holzerem.
Žáci byli rozděleni podle věku na dvě skupiny, každý si vyzkoušel hru na buben džembé a zpěv, skupina pokročilých i složitější rytmy. K poslechu a relaxaci zahrál pan Holzer na didgeridoo neboli yedaki, což je původní nástroj australských domorodců, salašnickou fujaru neboli koncovku, což je hudební nástroj známý u nás na Valašsku, a ústní harfu neboli hudební luk, pravěký hudební nástroj rozšířený po celém světě.
Magda Blahová
Vydáno: 13.6.2013 07:06

Zájezd do Anglie 12. – 17. 5.2013
S některými žáky osmých a devátých tříd jsme se vypravili na týdenní zájezd do Anglie. Prošli jsme si Londýn a ty nejzajímavější památky v jihovýchodní Anglii – Stonehenge, Salisbury, Brighton a útesy Seven Sisters. A největší zážitek? Bydlet v britské rodině, projít si bílé útesy a projet se v londýnském London Eye!
Hana Mišurcová
Vydáno: 10.6.2013 08:13

Radost tvořit

Takový je název výtvarné soutěže, které se každoročně účastní Andrejka Matulová, dnes žákyně III. třídy naší školy. A nejen účastní, ona neustále obsazuje vítězná místa. Letos při 53. Zlín film festivalu získala cenu starosty města Otrokovice. Andrejce srdečně blahopřejeme a jejích pět výtvarných prací vám nabízíme ke shlédnutí ve fotogalerii. Marie Karlíková, třídní učitelka
Vydáno: 28.5.2013 16:52

Úřad práce ve Zlíně
V pondělí 27. května navštívili žáci osmých tříd IPS ve Zlíně - Informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Mgr. Ilona Šumíčková zjistila předběžný zájem dětí, seznámila je se situací na trhu práce a možnostmi studia ve Zlínském kraji. Ve druhé části programu pracovali žáci s tzv. profesiogramy, kde se seznamovali se specifiky jednotlivých profesí. Žáci, kteří ještě nejsou rozhodnuti, vypracovávali testy na počítači. Individuální konzultace v odpoledních hodinách nebo o prázdninách jsou zdarma, mnoho informací k volbě povolání a kariérovému poradenství lze nalézt i na internetu. Informace pro rodiče obdrželi všichni zúčastnění.
Magda Blahová, výchovná poradkyně
Vydáno: 28.5.2013 08:00

Osvětim - Krakov

Dne 20.3.2013 navštívili žáci 9. třídy Muzeum holokaustu v Osvětimi (oba tábory - Auschwitz i Březinka), kde jim při téměř čtyřhodinové prohlídce byly popsány události II. světové války vztahující se k tomuto koncentračnímu táboru. Následovala prohlídka královského města Krakova. Žáci tuto exkurzi hodnotí jako přínosnou a byli s jejím průběhem velmi spokojeni.
Vydáno: 30.3.2013 14:56

Trnečka 2013

12.3.2013 se uskutečnila ve Zlíně okresní soutěž zpěváčků lidových písní s názvem Trnečka. Naši školu reprezentovali tito žáci - z první třídy Ivana Pospíšilová, ze druhé třídy Antonín Žůrek, ze čtvrté třídy Alena Pospíšilová a Eva Svobodová, ze sedmé třídy Anna Žůrková. Zpěváčkům se dařilo velmi dobře. Toník Žůrek získal v první kategorii krásné 1. místo a zvláštní ocenění. Postupuje do regionálního kola ve Valašských Kloboukách. Alenka Pospíšilová získala ve druhé kategorii zvláštní ocenění.
Vydáno: 13.3.2013 13:11

Škola finanční gramotnosti
V průběhu měsíce ledna proběhly v hodinách výchovy k občanství v 8. A, 8. B a 9. třídě 4 lekce Školy finanční gramotnosti, které byly zaměřeny na tato témata:
1. Základní hospodaření s financemi
2. Dobré a špatné úvěry
3. Finanční produkty
4. Význam a úkoly České národní banky
Výuku zabezpečili Petr Klimek a Michaela Roštyáková ze společnosti Partners Financial services.
Vše probíhalo zábavnou formou, žáci za správné odpovědi získávali drobné upomínkové předměty.
Magda Blahová
Vydáno: 11.2.2013 17:21

Pololetní Volejbal

31. ledna proběhl tradiční pololetní volejbalový turnaj mezi deváťáky a kantory. Letošní deváťáci dávali hned od počátku najevo, že nebudou snadnými soupeři, což také potvrdili celkovým vítězstvím turnaje. Blahopřejeme!
Vydáno: 2.2.2013 19:01

Beseda s Tomášem Slavatou

Dne 24.1. proběhla beseda žáků 6. a 9. třídy s Tomášem Slavatou, profesionálním sportovcem a organizátorem mnoha akcí pro děti z dětských domovů a sociálně slabých poměrů. Tomáš se snaží při svých besedách ukázat dětem, že můžou v životě dosáhnout i na první pohled neuskutečnitelných snů. Dokládá to vlastním životním příběhem, kdy sám musel překonávat mnoho nelehkých překážek. Více o Tomovi naleznete zde: www.tomasslavata.cz
Vydáno: 2.2.2013 15:40
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zprávičky

VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče bude ve dnech 4. a 5. 10. 2018 připraveno setkání, kde budou mít žáci příležitost získat informace důležité pro rozhodnutí o budoucím zaměstnání nebo rozhodnutí o výběru střední školy. Ve čtvrtek 4. 10. 2018 bude veletrh otevřen od 10:00 do 18:00 hodin, v pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Vstupné je zdarma.
Návštěvníci budou mít možnost komunikovat s významnými zaměstnavateli Zlínského kraje, získají přehled o aktuální situaci na pracovním trhu a dozví se aktuální požadavky na studium vystavujících středních škol.
M. Mrázková - VP

Krajské kolo DSMC

1. června proběhlo ve Vsetíně krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši školu reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení Vojta Zapletal, Adam Bezděk, Monika Potočná a Kristýna Utinková. V těžké konkurenci týmů, které postoupily z okresních kol naše družstvo zvítězilo a zajistilo si tak postup do celorepublikového finále. Děkujeme všem soutěžícím za vynikající reprezentaci školy! P. Fryštacký

Krajské kolo BioOl

25. května jsme se zúčastnili krajského kola biologické olympiády v zoologické zahradě na Lešné. Tam postoupili nejlepší soutěžící z okresních kol, mezi nimi i Anna Hradilová ze 7.A. Ta se stala po úspěšném absolvování několika těžkých úkolů absolutní vítězkou této náročné soutěže a porazila svými vědomostmi i studenty víceletých gymnázií. Blahopřejeme! P. Fryštacký

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz