Pošta

Archiv zpráviček

2. duben jako SVĚTOVÝ DEN AUTISMU
4. třída podpořila kampaň ROZSVIŤTE SE MODŘE. Oblekli se do modré barvy, která symbolizuje komunikaci a sebevyjadřování. Také vytvořením plakátu informovali spolužáky o problematice autismu. (Dřímalová, Brablcová)
Vydáno: 2.4.2014 12:49

Den učitelů

Dne 28. 3. se v naší škole, jako každý rok, uskutečnil Den učitelů. Žáci 9. tříd si zkusili, jaké to je být v pozici učitele. Jiným připadla úloha hlášení do rozhlasu, obsluhy či fotografování. Náhradním učitelům se to líbilo a většina žáků byla hodná, až na pár výjimek. Učitele ve sborovně pozdravili starostové z Mysločovic a Lechotic. Pro všechny to byla příjemná změna. Žáci 9. B.
Foto ve fotogalerii.
Vydáno: 31.3.2014 11:45

Trnečka 2014

Dne 25.2.2014 se uskutečnila ve Zlíně okresní soutěžní přehlídka zpěváčků lidových písní s názvem Trnečka 2014. Soutěže se zúčastnily tyto děti: Ivana Pospíšilová ze druhé třídy, Barbora Milinková, Rozálie Jurášková a Antonín Žůrek ze třetí třídy, Alena Pospíšilová a Eva Svobodová z páté třídy. Děti velmi dobře reprezentovaly naši školu, Antonín Žůrek se umístil ve 2.kategorii na třetím místě a postupuje do oblastního kola ve Valašských Kloboukách, Barbora Milinková obdržela v 1.kategorii zvláštní ocenění. Všem dětem děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů ve zpívání.
Ilona Doleželová
Vydáno: 26.2.2014 18:47

Soutěž "Hledáme chemika ČR"

Dne 4.12.2013 proběhlo ve Valašském Meziřičí okresní kolo soutěže "Hledáme chemika ČR". Naše škola se zúčastnila v počtu tří žáků (nejlepších řešitelů školního kola) a to: Kateřina Balcárková z 9.B, Veronika Balcárková z 9.B a Ondřej Brychta z 9.A. Získali jsme pěkné 13. místo (Kateřina Balcárková) a 27. místo (Ondřej Brychta) z 27 zúčastněných škol (81 žáků), a proto jsme postoupili do regionálního kola prvního ročníku této soutěže, které proběhlo 29.1.2014 rovněž ve Valašském Meziřičí. Opět se nám podařilo velmi dobře uspět: 10. místo získala Kateřina Balcárková a 26. místo získal Ondřej Brychta. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů. M.Mrázková
Vydáno: 10.2.2014 08:16

Sex, AIDS a vztahy

V úterý 4. února proběhl v 9. A a 9. B výukový program Sex, AIDS a vztahy, který lektoroval pan Pavel Pakosta. Zaměřil se hlavně na rozdíl mezi zamilovaností a láskou a prevenci HIV. M. Blahová, J. Brázdilová, M. Budiš. Foto ve fotogalerii.
Vydáno: 5.2.2014 07:08

Koncert Děti dětem

"V jedné vesnici nedaleko Zlína žila pekařka jménem Majdalena..."
Tímto pohádkovým vyprávěním začal letošní koncert "Děti dětem aneb Jak probudit Majdalenku". Naši mladí muzikanti se snažili hrou na hudební nástroj nebo svým zpěvem probudit zakletou pekařku. A jak to už v pohádkách bývá, i ta naše skončila dobře, zlé kouzlo pominulo a Majdalenka procitla při společném zpívání.
V koncertě, který se konal ve čtvrtek 30.1.2014 v naší škole, účinkovali tito žáci- Brigita Němcová, Tereza Gazdošová, Aneta Brázdilová, Anna Žůrková, Jakub Hofírek, Lenka Kojecká, Margita Fryštacká, Žaneta Zapletalová, Markéta Lajdová a Dominika Mášová.
Ilona Doleželová
Vydáno: 4.2.2014 18:21

Finanční gramotnost

V pátek 24. ledna proběhla v 9. B první lekce programu Finanční gramotnost. Lektory byli Vladimír Valčík a Barbora Navrátilová. Program bude probíhat v 2 dvouhodinových lekcích v devátých ročnících. Žáci se seznámí se základy hospodaření, rodinným rozpočtem a jak se vyhnout finanční pasti při půjčkách. M. Blahová
Vydáno: 28.1.2014 07:01

Jak se žije Čechům v Americe

V pátek 24. 1. naši školu navštívil pan Josef Chlachula, který žije v USA již 16 let. Po krátkém přivítání na naší škole nám povykládal o svém životě v zahraničí. Dozvěděli jsme se spoustu informací o jeho česko-americké rodině, o místní kultuře, o stravování v Americe i o stylu života v této zemi. Přednáška měla u žáků veliký úspěch. M. Blahová, H. Mišurcová, foto ve fotogalerii.
Vydáno: 28.1.2014 06:55

Noc ve škole 7. třída
V pátek 17. 1. proběhla v naší škole již tradiční akce zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů, tentokrát v 7. třídě. Cílem bylo posílení přátelských vztahů v kolektivu. M. Blahová, foto ve fotogalerii T. Brablcová.
Vydáno: 23.1.2014 07:05

V úterý 14. 1. 2014 navštívili žáci 8. a 9. ročníků výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Rocksymphony v Kulturním a uměleckém centru ve Zlíně. Na programu byla rocková hudba takových skupin, jako je Metallica, Led Zeppelin či Black Sabbath. Koncert dirigoval Viktor Kozánek, vynikající zpěv předvedla Kristýna Daňhelová. M. Blahová, M. Budiš, J. Brázdilová. Foto zde:
Vydáno: 17.1.2014 07:17

Mikulášská nadílka

V pátek 6. prosince procházely naší školou Lucky a Barborky. Hned po nich vkráčel do každé třídy Mikuláš s anděly a čerty. Vystoupení spojené s nadílkou připravili žáci devátých tříd s p. učitelkami I. Doleželovou, M. Blahovou, M. Brázdilovou a J. Brázdilovou. A za trochu té černě se omlouváme, radosti a úsměvů bylo mnohem více. Fotografie Anety Dovrtělové naleznete ve fotogalerii. M. Blahová
Vydáno: 10.12.2013 13:03

Projekt Kamarádi

Žáci 8. třídy v hodinách Výchovy k občanství navštívili naše prvňáčky a v projektu Kamarádi si vyzkoušeli, jaké to je být učitelem, vychovatelem i kamarádem.
Zjistili, že prvňáčci se umí pochlubit tím, co už umí. Umí zpívat i počítat, také pěkně kreslit. Také poznali, že se nebojí, umí se rychle zapojit do hry a umí se smát a radovat. A protože smích a radost jsou nakažlivé, i osmáci byli šťastní a spokojení.
M. Blahová
Foto ve fotogalerii.
Vydáno: 10.12.2013 13:03

9.B Noc ve škole

V pátek 22.11.2013 se třída 9.B zúčastnila preventivního programu sociálně patologických jevů "Noc ve škole".
Posílali jsme si hvězdičku, stali se živými obrazy, plavili se vesmírnou lodí, zatančili si středověký tanec a spoustu dalších her a prožitkových aktivit.
Uprostřed noci nás navštívili vzácní hosté, kteří nám přivezli bubny a my se na chvíli mohli stát pravými bubeníky a tanečnicemi.
Tento krásný večer jsme zakončili "hororovým" večírkem a poté za zvuků harfy usnuli, abychom mohli ráno posnídat výtečné dobroty z domu, popovídat si o tom co jsme zažili a vzájemně si poděkovat za příjemně strávený čas.

Více fotografie ve fotogalerii. , tř.uč. Blahová, asist.Brablcová
Vydáno: 28.11.2013 16:13

Začínáme číst ze Slabikáře

Zvládli jsme všechny úkoly v Živé abecedě a nyní máme novou knihu - Slabikář. Je zde plno obrázků, říkanek a příběhů. Slabikář nám předali kamarádi z 9. ročníku. Brzy z nás budou pořádní čtenáři. Těšíme se. Žáci 1. ročníku.
Vydáno: 4.11.2013 12:12

Návštěva 3.třídy v muzeu v Mysločovicích

V úterý 22.10.2013 navštívili žáci 3.třídy muzeum v Mysločovicích. Při prohlídce se jim věnovala paní Marta Doleželová, která je zakladatelkou tohoto muzea. Děti se zájmem poslouchaly její poutavé vyprávění o historii a připojily také množství dotazů, na které jim paní Doleželová ochotně odpověděla. Měly také možnost si na spoustu předmětů sáhnout a vyzkoušet, k čemu sloužily. Moc děkujeme paní Martě Doleželové, díky které mohly děti nahlédnout do dob našich babiček a prababiček.
Ilona Doleželová
Vydáno: 24.10.2013 14:31

Pracovní činnosti dívek 6. třídy

Pracovat s papírem bývá někdy velmi zábavné. Můžete se o tom přesvědčit ve fotogalerii. Mariana Mrázková
Vydáno: 3.10.2013 14:38

Srdce pro maminky

I v letošním roce se naše škola připojila do celorepublikového projektu "Mámy pro mámy", jehož autorem je občanské sdružení Nedoklubko. Žáci 2., 5., 7. a 9. ročníku vyráběli různá srdíčka a další upomínkové předměty, svými ručně šitými medvídky přispěla i paní učitelka Gazdošová. Všechny tyto dárky budou předány maminkám předčasně narozených miminek do zlínské porodnice prostřednictvím paní Smolkové, která je koordinátorkou tohoto projektu pro Zlínsko a Kroměřížsko.
Ilona Doleželová
Vydáno: 28.6.2013 09:10

Exotická zvířata ve škole

Paní Žůrková, maminka Davči Žůrka ze 3.třídy, nám dne 21.6.2013 přivezla ukázat z farmy exotických zvířat Animals Holding v Želechovicích skvosty všeho druhu.
Děti měly příležitost nejen vidět agamu, chameleona a jiné ještěry, obrovskou želvu, kajmana, exotické druhy pavouků, nádherného papouška, ale také si je mohly pohladit a vzít do ruky. Pro mnohé z nich to byl krásný zážitek.
Podle užaslých a radostných výrazů žáků prváčky počínaje a deváťáky konče můžeme říct, že se tato výstava velice líbila.
Více ve fotogalerii. uč. T.Brablcová, M.Karlíková
Vydáno: 21.6.2013 12:21

Požární ochrana očima dětí
V literární části soutěže Požární ochrana očima dětí se umístila Lenka Kojecká z 8. A na vynikajícím druhém místě v okresním kole. Postoupila tak do kola krajského, kde se umístila na krásném třetím místě. Dne 18. 6. byla v budově Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje odměněna diplomy a věcnými cenami. Součástí slavnostního ocenění byla i exkurze do garáží HZS. Magda Blahová
Vydáno: 18.6.2013 14:38

Okresní soud
13. května navštívily třídy 8. A a 8. B Okresní soud ve Zlíně. Přivítal nás Mgr. Vladimír Lhotka z probační a mediační služby. Pro ty, kteří mají raději česká slova, mediátor vstupuje mezi oběť a pachatele a snaží se o dohodnutí mimosoudní cestou.
Probace znamená dohled nad odsouzeným, například u trestu domácího vězení.
Program byl rozdělen na dvě části, v první části jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací o trestní zodpovědnosti a trestním řízení, ve druhé části jsme navštívili soudní síň a zahráli si na soudní proces. Magda Blahová a Martin Budiš
Vydáno: 14.6.2013 12:54
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zprávičky

Kariérové poradenství

Žáci 9. ročníku navštívili IPS ÚP ve Zlíně, kde se účastnili skupinového poradenství pod názvem "Hledám povolání, které se pro mě hodí". Doufáme, že jim odborníci pomohli s volbou, která je před nimi a to výběr školy, na které budou pokračovat v dalšim studiu. Přejeme jim úspěšné rozhodování. M. Mrázková, L. Kračinová

Předávání slabikářů

Naši prvňáčci jsou velmi šikovní. Za dva měsíce se naučili číst a psát mnoho písmen, a tak mohli z rukou deváťáků slavnostně převzít slabikáře. Více ve fotogalerii.
L. Kračinová, L. Škutková, M. Pospíšilová

Naše třída - moje parta

Během měsíce října navštívily organizace Madio z.s. a Unie kompas 4., 6. a 7. ročník s preventivním programem zaměřeným na vztahy ve třídě. Formou her a následných diskusí pracovali žáci na tom, aby rozvíjeli svůj třídní kolektiv - trénovali spolupráci, komunikaci, řešení konfliktů. Akce byla součástí projektu Naše třída - moje parta, který spolufinancuje Zlínský kraj.
L. Kračinová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz