Pošta

Archiv zpráviček

Projekt Kamarádi 1.B

Dne 21.11. navštívili i třídu 1.B. kamarádi z 8.třídy. Program se staršími spolužáky připravila a doprovázela paní učitelka Magda Blahová, a prvňáčci se na něj moc těšili.
Akce se žákům velice líbila, proto za ni celá třída moc děkujeme. Fotografie ve fotogalerii.
tř.uč. T. Brablcová
Vydáno: 24.11.2014 12:34

Předávání Slabikářů

Dne 14.11.2014 navštívili žáci 9.ročníku 1.třídy, aby jim slavnostně předali Slabikáře. Naši malí čtenáři se na nové čtení velmi těšili. Deváťáci si připravili hezký program i s krátkými pohádkami. Děkujeme jim za pěkný zážitek. Dokumentace z akce ve fotogalerii.
tř.uč. K. Javorská, T. Brablcová
Vydáno: 18.11.2014 13:37

Projekt Kamarádi

V pátek 14. 11. navštívili žáci 8. třídy v projektu Kamarádi 1. A. Fotografie Martina Gerži naleznete ve Fotogalerii. M. Blahová
Vydáno: 18.11.2014 12:40

Výchovný koncert 6.AB

Dne 3. 11. se třídy 6. A a 6. B účastnily výchovného koncertu "Lidský hlas aneb jak se zpívá ve sboru". Holešovský sbor Moravské děti nás potěšil svým zpěvem, něco nás i naučil a dokonce nás diváky vyzval, abychom byli orchestrem a doprovodili jejich nádherný zpěv. H. Vidomusová, M. Brázdilová
Vydáno: 4.11.2014 16:03

Přijímací řízení na SŠ

Změna v přijímacím řízení - jednotné přijímací zkoušky. Aktuální informace zde: www.zkola.cz M. Blahová
Vydáno: 8.10.2014 14:43

Výukový program 9. třídy

Dne 7.10. proběhl v 9. třídě výukový program Sex, AIDS a vztahy vedený panem Pavlem Pakostou z organizace ACET. M. Blahová
Vydáno: 8.10.2014 14:38

Kroužek čj 2. stupeň

Kroužek českého jazyka pro 2. stupeň začíná 30. září. Doučování bude probíhat v počítačové učebně každé úterý od 11.55 do 12.25. Žáci budou vždy čekat před kanceláří paní ekonomky. Na všechny žáky a žačky se těší paní učitelka Libuše Kračinová
Vydáno: 26.9.2014 10:41

Evropský den jazyků

Den 26. 9. je Evropským dnem jazyků. Oslavili jsme ho projektovou výukou, kterou si připravili žáci 9. ročníku pro žáky 5. ročníku. Pro mladší žáky byly nachystané aktivity, soutěže, kvízy i zamyšlení, proč se cizím jazykům učíme. Foto v galerii.
H. Mišurcová, L. Kračinová
Vydáno: 30.9.2014 07:32

Kroužek českého jazyka pro žáky se SPU 2014

Prosíme rodiče žáků 1. i 2. stupně, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo kroužek českého jazyka a vrátili nám návratku trpělivě počkali na bližší informace ohledně data a času, kdy se bude pravidelně kroužek konat. Omlováme se, ale informace již podané se budou měnit, jelikož se objevily komplikace kvůli volnočasovým aktivitám v kroužcích. Proto čekáme na vyjádření vedené kroužků a poté vám sdělíme, který den v týdnu se bude konat kroužek českého jazyka.
Ale určitě bude kroužek začínat od října.
S pozdravem T.Brablcová, L. Kračinová
Vydáno: 15.9.2014 14:01

Plavecká soutěž

Ve čtvrtek 12.6. se konala ve Zlíně plavecká soutěž s názvem Stříbrný věnec. Do skupiny za mimozlínské školy byli vybráni žáci 3.ročníku - Nela Baďurová, Sabina Matochová, Nikola Řezníčková, Markéta Maňásková, Patrik Veneny, Artur Karlík, Jakub Vyoral a Tomáš Svačina. Děti si vedly v různých plaveckých stylech velmi dobře. Tomáš Svačina obhájil krásné 1.místo, 3.místo patřilo Arturu Karlíkovi, Nela Baďurová se umístila na 4.místě. Dětem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
I.Doleželová a L.Štěrbíková
Vydáno: 18.6.2014 13:09

Ekologická olympiáda

Koncem května proběhla na základní škole ve Štípě ekologická olympiáda pro žáky osmých a devátých tříd. Na soutěž se sjelo 42 soutěžících z celého Zlínského kraje. Naši školu reprezentovala Zuzka Páleníčková ze sedmé třídy a Žanda Zapletalová z třídy deváté. Na soutěžící čekalo několik náročných úkolů z přírodopisu a ekologie. I přes to, že byla Zuzka Páleníčková v soutěži nejmladší, umístila se na krásném 20. místě. Žanda Zapletalová skončila hned za ní, na místě 23. Oběma soutěžícím blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Pavel Fryštacký
Vydáno: 8.6.2014 15:56

Návštěva Okresního soudu ve Zlíně

V úterý 3. 6. se žáci osmé třídy zúčastnili výukového programu Probační a mediační služby Okresního soudu ve Zlíně. Pracovníci nejdříve „vyzkoušeli“ naše právní vědomí a následně žáci navštívili soudní síň, kde si přehráli soudní proces podle skutečného případu. Všichni jsme byli moc pochváleni (znalosti, chuť učit se, komunikace, herecké výkony“), a to nás těší. M. Blahová, J. Brázdilová
Vydáno: 4.6.2014 12:05

Pohádkový les

Na pátek 30. 5. připravili žáci 9. A a 9. B pro mladší děti akci Pohádkový les, ve které se představili jako princezny, trpaslíci, šmoulí šikulové, rusalky, osazenstvo perníkové chaloupky a loupežníci. Počasí nám přálo, i když princeznám bylo hodně zima. Trasou plnou pohádek prošly i děti z MŠ Sazovice a Mysločovice. M. Blahová, M. Budiš
Vydáno: 2.6.2014 12:09

Výtvarná soutěž "Děti kreslí rejnoky"

19 žáků z 2., 4. a 5.tříd se zúčastnilo výtvarné soutěže, kterou pořádala ZOO Zlín - Lešná. Do soutěže bylo přihlášeno 27 škol. Naši žáci byli velmi úspěšní a získali krásné 3.místo! Všem žákům srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. K. Javorská
Vydáno: 16.5.2014 07:06

Antisemitismus a holocaust

V úterý 6. 5. proběhla ve třídách 9. A a 9. B přednáška a beseda pana Pavla Pakosty z organizace ICEJ – Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Společně jsme hledali příčiny holocaustu a vyvraždění šesti milionů Židů, tedy souhlas s nenávistí. Zvažovali jsme, co dělat pro to, aby se tyto smutné dějiny neopakovaly. Dospěli jsme k těmto závěrům: tolerance, vzájemná úcta, schopnost dialogu, nebýt lhostejný k tomu, co se kolem nás děje. M. Blahová, M. Budiš
Vydáno: 7.5.2014 12:06

Hvězdárna Zlín

V pátek 2. 5. 2014 se žáci 9. A a 9. B vypravili na hvězdárnu do Zlína. Nejdříve si poslechli přednášku ing. arch. Ivana Havlíčka o blízkém i více vzdáleném vesmíru. Přednáška byla doprovázena promítáním úžasně barevných vesmírných světů (foto v galerii). Velkým zážitkem bylo odsunutí střechy a možnost pozorování hvězdářským dalekohledem. M. Blahová, M. Budiš
Vydáno: 5.5.2014 06:51

Úřad práce

Ve středu 30. dubna navštívila 8. třída Úřad práce ve Zlíně – informativní a poradenské středisko pro volbu povolání. Zúčastnila se interaktivního programu Hledám povolání, které se ke mně hodí. Zhodnocení zájmů, schopností a dovedností, zdravotního stavu a uplatnění, to je základ dobré volby. Žáci pracovali také s profesiogramy – složkami, ve kterých dohledávali vhodné povolání podle pracovního prostředí, pracovních prostředků a pracovních podmínek. Mgr. Šumíčková se každému individuálně věnovala a všichni si odnesli domů výsledky své práce, aby si o vhodnosti své volby mohli popovídat s rodiči. M. Blahová,
J. Brázdilová
Vydáno: 5.5.2014 06:51

Pěvecká soutěž ve Valašských Kloboukách

V neděli 27.dubna proběhla ve Valašských Kloboukách regionální soutěž dětských zpěváčků lidových písní, kde postoupil Antonín Žůrek ze 3.třídy. Toník zpíval ve své 2.kategorii jako nejmladší, a přestože nepostoupil do celostátního kola, odvezl si cenné zkušenosti. Den byl velmi náročný, ale plný krásných prožitků. Při večerní zpáteční cestě nám zněla v uších spousta pěkných písniček.
Přejeme Toníkovi hodně dalších úspěchů a radosti ze zpívání.
Ilona Doleželová
Vydáno: 29.4.2014 19:49

Okresní kolo biologické olympiády

proběhlo 8. dubna v Malenovicích. Naši školu reprezentovaly žákyně 6. ročníku Lucie Košinová a Tereza Bačová. Ve stejné kategorii zde plní čtyři těžké úkoly žáci 6. a 7. ročníků a naše dívky se účastnily poprvé. Přesto se v konkurenci 43 soutěžících prosadily a nasbíraly cenné zkušenosti. Oběma dívkám děkuji za odpovědnou přípravu na soutěž a za pěknou reprezentaci naší školy. Pavel Fryštacký
Vydáno: 15.4.2014 22:48

V pátek před velikonočními prázdninami žáci 4. třídy uspořádali projektový den zaměřený na svátky jara. Připomněli si velikonoční zvyky a tradice, zazpívali si písničky, přečetli velikonoční příběh, vybarvovali kraslice, řešili „velikonoční slovní úlohy“, malovali zajíčky. /Dřímalová, Brablcová/
Vydáno: 11.4.2014 11:19
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zprávičky

Vodácký kurz

Naši deváťáci splouvali v termínu 16. - 19. června řeku Vltavu. Během čtyř dní zdolali žáci na trase Vyšší Brod - Boršov přibližně 70 km a 9 jezů. Díky skvělým instruktorům, počasí, panu Hubíkovi a nádherné přírodě se stal tento kurz skvělou tečkou na závěr jejich společné povinné školní docházky.
T. Kačor, M. Mrázková, L. Kračinová

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Je už tradicí, že naše škola pořádá tuto pro žáky nesporně užitečnou soutěž. Školní kolo se skládá ze znalostí pravidel silničního provozu a jízdy zručnosti. V kole oblastním pak přibude i hodnocená jízda po dopravním hřišti a test z první pomoci. V oblastním kole v Otrokovicích za naši školu soutěžili v kategorii mladších žáků Radim Potočný, Jan Vítek, Pavla Kutrová a Emily Smith a obsadili medailové 3. místo. Za starší žáky soutěžili Monika Potočná, Kristýna Utinková, Tonda Žůrek a Jirka Pavlištík. Tito vybojovali krásné 2. místo, kdy první postupové jim uniklo jen o několik málo bodů. Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Fotky ze soutěže najdete v galerii. Pavel Fryštacký

Školní výlet, 9. ročník

Svůj poslední školní výlet jsme prožili pod stanem v Kurovickém lomu. Ve zdejší přírodní památce se o nás pečlivě staral pan Martin Zelina se svou rodinou, který nám připravil nejen místo pro stanování, ohniště, hygienické zázemí, ale také občerstvení a dovoz/odvoz stanů. Dokonce pro nás zařídil prohlídku Kurovického hradu, kde nám ochotně ukázali celou památku a poskytli nám v horkém dni občerstvení. Všem výše zmíněným děkujeme. Velmi si vážíme času a energie, který nám zdarma věnovali.
Deváťáci, M. Mrázková, L. Kračinová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz