Pošta

Archiv zpráviček

Úřad práce

Ve středu 30. dubna navštívila 8. třída Úřad práce ve Zlíně – informativní a poradenské středisko pro volbu povolání. Zúčastnila se interaktivního programu Hledám povolání, které se ke mně hodí. Zhodnocení zájmů, schopností a dovedností, zdravotního stavu a uplatnění, to je základ dobré volby. Žáci pracovali také s profesiogramy – složkami, ve kterých dohledávali vhodné povolání podle pracovního prostředí, pracovních prostředků a pracovních podmínek. Mgr. Šumíčková se každému individuálně věnovala a všichni si odnesli domů výsledky své práce, aby si o vhodnosti své volby mohli popovídat s rodiči. M. Blahová,
J. Brázdilová
Vydáno: 5.5.2014 06:51

Pěvecká soutěž ve Valašských Kloboukách

V neděli 27.dubna proběhla ve Valašských Kloboukách regionální soutěž dětských zpěváčků lidových písní, kde postoupil Antonín Žůrek ze 3.třídy. Toník zpíval ve své 2.kategorii jako nejmladší, a přestože nepostoupil do celostátního kola, odvezl si cenné zkušenosti. Den byl velmi náročný, ale plný krásných prožitků. Při večerní zpáteční cestě nám zněla v uších spousta pěkných písniček.
Přejeme Toníkovi hodně dalších úspěchů a radosti ze zpívání.
Ilona Doleželová
Vydáno: 29.4.2014 19:49

Okresní kolo biologické olympiády

proběhlo 8. dubna v Malenovicích. Naši školu reprezentovaly žákyně 6. ročníku Lucie Košinová a Tereza Bačová. Ve stejné kategorii zde plní čtyři těžké úkoly žáci 6. a 7. ročníků a naše dívky se účastnily poprvé. Přesto se v konkurenci 43 soutěžících prosadily a nasbíraly cenné zkušenosti. Oběma dívkám děkuji za odpovědnou přípravu na soutěž a za pěknou reprezentaci naší školy. Pavel Fryštacký
Vydáno: 15.4.2014 22:48

V pátek před velikonočními prázdninami žáci 4. třídy uspořádali projektový den zaměřený na svátky jara. Připomněli si velikonoční zvyky a tradice, zazpívali si písničky, přečetli velikonoční příběh, vybarvovali kraslice, řešili „velikonoční slovní úlohy“, malovali zajíčky. /Dřímalová, Brablcová/
Vydáno: 11.4.2014 11:19

Absolventi

Přijímací zkoušky na střední školy se blíží, a tak se budoucí absolventi představují svými tričky.
Ať se jim tak pěkně daří i 22. a 23. dubna. M. Blahová, M. Budiš.
Vydáno: 10.4.2014 13:42

2. duben jako SVĚTOVÝ DEN AUTISMU
4. třída podpořila kampaň ROZSVIŤTE SE MODŘE. Oblekli se do modré barvy, která symbolizuje komunikaci a sebevyjadřování. Také vytvořením plakátu informovali spolužáky o problematice autismu. (Dřímalová, Brablcová)
Vydáno: 2.4.2014 12:49

Den učitelů

Dne 28. 3. se v naší škole, jako každý rok, uskutečnil Den učitelů. Žáci 9. tříd si zkusili, jaké to je být v pozici učitele. Jiným připadla úloha hlášení do rozhlasu, obsluhy či fotografování. Náhradním učitelům se to líbilo a většina žáků byla hodná, až na pár výjimek. Učitele ve sborovně pozdravili starostové z Mysločovic a Lechotic. Pro všechny to byla příjemná změna. Žáci 9. B.
Foto ve fotogalerii.
Vydáno: 31.3.2014 11:45

Trnečka 2014

Dne 25.2.2014 se uskutečnila ve Zlíně okresní soutěžní přehlídka zpěváčků lidových písní s názvem Trnečka 2014. Soutěže se zúčastnily tyto děti: Ivana Pospíšilová ze druhé třídy, Barbora Milinková, Rozálie Jurášková a Antonín Žůrek ze třetí třídy, Alena Pospíšilová a Eva Svobodová z páté třídy. Děti velmi dobře reprezentovaly naši školu, Antonín Žůrek se umístil ve 2.kategorii na třetím místě a postupuje do oblastního kola ve Valašských Kloboukách, Barbora Milinková obdržela v 1.kategorii zvláštní ocenění. Všem dětem děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů ve zpívání.
Ilona Doleželová
Vydáno: 26.2.2014 18:47

Soutěž "Hledáme chemika ČR"

Dne 4.12.2013 proběhlo ve Valašském Meziřičí okresní kolo soutěže "Hledáme chemika ČR". Naše škola se zúčastnila v počtu tří žáků (nejlepších řešitelů školního kola) a to: Kateřina Balcárková z 9.B, Veronika Balcárková z 9.B a Ondřej Brychta z 9.A. Získali jsme pěkné 13. místo (Kateřina Balcárková) a 27. místo (Ondřej Brychta) z 27 zúčastněných škol (81 žáků), a proto jsme postoupili do regionálního kola prvního ročníku této soutěže, které proběhlo 29.1.2014 rovněž ve Valašském Meziřičí. Opět se nám podařilo velmi dobře uspět: 10. místo získala Kateřina Balcárková a 26. místo získal Ondřej Brychta. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů. M.Mrázková
Vydáno: 10.2.2014 08:16

Sex, AIDS a vztahy

V úterý 4. února proběhl v 9. A a 9. B výukový program Sex, AIDS a vztahy, který lektoroval pan Pavel Pakosta. Zaměřil se hlavně na rozdíl mezi zamilovaností a láskou a prevenci HIV. M. Blahová, J. Brázdilová, M. Budiš. Foto ve fotogalerii.
Vydáno: 5.2.2014 07:08

Koncert Děti dětem

"V jedné vesnici nedaleko Zlína žila pekařka jménem Majdalena..."
Tímto pohádkovým vyprávěním začal letošní koncert "Děti dětem aneb Jak probudit Majdalenku". Naši mladí muzikanti se snažili hrou na hudební nástroj nebo svým zpěvem probudit zakletou pekařku. A jak to už v pohádkách bývá, i ta naše skončila dobře, zlé kouzlo pominulo a Majdalenka procitla při společném zpívání.
V koncertě, který se konal ve čtvrtek 30.1.2014 v naší škole, účinkovali tito žáci- Brigita Němcová, Tereza Gazdošová, Aneta Brázdilová, Anna Žůrková, Jakub Hofírek, Lenka Kojecká, Margita Fryštacká, Žaneta Zapletalová, Markéta Lajdová a Dominika Mášová.
Ilona Doleželová
Vydáno: 4.2.2014 18:21

Finanční gramotnost

V pátek 24. ledna proběhla v 9. B první lekce programu Finanční gramotnost. Lektory byli Vladimír Valčík a Barbora Navrátilová. Program bude probíhat v 2 dvouhodinových lekcích v devátých ročnících. Žáci se seznámí se základy hospodaření, rodinným rozpočtem a jak se vyhnout finanční pasti při půjčkách. M. Blahová
Vydáno: 28.1.2014 07:01

Jak se žije Čechům v Americe

V pátek 24. 1. naši školu navštívil pan Josef Chlachula, který žije v USA již 16 let. Po krátkém přivítání na naší škole nám povykládal o svém životě v zahraničí. Dozvěděli jsme se spoustu informací o jeho česko-americké rodině, o místní kultuře, o stravování v Americe i o stylu života v této zemi. Přednáška měla u žáků veliký úspěch. M. Blahová, H. Mišurcová, foto ve fotogalerii.
Vydáno: 28.1.2014 06:55

Noc ve škole 7. třída
V pátek 17. 1. proběhla v naší škole již tradiční akce zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů, tentokrát v 7. třídě. Cílem bylo posílení přátelských vztahů v kolektivu. M. Blahová, foto ve fotogalerii T. Brablcová.
Vydáno: 23.1.2014 07:05

V úterý 14. 1. 2014 navštívili žáci 8. a 9. ročníků výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Rocksymphony v Kulturním a uměleckém centru ve Zlíně. Na programu byla rocková hudba takových skupin, jako je Metallica, Led Zeppelin či Black Sabbath. Koncert dirigoval Viktor Kozánek, vynikající zpěv předvedla Kristýna Daňhelová. M. Blahová, M. Budiš, J. Brázdilová. Foto zde:
Vydáno: 17.1.2014 07:17

Mikulášská nadílka

V pátek 6. prosince procházely naší školou Lucky a Barborky. Hned po nich vkráčel do každé třídy Mikuláš s anděly a čerty. Vystoupení spojené s nadílkou připravili žáci devátých tříd s p. učitelkami I. Doleželovou, M. Blahovou, M. Brázdilovou a J. Brázdilovou. A za trochu té černě se omlouváme, radosti a úsměvů bylo mnohem více. Fotografie Anety Dovrtělové naleznete ve fotogalerii. M. Blahová
Vydáno: 10.12.2013 13:03

Projekt Kamarádi

Žáci 8. třídy v hodinách Výchovy k občanství navštívili naše prvňáčky a v projektu Kamarádi si vyzkoušeli, jaké to je být učitelem, vychovatelem i kamarádem.
Zjistili, že prvňáčci se umí pochlubit tím, co už umí. Umí zpívat i počítat, také pěkně kreslit. Také poznali, že se nebojí, umí se rychle zapojit do hry a umí se smát a radovat. A protože smích a radost jsou nakažlivé, i osmáci byli šťastní a spokojení.
M. Blahová
Foto ve fotogalerii.
Vydáno: 10.12.2013 13:03

9.B Noc ve škole

V pátek 22.11.2013 se třída 9.B zúčastnila preventivního programu sociálně patologických jevů "Noc ve škole".
Posílali jsme si hvězdičku, stali se živými obrazy, plavili se vesmírnou lodí, zatančili si středověký tanec a spoustu dalších her a prožitkových aktivit.
Uprostřed noci nás navštívili vzácní hosté, kteří nám přivezli bubny a my se na chvíli mohli stát pravými bubeníky a tanečnicemi.
Tento krásný večer jsme zakončili "hororovým" večírkem a poté za zvuků harfy usnuli, abychom mohli ráno posnídat výtečné dobroty z domu, popovídat si o tom co jsme zažili a vzájemně si poděkovat za příjemně strávený čas.

Více fotografie ve fotogalerii. , tř.uč. Blahová, asist.Brablcová
Vydáno: 28.11.2013 16:13

Začínáme číst ze Slabikáře

Zvládli jsme všechny úkoly v Živé abecedě a nyní máme novou knihu - Slabikář. Je zde plno obrázků, říkanek a příběhů. Slabikář nám předali kamarádi z 9. ročníku. Brzy z nás budou pořádní čtenáři. Těšíme se. Žáci 1. ročníku.
Vydáno: 4.11.2013 12:12

Návštěva 3.třídy v muzeu v Mysločovicích

V úterý 22.10.2013 navštívili žáci 3.třídy muzeum v Mysločovicích. Při prohlídce se jim věnovala paní Marta Doleželová, která je zakladatelkou tohoto muzea. Děti se zájmem poslouchaly její poutavé vyprávění o historii a připojily také množství dotazů, na které jim paní Doleželová ochotně odpověděla. Měly také možnost si na spoustu předmětů sáhnout a vyzkoušet, k čemu sloužily. Moc děkujeme paní Martě Doleželové, díky které mohly děti nahlédnout do dob našich babiček a prababiček.
Ilona Doleželová
Vydáno: 24.10.2013 14:31
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zprávičky

Poznáváme se navzájem

V rámci projektu Poznáváme se navzájem proběhl mezi prvním a devátým ročníkem dne 9. 2. 2019 program Kamarádi. Starší si povídali s mladšími o kamarádství, jak se správný kamarád chová a co se všechno dá s kamarádem zažít. Společně pak k tomuto tématu vytvořili plakát. Více ve fotogalerii.
L. Škutková, M. Pospíšilová, L. Kračinová

Setkání rodičů v MŠ

Dne 23. 1. 2019 proběhla v naší mateřské škole beseda rodičů s odborným logopedem. Toto setkání na téma "Vývojové poruchy řeči v předškolním věku" se uskutečnilo v rámci projektu OP VVV. Paní Mgr. S. Bělohlávková seznámila rodiče formou prezentace s vývojem řeči a poruchami řeči v období od narození do šesti let a možnostech vyšetření sluchu, dále odpovídala rodičům na různé dotazy týkající se konkrétních případů. Také byly rodičům předány odkazy na webové stránky s touto tematikou. Na závěr byly předvedeny didaktické hry a pomůcky, které využíváme k procvičení verbální komunikace v naší mateřské škole. Toto setkání bylo pro rodiče velmi přínosné.
Ilona Doleželová

Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR"

Dne 21. 11. 2018 proběhlo na naší škole 1. kolo soutěže "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR". Zúčastnilo se ho 34 žáků 9. ročníku z celkového počtu 35 žáků. Tři nejlepší postoupí do krajského kola soutěže ve Valašském Meziřičí. Budeme jim držet palce. M. Mrázková (foto ve fotogalerii)

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz