Pošta

Archiv zpráviček

Okresní soud
13. května navštívily třídy 8. A a 8. B Okresní soud ve Zlíně. Přivítal nás Mgr. Vladimír Lhotka z probační a mediační služby. Pro ty, kteří mají raději česká slova, mediátor vstupuje mezi oběť a pachatele a snaží se o dohodnutí mimosoudní cestou.
Probace znamená dohled nad odsouzeným, například u trestu domácího vězení.
Program byl rozdělen na dvě části, v první části jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací o trestní zodpovědnosti a trestním řízení, ve druhé části jsme navštívili soudní síň a zahráli si na soudní proces. Magda Blahová a Martin Budiš
Vydáno: 14.6.2013 12:54

Úspěch plavců ze III. třídy

Ve čtvrtek 13. června se žáci 3. třídy zúčastnili plaveckých závodů zlínských škol STŘÍBRNÝ VĚNEC.
Naši školu reprezentovali : Honza Šretr, Toník Dočkal, David Žůrek, Ondra Klhůfek, Martina Klhůfková, Míša Hejníková, Lucka Gazdošová, Lucka Koutská a Anička Brhláčová.
Všichni žáci předvedli neuvěřitelnou bojovnost a tomu odpovídaly i jejich výsledky.
V disciplínách - znak, prsa i kraul se chlapci i děvčata probojovali do finálových rozplaveb, takže se všichni ve velké konkurenci 200 dětí umístili do 6. místa. Honza Šretr a David Žůrek se dokonce umístili na krásném 3. místě.
V celkovém hodnocení všech zlínských škol si družstvo našich žáků vyplavalo vynikající 2. místo.
Všem úspěšným plaváčkům ještě jednou gratuluji.
L. Štěrbíková
Foto ve fotogalerii.
Vydáno: 14.6.2013 11:51

Muzikoterapeutické bubnování
11. června se zúčastnilo 34 dětí muzikoterapeutického bubnování s PaedDr. Lubomírem Holzerem.
Žáci byli rozděleni podle věku na dvě skupiny, každý si vyzkoušel hru na buben džembé a zpěv, skupina pokročilých i složitější rytmy. K poslechu a relaxaci zahrál pan Holzer na didgeridoo neboli yedaki, což je původní nástroj australských domorodců, salašnickou fujaru neboli koncovku, což je hudební nástroj známý u nás na Valašsku, a ústní harfu neboli hudební luk, pravěký hudební nástroj rozšířený po celém světě.
Magda Blahová
Vydáno: 13.6.2013 07:06

Zájezd do Anglie 12. – 17. 5.2013
S některými žáky osmých a devátých tříd jsme se vypravili na týdenní zájezd do Anglie. Prošli jsme si Londýn a ty nejzajímavější památky v jihovýchodní Anglii – Stonehenge, Salisbury, Brighton a útesy Seven Sisters. A největší zážitek? Bydlet v britské rodině, projít si bílé útesy a projet se v londýnském London Eye!
Hana Mišurcová
Vydáno: 10.6.2013 08:13

Radost tvořit

Takový je název výtvarné soutěže, které se každoročně účastní Andrejka Matulová, dnes žákyně III. třídy naší školy. A nejen účastní, ona neustále obsazuje vítězná místa. Letos při 53. Zlín film festivalu získala cenu starosty města Otrokovice. Andrejce srdečně blahopřejeme a jejích pět výtvarných prací vám nabízíme ke shlédnutí ve fotogalerii. Marie Karlíková, třídní učitelka
Vydáno: 28.5.2013 16:52

Úřad práce ve Zlíně
V pondělí 27. května navštívili žáci osmých tříd IPS ve Zlíně - Informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Mgr. Ilona Šumíčková zjistila předběžný zájem dětí, seznámila je se situací na trhu práce a možnostmi studia ve Zlínském kraji. Ve druhé části programu pracovali žáci s tzv. profesiogramy, kde se seznamovali se specifiky jednotlivých profesí. Žáci, kteří ještě nejsou rozhodnuti, vypracovávali testy na počítači. Individuální konzultace v odpoledních hodinách nebo o prázdninách jsou zdarma, mnoho informací k volbě povolání a kariérovému poradenství lze nalézt i na internetu. Informace pro rodiče obdrželi všichni zúčastnění.
Magda Blahová, výchovná poradkyně
Vydáno: 28.5.2013 08:00

Osvětim - Krakov

Dne 20.3.2013 navštívili žáci 9. třídy Muzeum holokaustu v Osvětimi (oba tábory - Auschwitz i Březinka), kde jim při téměř čtyřhodinové prohlídce byly popsány události II. světové války vztahující se k tomuto koncentračnímu táboru. Následovala prohlídka královského města Krakova. Žáci tuto exkurzi hodnotí jako přínosnou a byli s jejím průběhem velmi spokojeni.
Vydáno: 30.3.2013 14:56

Trnečka 2013

12.3.2013 se uskutečnila ve Zlíně okresní soutěž zpěváčků lidových písní s názvem Trnečka. Naši školu reprezentovali tito žáci - z první třídy Ivana Pospíšilová, ze druhé třídy Antonín Žůrek, ze čtvrté třídy Alena Pospíšilová a Eva Svobodová, ze sedmé třídy Anna Žůrková. Zpěváčkům se dařilo velmi dobře. Toník Žůrek získal v první kategorii krásné 1. místo a zvláštní ocenění. Postupuje do regionálního kola ve Valašských Kloboukách. Alenka Pospíšilová získala ve druhé kategorii zvláštní ocenění.
Vydáno: 13.3.2013 13:11

Škola finanční gramotnosti
V průběhu měsíce ledna proběhly v hodinách výchovy k občanství v 8. A, 8. B a 9. třídě 4 lekce Školy finanční gramotnosti, které byly zaměřeny na tato témata:
1. Základní hospodaření s financemi
2. Dobré a špatné úvěry
3. Finanční produkty
4. Význam a úkoly České národní banky
Výuku zabezpečili Petr Klimek a Michaela Roštyáková ze společnosti Partners Financial services.
Vše probíhalo zábavnou formou, žáci za správné odpovědi získávali drobné upomínkové předměty.
Magda Blahová
Vydáno: 11.2.2013 17:21

Pololetní Volejbal

31. ledna proběhl tradiční pololetní volejbalový turnaj mezi deváťáky a kantory. Letošní deváťáci dávali hned od počátku najevo, že nebudou snadnými soupeři, což také potvrdili celkovým vítězstvím turnaje. Blahopřejeme!
Vydáno: 2.2.2013 19:01

Beseda s Tomášem Slavatou

Dne 24.1. proběhla beseda žáků 6. a 9. třídy s Tomášem Slavatou, profesionálním sportovcem a organizátorem mnoha akcí pro děti z dětských domovů a sociálně slabých poměrů. Tomáš se snaží při svých besedách ukázat dětem, že můžou v životě dosáhnout i na první pohled neuskutečnitelných snů. Dokládá to vlastním životním příběhem, kdy sám musel překonávat mnoho nelehkých překážek. Více o Tomovi naleznete zde: www.tomasslavata.cz
Vydáno: 2.2.2013 15:40

Koncert Děti dětem

V pátek 4. 1. a v pondělí 7. 1. se uskutečnil pro žáky 1. a 2. stupně koncert s názvem Děti dětem. Proč dostala akce takový název?
V naší škole je totiž hodně vynikajících dětí -hudebníků a zpěváků, kteří umí své umění předvést druhým. Děvčata z
6. - 9. ročníku popsala spolužákům svůj hudební nástroj a zahrála na něj vybranou skladbu. Děti tak mohly slyšet nástroje dechové, strunné, klávesové i sólový zpěv. Koncert se vydařil, děvčatům moc děkujeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů ve studiu hudby. Tato se pro některé z nich možná stane životním posláním.
I. Doleželová
Vydáno: 7.1.2013 13:47

21.12.2012. V tento den jsme byli naposledy ve škole před zahájením vánočních prázdnin, a proto jsme si ho pořádně užili.
Nejdříve jsme si vyrobili vánoční přáníčko a zlaté prasátko z citronu. Pak jsme přichystali vánoční dárek pro zvířátka v podobě kaštanů, žaludů, sena a vypravili se na vycházku k nedalekému krmelci. Doufáme, že zvířátka byla spokojena. Nakonec jsme spěchali zpět do třídy na teplý čaj a společné koledy, které jsme si zazpívali se svými kamarády z celé školy.
Ilona Doleželová a děti z 2. třídy
Vydáno: 4.1.2013 10:40

Dnes navštívil naši školu Mikuláš. Při své obchůzce navštívil třídy prvního stupně. Čerti sice postrašili žáčky trošku zlobivé, ale andělé jim jejich řádění překazili a všem dětem rozdali sladké perníčky. Mikulášskou družinu doprovodily také Lucky a Barborky, které zkontrolovaly, jak mají hospodyňky doma uklizeno. Také od nich dostali žáci sladkou odměnu.
Vydáno: 5.12.2012 19:00

Kamarádi 8. A – 1. A, 8. B – 1. B
Každoroční projekt žáků 8. tříd Kamarádi, při kterém se žáci seznámili s věkovými zvláštnostmi mladšího školního věku v rámci Výchovy k občanství, proběhl v 1. A a 1. B 20. listopadu. Děkujeme paní učitelce Pospíšilové a Javorské, že nám své žáčky půjčily. Jak to s nimi umíme my se můžete podívat ve fotogalerii. M. Blahová a 8. A a 8. B.
Vydáno: 20.11.2012 12:36

Noc ve škole
9. 11. 2012 strávila třída 8. B oblíbenou noc ve škole. Cílem bylo zlepšit vztahy v kolektivu, lépe se poznat a vzájemně se pobavit. Program se nám vydařil, děkujeme maminkám za výbornou snídani, paní učitelce M. Blahové a T. Brablcové, že se nám věnovaly. Třída 8. B
Vydáno: 13.11.2012 09:12

V pátek 2. listopadu proběhla pro žáky 9. ročníku prezentace Střední školy oděvní a služeb Vizovice. Seznámili jsme se s prací kosmetiček a kadeřnic, děkujeme paní Malošíkové, že své studentky dobře připravila. M. Blahová
Vydáno: 6.11.2012 11:02

Život je pohádka

Tématem kontrolní slohové práce v 9. ročníku bylo vypravování pohádky. Práce se žákům dařila. Nejlepší pohádky vybrali sami žáci a jejich autoři (Tereza Kutrová, Marie Budišová, Erik Jaroš, Sabina Vitová, Kristýna Kučerová a Kateřina Brázdilová) s nimi autorským čtením seznámili naše prvňáčky. Více v 1. vydání školního časopisu Myškoláček, Magda Blahová.
Vydáno: 23.10.2012 11:00

Nový školní rok je již v plném proudu. Ve volitelném předmětu Fyzikálně-chemické praktikum se žákům úspěšně daří plnit zadané úkoly pod vedením paní učitelky M.Mrázkové.
Fotografie z hodin jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.
Vydáno: 22.10.2012 10:40

Dny otevřených dveří na středních školách

Nejen žákům deváté třídy je určen v sekci Dokumenty ke stažení - Školní poradenské pracoviště "Katalog dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje 2012 - 2013".
Vydáno: 18.9.2012 00:16
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zprávičky

Vodácký kurz

Naši deváťáci splouvali v termínu 16. - 19. června řeku Vltavu. Během čtyř dní zdolali žáci na trase Vyšší Brod - Boršov přibližně 70 km a 9 jezů. Díky skvělým instruktorům, počasí, panu Hubíkovi a nádherné přírodě se stal tento kurz skvělou tečkou na závěr jejich společné povinné školní docházky.
T. Kačor, M. Mrázková, L. Kračinová

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Je už tradicí, že naše škola pořádá tuto pro žáky nesporně užitečnou soutěž. Školní kolo se skládá ze znalostí pravidel silničního provozu a jízdy zručnosti. V kole oblastním pak přibude i hodnocená jízda po dopravním hřišti a test z první pomoci. V oblastním kole v Otrokovicích za naši školu soutěžili v kategorii mladších žáků Radim Potočný, Jan Vítek, Pavla Kutrová a Emily Smith a obsadili medailové 3. místo. Za starší žáky soutěžili Monika Potočná, Kristýna Utinková, Tonda Žůrek a Jirka Pavlištík. Tito vybojovali krásné 2. místo, kdy první postupové jim uniklo jen o několik málo bodů. Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Fotky ze soutěže najdete v galerii. Pavel Fryštacký

Školní výlet, 9. ročník

Svůj poslední školní výlet jsme prožili pod stanem v Kurovickém lomu. Ve zdejší přírodní památce se o nás pečlivě staral pan Martin Zelina se svou rodinou, který nám připravil nejen místo pro stanování, ohniště, hygienické zázemí, ale také občerstvení a dovoz/odvoz stanů. Dokonce pro nás zařídil prohlídku Kurovického hradu, kde nám ochotně ukázali celou památku a poskytli nám v horkém dni občerstvení. Všem výše zmíněným děkujeme. Velmi si vážíme času a energie, který nám zdarma věnovali.
Deváťáci, M. Mrázková, L. Kračinová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz