Pošta

Archiv zpráviček

Návštěva hasičské zbrojnice v Mysločovicích

V týdnu od 18. do 21. dubna byly všechny děti 1. stupně na návštěvě v hasičské zbrojnici v Mysločovicích. Po celý týden se nám ochotně věnoval především pan Lukáš Dovrtěl. Děti si mohly vyzkoušet hasičskou výzbroj i výstroj, nasazovaly proudnice, prošmejdily hasičské auto.Za skvělou instruktáž panu Dovrtělovi moc děkujeme. M. Karlíková, uč.1. stupně
Vydáno: 21.4.2017 12:14

Myškoláček 42/X

Od dnešního dne známe majitele poukazů na 3D film, o které jsme hráli v soutěži časopisu Myškoláček! Vylosovaní byli: Alžběta Vavrušová 4. A, Tereza Kopečková 4. A, Tereza Miklíková 6. A, Tomáš Dorazin 5. A a Daniel Zelina 6. A. Všem výhercům blahopřejeme!!!
Správná odpověď zněla 351 bodů. V Matematickém klokanovi se na prvních místech umístili: Hana Konečná 58 b.(3. třída), Filip Zavadil 115 b. (5. A),Petr Kadlec 103 b. (6. A) a Lucie Košinová 75 b. (9. třída). Také blahopřejeme!
Redakce
Vydáno: 12.4.2017 14:14

O hanáckyho kohóta - Prostějov

V úterý 11. dubna se konalo v Prostějově krajské kolo soutěže "O hanáckyho kohóta" ve zpěvu hanáckých lidových písní. Do tohoto kola postoupili z naší školy: Antonín Žůrek a Eva Svobodová. Úspěch byl veliký - Evička se umístila na prvním místě v kategorii nejstarších u bude nás reprezentovat za Hanou v moravsko-slezské přehlídce "Zpěváček 2017" - gratulujeme.
Ilona Doleželová
Vydáno: 11.4.2017 19:53

O hanáckyho kohóta 2017

Ve středu 29. března se konala v Kroměříži soutěž ve zpěvu hanáckých lidových písní. Školu reprezentovali: Jana Matoušková z páté třídy, Antonín Žůrek z šesté třídy a Eva Svobodová z osmé třídy. Dětem se dařilo velmi dobře. Toník si vyzpíval krásné první místo ve II. kategorii a Evička třetí místo ve III. kategorii. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole soutěže v Prostějově.
Ilona Doleželová
Vydáno: 29.3.2017 20:26

Pěvecká soutěž Trnečka 2017

V sobotu 25. března se konala ve Zlíně pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní Trnečka 2017. Naši školu reprezentovali: Jana Matoušková z páté třídy a Antonín Žůrek z šesté třídy. Dařilo se jim velmi dobře, Janička se umístila na 3. místě a Toník na 4. místě. Oba postupují do regionálního kola ve Valašských Kloboukách.
Ilona Doleželová
Vydáno: 26.3.2017 22:10

Cesta do středověku

V pátek 10.3. proběhla v tělocvičně pro zájemce z 9. třídy Noc ve škole. Obsahově byla zaměřena na osobnostní rozvoj pomocí artefiletiky. Zahráli jsme si divadlo, zamuzicírovali, zatančili a výtvarně znázornili, co se odehrávalo ve středověku. Foto ve Fotogalerii.
M. Blahová, P. Fryštacký
Vydáno: 16.3.2017 16:32

O dvou píšťalkách

9. 3. 2017 se žáci 1.A, 1.B a 2.A zúčastnili muzikoterapeutické pohádky PaedDr. Holzera O dvou píšťalkách. Slyšeli jsme příběh o dvou píšťalkách (koncovka a fujarka), které jdou v neděli na procházku do lesa, a také hudební nástroje, jako je didgeridoo, buben djembé, tibetské mísy, brumli či frčák. V pohádce si také děti zahrály, zazpívaly a zatančily. Foto ve fotogalerii.
M. Blahová, J. Gazdošová, M. Karlíková
Vydáno: 10.3.2017 14:51

Poznáváme se, 7. B

Do naší party 7. B přibyl nový kamarád. Na to, jak jsme se více poznávali, trénovali naši spolupráci a přitom si užili spoustu srandy, se můžete podívat ve fotogalerii.
L. Kračinová
Vydáno: 10.3.2017 21:50

Veselé zoubky

V pátek 24. 2. probíhal v prvních třídách preventivní program Veselé zoubky.
1. nejdříve se děti seznámily s tématem, dozvěděly se, jak zoubky fungují, k čemu je máme, co je zubní kaz.
2. Zhlédli jsme film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek.
3. Probrali jsme zásady správné péče o zoubky a na interaktivní tabuli vyřešili připravené úkoly.
4. Vyplnili jsme pracovní listy.
5. Děti obdržely samolepky do koupelny a preventivní balíčky Veselé zoubky (kartáček na zuby, pastu, přesýpací hodiny, žvýkačky bez cukru a praktické rady, jak se o zoubky starat).
Foto ve Fotogalerii. M. Blahová, J. Gazdošová
Vydáno: 2.3.2017 23:17

Výherci z Myškoláčku

Gratulujeme výhercům v soutěži časopisu Myškoláček 41/X: Veronika Vlčková (5.A), Petra Pravdíková (3. třída),Lukáš Šidlík (7. B), Adéla Mikošková (6. B), Amálie Kačorová (1. A).
Vydáno: 1.3.2017 14:39

Ladovská zima

aneb práce šlechtí, viz fotogalerie.
Vydáno: 9.2.2017 22:57

Informace pro rodiče žáků 9. roč.

SPŠ Otrokovice pořádá pro žáky 9. roč. ZŠ možnost vyzkoušet si přijímací zkoušku ke studiu na SŠ, která proběhne ve středu 1. 2. 2017 v SPŠ Otrokovice, tř. T. Bati 1266, od 8:30 hod. Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby. Vysledky budou zveřejněny na webových stránkách 3. 2. 2017. Přihlásit se můžete do 30. 1. 2017 do 10:00 hod.mailem: jandousova@spsotrokovice.cz, nebo tel.: 577 925 303. M. Mrázková, VP
Vydáno: 10.1.2017 08:05

Poznáváme se

Dne 5. 1. proběhl ve 3. třídě dvouhodinový preventivní program "Poznáváme se".
Aktivity a hry se všem líbily, program pro žáky přichystala p.uč. Kračinová, které
děkujeme za příjemně strávený čas jinak, než ve školních lavicích. K. Javorská
Vydáno: 6.1.2017 12:17

Noc ve škole 7. A

Dne 9. 12. 2016 si 7. A třída pod vedením paní učitelky L. Kračinové užila krásný čas vánoční ve škole. Byl plný her a společných zážitků, které posílily třídní kolektiv. Na pár fotek se můžete podívat ve fotogalerii. M. Mrázková
Vydáno: 14.12.2016 21:14

Sv. Barbora a sv. Lucie

V pátek 9.12. navštívily naši školu sv. Barbory oděné do lidových krojů s čerstvě utrženou třešňovou větvičkou a sv. Lucie zahalené celé do bílého plátna.
Cílem bylo seznámit žáky se starými obyčeji, které upadají do zapomnění. Sv. Barbory a sv. Lucie postupně navštívily všechny ročníky, pronesly krátkou řeč, zkontrovaly pořádek ve třídách a na závěr rozdaly dárky. Chtěla bych poděkovat žákům 9. ročníku, kteří se tohoto zvyku zúčastnili a dopomohli tak k navození příjemné vánoční atmosféry. R. Mezlová, A. Hynčicová, A. Bílková
Vydáno: 12.12.2016 14:28

Návštěva Obecního úřadu

V rámci Výchovy k občanství navštívila 2. prosince 6. B Obecní úřad v Mysločovicích. Pan starosta Pavel Žák nás přivítal ve své pracovně. Nahlédli jsme také do knihovny, obřadního sálu, a také jsme měli možnost spatřit minimuzeum.
O důležitých místech v našich obcích každý rok v rámci projektu Kohezní vztahy získáváme co nejvíc informací, a tak velmi děkujeme za milé přijetí. Ve fotogalerii se můžete podívat na pár fotografií. A. Bílková
Vydáno: 7.12.2016 13:04

Školní časopis roku

Dne 1. 12. 2016 odjela redakce Myškoláčku do Brna na celostátní kolo soutěže Školní časopis roku, kam postoupila z krajského kola. Připravený program byl pro nás velmi přínosný: zhlédli jsme soutěžní časopisy z celé ČR, účastnili jsme se zajímavých workshopů. Celý den vyvrcholil vyhlášením výsledků. Náš časopis se v celé republice umístil na krásném 16. místě v kategorii II. stupeň a navíc získal Cenu poroty. Viz fotogalerie.
Děkujeme, že nás čtete.
Redakce
Vydáno: 5.12.2016 21:54

Elektrování v 6. A třídě

Některé učivo fyziky lze krásně naučit názorně. Třeba předávání elektronů při tření žáky zřejmě hodně bavilo. M. Mrázková (pár fotek ve fotogalerii)
Vydáno: 27.11.2016 21:04

Noc ve škole 6.B - Všichni jsme na jedné lodi

Všichni jsme na jedné lodi, toto téma si pro naši třídu připravila paní učitelka Kračinová při naší noci ve škole. Zábavnou a velmi poučnou formou jsme se naučili, že potřeba spolupracovat je v životě velmi důležitá. Ověřili jsme si, že jsme opravdu dobrá parta! Více ve fotogalerii. A. Bílková
Vydáno: 21.11.2016 09:18

Výchova k občanství 6.B

Hodina Výchovy k občanství byla pro žáky 6.B netradiční. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je stát se na chvíli reportérem televizní stanice. Témata byla volná, pojícím prvkem měla být naše škola. Přípravu jsme pojali svědomitě, žáci doma vytvořili rekvizity - mikrofon, prezentace a dokonce přinesli vlastní videokameru. Všichni jsme si samotnou práci užili, žáci jakoby byli rození reportéři a témata, která dokázali zpracovat se v mnohém blížila realitě. Hodina nás velmi bavila a opravdu se nám to vše moc povedlo. Více můžete nalézt ve fotogalerii. A. Bílková
Vydáno: 19.11.2016 16:51
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zprávičky

Kariérové poradenství

Žáci 9. ročníku navštívili IPS ÚP ve Zlíně, kde se účastnili skupinového poradenství pod názvem "Hledám povolání, které se pro mě hodí". Doufáme, že jim odborníci pomohli s volbou, která je před nimi a to výběr školy, na které budou pokračovat v dalšim studiu. Přejeme jim úspěšné rozhodování. M. Mrázková, L. Kračinová

Předávání slabikářů

Naši prvňáčci jsou velmi šikovní. Za dva měsíce se naučili číst a psát mnoho písmen, a tak mohli z rukou deváťáků slavnostně převzít slabikáře. Více ve fotogalerii.
L. Kračinová, L. Škutková, M. Pospíšilová

Naše třída - moje parta

Během měsíce října navštívily organizace Madio z.s. a Unie kompas 4., 6. a 7. ročník s preventivním programem zaměřeným na vztahy ve třídě. Formou her a následných diskusí pracovali žáci na tom, aby rozvíjeli svůj třídní kolektiv - trénovali spolupráci, komunikaci, řešení konfliktů. Akce byla součástí projektu Naše třída - moje parta, který spolufinancuje Zlínský kraj.
L. Kračinová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz