Pošta

Archiv zpráviček

Exkurze Praha – 7. A, 7. B

Ve dnech 15. a 16. září se zúčastnili žáci 7. ročníku exkurze do Prahy. Pamětihodností a zajímavých míst je v ní hodně, a proto jsme se snažili vidět co nejvíce. Navštívili jsme Národní muzeum, výstavu voskových figurín. Také jsme si prohlédli zákulisí Národního divadla, z jehož střechy jsme měli možnost vidět „celou Prahu“. Před odjezdem jsme ještě navštívili Národní technické muzeum a plni dojmů z historické Prahy již opět sedíme ve školních lavicích. M. Mrázková, L. Kračinová a L. Buňková /foto ve fotogalerii/.
Vydáno: 20.9.2016 15:14

Vzpomínka nejlepších sběračů na závěr loňského šk. roku

Nový školní rok se nám docela rozbíhá, žáci vzpomínají na prázdninové zážitky a pomalu se ponáří do školních povinností. My učitelé jim přejeme hodně úspěchů a držíme pěsti komě jiného také ve sběratelské činnosti, aby si ti nejlepší mohli užít svou zaslouženou odměnu tak, jako v loni žáci 6. A třídy (foto ve fotogalerii). Třídní učitelka M. Mrázková.
Vydáno: 12.9.2016 21:19

AZ Quiz

Se žáky osmé třídy jsme si zpříjemnili poslední hodiny NJ v tomto školním roce třídním turnajem v AZ Quizu. V horkém počasí měli nejlepší slovní zásobu a taktiku 1. Anna Zanášková 2. Veronika Kučerová 3. Michal Kozel. Blahopřejeme.
Kračinová
Vydáno: 23.6.2016 15:08

Vodácký kurz 9. třída

Ve dnech 12.-15. června 2016 se žáci 9. třídy zúčastnili vodáckého kurzu na řece Vltavě z Vyššího Brodu přes Rožmberk a Český Krumlov až do Zlaté Koruny. Naučili se technickým dovednostem při jízdě na kánoi v pozici zadáka i háčka, sjíždění jezů a neméně zajímavá byla i návštěva historického centra a zámku v Českém Krumlově. Podrobnější zprávu od Kláry Brázdilové a fotky z akce jsou ve Fotogalerii.
Vydáno: 20.6.2016 16:57

ZOO Lešná

V úterý 14. 6. se 7. A vypravila do ZOO. Přivítali nás lachtani, hladili jsme rejnoky, krmili jsme tučňáky a viděli jsme spoustu zajímavých živočichů. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili ve Zlíně 21. budovu a prohlédli si shora celé město Zlín. M. Blahová
Vydáno: 20.6.2016 10:43

Školní výlet 6. A, 6. B: Vizovice - Revika

Bylo nám tam skvěle, hry, fotbal, badminton, minigolf, ... a ŠPEKÁČKY! Výlet jak má být. Moc jsme nezmokli a se sluníčkem jsme se vraceli ještě na pár dnů do školních lavic. L. Kračinová, M. Mrázková, L. Buňková
Vydáno: 15.6.2016 15:57

Experimentárium Otrokovice - 9. třída

Už je to tady! Žáci 9. ročníku dospěli ke konci základního vzdělávání fyziky. Co se v průběhu čtyřletého studia tohoto předmětu naučili si mohli vyzkoušet fyzicky za pomocí pomůcek. Na pár fotek se můžete podívat ve fotogalerii. M. Mrázková, R. Mezlová
Vydáno: 9.6.2016 22:37

Ekologická olympiáda

Koncem května proběhla na Základní škole ve Štípě Ekologická olympiáda. Na soutěž se sjelo skoro 40 soutěžících z celého Zlínského kraje. Soutěžící absolvovali několik náročných úkolů z přírodopisu a ekologie. Naši školu reprezentovaly Zuzana Páleníčková z 9. třídy, která se stala absolutní vítězkou soutěže, a Lucie Košinová z 8. třídy, která se umístila na místě pátém. Oběma děvčatům blahopřejeme a děkujeme jim za vynikající reprezentaci školy.
Vydáno: 8.6.2016 17:47

Baťův institut Zlín – program „Bádání o středověku + Filmové putování s H. Týrlovou a K. Zemanem

2. 6. 2016 byli žáci 6. ročníku v rámci Dne dětí ve Zlíně. Navštívili Baťův institut 14/15, kde se podívali na historii výroby dětských filmů ve Zlíně a následně se ocitli ve středověkém Zlíně. Také navštívili výstavu výtvarných prací zrakově postižených dětí v rámci MFF. Na pár fotek se můžete podívat ve fotogalerii. M. Mrázková, L. Kračinová. L. Buňková
Vydáno: 9.6.2016 21:11

Exkurze do Prahy

V úterý 31. 5. se 7. A a 7. B zúčastnily exkurze do Prahy. Cesta vlakem rychle ubíhala, a tak jsme už o půl desáté stáli na Václavském náměstí. Dále následovalo Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Karlův most, Petřín se svým zrcadlovým bludištěm, Pražský hrad a hurá do metra. Na Vyšehradě jsme prošli Slavín a našli zde pochovaných hodně významných osobností – od Boženy Němcové až po Waldemara Matušku. Před velkou průtrží mračen jsme se schovali v předsálí kostela sv. Petra a Pavla a pak už jsme metrem pokračovali na hlavní nádraží a vlakem zpět do Otrokovic. J. Janečka, M. Blahová
Vydáno: 1.6.2016 16:25

56. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež

V pátek 27. 5. 2016 zhlédli žáci 7. A a 7. B film Strašidla z vikýře režiséra Radima Cvrčka z roku 1987. Zajímavostí této moderní pohádky je, že se exteriéry točily v obci Machová,
a mnozí rodiče tak při vyprávění svých dětí zavzpomínali na svá mladá léta.
J. Janečka, M. Blahová
Vydáno: 1.6.2016 16:25

Holocaust a extremismus

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 absolvovala devátá třída přednášku pana Pavla Pakosty z organizace ICEJ na téma holocaust a extremismus. Společně jsme hledali příčiny a následky – vyvraždění šesti milionů židů. Zvláště v současné době je velmi důležité nebýt lhostejný.
M. Blahová
Vydáno: 1.6.2016 16:24

Osvětim

Dne 23.5. 2016 navštívili žáci 9. třídy Muzeum holokaustu v Osvětimi (oba tábory - Auschwitz i Auschwitz Birkenau), kde jim při téměř čtyřhodinové prohlídce byly popsány události II. světové války vztahující se k tomuto koncentračnímu táboru. Pro všechny to byl hluboký zážitek plný piety a soucitu s obětmi holocaustu. A. Sura, J. Janečka
Vydáno: 1.6.2016 16:22

Exkurze - JE Dukovany a VE Dalešice

U úterý 24. 5. 2016 proběhla exkurze do JE Dukovany a VE Dalešice. Žáci 9. ročníku se v rámci výuky fyziky mohli podívat do provozu vodní elektrárny a také byli seznámeni s fungováním jaderné elektrárny. Na pár fotek se můžete podívat ve fotogalerii. M. Mrázková
Vydáno: 27.5.2016 10:39

Matematická soutěž - PYTHADORIÁDA

Dne 25.5. 2016 proběhlo v Otrokovicích okresní kolo Pythagoriády pro žáky 6. – 8. ročníku. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků ze sedmi škol. Naši školu reprezentovali tři žáci. Ze šestého ročníku Pavel Šesták a Matěj Mrhálek; z osmého ročníku Tereza Bačová. Všechny tři žáky moc chválím, zvláště Terezu Bačovou, která se s 9 body stala úspěšnou řešitelkou. A. Surá
Vydáno: 30.5.2016 15:30

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V Otrokovicích proběhlo oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Za naši školu soutěžili v kategorii mladších žáků Tonda Žůrek, Tomáš Svačina, Monika Potočná a Barča Milínková. Za starší žáky soutěžili Jakub Bartík, Vojta Zapletal, Anita Krajčová a Barča Marholtová. Po 4 náročných disciplínách se umístilo družstvo mladších žáků na 5. místě z osmi. Družstvo starších žáků, přestože zvítězilo ve třech disciplínách, skončilo celkově na pěkném 3. místě z osmi družstev. Nejlepší byli v jízdě na dopravním hřišti, jízdě zručnosti a bez trestných bodů zvládli i zdravovědu. Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy. P. Fryštacký
Vydáno: 24.5.2016 00:12

Exkurze 9. ročník - pivovar a hrad Malenovice

Dne 17. 5. 2016 se žáci 9. ročníku v rámci výuky chemie (využívání biotechnologií v praxi) zúčastnili exkurze v pivovaru v Malenovicích. Také navštívili zooexpozici v malenovickém hradu, kde si prohlédli 150 exponátů zvířat z celého světa. V obou případech si tím utvrdili informace získané ve školních lavicích. Na pár fotek se můžete podívat ve fotogalerii. M. Mrázková, P. Gregorovičová.
Vydáno: 19.5.2016 10:46

Přírodovědná soutěž v Sazovicích

Dne 13. května se zúčastnilo 6 žáků druhého ročníku Přírodovědné soutěže v Sazovicích. Naši školu reprezentovali - Tereza Pospíšilová, Petra Sklenářová, Hana Konečná, Štěpán Ordáň, Matěj Zelina a Ondřej Šmýd. Chlapecké družstvo svými vědomostmi vybojovalo krásné 3. místo. Moc gratulujeme. Fotografie ze soutěže najdete ve fotogalerii. A.Hynčicová
Vydáno: 16.5.2016 13:47

Matematická soutěž - SUDOKU

Dne 11. 5. se konala již tradiční matematická soutěž v SUDOKU. Krajské kolo turnaje probíhalo v Uherském Hradišti. Naši školu reprezentovali žáci z 6.- 9.ročníku - Matěj Mrhálek, Brigita Němcová, Michal Fryštacký, Daniela Oharková. Všichni velmi zodpovědně přistupovali k zadaným úlohách a tak vzorně reprezentovali naši školu. V kategorii B (8. a 9. třída) se Michal Fryštacký umístil na krásném 3. místě. Moc gratulujeme. Na pár fotografií se můžete podívat ve fotogalerii. A. Surá
Vydáno: 15.5.2016 21:58

Není tma jako tma

10. 5. navštívila 7. A ve zlínském zámku interaktivní výstavu Není tma jako tma. Žáci se seznámili s mnoha zajímavými pomůckami pro zrakově postižené, očními vadami a jejich simulací speciálními brýlemi či dotykovým písmem pro hluchoslepé. Závěrem programu byl pobyt v absolutní tmě s nevidomým průvodcem, se kterým poznávali různé předměty denní potřeby pomocí sluchu a hmatu a učili se orientaci v prostoru.
Magda Blahová
Vydáno: 11.5.2016 13:16
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zprávičky

VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče bude ve dnech 4. a 5. 10. 2018 připraveno setkání, kde budou mít žáci příležitost získat informace důležité pro rozhodnutí o budoucím zaměstnání nebo rozhodnutí o výběru střední školy. Ve čtvrtek 4. 10. 2018 bude veletrh otevřen od 10:00 do 18:00 hodin, v pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Vstupné je zdarma.
Návštěvníci budou mít možnost komunikovat s významnými zaměstnavateli Zlínského kraje, získají přehled o aktuální situaci na pracovním trhu a dozví se aktuální požadavky na studium vystavujících středních škol.
M. Mrázková - VP

Krajské kolo DSMC

1. června proběhlo ve Vsetíně krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši školu reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení Vojta Zapletal, Adam Bezděk, Monika Potočná a Kristýna Utinková. V těžké konkurenci týmů, které postoupily z okresních kol naše družstvo zvítězilo a zajistilo si tak postup do celorepublikového finále. Děkujeme všem soutěžícím za vynikající reprezentaci školy! P. Fryštacký

Krajské kolo BioOl

25. května jsme se zúčastnili krajského kola biologické olympiády v zoologické zahradě na Lešné. Tam postoupili nejlepší soutěžící z okresních kol, mezi nimi i Anna Hradilová ze 7.A. Ta se stala po úspěšném absolvování několika těžkých úkolů absolutní vítězkou této náročné soutěže a porazila svými vědomostmi i studenty víceletých gymnázií. Blahopřejeme! P. Fryštacký

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz