Pošta

Archiv zpráviček

Exkurze do Prahy

V úterý 31. 5. se 7. A a 7. B zúčastnily exkurze do Prahy. Cesta vlakem rychle ubíhala, a tak jsme už o půl desáté stáli na Václavském náměstí. Dále následovalo Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Karlův most, Petřín se svým zrcadlovým bludištěm, Pražský hrad a hurá do metra. Na Vyšehradě jsme prošli Slavín a našli zde pochovaných hodně významných osobností – od Boženy Němcové až po Waldemara Matušku. Před velkou průtrží mračen jsme se schovali v předsálí kostela sv. Petra a Pavla a pak už jsme metrem pokračovali na hlavní nádraží a vlakem zpět do Otrokovic. J. Janečka, M. Blahová
Vydáno: 1.6.2016 16:25

56. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež

V pátek 27. 5. 2016 zhlédli žáci 7. A a 7. B film Strašidla z vikýře režiséra Radima Cvrčka z roku 1987. Zajímavostí této moderní pohádky je, že se exteriéry točily v obci Machová,
a mnozí rodiče tak při vyprávění svých dětí zavzpomínali na svá mladá léta.
J. Janečka, M. Blahová
Vydáno: 1.6.2016 16:25

Holocaust a extremismus

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 absolvovala devátá třída přednášku pana Pavla Pakosty z organizace ICEJ na téma holocaust a extremismus. Společně jsme hledali příčiny a následky – vyvraždění šesti milionů židů. Zvláště v současné době je velmi důležité nebýt lhostejný.
M. Blahová
Vydáno: 1.6.2016 16:24

Osvětim

Dne 23.5. 2016 navštívili žáci 9. třídy Muzeum holokaustu v Osvětimi (oba tábory - Auschwitz i Auschwitz Birkenau), kde jim při téměř čtyřhodinové prohlídce byly popsány události II. světové války vztahující se k tomuto koncentračnímu táboru. Pro všechny to byl hluboký zážitek plný piety a soucitu s obětmi holocaustu. A. Sura, J. Janečka
Vydáno: 1.6.2016 16:22

Exkurze - JE Dukovany a VE Dalešice

U úterý 24. 5. 2016 proběhla exkurze do JE Dukovany a VE Dalešice. Žáci 9. ročníku se v rámci výuky fyziky mohli podívat do provozu vodní elektrárny a také byli seznámeni s fungováním jaderné elektrárny. Na pár fotek se můžete podívat ve fotogalerii. M. Mrázková
Vydáno: 27.5.2016 10:39

Matematická soutěž - PYTHADORIÁDA

Dne 25.5. 2016 proběhlo v Otrokovicích okresní kolo Pythagoriády pro žáky 6. – 8. ročníku. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků ze sedmi škol. Naši školu reprezentovali tři žáci. Ze šestého ročníku Pavel Šesták a Matěj Mrhálek; z osmého ročníku Tereza Bačová. Všechny tři žáky moc chválím, zvláště Terezu Bačovou, která se s 9 body stala úspěšnou řešitelkou. A. Surá
Vydáno: 30.5.2016 15:30

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V Otrokovicích proběhlo oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Za naši školu soutěžili v kategorii mladších žáků Tonda Žůrek, Tomáš Svačina, Monika Potočná a Barča Milínková. Za starší žáky soutěžili Jakub Bartík, Vojta Zapletal, Anita Krajčová a Barča Marholtová. Po 4 náročných disciplínách se umístilo družstvo mladších žáků na 5. místě z osmi. Družstvo starších žáků, přestože zvítězilo ve třech disciplínách, skončilo celkově na pěkném 3. místě z osmi družstev. Nejlepší byli v jízdě na dopravním hřišti, jízdě zručnosti a bez trestných bodů zvládli i zdravovědu. Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy. P. Fryštacký
Vydáno: 24.5.2016 00:12

Exkurze 9. ročník - pivovar a hrad Malenovice

Dne 17. 5. 2016 se žáci 9. ročníku v rámci výuky chemie (využívání biotechnologií v praxi) zúčastnili exkurze v pivovaru v Malenovicích. Také navštívili zooexpozici v malenovickém hradu, kde si prohlédli 150 exponátů zvířat z celého světa. V obou případech si tím utvrdili informace získané ve školních lavicích. Na pár fotek se můžete podívat ve fotogalerii. M. Mrázková, P. Gregorovičová.
Vydáno: 19.5.2016 10:46

Přírodovědná soutěž v Sazovicích

Dne 13. května se zúčastnilo 6 žáků druhého ročníku Přírodovědné soutěže v Sazovicích. Naši školu reprezentovali - Tereza Pospíšilová, Petra Sklenářová, Hana Konečná, Štěpán Ordáň, Matěj Zelina a Ondřej Šmýd. Chlapecké družstvo svými vědomostmi vybojovalo krásné 3. místo. Moc gratulujeme. Fotografie ze soutěže najdete ve fotogalerii. A.Hynčicová
Vydáno: 16.5.2016 13:47

Matematická soutěž - SUDOKU

Dne 11. 5. se konala již tradiční matematická soutěž v SUDOKU. Krajské kolo turnaje probíhalo v Uherském Hradišti. Naši školu reprezentovali žáci z 6.- 9.ročníku - Matěj Mrhálek, Brigita Němcová, Michal Fryštacký, Daniela Oharková. Všichni velmi zodpovědně přistupovali k zadaným úlohách a tak vzorně reprezentovali naši školu. V kategorii B (8. a 9. třída) se Michal Fryštacký umístil na krásném 3. místě. Moc gratulujeme. Na pár fotografií se můžete podívat ve fotogalerii. A. Surá
Vydáno: 15.5.2016 21:58

Není tma jako tma

10. 5. navštívila 7. A ve zlínském zámku interaktivní výstavu Není tma jako tma. Žáci se seznámili s mnoha zajímavými pomůckami pro zrakově postižené, očními vadami a jejich simulací speciálními brýlemi či dotykovým písmem pro hluchoslepé. Závěrem programu byl pobyt v absolutní tmě s nevidomým průvodcem, se kterým poznávali různé předměty denní potřeby pomocí sluchu a hmatu a učili se orientaci v prostoru.
Magda Blahová
Vydáno: 11.5.2016 13:16

Příběhy našich kronik - 6. ročník

Dne 5.5. se děti 6. ročníku zúčastnily akce Příběhy našich kronik.
Dozvěděli jsme se velmi užitečné informace o vzniku kroniky a seznámili jsme se s tvorbou samotnou. V závěru přednášky jsme si mohli zkusit, jak složitá byla práce s tiskařským lisem. Předvedenou techniku jsme si prakticky vyzkoušeli a odnesli jsme si nejen vyhotovený tiskařský vzorek, ale také spoustu nových znalostí. Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.
A. Surá, L. Buňková, J. Janečka
Vydáno: 9.5.2016 17:06

Noc ve škole 8. třídy

V pátek 22. dubna čekal na žáky 8. třídy netradiční večer v naší škole. Program plný prožitkových aktivit a her pro ně připravila paní učitelka Magda Blahová a s přípravou pomohl pan učitel Pavel Fryštacký. Dalším netradičním zážitkem bylo pro žáky přespání v tělocvičně. V sobotu ráno jsme se po krátkém programu rozloučili a už teď se těšíme, až podobně krásnou akci zopakujeme. Fotografie naleznete v galerii. Pavel Fryštacký
Vydáno: 1.5.2016 23:49

Jízda zručnosti

Minulý týden proběhla tradiční jízda zručnosti, které se mohli zúčastnit žáci, kteří před tím úspěšně absolvovali testy z pravidel silničního provozu.
Soutěže se účastnilo 22 žáků. V mladší kategorii byli nejúspěšnější chlapci Tomáš Svačina a Tonda Žůrek z 5.A, nejúspěšnějšími dívkami pak byly Monika Potočná ze 6.B a Barča Milínková z 5.A. Ve starší kategorii velmi těsně zvítězil Jakub Bartík z 8. třídy před Vojtou Zapletalem ze 7.B. Nejlepší dívkou starší kategorie byla Barča Marholtová ze 7.A. Tito soutěžící budou reprezentovat naši školu v oblastním kole dopravní soutěže mladých cyklistů v Otrokovicích. Fotografie naleznete v galerii. Pavel Fryštacký
Vydáno: 1.5.2016 23:22

AZ QUIZ

Dne 27. 4. 2016 proběhl na naší škole první ročník soutěže v německém jazyce AZ QUIZ. Mezi vyrovnanou konkurecí 16 žáků se nejlépe z naší školy umístila na 4. místě Tereza Řeháková. První místo vyhrála Andrea Machů ze ZŠ T.G.M. Otrokovice. Druhá a třetí příčka patřila žákům ze ZŠ Malenovice. Všem výherům blahopřejeme. L. Kračinová
Vydáno: 28.4.2016 14:21

Exkurze Brno 6. ročník

Dne 21. 4. 2016 jeli žáci 6. ročníku do Brna, moravské metropole. Prošli si historické centrum města, navštívili planetárium a hrad Špilberk. (viz fotogalerie) M. Mrázková, L. Kračinová, L. Buňková
Vydáno: 25.4.2016 15:55

Biologická olympiáda ml. žáků

21.4. proběhlo v Malenovicích okresní kolo biologické olympiády pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol a stejně staré žáky víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali žáci sedmého ročníku Adam Vybíralík a Lukáš Menšík. Adam vybojovala v silné konkurenci 46 žáků krásné 12. místo. Oběma chlapcům děkujeme za reprezentaci školy v této náročné soutěži. P. Fryštacký
Vydáno: 24.4.2016 11:07

Myškoláček

Soutěž v Myškoláčku zná vítěze: Tereza Pospíšilová 4.A, Beata Kůdelíková 7. A, Kateřina Kadlecová 7. B a Simona Hejníková 6.A. (viz fotogalerie) Všechny výherkyně správně odpověděly, že nejmladším českým státním svátkem je Velký pátek. V roce 2016 jsme ho slavili jako státní svátek poprvé. Výherkyním blahopřejeme a těšíme se na další soutěž v červnu.
Redakce Myškoláčku
Vydáno: 22.4.2016 12:22

Biologická olympiáda

Dne 13. dubna proběhlo na gymnáziu TGM ve Zlíně okresní kolo biologické olympiády pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a stejně staré žáky víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovaly žákyně osmého ročníku Tereza Bačová a Lucie Košinová. Obě dívky dosáhly krásného výsledku, kdy se v silné konkurenci 40 žáků Lucka umístila na 11. a Terezka na 13. místě. V kategorii základních škol to pak bylo místo 6. a 9. Oběma dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy. P. Fryštacký
Vydáno: 15.4.2016 23:27

O hanáckyho kohóta

V pondělí 11. dubna 2016 se konalo v Prostějově krajské kolo postupové přehlídky dětí základních škol v sólovém zpěvu lidových písní s názvem O hanáckyho kohóta. Zazpíval si zde i Antonín Žůrek z pátého ročníku. Vyzpíval si nádherné druhé místo. Velmi gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy.
Ilona Doleželová
Vydáno: 12.4.2016 16:52
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zprávičky

Vodácký kurz

Naši deváťáci splouvali v termínu 16. - 19. června řeku Vltavu. Během čtyř dní zdolali žáci na trase Vyšší Brod - Boršov přibližně 70 km a 9 jezů. Díky skvělým instruktorům, počasí, panu Hubíkovi a nádherné přírodě se stal tento kurz skvělou tečkou na závěr jejich společné povinné školní docházky.
T. Kačor, M. Mrázková, L. Kračinová

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Je už tradicí, že naše škola pořádá tuto pro žáky nesporně užitečnou soutěž. Školní kolo se skládá ze znalostí pravidel silničního provozu a jízdy zručnosti. V kole oblastním pak přibude i hodnocená jízda po dopravním hřišti a test z první pomoci. V oblastním kole v Otrokovicích za naši školu soutěžili v kategorii mladších žáků Radim Potočný, Jan Vítek, Pavla Kutrová a Emily Smith a obsadili medailové 3. místo. Za starší žáky soutěžili Monika Potočná, Kristýna Utinková, Tonda Žůrek a Jirka Pavlištík. Tito vybojovali krásné 2. místo, kdy první postupové jim uniklo jen o několik málo bodů. Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Fotky ze soutěže najdete v galerii. Pavel Fryštacký

Školní výlet, 9. ročník

Svůj poslední školní výlet jsme prožili pod stanem v Kurovickém lomu. Ve zdejší přírodní památce se o nás pečlivě staral pan Martin Zelina se svou rodinou, který nám připravil nejen místo pro stanování, ohniště, hygienické zázemí, ale také občerstvení a dovoz/odvoz stanů. Dokonce pro nás zařídil prohlídku Kurovického hradu, kde nám ochotně ukázali celou památku a poskytli nám v horkém dni občerstvení. Všem výše zmíněným děkujeme. Velmi si vážíme času a energie, který nám zdarma věnovali.
Deváťáci, M. Mrázková, L. Kračinová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz