Pošta

Archiv zpráviček

Londýn - 9. ročník

Žáci 9. ročníku se spolu s paní ředitelkou P. Gregorovičovou, s třídní učitelkou R. Mezlovou a s paní učitelkou M. Mrázkovou zúčastnili ve dnech 7. - 12. září týdenního zájezdu do Londýna zaměřeného na prohloubení znalostí anglického jazyka. Během pobytu děti absolvovaly anglický kurz. Dopoledne probíhala tříhodinová výuka konverzační formou s rodilými mluvčími. Odpoledne všichni navštívili nejznámější památky Londýna. Večer byli žáci ubytováni v tamějších rodinách a mohli poznat jiné prostředí. Počasí nám velmi přálo, což umocnilo příjemný zážitek z pobytu. Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.
M. Mrázková, R. Mezlová
Vydáno: 17.9.2015 12:17

Kroužek ČJ pro 8. a 9. třídu

Kroužek ČJ pro 8. a 9. třídu bude začínat 15. 9. Sejdeme se vždy ve 12.00 v přízemí, společně se přemístníme do učebny PC,ukončení ve 12.30, takže bude dostatek času na oběd. S sebou dobrou náladu a chuť se učit. M. Blahová
Vydáno: 8.9.2015 13:41

Kroužek čj

Kroužek českého jazyka pro 6. a 7. třídy bude začínat od 15. 9. 2015. S sebou: sešit 524, pouzdro (v něm nůžky a lepidlo). Těší se Libuše Kračinová
Vydáno: 7.9.2015 17:24

Kroužek českého jazyka

Kroužek českého jazyka pro 1. stupeň bude probíhat každé úterý od 12:00 - 12:25 v učebně A23 (třída 4.B). Začínáme v úterý 15. září. Poprosím s sebou linkovaný sešit. Děkuji Aneta Hynčicová
Vydáno: 7.9.2015 13:53

MFF ve Zlíně

I letos jeli naši žáci na Mezinárodní filmový festival ve Zlíně. Kromě návštěvy filmového představení se deváťáci zúčastnili doprovodných akcí na náměstí, což si již jako vycházející velmi užili (foto ve fotogalerii). M. Mrázková
Vydáno: 10.6.2015 15:23

Pohádkový les

Dne 29. 5. 2015 připravili žáci 9. třídy pod vedením třídní učitelky M. Mrázkové ke Dni dětí pro žáčky MŠ a žáky 1. - 3. ročníku ZŠ "Pohádkový les". Počasí nám přálo, děti na procházce lesem potkaly mnoho pohádkových postaviček. Za splnění zadaného úkolu dostal každý sladkou odměnu. M. Mrázková
Vydáno: 10.6.2015 15:17

Eko - Olympiáda 2015

Koncem května proběhla na Základní škole ve Štípě Ekologická olympiáda pro žáky osmých a devátých tříd. Na soutěž se sjelo skoro 40 soutěžících z celého Zlínského kraje. Naši školu reprezentovaly Zuzka Páleníčková z osmé třídy a Lucka Košinová z třídy sedmé. Na soutěžící čekalo několik náročných úkolů z přírodopisu a ekologie. Obě dívky dosáhly krásného umístění, Zuzka obsadila 6. místo a Lucka, která patřila mezi nejmladší účastníky, obsadila místo 10. Oběma děvčatům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. V galerii naleznete i fotoreportáž. Pavel Fryštacký
Vydáno: 7.6.2015 17:43

Okresní soud ve Zlíně

V úterý 26. 5. 2015 navštívila 8. třída Okresní soud ve Zlíně.
Žáci besedovali s pracovníky probační a mediační služby, hlavním tématem byla zodpovědnost.
Ve druhé části programu vstoupili do soudní síně a ti odvážnější měli možnost vystoupit v rolích aktérů soudního procesu, řešili trestný čin zatajení věci.
M. Blahová, R. Mezlová
Vydáno: 28.5.2015 08:53

Přírodovědná olympiáda

Ve čtvrtek 7. května se šest žáků naší školy zúčastnilo PŘÍRODOVĚDNÉ OLYMPIÁDY v Sazovicích. Všichni žáci byli úspěšní. Tým složený z děvčat Markétky Maňáskové, Aničky Hradilové ze 4. třídy a Renáty Herodesové ze 3.B se umístil na prvním místě. Gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím. H. Keprtová
Vydáno: 10.5.2015 16:22

Dopravní soutěž mladých cyklistů

24. dubna se konalo v Otrokovicích oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Za naši školu soutěžili v kategorii mladších žáků Vojta Zapletal, Štěpán Čech, Beata Kůdelíková a Adéla Řezníčková. Za starší žáky soutěžili Lukáš Žák, Jakub Bartík, Anita Krajčová a Veronika Kučerová. Po 4 disciplínách se umístilo družstvo mladších žáků na 4. místě a družstvo starších žáků vybojovalo krásné 2. místo. V disciplíně jízda zručnosti byli dokonce nejlepším týmem ze všech. Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy. P. Fryštacký
Vydáno: 1.5.2015 18:14

Okresní kolo Biologické olympiády mladších žáků

proběhlo minulý týden v Malenovicích. Tato olympiáda se skládá ze čtyř náročných úkolů - vstupní práce, test z teorie, poznávání přírodnin a laboratorní úkol. Naši školu reprezentovaly dívky ze sedmého ročníku Tereza Bačová a Natálie Štromová. Tereza Bačová vybojovala v silné konkurenci 41 žáků krásné 10. místo. Oběma dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy! P. Fryštacký
Vydáno: 30.4.2015 07:55

Beseda o kyberšikaně

V úterý 28. 4. absolvovali žáci šestých tříd výukový program Kyberšikana. Lektorem byl oblíbený Pavel Pakosta. Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Žáci byli vhodnou formou informováni o nebezpečích, která je mohou při používání internetových sítí zaskočit, a byly jim ukázány postupy a cesty, jak se v takových případech zachovat. M. Blahová, P. Fryštacký
Vydáno: 30.4.2015 09:41

Zpěváčci

V sobotu 18.4. se naši zpěváčci zúčastnili v Přerově pěvecké soutěže "O zámecký klíč". Byli to: Anna Žůrková z 9. třídy, Eva Svobodová ze 6. třídy, Barbora Milinková a Antonín Žůrek ze 4. třídy. Dětem se dařilo velmi dobře a postoupily do červnového finále.
V pondělí 20.4. si trojice těchto dětí kromě Aničky Žůrkové zazpívala na krajské pěvecké soutěži "O hanáckyho kohóta" v Prostějově. Zde Toník Žůrek získal krásné 3. místo. Všem dětem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Ilona Doleželová
Vydáno: 20.4.2015 18:27

My ze 4. třídy

Ve čtvrtek 16. dubna proběhl ve 4. třídě program prevence sociálně patologických jevů zaměřený na vztahy ve třídě. Foto ve Fotogalerii. M. Blahová, H. Keprtová
Vydáno: 17.4.2015 10:26

Noc ve škole

V pátek 10. 4. proběhla se třídou 6. A v rámci prevence sociálně patologických jevů Noc ve škole.Cílem bylo upevnění vztahů v kolektivu a upevnění vztahu s třídní učitelkou. Foto ve Fotogalerii. M. Blahová, H. Vidomusová
Vydáno: 14.4.2015 10:23

O hanáckyho kohóta

Ve středu 8.4. se konalo v Kroměříži okresní kolo soutěže dětí ve zpěvu lidových písní. Naši školu reprezentovali: z 9. třídy Anna Žůrková, ze 6. třídy Eva Svobodová, ze 4. třídy Barbora Milinková a Antonín Žůrek. Dětem se dařilo velmi dobře. Barunka s Evičkou se společně podělily o třetí místo a Toník si vyzpíval místo první. Všechny tři děti postupují do krajského kola, tak jim popřejme hodně dalších úspěchů.
I. Doleželová
Vydáno: 8.4.2015 17:54

Trnečka

V sobotu 28. března se konala ve Zlíně okresní přehlídka zpěváčků lidových písní s názvem Trnečka 2015. Soutěže se zúčastnily tyto děti: Barbora Milinková a Antonín Žůrek ze čtvrté třídy a Anna Žůrková z deváté třídy. Děti dobře reprezentovaly naši školu. Toník si vyzpíval krásné druhé místo v kategorii starších a obdržel i zvláštní ocenění. Všem dětem děkujeme a přejeme další úspěchy ve zpívání.
I. Doleželová
Vydáno: 29.3.2015 16:05

Antisemitismus a holocaust

V úterý 24. 3. proběhla v deváté třídě přednáška a beseda pana Pavla Pakosty z organizace ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém). Naši žáci byli lektorem pochváleni za velmi dobré znalosti k této problematice i za zapojení do besedy. Magda Blahová
Vydáno: 25.3.2015 14:07

1.třídy na divadle v MŠ Míškovice

Dne 19.3. shlédly 1.třídy veselé divadelní představení Olomouckého divadla spolu s dětmi mateřské školy Míškovice o tom, jak malý Hejkal měl jít do školy. Představení se dětem líbilo, rádi ukázaly co všechno se ve škole už naučily. Příjemný den jsme si po představení zpestřily ještě hraním na dětstkém hřišti. tř. uč. T.Brablcová, K.Javorská
Vydáno: 25.3.2015 07:16

Zatmění Slunce 20. 3. 2015

Tak jako mnoho lidí naší Země i my, žáci a učitelé ZŠ Mysločovice, jsme již od rána netrpělivě čekali na tento úkaz, který nastává pouze 3 - 4 krát za desetiletí (na některých místech planety). Dočkali jsme se a v 10.45 h, kdy bylo dosaženo maxima na našem území, jsme částečné zatmění Slunce pozorovali (samozřejmě přes ochranná sklíčka). Moc se nám to líbilo. M. Mrázková
Vydáno: 23.3.2015 12:08
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zprávičky

VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče bude ve dnech 4. a 5. 10. 2018 připraveno setkání, kde budou mít žáci příležitost získat informace důležité pro rozhodnutí o budoucím zaměstnání nebo rozhodnutí o výběru střední školy. Ve čtvrtek 4. 10. 2018 bude veletrh otevřen od 10:00 do 18:00 hodin, v pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Vstupné je zdarma.
Návštěvníci budou mít možnost komunikovat s významnými zaměstnavateli Zlínského kraje, získají přehled o aktuální situaci na pracovním trhu a dozví se aktuální požadavky na studium vystavujících středních škol.
M. Mrázková - VP

Krajské kolo DSMC

1. června proběhlo ve Vsetíně krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši školu reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení Vojta Zapletal, Adam Bezděk, Monika Potočná a Kristýna Utinková. V těžké konkurenci týmů, které postoupily z okresních kol naše družstvo zvítězilo a zajistilo si tak postup do celorepublikového finále. Děkujeme všem soutěžícím za vynikající reprezentaci školy! P. Fryštacký

Krajské kolo BioOl

25. května jsme se zúčastnili krajského kola biologické olympiády v zoologické zahradě na Lešné. Tam postoupili nejlepší soutěžící z okresních kol, mezi nimi i Anna Hradilová ze 7.A. Ta se stala po úspěšném absolvování několika těžkých úkolů absolutní vítězkou této náročné soutěže a porazila svými vědomostmi i studenty víceletých gymnázií. Blahopřejeme! P. Fryštacký

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz