Pošta

Archiv zpráviček

Pohádkový les

Dne 29. 5. 2015 připravili žáci 9. třídy pod vedením třídní učitelky M. Mrázkové ke Dni dětí pro žáčky MŠ a žáky 1. - 3. ročníku ZŠ "Pohádkový les". Počasí nám přálo, děti na procházce lesem potkaly mnoho pohádkových postaviček. Za splnění zadaného úkolu dostal každý sladkou odměnu. M. Mrázková
Vydáno: 10.6.2015 15:17

Eko - Olympiáda 2015

Koncem května proběhla na Základní škole ve Štípě Ekologická olympiáda pro žáky osmých a devátých tříd. Na soutěž se sjelo skoro 40 soutěžících z celého Zlínského kraje. Naši školu reprezentovaly Zuzka Páleníčková z osmé třídy a Lucka Košinová z třídy sedmé. Na soutěžící čekalo několik náročných úkolů z přírodopisu a ekologie. Obě dívky dosáhly krásného umístění, Zuzka obsadila 6. místo a Lucka, která patřila mezi nejmladší účastníky, obsadila místo 10. Oběma děvčatům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. V galerii naleznete i fotoreportáž. Pavel Fryštacký
Vydáno: 7.6.2015 17:43

Okresní soud ve Zlíně

V úterý 26. 5. 2015 navštívila 8. třída Okresní soud ve Zlíně.
Žáci besedovali s pracovníky probační a mediační služby, hlavním tématem byla zodpovědnost.
Ve druhé části programu vstoupili do soudní síně a ti odvážnější měli možnost vystoupit v rolích aktérů soudního procesu, řešili trestný čin zatajení věci.
M. Blahová, R. Mezlová
Vydáno: 28.5.2015 08:53

Přírodovědná olympiáda

Ve čtvrtek 7. května se šest žáků naší školy zúčastnilo PŘÍRODOVĚDNÉ OLYMPIÁDY v Sazovicích. Všichni žáci byli úspěšní. Tým složený z děvčat Markétky Maňáskové, Aničky Hradilové ze 4. třídy a Renáty Herodesové ze 3.B se umístil na prvním místě. Gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím. H. Keprtová
Vydáno: 10.5.2015 16:22

Dopravní soutěž mladých cyklistů

24. dubna se konalo v Otrokovicích oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Za naši školu soutěžili v kategorii mladších žáků Vojta Zapletal, Štěpán Čech, Beata Kůdelíková a Adéla Řezníčková. Za starší žáky soutěžili Lukáš Žák, Jakub Bartík, Anita Krajčová a Veronika Kučerová. Po 4 disciplínách se umístilo družstvo mladších žáků na 4. místě a družstvo starších žáků vybojovalo krásné 2. místo. V disciplíně jízda zručnosti byli dokonce nejlepším týmem ze všech. Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy. P. Fryštacký
Vydáno: 1.5.2015 18:14

Okresní kolo Biologické olympiády mladších žáků

proběhlo minulý týden v Malenovicích. Tato olympiáda se skládá ze čtyř náročných úkolů - vstupní práce, test z teorie, poznávání přírodnin a laboratorní úkol. Naši školu reprezentovaly dívky ze sedmého ročníku Tereza Bačová a Natálie Štromová. Tereza Bačová vybojovala v silné konkurenci 41 žáků krásné 10. místo. Oběma dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy! P. Fryštacký
Vydáno: 30.4.2015 07:55

Beseda o kyberšikaně

V úterý 28. 4. absolvovali žáci šestých tříd výukový program Kyberšikana. Lektorem byl oblíbený Pavel Pakosta. Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Žáci byli vhodnou formou informováni o nebezpečích, která je mohou při používání internetových sítí zaskočit, a byly jim ukázány postupy a cesty, jak se v takových případech zachovat. M. Blahová, P. Fryštacký
Vydáno: 30.4.2015 09:41

Zpěváčci

V sobotu 18.4. se naši zpěváčci zúčastnili v Přerově pěvecké soutěže "O zámecký klíč". Byli to: Anna Žůrková z 9. třídy, Eva Svobodová ze 6. třídy, Barbora Milinková a Antonín Žůrek ze 4. třídy. Dětem se dařilo velmi dobře a postoupily do červnového finále.
V pondělí 20.4. si trojice těchto dětí kromě Aničky Žůrkové zazpívala na krajské pěvecké soutěži "O hanáckyho kohóta" v Prostějově. Zde Toník Žůrek získal krásné 3. místo. Všem dětem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Ilona Doleželová
Vydáno: 20.4.2015 18:27

My ze 4. třídy

Ve čtvrtek 16. dubna proběhl ve 4. třídě program prevence sociálně patologických jevů zaměřený na vztahy ve třídě. Foto ve Fotogalerii. M. Blahová, H. Keprtová
Vydáno: 17.4.2015 10:26

Noc ve škole

V pátek 10. 4. proběhla se třídou 6. A v rámci prevence sociálně patologických jevů Noc ve škole.Cílem bylo upevnění vztahů v kolektivu a upevnění vztahu s třídní učitelkou. Foto ve Fotogalerii. M. Blahová, H. Vidomusová
Vydáno: 14.4.2015 10:23

O hanáckyho kohóta

Ve středu 8.4. se konalo v Kroměříži okresní kolo soutěže dětí ve zpěvu lidových písní. Naši školu reprezentovali: z 9. třídy Anna Žůrková, ze 6. třídy Eva Svobodová, ze 4. třídy Barbora Milinková a Antonín Žůrek. Dětem se dařilo velmi dobře. Barunka s Evičkou se společně podělily o třetí místo a Toník si vyzpíval místo první. Všechny tři děti postupují do krajského kola, tak jim popřejme hodně dalších úspěchů.
I. Doleželová
Vydáno: 8.4.2015 17:54

Trnečka

V sobotu 28. března se konala ve Zlíně okresní přehlídka zpěváčků lidových písní s názvem Trnečka 2015. Soutěže se zúčastnily tyto děti: Barbora Milinková a Antonín Žůrek ze čtvrté třídy a Anna Žůrková z deváté třídy. Děti dobře reprezentovaly naši školu. Toník si vyzpíval krásné druhé místo v kategorii starších a obdržel i zvláštní ocenění. Všem dětem děkujeme a přejeme další úspěchy ve zpívání.
I. Doleželová
Vydáno: 29.3.2015 16:05

Antisemitismus a holocaust

V úterý 24. 3. proběhla v deváté třídě přednáška a beseda pana Pavla Pakosty z organizace ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém). Naši žáci byli lektorem pochváleni za velmi dobré znalosti k této problematice i za zapojení do besedy. Magda Blahová
Vydáno: 25.3.2015 14:07

1.třídy na divadle v MŠ Míškovice

Dne 19.3. shlédly 1.třídy veselé divadelní představení Olomouckého divadla spolu s dětmi mateřské školy Míškovice o tom, jak malý Hejkal měl jít do školy. Představení se dětem líbilo, rádi ukázaly co všechno se ve škole už naučily. Příjemný den jsme si po představení zpestřily ještě hraním na dětstkém hřišti. tř. uč. T.Brablcová, K.Javorská
Vydáno: 25.3.2015 07:16

Zatmění Slunce 20. 3. 2015

Tak jako mnoho lidí naší Země i my, žáci a učitelé ZŠ Mysločovice, jsme již od rána netrpělivě čekali na tento úkaz, který nastává pouze 3 - 4 krát za desetiletí (na některých místech planety). Dočkali jsme se a v 10.45 h, kdy bylo dosaženo maxima na našem území, jsme částečné zatmění Slunce pozorovali (samozřejmě přes ochranná sklíčka). Moc se nám to líbilo. M. Mrázková
Vydáno: 23.3.2015 12:08

Chemická olympiáda

Ze školního kola chemické olympiády postoupil do okresního kola této soutěže žák 9. třídy Petr Sovadina. Reprezentoval nás důstojně a přejeme mu hodně úspěchů v dalším studiu. M. Mrázková
Vydáno: 19.3.2015 14:22

Den otevřených laboratoří

Žáci 9. třídy s pí. uč. M. Mrázkovou navštívili SPŠ v Otrokovicích, kde si mohli vyzkoušet práci ve vybavené laboratoři. Kromě toho se mohli podívat na práci v jiných oborech této školy. Exkurze byla zajímavá, jak můžete vidět ve fotogalerii.
Vydáno: 18.3.2015 15:41

Pracovní činnosti 5. B

Pracovní činnosti jsou sice odvozené od slova "práce", ale někdy to může být i zábava s mlsáním ... Střípky z našich chuťovek si prohlédněte ve fotogalerii. M. Mrázková
Vydáno: 18.3.2015 14:09

5. B v krajské knihovně

Dne 17. 3. 2015 jsme strávili odpoledne ve Zlíně. Nejdříve jsme se vydali do Krajské knihovny Františka Bartoše, kde se nás ujala ochotná paní knihovnice. Seznámila nás s orientací v knihovně, s knižním fondem, jeho tříděním a katalogem knih. Následující volná hodinka nám v prostorách dětského oddělení velmi rychle uběhla díky nepřebernému množství beletrie, naučné literatury, časopisů, elektronickému pianu i počítačům.
Vyhladovělí a natěšení jsme se přemístili do nedaleké pizzerie. Pizza byla vynikající, obsluha skvělá.
A jak se nám to celé líbilo? Naše výřečnost a rozjásanost v autobuse na zpáteční cestě vypovídala o všem.
Vydáno: 17.3.2015 21:28

Televizní reportáž

V hodinách anglického jazyka jsme si tentokrát zkusily, jak se točí reportáž. Výsledky naší práce můžete zhlédnout na www.youtube.com/watch?v=YrICdJr3Kic a www.youtube.com/watch?v=XvDLAFvrqQo . Foto z natáčení naleznete v galerii. Vidomusová a žákyně 7. třídy
Vydáno: 16.2.2015 17:21
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zprávičky

Poznáváme se navzájem

V rámci projektu Poznáváme se navzájem proběhl mezi prvním a devátým ročníkem dne 9. 2. 2019 program Kamarádi. Starší si povídali s mladšími o kamarádství, jak se správný kamarád chová a co se všechno dá s kamarádem zažít. Společně pak k tomuto tématu vytvořili plakát. Více ve fotogalerii.
L. Škutková, M. Pospíšilová, L. Kračinová

Setkání rodičů v MŠ

Dne 23. 1. 2019 proběhla v naší mateřské škole beseda rodičů s odborným logopedem. Toto setkání na téma "Vývojové poruchy řeči v předškolním věku" se uskutečnilo v rámci projektu OP VVV. Paní Mgr. S. Bělohlávková seznámila rodiče formou prezentace s vývojem řeči a poruchami řeči v období od narození do šesti let a možnostech vyšetření sluchu, dále odpovídala rodičům na různé dotazy týkající se konkrétních případů. Také byly rodičům předány odkazy na webové stránky s touto tematikou. Na závěr byly předvedeny didaktické hry a pomůcky, které využíváme k procvičení verbální komunikace v naší mateřské škole. Toto setkání bylo pro rodiče velmi přínosné.
Ilona Doleželová

Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR"

Dne 21. 11. 2018 proběhlo na naší škole 1. kolo soutěže "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR". Zúčastnilo se ho 34 žáků 9. ročníku z celkového počtu 35 žáků. Tři nejlepší postoupí do krajského kola soutěže ve Valašském Meziřičí. Budeme jim držet palce. M. Mrázková (foto ve fotogalerii)

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz