Pošta

Archiv zpráviček

Chemická olympiáda

Ze školního kola chemické olympiády postoupil do okresního kola této soutěže žák 9. třídy Petr Sovadina. Reprezentoval nás důstojně a přejeme mu hodně úspěchů v dalším studiu. M. Mrázková
Vydáno: 19.3.2015 14:22

Den otevřených laboratoří

Žáci 9. třídy s pí. uč. M. Mrázkovou navštívili SPŠ v Otrokovicích, kde si mohli vyzkoušet práci ve vybavené laboratoři. Kromě toho se mohli podívat na práci v jiných oborech této školy. Exkurze byla zajímavá, jak můžete vidět ve fotogalerii.
Vydáno: 18.3.2015 15:41

Pracovní činnosti 5. B

Pracovní činnosti jsou sice odvozené od slova "práce", ale někdy to může být i zábava s mlsáním ... Střípky z našich chuťovek si prohlédněte ve fotogalerii. M. Mrázková
Vydáno: 18.3.2015 14:09

5. B v krajské knihovně

Dne 17. 3. 2015 jsme strávili odpoledne ve Zlíně. Nejdříve jsme se vydali do Krajské knihovny Františka Bartoše, kde se nás ujala ochotná paní knihovnice. Seznámila nás s orientací v knihovně, s knižním fondem, jeho tříděním a katalogem knih. Následující volná hodinka nám v prostorách dětského oddělení velmi rychle uběhla díky nepřebernému množství beletrie, naučné literatury, časopisů, elektronickému pianu i počítačům.
Vyhladovělí a natěšení jsme se přemístili do nedaleké pizzerie. Pizza byla vynikající, obsluha skvělá.
A jak se nám to celé líbilo? Naše výřečnost a rozjásanost v autobuse na zpáteční cestě vypovídala o všem.
Vydáno: 17.3.2015 21:28

Televizní reportáž

V hodinách anglického jazyka jsme si tentokrát zkusily, jak se točí reportáž. Výsledky naší práce můžete zhlédnout na www.youtube.com/watch?v=YrICdJr3Kic a www.youtube.com/watch?v=XvDLAFvrqQo . Foto z natáčení naleznete v galerii. Vidomusová a žákyně 7. třídy
Vydáno: 16.2.2015 17:21

Laťka 2015

V úterý 3. února proběhla na naší škole atletická soutěž ve skoku vysokém. Soutěžilo 38 žáků od 5. do 9. třídy. Výsledky neleznete u fotografií v galerii.
Vydáno: 10.2.2015 08:55

Prezentace 1. pomoci

V úterý 27. 1. 2015 naši školu navštívili žáci Střední zdravotnické školy ve Zlíně se svým výukovým programem Prezentace 1. pomoci pro základní školy aneb „První pomoc pro každého“ a ve dvou blocích proškolili všechny žáky 2. stupně. Ve čtyřech stanovištích Kardiopulmonální resuscitace, Krvácení, Zlomeniny a obvazová technika, Integrovaný záchranný systém, polohování a základní vyšetření poraněného si žáci poslechli odborný výklad a měli možnost si jednotlivé techniky vyzkoušet. Foto ve Fotogalerii, M. Blahová, P. Fryštacký
Vydáno: 29.1.2015 07:58

Projekt "My ze 3.B"

Dne 21.ledna se žáčci 3.B zúčastnili projektu na upevňování kamarádských vztahů ve třídě. Aktivity, pod vedením paní učitelky Magdy Blahové, se žákům velmi líbily. Aktivně se zapojovali, získali nové zkušenosti a upevnili si sociální dovednosti. Fotografie naleznete ve fotogalerii. A.Hynčicová
Vydáno: 21.1.2015 14:26

Obec Mysločovice

V hodinách výchovy k občanství navštívili žáci šestých tříd Obec Mysločovice. Provázel je pan starosta Pavel Žák a paní Marta Doleželová, se kterou si žáci prohlédli muzeum. Foto ve Fotogalerii. Magda Blahová
Vydáno: 18.12.2014 11:50

Projekt Kamarádi 1.B

Dne 21.11. navštívili i třídu 1.B. kamarádi z 8.třídy. Program se staršími spolužáky připravila a doprovázela paní učitelka Magda Blahová, a prvňáčci se na něj moc těšili.
Akce se žákům velice líbila, proto za ni celá třída moc děkujeme. Fotografie ve fotogalerii.
tř.uč. T. Brablcová
Vydáno: 24.11.2014 12:34

Předávání Slabikářů

Dne 14.11.2014 navštívili žáci 9.ročníku 1.třídy, aby jim slavnostně předali Slabikáře. Naši malí čtenáři se na nové čtení velmi těšili. Deváťáci si připravili hezký program i s krátkými pohádkami. Děkujeme jim za pěkný zážitek. Dokumentace z akce ve fotogalerii.
tř.uč. K. Javorská, T. Brablcová
Vydáno: 18.11.2014 13:37

Projekt Kamarádi

V pátek 14. 11. navštívili žáci 8. třídy v projektu Kamarádi 1. A. Fotografie Martina Gerži naleznete ve Fotogalerii. M. Blahová
Vydáno: 18.11.2014 12:40

Výchovný koncert 6.AB

Dne 3. 11. se třídy 6. A a 6. B účastnily výchovného koncertu "Lidský hlas aneb jak se zpívá ve sboru". Holešovský sbor Moravské děti nás potěšil svým zpěvem, něco nás i naučil a dokonce nás diváky vyzval, abychom byli orchestrem a doprovodili jejich nádherný zpěv. H. Vidomusová, M. Brázdilová
Vydáno: 4.11.2014 16:03

Přijímací řízení na SŠ

Změna v přijímacím řízení - jednotné přijímací zkoušky. Aktuální informace zde: www.zkola.cz M. Blahová
Vydáno: 8.10.2014 14:43

Výukový program 9. třídy

Dne 7.10. proběhl v 9. třídě výukový program Sex, AIDS a vztahy vedený panem Pavlem Pakostou z organizace ACET. M. Blahová
Vydáno: 8.10.2014 14:38

Kroužek čj 2. stupeň

Kroužek českého jazyka pro 2. stupeň začíná 30. září. Doučování bude probíhat v počítačové učebně každé úterý od 11.55 do 12.25. Žáci budou vždy čekat před kanceláří paní ekonomky. Na všechny žáky a žačky se těší paní učitelka Libuše Kračinová
Vydáno: 26.9.2014 10:41

Evropský den jazyků

Den 26. 9. je Evropským dnem jazyků. Oslavili jsme ho projektovou výukou, kterou si připravili žáci 9. ročníku pro žáky 5. ročníku. Pro mladší žáky byly nachystané aktivity, soutěže, kvízy i zamyšlení, proč se cizím jazykům učíme. Foto v galerii.
H. Mišurcová, L. Kračinová
Vydáno: 30.9.2014 07:32

Kroužek českého jazyka pro žáky se SPU 2014

Prosíme rodiče žáků 1. i 2. stupně, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo kroužek českého jazyka a vrátili nám návratku trpělivě počkali na bližší informace ohledně data a času, kdy se bude pravidelně kroužek konat. Omlováme se, ale informace již podané se budou měnit, jelikož se objevily komplikace kvůli volnočasovým aktivitám v kroužcích. Proto čekáme na vyjádření vedené kroužků a poté vám sdělíme, který den v týdnu se bude konat kroužek českého jazyka.
Ale určitě bude kroužek začínat od října.
S pozdravem T.Brablcová, L. Kračinová
Vydáno: 15.9.2014 14:01

Plavecká soutěž

Ve čtvrtek 12.6. se konala ve Zlíně plavecká soutěž s názvem Stříbrný věnec. Do skupiny za mimozlínské školy byli vybráni žáci 3.ročníku - Nela Baďurová, Sabina Matochová, Nikola Řezníčková, Markéta Maňásková, Patrik Veneny, Artur Karlík, Jakub Vyoral a Tomáš Svačina. Děti si vedly v různých plaveckých stylech velmi dobře. Tomáš Svačina obhájil krásné 1.místo, 3.místo patřilo Arturu Karlíkovi, Nela Baďurová se umístila na 4.místě. Dětem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
I.Doleželová a L.Štěrbíková
Vydáno: 18.6.2014 13:09

Ekologická olympiáda

Koncem května proběhla na základní škole ve Štípě ekologická olympiáda pro žáky osmých a devátých tříd. Na soutěž se sjelo 42 soutěžících z celého Zlínského kraje. Naši školu reprezentovala Zuzka Páleníčková ze sedmé třídy a Žanda Zapletalová z třídy deváté. Na soutěžící čekalo několik náročných úkolů z přírodopisu a ekologie. I přes to, že byla Zuzka Páleníčková v soutěži nejmladší, umístila se na krásném 20. místě. Žanda Zapletalová skončila hned za ní, na místě 23. Oběma soutěžícím blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Pavel Fryštacký
Vydáno: 8.6.2014 15:56
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zprávičky

VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče bude ve dnech 4. a 5. 10. 2018 připraveno setkání, kde budou mít žáci příležitost získat informace důležité pro rozhodnutí o budoucím zaměstnání nebo rozhodnutí o výběru střední školy. Ve čtvrtek 4. 10. 2018 bude veletrh otevřen od 10:00 do 18:00 hodin, v pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Vstupné je zdarma.
Návštěvníci budou mít možnost komunikovat s významnými zaměstnavateli Zlínského kraje, získají přehled o aktuální situaci na pracovním trhu a dozví se aktuální požadavky na studium vystavujících středních škol.
M. Mrázková - VP

Krajské kolo DSMC

1. června proběhlo ve Vsetíně krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši školu reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení Vojta Zapletal, Adam Bezděk, Monika Potočná a Kristýna Utinková. V těžké konkurenci týmů, které postoupily z okresních kol naše družstvo zvítězilo a zajistilo si tak postup do celorepublikového finále. Děkujeme všem soutěžícím za vynikající reprezentaci školy! P. Fryštacký

Krajské kolo BioOl

25. května jsme se zúčastnili krajského kola biologické olympiády v zoologické zahradě na Lešné. Tam postoupili nejlepší soutěžící z okresních kol, mezi nimi i Anna Hradilová ze 7.A. Ta se stala po úspěšném absolvování několika těžkých úkolů absolutní vítězkou této náročné soutěže a porazila svými vědomostmi i studenty víceletých gymnázií. Blahopřejeme! P. Fryštacký

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz