Pošta

Archiv zpráviček

Okresní kolo Biologické olympiády mladších žáků

proběhlo minulý týden v Malenovicích. Tato olympiáda se skládá ze čtyř náročných úkolů - vstupní práce, test z teorie, poznávání přírodnin a laboratorní úkol. Naši školu reprezentovaly dívky ze sedmého ročníku Tereza Bačová a Natálie Štromová. Tereza Bačová vybojovala v silné konkurenci 41 žáků krásné 10. místo. Oběma dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy! P. Fryštacký
Vydáno: 30.4.2015 07:55

Beseda o kyberšikaně

V úterý 28. 4. absolvovali žáci šestých tříd výukový program Kyberšikana. Lektorem byl oblíbený Pavel Pakosta. Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Žáci byli vhodnou formou informováni o nebezpečích, která je mohou při používání internetových sítí zaskočit, a byly jim ukázány postupy a cesty, jak se v takových případech zachovat. M. Blahová, P. Fryštacký
Vydáno: 30.4.2015 09:41

Zpěváčci

V sobotu 18.4. se naši zpěváčci zúčastnili v Přerově pěvecké soutěže "O zámecký klíč". Byli to: Anna Žůrková z 9. třídy, Eva Svobodová ze 6. třídy, Barbora Milinková a Antonín Žůrek ze 4. třídy. Dětem se dařilo velmi dobře a postoupily do červnového finále.
V pondělí 20.4. si trojice těchto dětí kromě Aničky Žůrkové zazpívala na krajské pěvecké soutěži "O hanáckyho kohóta" v Prostějově. Zde Toník Žůrek získal krásné 3. místo. Všem dětem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Ilona Doleželová
Vydáno: 20.4.2015 18:27

My ze 4. třídy

Ve čtvrtek 16. dubna proběhl ve 4. třídě program prevence sociálně patologických jevů zaměřený na vztahy ve třídě. Foto ve Fotogalerii. M. Blahová, H. Keprtová
Vydáno: 17.4.2015 10:26

Noc ve škole

V pátek 10. 4. proběhla se třídou 6. A v rámci prevence sociálně patologických jevů Noc ve škole.Cílem bylo upevnění vztahů v kolektivu a upevnění vztahu s třídní učitelkou. Foto ve Fotogalerii. M. Blahová, H. Vidomusová
Vydáno: 14.4.2015 10:23

O hanáckyho kohóta

Ve středu 8.4. se konalo v Kroměříži okresní kolo soutěže dětí ve zpěvu lidových písní. Naši školu reprezentovali: z 9. třídy Anna Žůrková, ze 6. třídy Eva Svobodová, ze 4. třídy Barbora Milinková a Antonín Žůrek. Dětem se dařilo velmi dobře. Barunka s Evičkou se společně podělily o třetí místo a Toník si vyzpíval místo první. Všechny tři děti postupují do krajského kola, tak jim popřejme hodně dalších úspěchů.
I. Doleželová
Vydáno: 8.4.2015 17:54

Trnečka

V sobotu 28. března se konala ve Zlíně okresní přehlídka zpěváčků lidových písní s názvem Trnečka 2015. Soutěže se zúčastnily tyto děti: Barbora Milinková a Antonín Žůrek ze čtvrté třídy a Anna Žůrková z deváté třídy. Děti dobře reprezentovaly naši školu. Toník si vyzpíval krásné druhé místo v kategorii starších a obdržel i zvláštní ocenění. Všem dětem děkujeme a přejeme další úspěchy ve zpívání.
I. Doleželová
Vydáno: 29.3.2015 16:05

Antisemitismus a holocaust

V úterý 24. 3. proběhla v deváté třídě přednáška a beseda pana Pavla Pakosty z organizace ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém). Naši žáci byli lektorem pochváleni za velmi dobré znalosti k této problematice i za zapojení do besedy. Magda Blahová
Vydáno: 25.3.2015 14:07

1.třídy na divadle v MŠ Míškovice

Dne 19.3. shlédly 1.třídy veselé divadelní představení Olomouckého divadla spolu s dětmi mateřské školy Míškovice o tom, jak malý Hejkal měl jít do školy. Představení se dětem líbilo, rádi ukázaly co všechno se ve škole už naučily. Příjemný den jsme si po představení zpestřily ještě hraním na dětstkém hřišti. tř. uč. T.Brablcová, K.Javorská
Vydáno: 25.3.2015 07:16

Zatmění Slunce 20. 3. 2015

Tak jako mnoho lidí naší Země i my, žáci a učitelé ZŠ Mysločovice, jsme již od rána netrpělivě čekali na tento úkaz, který nastává pouze 3 - 4 krát za desetiletí (na některých místech planety). Dočkali jsme se a v 10.45 h, kdy bylo dosaženo maxima na našem území, jsme částečné zatmění Slunce pozorovali (samozřejmě přes ochranná sklíčka). Moc se nám to líbilo. M. Mrázková
Vydáno: 23.3.2015 12:08

Chemická olympiáda

Ze školního kola chemické olympiády postoupil do okresního kola této soutěže žák 9. třídy Petr Sovadina. Reprezentoval nás důstojně a přejeme mu hodně úspěchů v dalším studiu. M. Mrázková
Vydáno: 19.3.2015 14:22

Den otevřených laboratoří

Žáci 9. třídy s pí. uč. M. Mrázkovou navštívili SPŠ v Otrokovicích, kde si mohli vyzkoušet práci ve vybavené laboratoři. Kromě toho se mohli podívat na práci v jiných oborech této školy. Exkurze byla zajímavá, jak můžete vidět ve fotogalerii.
Vydáno: 18.3.2015 15:41

Pracovní činnosti 5. B

Pracovní činnosti jsou sice odvozené od slova "práce", ale někdy to může být i zábava s mlsáním ... Střípky z našich chuťovek si prohlédněte ve fotogalerii. M. Mrázková
Vydáno: 18.3.2015 14:09

5. B v krajské knihovně

Dne 17. 3. 2015 jsme strávili odpoledne ve Zlíně. Nejdříve jsme se vydali do Krajské knihovny Františka Bartoše, kde se nás ujala ochotná paní knihovnice. Seznámila nás s orientací v knihovně, s knižním fondem, jeho tříděním a katalogem knih. Následující volná hodinka nám v prostorách dětského oddělení velmi rychle uběhla díky nepřebernému množství beletrie, naučné literatury, časopisů, elektronickému pianu i počítačům.
Vyhladovělí a natěšení jsme se přemístili do nedaleké pizzerie. Pizza byla vynikající, obsluha skvělá.
A jak se nám to celé líbilo? Naše výřečnost a rozjásanost v autobuse na zpáteční cestě vypovídala o všem.
Vydáno: 17.3.2015 21:28

Televizní reportáž

V hodinách anglického jazyka jsme si tentokrát zkusily, jak se točí reportáž. Výsledky naší práce můžete zhlédnout na www.youtube.com/watch?v=YrICdJr3Kic a www.youtube.com/watch?v=XvDLAFvrqQo . Foto z natáčení naleznete v galerii. Vidomusová a žákyně 7. třídy
Vydáno: 16.2.2015 17:21

Laťka 2015

V úterý 3. února proběhla na naší škole atletická soutěž ve skoku vysokém. Soutěžilo 38 žáků od 5. do 9. třídy. Výsledky neleznete u fotografií v galerii.
Vydáno: 10.2.2015 08:55

Prezentace 1. pomoci

V úterý 27. 1. 2015 naši školu navštívili žáci Střední zdravotnické školy ve Zlíně se svým výukovým programem Prezentace 1. pomoci pro základní školy aneb „První pomoc pro každého“ a ve dvou blocích proškolili všechny žáky 2. stupně. Ve čtyřech stanovištích Kardiopulmonální resuscitace, Krvácení, Zlomeniny a obvazová technika, Integrovaný záchranný systém, polohování a základní vyšetření poraněného si žáci poslechli odborný výklad a měli možnost si jednotlivé techniky vyzkoušet. Foto ve Fotogalerii, M. Blahová, P. Fryštacký
Vydáno: 29.1.2015 07:58

Projekt "My ze 3.B"

Dne 21.ledna se žáčci 3.B zúčastnili projektu na upevňování kamarádských vztahů ve třídě. Aktivity, pod vedením paní učitelky Magdy Blahové, se žákům velmi líbily. Aktivně se zapojovali, získali nové zkušenosti a upevnili si sociální dovednosti. Fotografie naleznete ve fotogalerii. A.Hynčicová
Vydáno: 21.1.2015 14:26

Obec Mysločovice

V hodinách výchovy k občanství navštívili žáci šestých tříd Obec Mysločovice. Provázel je pan starosta Pavel Žák a paní Marta Doleželová, se kterou si žáci prohlédli muzeum. Foto ve Fotogalerii. Magda Blahová
Vydáno: 18.12.2014 11:50

Projekt Kamarádi 1.B

Dne 21.11. navštívili i třídu 1.B. kamarádi z 8.třídy. Program se staršími spolužáky připravila a doprovázela paní učitelka Magda Blahová, a prvňáčci se na něj moc těšili.
Akce se žákům velice líbila, proto za ni celá třída moc děkujeme. Fotografie ve fotogalerii.
tř.uč. T. Brablcová
Vydáno: 24.11.2014 12:34
Výpis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zprávičky

Kariérové poradenství

Žáci 9. ročníku navštívili IPS ÚP ve Zlíně, kde se účastnili skupinového poradenství pod názvem "Hledám povolání, které se pro mě hodí". Doufáme, že jim odborníci pomohli s volbou, která je před nimi a to výběr školy, na které budou pokračovat v dalšim studiu. Přejeme jim úspěšné rozhodování. M. Mrázková, L. Kračinová

Předávání slabikářů

Naši prvňáčci jsou velmi šikovní. Za dva měsíce se naučili číst a psát mnoho písmen, a tak mohli z rukou deváťáků slavnostně převzít slabikáře. Více ve fotogalerii.
L. Kračinová, L. Škutková, M. Pospíšilová

Naše třída - moje parta

Během měsíce října navštívily organizace Madio z.s. a Unie kompas 4., 6. a 7. ročník s preventivním programem zaměřeným na vztahy ve třídě. Formou her a následných diskusí pracovali žáci na tom, aby rozvíjeli svůj třídní kolektiv - trénovali spolupráci, komunikaci, řešení konfliktů. Akce byla součástí projektu Naše třída - moje parta, který spolufinancuje Zlínský kraj.
L. Kračinová

Nejnovější foto

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace
Mysločovice 150
763 01

tel.: 577 121 063
e-mail: zsmysl@zsmysl.cz