Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARS – CoV – 2.

Z tohoto opatření vyplývá zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátor, zdravotnická obličejová maska (zdravotnická rouška) nebo obdobný prostředek (např. nano rouška). Zákaz pohybu a pobytu se týká i školy jako vnitřního prostoru stavby. Toto opatření začíná od platit od 25. 2. 2021 s tím, že do 28. 2. 2021 lze místo výše zmíněných ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky bránící šíření kapének (látkové roušky, šály atd.). Od pondělí 1. 3. 2021 však lze k ochraně dýchacích cest používat už jen respirátor, zdravotnickou roušku nebo nano roušku splňující zákonnou normu.

Úplné znění Mimořádného opatření včetně vyjmenování zákonných norem naleznete níže. V případě dalších změn Vás budeme neprodleně informovat. Žádáme Vás a Vaše děti o respektování tohoto opatření.

S přáním pěkného dne a pevného zdraví Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor

  Mimoradne_opatreni_Vlady_CR_25.2.2021