Divadelní představení The Last Wish

Dne 15. října zhlédli žáci 7. až 9. tříd anglické představení The Last Wish v otrokovické Besedě. Jednalo se o velmi zdařilou komedii na motivy pohádky J. Wericha. Jak žáci, tak učitelé si divadelní přestavení užili a díky skvělému zpracování tématu do anglického jazyka a hereckým výkonům členů Divadelního centra Zlín. Divadelní hře rozuměli i...

Projekt EDISON

V měsíci září naši školu navštívili tři zahraniční stážisté z programu EDISON, kteří zábavnou formou učili žáky 6 až 9. ročníků o svých zemích, kultuře a tradicích. Celá výuka probíhala výhradně v angličtině, žáci se učili tančit jordánské tance, psát a číst v arabštině, čínštině nebo gruzínštině, hrát taiwanské dětské hry. Poznali také národní...