Zveme všechny rodiče na pokračování dalšího setkání s odborníkem. Přednáška je připravena hlavně pro rodiče budoucích prvňáčků, ale mohou se přihlásit i ostatní. Beseda s odborným pedagogem na téma „Školní zralost“ se uskuteční v úterý 22. října od 15.30 hodin ve II. třídě. I toto třetí setkání proběhne v rámci projektu OP VVV a je třeba se v případě zájmu závazně přihlásit u paní učitelky ve II. třídě nejpozději do pátku 18. října. V této souvislosti také připomínáme přihlášeným rodičům, že provoz školky je do 16.15 hodin a je nutné si po tomto čase zajistit další péči o své dítě.