Vážení rodiče, zasíláme Vám časový harmonogram konzultací jednotlivých tříd. Rozdělení do skupin provedou třídní učitelé, kteří s ním rovněž seznámí Vás i Vaše děti. Rozpis je rozdělen na dvě části. V první části (8. 6. – 12. 6. 2020) přichází žáci 9. ročníků do školy ve středu a ve čtvrtek (v pondělí koná většina z nich přijímací zkoušky). V následujících dvou týdnech (až do úterý 23. 6. 2020) budou žáci 9. ročníků docházet do školy v pondělí nebo v úterý. Vše je vyznačeno v přiložených tabulkách.

Příští týden postačí, když si Vaše děti vezmou do školy psací potřeby a poznámkový sešit. Vaše dítě musí při prvním příchodu do školy odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Informace o tom, co je třeba si přinést v dalších dnech, obdrží žáci od svých vyučujících při jejich krátké konzultační návštěvě ve třídě.

Pro žáky, kteří do školy docházet nebudou, budou informace o požadavcích učitelů k uzavření klasifikace vyvěšeny na internetových stránkách školy. Požadované věci ke klasifikaci bude i při neúčasti potřeba do školy po domluvě dodat.

Ve škole nebude v odpoledních hodinách probíhat řádná výuka – ta probíhá podle rozvrhu dále on-line dopoledne. Podrobnější informace najdete na internetových stránkách školy (zpráva vydaná v úterý 2. 6. 2020).

Těšíme se na Vaše děti.

Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor