Máme pro rodiče připravené náměty na činnosti z oblastí předškolního vzdělávání – předčtenářská a předmatematická gramotnost, logopedie – formou pracovních listů, které si můžete doma stáhnout a vytisknout. Pracovní listy jsou určeny zejména pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, ale víme, že v naší školce jsou i mladší děti velice šikovné, takže jsou tyto listy určeny i pro ně. Vypracované listy můžete doma ukládat a po znovuotevření MŠ přinést (založíme dětem do portfolií a boxíků). Domácí úkoly budou na webových stránkách MŠ aktualizovány každý týden.