Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali, že v rámci rozvolnění některých vládních opatření nastává od 25. 5. 2020 možnost návratu žáků 1. stupně (žáci 1. – 5. ročníků) do základních škol. Z harmonogramu vydaného MŠMT dále plyne, že návrat žáků 1. stupně je podmíněn povinností podepsat čestné prohlášení a seznámení, které naleznete rovněž v dokumentech základní školy. Toto čestné prohlášení je třeba odevzdat při prvním vstupu do školy.

Postup základní školy bude následující:

  • Dnes Vám rozešleme krátký dotazník ohledně toho, zda využijete možnost a pošlete své dítě zpět do školy od 25. 5. 2020. Odkaz na dotazník jsme Vám odeslali jako zprávu přes elektronickou žákovskou knížku.
  • Pokud zvolíte možnost ANO, otevřou se Vám v dotazníku další dvě otázky ohledně zájmu o stravování ve školní jídelně a možnosti zůstat ve škole i v odpoledních hodinách (lze využít bez ohledu na to, zda Vaše dítě chodilo do školní družiny či nikoliv).
  • Možnosti ANO jsou uvedeny dvakrát. V jednom případě se počítá i s otevřením školní jídelny, ve druhém případě nikoliv. Vše záleží na výsledcích dotazníkového šetření. Poté uvidíme, zda jsme schopni školní stravování dle nařízení MŠMT zabezpečit. Po vyplnění všech otázek stačí kliknout na ikonu „Odeslat“.
  • Pokud zvolíte možnost NE, další otázky se Vám již nezobrazí a stačí klinout na ikonu „Odeslat“.
  • Na základě Vaší zpětné vazby uděláme co nejrychleji vyhodnocení. Příští týden bychom pak provedli finalizaci a seznámili Vás s definitivní verzí nástupu dětí prvního stupně do školy a způsobem výuky.
  • Výuka bude probíhat pouze dopoledne. Práce na doma bude minimalizována.

Žádáme Vás tedy o zpětnou vazbu, zda Vaše dítě se bude účastnit výuky ve škole od 25. 5. 2020, a to formou vyplněného dotazníku (viz. odkaz v e-ŽK). Tuto zpětnou vazbu potřebujeme mít nejpozději do čtvrtku 14. 5. 2020 do 12.00 hodin, abychom Vás během pátku mohli seznámit s dalšími postupy (počty skupin, vyučující, další bezpečnostní a hygienické opatření atd.).

Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor

Příloha – Metodický pokyn MŠMT s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“) – celou ji naleznete zde.