Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás informovali o způsobu výuky pro první stupeň od 25. 5. 2020.

 • Dle zájmu budou otevřeny skupiny po jednotlivých třídách (jedna třída – jedna skupina) pod vedením třídních učitelů s těmito výjimkami:
  • Třídy IV. A a IV. B vytvoří jednu společnou skupinu pod vedením paní učitelky
   Dřímalové
  • III. ročník vytvoří dvě skupiny rozdělené podle toho, zda dítě zůstává po obědě ve škole nebo zda odjíždí či odchází po obědě nebo ihned po výuce domů. Ve třídách budou působit vyučující Kateřina Javorská a paní vychovatelka Luďka Štěrbíková.
 • Vzdělávání a aktivity v odpoledních skupinách budou zabezpečovat vychovatelé, asistenti pedagogů a méně vytížení učitelé druhého stupně (možnost střídání učitelů ve skupině není zakázána).
 • Dopolední blok se bude skládat ze 4 vyučovacích hodin. Druhou a třetí hodinu se bude vyučovat matematika a český jazyk a bude dána možnost připojení online přes Skype i žákům, kteří se vzdělávají z domu (časy vyučovacích hodin naleznete na rozvrhu hodin pro jednotlivé třídy). Připojení je dobrovolné.
 • Každá třída od IV. do V. ročníku bude mít jednu online hodinu anglického jazyka s dobrovolnou možností připojení se z domu přes Skype (viz rozvrh hodin).
 • Poslední hodina bude věnována i dalším předmětům – například vlastivěda, přírodověda, prvouka.
 • Zůstává i nadále písemné zadávání úkolů tak, jak jste byli ve svých třídách zvyklí. Ti, kteří se neúčastní výuky ve škole nebo nebudou připojeni na Skype, budou tedy vědět, co se v dané hodině probíralo a co si musí doma vypracovat.
 • Pokud jste byli zvyklí, že jste se s třídním učitelem připojovali přes Skype v jiném čase než v průběhu dopoledne, záleží na Vaší dohodě s třídním učitelem, zda v této činnosti budete nadále pokračovat (vyučující se s Vámi spojí nebo Vás bude jinak informovat).
 • Rozvrh zveřejněný na stránkách školy je platný od úterý 26. 5. 2020. Od tohoto dne začíná i výuka přes Skype.
 • V pondělí 25. 5. 2020 ještě nebude na prvním stupni probíhat online výuka. Ve škole bude první hodina třídnická hodina. Dětem, které se vzdělávají z domu, bude zadána práce přes internetové stránky školy nebo tak, jak zadání probíhá doposud..
 • Zadávání klasifikovaných kontrolních úkolů včetně jejich odevzdávání bude stejné jako doposud. Kontrolní úkol bude tedy zadán jako samostatná práce na víkend, a to pro všechny žáky (vzdělávající se ve škole nebo z domova). Žáci, kteří se vzdělávají ve škole, mohou na těchto úkolech pracovat v pátek ve škole. Rozpracovaný úkol si odnáší domů a odevzdávají stejně jako ostatní žáci do úterý do 12:00 hodin.
 • Od příštího týdne budou opět v provozu všechny školní autobusové spoje (začínají opět platit standardní jízdní řády).
 • Pro účastníky výuky bude zabezpečena možnost stravování se ve školní jídelně včetně možnosti objednání dopolední svačinky. Způsob objednávání zůstává stejný jako v běžném provozu školy.
 • Přesný rozvrh včetně časového harmonogramu stravování se ve školní jídelně najdete na internetových stránkách školy.

Co je třeba odevzdat v pondělí ráno před školou

 • Návrat žáků 1. stupně je podmíněn povinností odevzdat podepsané čestné prohlášení a seznámení, které naleznete na internetových stránkách školy. Toto čestné prohlášení je třeba odevzdat při prvním vstupu do školy v pondělí 25. 5. 2020. Čestné prohlášení najdete rovněž zde:
 • Každý žák musí mít u sebe minimálně dvě roušky na jeden školní den včetně obalu.
 • Každý žák odevzdá ráno svému učiteli návratku týkající se času a způsobu odchodu domů. Návratku naleznete zde.

 Shromažďování před školou

 • Žáky si budou shromažďovat před školou učitelé vyučující dopolední výuku (od 6:50 hodin)
 • V pondělí 25. 5. 2020 si Vás před hlavní budovou školy vyzvednou a shromáždí vyučující, kteří vyučují v dopoledních skupinách.
 • Od úterý 26. 5. 2020 se budou skupiny shromažďovat následujícím způsobem:
  • Před hlavním vchodem se budou shromažďovat skupiny ze tříd I. A; I. B; IV. AB; V. A
   a V. B
  • Před vchodem u nové přístavby se budou shromažďovat skupiny ze tříd II. A; II. B; III. (skupina I) a III. (skupina II).
 • Žáci se budou přezouvat před třídami nebo na jiných určených místech. Každá třída bude mít svou lavičku. Do šaten se kromě prvního dne v průběhu první vyučovací hodiny chodit nebude.

 

S přáním pěkného dne Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor

  Návratka o způsobu odchodu ze školy pro žáky ve škole od 25. května