Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s Centrem kariérového poradenství Zlínského kraje připravila ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který proběhne v Kongresovém centru ve Zlíně.

Přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje je určena žákům základních a středních škol, jejich rodičům, kariérovým a výchovným poradcům a široké veřejnosti. Návštěvníci zde získají přehled o aktuální situaci na trhu práce a informace důležité pro rozhodnutí o výběru vhodné střední školy, budou mít možnost komunikovat s významnými zástupci přihlášených středních škol a zaměstnavatelů Zlínského kraje, ale i zástupci dalších významných institucí –  Centrum kariérového poradenství  Zlínského kraje, IPS ÚP Zlín, Czechitas z.s., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Eurocentrum Zlín atd.  Plakát k akci si můžete prohlédnout zde.

Žáci 9. ročníku se Veletrhu práce a vzdělávání zúčastní 1. 11. 2019 ve 3. – 6. vyučovací hodině v doprovodu M. Mrázkové a L. Kračinové.

 

V případě zájmu můžete navštívit také burzy SŠ:

Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži – 7. – 8. 11. 2019 – Kulturní dům

Burza práce a přehlídka SŠ ve Vsetíně – 24. – 25. 10. 2019 – Dům kultury

Přehlídka SŠ a pracovního uplatnění v Uherském Hradišti – 5. 11. – 6. 11. 2019 – Kulturní dům