Vážení rodiče, níže po rozkliknutí je Vám k dispozici dokument s názvem „Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020“. Z něj jsou pro základní školu klíčové body 3, 4, 5, 6. Tyto body upravují a omezují výuku a provoz ZUŠ (hudební a výtvarný obor), středisek volného času (kroužky TyMy) a výuku hudební a tělesné výchovy. Platnost opatření je od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020. Pracovníci ZUŠ se operativně spojí s Vámi a dohodnou se na případné realizaci distanční výuky. Kroužky TyMy odkládají svůj začátek činnosti. Náhrady za odpadlé hodiny v kroužcích TyMy budou řešeny operativně v závislosti na délce opatření.

S přáním pěkného víkendu a pevného zdraví Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor

  KHS Zlín - mimořádné opatření 9_2020