Červen

20. 6. 2022

Vycházka se souhrnným opakováním – plodiny na poli, bezpečnost v létě. Důležitá telefonní čísla.


16. 6. 2022

Vycházka se souhrnným opakováním – plodiny na poli, bezpečnost v létě. Důležitá telefonní čísla.


13. 6. 2022

 • Čtení v učebnici str. 60 a 61
 • Zopakování bezpečnosti pohybu u vody a ve vodě – s dospělou osobou, neskákat kam nevidíme a neznáme hloubku, nepřeceňovat své síly, vždy s dospělým

Zápis:

U vody se musíme chovat bezpečně.

 1. V doprovodu dospělého
 2. Nepřeceňovat své síly
 3. Neskákat do vody, pokud nevidím a neznám hloubku

Moře a oceány = slané

U nás: rybníky, řeky, Potoky, jezera = sladké

 

Do sešitu nakresli obrázek sám sebe u vody + přidej některé živočichy ze strany 60 a 61.


9. 6. 2022

Opakování předešlé hodiny.

Čtení v učebnici str. 59.

Povídání a vysvětlování – bezpečný pohyb u vody (v létě). Co dělat, nedělat a jak se chovat tak, abychom byli v bezpečí.

Čtení v učebnici str. 60 a 61. Vyjmenování nejen živočichů ve vodě, ale také kolem vody.

V příští hodině provedeme zápis.


6. 6. 2022

Opakování předešlé hodiny.

Čtení v učebnici str. 59.

Zápis:

V lese nám může škodit: klíště, komár, …

Ochrana lesa

Lesu může škodit člověk (odpadky, kácení stromů), lesní škůdci (kůrovec, lýkožrout), příliš vody/málo vody, vítr (polomy).

Víše uvedené jsme si zodpověděli v rámci společného brainstormingu.


Květen

30. 5. 2022

Opakování předešlé hodiny.

Zápis:

Zdůrazňuji, že jsme pracovali formou brainstormingu. I když použité názvy nejsou odborné, byly věcně správě. Právě proto, že je žáci vymysleli sami, jsme je i společně zapsali do sešitů.

Byliny: Bez černý, kopřiva, šípek, …

Houby:

a) jedlé – bedla, babka, hřib hnědý, hřib kovář, hřib dubový, …

b) jedovaté – satan, muchomůrka červená, …

Sbíráme pouze ty houby, které známe!

Dále si žáci nakreslili a popsali 2 houby. 1x jedlou a 1xjedovatou.

Společné čtení v učebnici str. 58.


26. 5. 2022

Opakování všeho, co jsme si o lese říkali.

Zápis:

Les = zdroj dříví, místo pro odpočinek, domov pro houby, rostliny a živočichy.

Jedlé plody: lesní jahoda, ostružina, borůvka a malina.

Následovalo čtení v učebnici str. 56 s vysvětlováním. U obrázku a popisu pařezu vysvětlení „… na severní straně jsou hustší než na straně jižní.“ není zcela správné. Žákům jsem to takto vysvětloval – tedy že pokud na strom z jedné strany prší, fouká, … roste, ale přibývá méně než na straně odkud na něj svítí slunce a má příznivější podmínky. V praxi to ale nemusí být správně. Záleží na směru větru, tom, jestli strom roste na kopci či v závětří. Realita je komplikovanější.

Ve zbytku hodiny jsme si ukázali lesní plody.


23. 5. 2022

Žáci ode mě obdrželi pracovní lísteček na opakování některých stromů, které mohou potkat v lese. Samostatně vyplnili, následně jsme společně kontrolovali.

Následovalo fotografování třídy.


19. 5. 2022

Čtení v učebnici str. 55 a 1/2 strany 56.

Povídání o lesu – rozdělení na les jehličnatý, listnatý a smíšený. Opakování stromů.

Zápis:

Nadpis – V LESE

Stromy dělíme na:

a) jehličnaté – smrk, jedle, … 

b) listnaté – dub, buk, lípa, …

Pod zápis každý žák nakreslil 1 jehličnatý a 1 listnatý strom dle vlastního výběru. Žáci si mohli dopomoct učebnicí.


16. 5. 2022

Procházka s výkladem o poli, na louce.


12. 5. 2022

Pracovní list – Na poli.

Samostatné vyplnění, společná kontrola. Chybějící žák má pracovní list u paní učitelky na katedře.


9. 5. 2022

Procházka s výkladem o poli (údržba, fáze, …).


5. 5. 2022

Nadpis: Na louce

Nakresli do sešitu vlastní louku. Využij k tomu učebnici str. 50 a 51. Nakresli další květiny a živočichy, kteří se na louce vyskytují. Popiš je.

Vše jsme prošli, popovídali si a vysvětlili.


2. 5. 2022

Souhrnný opakovací test na jaro – jarní květiny, tažní a stálí ptáci, hospodářská zvířata. Včetně společné kontroly správných odpovědí.

Čtení a ukazování v učebnici str. 50 – na louce.


Duben

28. 4. 2022

Čtení v učebnici str. 48 a 49.

Zápis: pokračování pod zápis z minula.

Ovce – beran – jehně

Slepice – kohout – kuře

Králice/ramlice – králík

Fena – pes – štěně

Kočka – kocour – kotě

Husa – houser – house

Souhrnné opakování na pondělní test – JARO. Stálí ptáci, tažní ptáci (ti, kteří se k nám na jaře vrací), hospodářská zvířata, jarní květiny.


25. 4. 2022

Četba a ukázka zvířat v učebnici str. 48.

Pouštění zvuků zvířat z Youtube.

Zápis:

Kráva – býk – tele

Prasnice – prase – sele

Koza – kozel – kůzle

Klisna – hřebec – hříbě


21. 4. 2022

Doplnění zápisu k předchozí hodině:

Domácí: v učebnici strany 46 a 47 si vyber dvě dvojice (dle vlastního výběru) a vypiš je do sešitu. Např. krocan, krůta, kohout, slepice.

Nový nadpis: HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Povídání o tom, co to je hospodářské zvíře – chováme je za určitým účelem. Neplést s domácím mazlíčkem!

Zápis:

Žijí v blízkosti lidských obydlí a chovají se pro užitek.

Užitek: vajíčka, maso, mléko, vlna, kůže.

Hospodářská zvířata: žáci si dle libosti vypíší alespoň 3.


11. 4. 2022

Čtení v učebnici str. 46, 47. Povídání si.

Zápis:

PTÁCI

 1. stálí: zůstávají přes zimu – vrabec, kos, ..
 2. stěhovaví: odlétají do teplých krajin – čáp, vlaštovka, …
 3. domácí: (dopíšeme v příští hodině)

4. 4. 2022

Souhrnné opakování – jaro

Překreslení a přepsání žlutého rámečku v učebnici str. 45.

Čtení a dovysvětlování v učebnici str. 45.


Březen

31. 3. 2022

Opakování minulé hodiny – známky jara.

Práce s pracovními listy – jarní květiny. Každý žák dostal pracovní list a následně vlepil do sešitu. Jeden žák chyběl, pracovní list má na stole u paní učitelky. Žáci pracovali samostatně, následovala společná kontrola. Každou květinu jsme našli na internetu, pojmenovali a vysvětlili si více jejich názvů, jejich barvu. 2. cvičení je poněkud zavádějící. Berte ho, prosím, pouze jako cvičení doplňující cvičení 1. Žákům jsem pomocí internetu ukázal, že jarní květiny mají více barev, než je možností v pracovním listě.


28. 3. 2022

Opakování minulé hodiny.

Popisování obrázku v učebnici str. 44.

Zápis:

Jaro

20. března začíná jaro. Je to den jarní rovnodennosti. Den i noc jsou stejně dlouhé. Jarní měsíce jsou: březen, duben a květen.


24. 3. 2022

Opakování minulé hodiny.

Čtení v učebnici str. 41 + dovysvětlování.

Zápis:

SUROVINY A VÝROBKY

 • hospodářská zvířata
 • zemědělské plodiny
 • stromy

přírodniny – suroviny – výrobky

Kreslení do sešitů – každý žák si zvolil vlastní výrobek (například židli) a výrobek nakreslí. Následně musí dokreslit z jakých surovin byl výrobek vyroben.


17. 3. 2022

Opakování minulé hodiny – čas

Práce a volný čas

 • povídání o vysněném povolání – pracujeme víc manuálně, nebo přemýšlením?
 • práce našich rodičů
 • čtení v učebnici str. 41 – dovysvětlování

Zápis:

Každý pracující je něčím užitečný.

Lidé bez práce = nezaměstnaní.

 • příště zápis doplníme

14. 3. 2022

Opakování: Minulost, současnost, budoucnost 

 • bavili jsme se o tom, jak se věci zdokonalují
 • pouštěli jsme si písničku Katapult Až se bude psát rok 2006 – YouTube – Katapult nahrál v roce 1980 o tom, jak si představují svět v roce 2006. My jsme si povídali o tom, co vše se splnilo a co ne
 • následně jsme se bavili o tom, jak si my představujeme svět v budoucnu

10. 3. 2022

Souhrnný test ČAS – sekundy, minuty, hodiny, dny v týdnu, kalendářní rok, školní rok, mědíce

Čtení v učebnici a povídání o obrázcích – str. 36, 37, 38 a 39


7. 3. 2022

Dnes jsme dokončili pracovní list. Žáci dostali další pracovní list na dokreslování ručiček do hodin. Společně jsme vše vyplnili a řekli jsme si, že můžeme vyjádřit kolik je hodin hned několika způsoby. Např. Je 8:40, je deset minut po půl deváté, za 20 minut bude 9 hodin, za 5 minut bude tři čtvrtě na 9, …

Ve čtvrtek 10. 3. 2022 píšeme opakovací test na čas a hodiny – sekundy, minuty, hodiny, dny v týdnu, roční období, určování kolik je právě hodin, minulost, současnost a budoucnost.


3. 3. 2022

Pokračování s pracovním listem z pondělka. Pracovní list jsme téměř dovyplňovali. Dokončíme následující vyučovací hodinu. Papír má každý žák vložen v sešitě. Nelepíme, je oboustranný.

Rychlejší žáci opakovali hodiny s pomůckou nástěnných hodin.


Únor

28. 2. 2022

Pojmy minulost, současnost, budoucnost.

Opakování hodin s pomůckou nástěnných hodin.

Žáci ode mě dostali oboustranně potištěný papír o čase. Chybějící žáci mají tento papír u paní učitelky Markové na stole. Společně jsme vyplnili pouze část úkolů. Papír mají žáci vložený do sešitů.


24. 2. 2022

Na úvod hodiny trénování pomůcce nástěnných hodin – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Příklady: půl sedmé, tři čtvrtě na jednu, …

Rozšíření učiva na minuty. Řekli jsme si, že mezi čísly na hodinách je vždy 5 minut. čtvrt hodiny trvá tedy 15 minut, půl hodiny 30 minut, tři čtvrtě hodiny 45 minut a celá hodina 60 minut (počítali jsme na hodinách). Začali jsme trénovat například: za pět minut půl osmé, je sedm hodin a pět minut, je za deset minut deset hodin, …

Prosím všechny rodiče o součinnost nenásilnou formou. Stačí se průběžně několikrát za den zeptat dětí kolik je právě hodin.


21. 2. 2022

Většinu vyučovací hodny jsme trénovali s pomůckou nástěnných hodin.

Kreslení do sešitů – co se ti vybaví, když se řeknou pojmy: čas a hodiny?


17. 2. 2022

Většinu vyučovací hodny jsme trénovali s pomůckou nástěnných hodin.

Tímto Vás, milí rodiče, prosím o spolupráci při nácviku poznávání hodin. Tato činnost je dlouhodobá a nelze ji učit jen a pouze při vyučování předmětu vlastivěda. Prosím, průběžně doma s dětmi poznávání hodin trénujte.

Zápis:

Hodiny – následně nakreslení 4 kruhů a vyznačení čtvrt, půl, tři čtvrtě a celá.


14. 2. 2022

Čtení v učebnici str. 34 a 35 – dovysvětlování

Zápis:

Den – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc


3. 2. 2022

Zápis:

maso – vypsat libovolné 3 druhy z učebnice

zelenina a ovoce – vypsat libovolné 3 druhy z učebnice

cukrovinky – vypsat libovolné 3 druhy z učebnice

nápoje – vypsat libovolné 3 druhy z učebnice

Dále čtení v učebnici str. 32 a 33 včetně opakování.

Ve zbytku hodiny jsme si zopakovali bezpečnost a ochranu zdraví o pololetních a jarních prázdninách.


Leden

31. 1. 2022

 • opakování potravin
 • čtení a ukazování druhů potravin v učebnici

Zápis:

Druhy potravin:

pečivo – vypsat libovolné 3 druhy z učebnice

mléko a mléčné výrobky – opsat 3 druhy z učebnice


27. 1. 2022

Zápis do sešitů:

POTRAVINY A VÝŽIVA

Základními denními jídly jsou:

a) snídaně

b) dopolední svačina (přesnídávka)

c) oběd

d) odpolední svačina

e) večeře

Následovalo nakreslení obrázku oblíbeného jídla, které máme rádi. Každé jídlo jsme si řekli + jsme si rozdělili na jídla zdravá, méně zdravá, téměř nezdravá a nezdravá.


24. 1. 2022

Čtení v učebnici str. 30 – Hygiena a čistota – doptávání se.

Zápis:

HYGIENA = ČISTOTA

 • návyky – vyčistím si zuby, umyji se, čistím si uši, češu si vlasy, myji si ruce

20. 1. 2022

Opakování nemoc a úraz

 • práce ve skupinách – povídání
 • čtení v učebnici – lékárnička

17. 1. 2022

Povídání o kostře – učebnice str. 28.

Zápis: Stavba lidského těla: kostra + vnitřní orgány + svaly

Nové téma Nemoc a úraz

 • čtení v učebnici str. 29 – povídání o našich nemocích a úrazech, které jsme prodělali.

13. 1. 2022

Souhrnný test – části lidského těla

V pondělí 17. 1. 2022 si vyberu sešity.

Čtení v učebnici str. 27.

Zápis:

Vnitřní orgány:

 1. mozek
 2. srdce
 3. plíce
 4. játra
 5. žaludek
 6. střeva

Dále povídání k čemu slouží.


10. 1. 2022

Opakování částí lidského těla – práce s nakopírovaným listem – ve čtvrtek 13. 1. 2022 písemka.


3. 1. 2022

Seznámení s novou žačkou – opakování jmen, naše záliby.

Opakování částí lidského těla – práce ve skupinkách – žáci nakreslili obrázek člověka a následně co nejpřesněji a nejpodrobněji popisovali části lidského těla. Dokončíme příští hodinu. Nakopíruji do sešitu každému žáku.


Prosinec

20. 12. 2021

Opakování částí lidského těla.

Žáci obdrželi pracovní list (obdobný jako v učebnici str. 26) bez doplněných políček, sami pracovali a doplňovali. pracovní listy jsme zkontrolovali a vysbíral jsem si je. Žáci, kteří chyběli, je mají u paní učitelky na stole.

Bude prozatím stačit, když s chybějícími žáky budete opakovat části těla dle učebnice str. 26 a smysly ze str. 27. Prosím, opakujte s dětmi především jednotlivé části horních a dolních končetin, ty se jim pletou.


16. 12. 2021

ČLOVĚK – nadpis do sešitů

Společné čtení v učebnici str. 26.

Společné popisování vybraných částí těla.

Samostatný úkol: Do sešitu nakresli hlavu člověka a popiš co nejvíce částí, které znáš.


13. 12. 2021

Vzhledem k nařízené karanténě se dnešní hodina prvouky nekoná. Žáci vysílají s paní učitelkou Markovou.

Za DÚ:

Zopakuj zimní měsíce: prosinec, leden, únor. Zopakuj, jaké svátky a zajímavé dny během zimy slavíme a co je podstatou těchto svátků. Jak se živočichové (včetně lidí) přizpůsobují tomuto ročnímu období?


10. 12. 2021

Ústní opakování předchozí hodiny – zima – počasí, oblečení, zimní měsíce, Vánoce, Štědrý den, Silvestr, …

Společné čtení v učebnici str. 24 – zvířata v přírodě a 25 – zimní sporty.

Zápis:

ŽIVOČICHOVÉ V ZIMĚ

 1. ukládají se ke spánku: medvěd
 2. odlétají do teplých krajin: čáp, vlaštovka, …
 3. stálí: zajíc, srnec, vrabec, bažant, …
 • žáci doplňovali na základě brainstormingu

6. 12. 2021

Zima

 • čtení v učebnici str. 24
 • povídání k obrázku

Zápis:

21. nebo 22. prosince = den zimního slunovratu.

Zimní měsíce jsou: prosinec, leden, únor.

24. 12. = Štědrý den

31. 12. = Nový rok

 • do sešitu nakresli vánoční stromeček s dárky

2. 12. 2021

Náš domov – vlepení papíru do sešitu (na jednu stranu) – na přehnutou/nenalepenou stranu nakreslete váš dům

Nadpis: Vlast

Zápis:

 • Česká republika
 • mluvíme zde česky 
 • symboly státu: státní hymna, státní vlajka, státní znak (poznámka = nepsat – máme jich více, ale ve druhé třídě nám stačí znát alespoň tyto)
 • hlavní město: Praha

Dále jsme si jednotlivé symboly ukázali v učebnici str. 22 – vysvětlení: Český lev je ve znaku 2x, protože Čechy jsou větší než Morava a Slezsko. Moravská orlice (červeno-bílá na modrém poli) a slezská orlice (černo-bílá na žlutém pozadí – je černá, těží se zde černé uhlí).

Barvy na vlajce – modrá = bezmračná obloha, bílá = čistota myšlenek svobody a demokracie a červená barva = prolitá krev hrdinů, kteří bojovali za svobodu a demokracii.


29. 11. 2021

Náš domov

 • práce s pracovním listem – umístěn v MS Teams

ve 2. cvičení brainstorming (píšeme to, co žáci řeknou) :

Vesnice – menší; rodinné domy; méně obyvatel; více přírody

Město – je větší; rodinné domy + paneláky; více obyvatel; méně přírody

 • čtení v učebnici str. 21