9. září

8.září  proběhla třídní schůzka. Na této schůzce jsme se domluvili, že veškeré zprávy a informace k výuce najdete v programu Bakaláři.

8. září

ČJ

Uvolňovací cviky – Moje první psaní – str. 4

Živá abeceda – str. 2

Pohádka O třech prasátkách

Zdokonalovali jsme se v orientaci vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu.

Dělili jsme slova na slabiky

 

AJ

Pozdravy

Já se jmenuji …..

7.9.

ČJ

Cviky k uvolnění ruky a zápěstí, Moje první psaní str.3

Živá abeceda – str. 2 – obrázek vpravo nahoře – orientace řádek, sloupec

Volný list s písmenem „M“ – do tohoto písmene nakreslit věci, zvířata, osoby, které začínají na písmeno „M“ (někteří žáci musí dokončit doma – nesou v „poště“ a přinést zpět do školy). Nemocní žáci doma vyjmenují alespoň 15 předmětů, věcí, jmen nebo osob na písmeno „M“.

 

M

Vyvození čísla 1,2 – str. 5 (celá)

Počítání – první, druhý, třetí a zpět – třetí, druhý, první

Poslech pohádky „O perníkové chaloupce“

 

Připomínám zítřejší třídní schůzky, které se konají v naší třídě od 15.30 hod.

6.9.

Dnešní ranní testování proběhlo úspěšně. Žádný žák z naší třídy nebyl pozitivní.

ČJ

V pracovním sešitě Moje první psaní str. 2 máme barevné motanice. Žáci si svou práci sami ohodnotili. Někteří byli až moc kritičtí, myslím si, že neoprávněně.

Zásobník na písmenka jsem si nechala u sebe. Prosím rodiče, aby další písmenka nevystřihávali a tuto skládací abecedu nechali doma.

M

Tuto hodinu jsme opět věnovali počítání po jedné do tří – jedna, dva, tři a zpět – tři, dva, jedna. Na straně 5 v pracovním sešitě jsme si povídali O Smolíčkovi, pak jsme počítali předměty na obrázku.

Posílám domů kartičky s čísly a tečkami. Prosím o vystřižení a založení číslic 1,2,3 a teček 1-3 do zásobníčku na číslice. Zásobníček pošlete do školy. Děkuji.

PRV

Povídání o škole, kreslení naší školy do pracovního sešitu PRV str. 3.

HV

Písnička „Žabička zelená“ + obrázek k písničce.

Před koncem vyučování jsme se přesazovali. Určitě se každý rád pochválí, vedle jakého kamaráda si sedl. Protože 2 žáčci dnes chyběli, nemáme ještě přesazení úplně vyřešeno.

  1. září

Především děkuji rodičům, kteří mi zaslali správně vyplněnou sdruženou návratku. Od všech rodičů jsem vybrala 300,- Kč na pracovní potřeby. Od všech žáků mám náhradní klíče od šatní skříňky. V pondělí proběhne testování žáků na covid. Děkuji za informaci, jestli se budete testovat se svým dítětem nebo se bude testovat s třídní učitelkou.

Dnes jsme měli první den, kdy jsme se učili podle rozvrhu. Vytvářeli jsme pracovní místečko, snažili se chystat pracovní sešity podle rozvrhu.

V aktovkách najdete velkou mazací folii, která nám bude sloužit jako obálka pro „školní poštu“. Do folie budeme vkládat samostatné pracovní listy z hodiny ČJ, M nebo PRV. Listy si ponechejte doma, folii posílejte do školy. Dnes najdete ve „školní poště“  obrázek lišky, kterou jsme malovali včera. Myslím, že se nám všem podařila.

Dnešní školní práce

ČJ

Živá abeceda – úvodní strana – vykreslení perníčku s písmenem M a vymalování perníčku, který se mi nejvíc líbíCviky k uvolnění ruky, zápěstí + velký výkres „motání nití“ – zůstal na nástěnce ve škole

M

Počítání po jedné do tří – jeden, dva, tři       tři, dva, jeden

PS (pracovní sešit) – str. 4 cv. 1,2,3

Vyprávěli jsme pohádku O třech medvědech.

 

Posílám domů SKLÁDACÍ ABECEDU. Prosím vystřihněte písmenka: velké M, malé m a zezadu podepište (stačí iniciály). Tato písmenka vložte do zásobníku na písmena – určitě i ten podepište a pošlete do školy. Nestříhejte slabiky s písmenem M, m. Děkuji.

 

 

  1. září 2021

Dnešní den proběhl ve znamení seznamování. Seznámili jsme se s prostorami budovy školy. Snažili jsme se zapamatovat jména svých spolužáků. Jednoduchou formou jsme si popovídali o bezpečnosti, hygieně, školním řádu. Dál jsme se učili, jak si správně nachystat pracovní potřeby (učebnice, pracovní sešity, pouzdro) na lavici.

Prosím rodiče, aby dali svému dítěti do aktovky sáček na vložení roušky, kterou si odkládáme na začátku hodiny.

Dnes jsme malovali lišku, někteří mají již vykreslené pastelky. Prosím o každodenní kontrolu psacích potřeb. Je nutné, aby byly denně zastrouhané pastelky a tužky.

Zítra proběhne výuka podle rozvrhu.

V pondělí se opět testujeme. Napište mi prosím do úkolníčku, jak se bude Vaše dítě testovat, abychom připravili třídu u tělocvičny. Žák + učitel nebo žák + rodič. Děkuji.

Slavnostní zahájení školního roku 1. září 2021

Vážení rodiče, milí žáci, děkuji Vám za příjemně strávené 2 hodiny v naší škole. Musím pochválit všechny žáky za krásně vymalovanou omalovánku.

Připomínám rodičům vypsat a poslat po svém dítěti sdruženou návratku.

Zítra začínáme vyučování v 7:20. Určitě pošlete svého prvňáčka o něco dříve, aby si mohl s novými kamarády popovídat a připravit na vyučování. Zítřejší vyučování zaměříme na seznámení s budovou školy, probereme bezpečnost, hygienu, školní řád.

Vážení rodiče, první třída je pro Vás a Vaše dítě náročná. Informací a požadavků je hodně. Děkuji Vám za čas, trpělivost, kterou věnujete svému dítěti.

Hana Dřímalová