Pátek 15.4. 2022 a pondělí 18.4.2022 – Velikonoce


Středa 13.4. 2022 suplování

Easter


Pondělí 11.4. 2022 suplování

Části těla – procvičování


Pátek 8.4. 2022

Plavání (8.)


Pondělí 4.4.2022

Procvičování nové slovní zásoby – části těla, uč.str.9, PS.str.8/1


Středa 30.3.2022

Procvičování nové slovní zásoby – části těla, uč.str.8, DÚ PS str.8/3


Pondělí 28.3.2022

Nová slovní zásoba – části těla, uč.str.8, PS str.46/UNIT 1 (nahrávka 27- instalace do PC)


Pátek 25.3.2022

Plavání (6.)


Středa 23.3.2022

There is…/There are…, uč.str.8, PS str. 7, PS str.46/UNIT 1 (pouze napsat slova)


Pondělí 21.3.2022

There is/ There are, množné číslo podstatných jmen, zvířátka


Pátek 18.3.2022

Plavání (5.)


Středa 16.3.2022

There is/There are, slovní zásoba str.6 a 7 – procvičování, tvoření množného čísla (flower-flowers, train-trains,…)


Pondělí 14.3.2022

Uč.str.6 a 7 procvičování slovní zásoby, PS str.6, vazba THERE IS/THERE ARE...


Pátek 11.3.2022

Plavání (4.)


Středa 9.3.2022

Zvířata – procvičování, nová slovní zásoba – uč.str.6 a 7


Pondělí 7.3.2022

Uč. str.5 celá, PS str.5/2, I can see…


Pátek 4.3.2022

Plavání (3.)


Středa 2.3.2022

Zvířata, dny v týdnu, počasí, PS str.4/2, PS str.5/cvičení nahoře, DÚ na pondělí v sešitě


Pondělí 28.2.2022

Zvířata + zvuky zvířat, opakování – dny v týdnu, počasí


Pátek 25.2.2022

Plavání (2.)


Středa 23.2.2022

Dny v týdnu, počasí, poslech + práce v sešitěuč.str.4, DÚ PS str.4/1


Pondělí 21.2.2022 – suplování

Dny v týdnu, počasí

 


Středa 16.2.2022 – suplování

Dny v týdnu


Pondělí 14.2.2022

What´s your name/surname? My name/surname is….How old are you? I am 9. How are you? I am fine, thank you.

Dny v týdnu + zápis do sešitu

                                                                     14thFebruary

What day is it today? 

It´s Monday.

It´s Tuesday. 

It´s Wednesday.

It´s Thursday.

It´s Friday.

It´s Saturday.

It´s Sunday.


Středa 2.2.2022

uč.str.4 (dny v týdnu, počasí), přídavná jména, zájmena osobní, tvoření vět I have got a _______. It is _________.


Pondělí 31.1.2022

Uč.str.3 (poslech, čtení, překlad), opakování – přídavná jména (big/small, new/old, tall/short, fat/slim, happy/sad, dark/light, black/white, zájmena osobní (he, she, it) +tvoření vět (She is happy. He is sad. It is old. It is new.), I have got a cat. It is big.


Pátek 28.1.2022

Uč. str.3 (poslech, čtení, překlad), PS str.3/1,2, zájmena osobní (I, you, he, she, it, we, you, they)


Středa 26.1.2022

Uč.str.3 poslech, čtení, překlad, procvičování probrané slovní zásoby, zájmena osobní, otázky a odpovědi (What´s your name? How old are you? How are you?), představování sebe, svých kamarádů a své rodiny


Pondělí 24.1.2022

Uč.str.3 čtení, překlad, procvičování probrané slovní zásoby, zápis do sešitu, zájmena osobní (I,you,he,she,it,we,you,they)


Pátek 21.1.2022

Uč. str.2 (poslech, čtení, překlad), uč. str. 3 (poslech, čtení, překlad), PS str. 49 slovní zásoba


Středa 19.1.2022

Procvičování probraného učiva, PS str.2/3


Pondělí 17.1.2022

How are you? I am fine, thank you., zájmena osobní – procvičování (I, you, he, she, it, we, you, they), uč.str.2/1 poslech, čtení, překlad, tvoření vět (This is ______. She is my sister. This is _____. He is my brother. This is ______. He/She is my friend. We are friends.)


Pátek 14.1.2022

Zápis do sešitu , uč.str.2 celá, DÚ PS str.2/2 do školního sešitu, zájmena osobní – procvičování (I, you, he, she, it, we, you, they)

                    14th January

How are you?

I am fine, thank you.


Středa 12.1.2022

Představování se podle sešitu na známky, poslech nové písničky + How are you? I am fine, thank you., uč.str.2/cvičení 1, zájmena osobní (I,you,he,she,it,we,you,they), pokyny ve třídě, říkanky


Pondělí 10.1.2022

Představování se – rozhovory (Hello. What´s your name? My name is/I am….How old are you? I am ….Nice to meet you.), představování se, This is…. + zápis do sešitu, úvod do nové učebnice EXPLORE TOGETHER 1, pokyny ve třídě (Open/Close your book.), procvičování probrané slovní zásoby

                                     10thJanuary

Hello!

I am John.

I am 9.

I can swim but I can´t climb.

 

This is Lucky. (DÚ nakresli obrázek Luckyho)


Středa 5.1. a pátek 7.1.2022

Procvičování probraného učiva – školní potřeby, rodina, hračky, přídavná jména, slovesa, říkanky, písničky, pokyny ve třídě, tvoření jednoduchých vět (to be, can, have got)


Pondělí 3.1.2022

Procvičování probraného učiva – pokyny ve třídě, barvy, čísla, představování se, říkanky


Středa 22.12.2021

Krásné prožití vánočních svátků všem dětem a rodičům přeje

Lenka Škutková


Pondělí 20.12.2021

Opakování – přídavná jména (big, small, tall, …), sloveso CAN (I can swim, but I can´t climb. He/She can….He/She can´t….Peter/Lenka can/can´t…..)


Pátek 17.12.2021

Procvičování probraného učiva, HE CAN….SHE CANHE CAN´T ….SHE CAN´T….


Středa 15.12.2021

Procvičování probrané slovní zásoby – říct, číst (jump, run, climb, rollerblade, ride a bike, dance, ride a horse, play the guitar, play football,…), tvoření vět I can jump but I can´t rollerblade., pracovní list – poslech podle nahrávky (jen ve škole), pokyny ve třídě, sešity mám u sebe ke kontrole


Pondělí 13.12.2021

Procvičování probrané slovní zásoby (hračky, školní potřeby, slovesa), tvoření vět I can jump but I can´t rollerblade.


Pátek 10.12.2021

Procvičování probrané slovní zásoby (jump, run, climb, rollerblade, ride a bike, dance, ride a horse, play the guitar, play football,…), tvoření vět – I can run. Já umím běhat. I can´t rollerblade. Já neumím jezdit na bruslích.


Středa 8.12.2021

Procvičování nové slovní zásoby (jump, run, climb, rollerblade, ride a bike, dance,…), I can run. Já umím běhat. I can´t rollerblade. Já neumím jezdit na bruslích.), čísla 1-10 (čtení, psaní čísel)


Pondělí 6.12.2021

Procvičování nové slovní zásoby – jump, run, climb, rollerblade, ride a bike, dance,…, procvičování probrané slovní zásoby (hračky, školní potřeby, barvy, čísla, přídavná jména), tvoření vět (Př.: This is Ella. This is a tall house. The house is white….I´ve got a big ball. aj), písničky a říkanky


Pátek 3.12.2021

Procvičování nové slovní zásoby – jump, run, climb, rollerblade, ride a bike, dance, ride a horse, ride a motorbike, look, point, clap, stamp, shake, wave, kick, play,… pracovní list – pokyny, písničky a říkanky


Středa 1.12.2021

Procvičování probraného učiva – pracovní list – přídavná jména big/small, new/old, tall/short, fat/slim, happy/sad, dark/light, black/white, poslech a převyprávění příběhu, nová slovní zásobarun, jump, climb, rollerblade, ride a bike, dance, písničky a říkanky


Pondělí 29.11. 2021

Procvičování probraného učiva (školní potřeby, rodina, hračky, přídavná jména, pokyny ve třídě), zpěv písní, říkanky, tvoření vět TO BE, HAVE GOT (Př.: This is a big house. The house is grey. The girl is tall. I have got a new car….)


Pátek 26.11.2021 ON-LINE

Procvičování probrané slovní zásoby (říct, číst, přeložit), přídavná jména, tvoření vět (Př.:It´s a ball. The ball is red/big.), říkanky a písničky, příběh z učebnice (poslech)


V pátek 26.11. ON-LINE VÝUKA (Microsoft Teams – III. A ANGLICKÝ JAZYK) od 10:13 (budu volat)

Středa 24.11.2021

1, Procvičování probrané slovní zásoby (school – pencil case, bag, pen, pencil, ruler, book, family – mum, granny, dad, sister, brother, grandad, toys – scooter, bike, ball, guitar, doll, car, další – book, mobile phone, birthday cake) + tvoření vět It´s a pencil. The pencil is red. 

2, HAVE GOT (tvoření vět) – I´ve got a big ball. I´ve got a little car. I´ve got a new bike. I´ve got an old doll. 

3, Přídavná jménabig/small, new/old, tall/short, fat/slim, happy/sad, dark/light, black/white

4, Classroom English– Clap your hands, stamp your feet, shake your head, wave your arms, kick your leg, point, turn around, listen, look, stand up, hands up, repeat, …

5, Zpěv písniček (I´ve got a present fot you…, říkanky It´s big…., Look and say…) na procvičení učiva

6, Pracovní list dodám po příchodu do školy (popř. dle domluvy)

 


Pondělí 22.11.2021

1, Procvičování probrané slovní zásoby (říct, přečíst, popř. opsat/napsat slovíčka) – scooter, bike, ball, guitar, doll, car, train, plane, star, book, mobile phone, birthday cake) + tvoření vět (sloveso TO BE), procvičování barev (Př.: It´s a scooter. The scooter is grey.)

2. Přídavná jménabig, small, new, old, tall, fat, happy, sad, dark, light

3. Tvoření vět (sloveso HAVE GOT).I´ve got a big ball. I´ve got a small car. I´ve got an old doll. I´ve got a new bike….

4. Písničky a říkanky (I´ve got a present…It´s bigHello, hello…)

5. Classroom English– Clap your hands, stamp your feet, shake your head, wave your arms, kick your leg

6. Pracovní list dodám po příchodu do školy


Probírané učivo od 16.9. do 30.9. 2021

Procvičování a rozšiřování probraného učiva +

How old are you? I am 8.

Školní potřeby (book, pencil case, pencil, pen, rubber, bag, glue, …) přídavná jména (big, small, tall, fat), zvířátka (elephant, mouse, giraffe, monkey)

Probírané učivo od 3.9. – 15.9.2021

pozdravy – hello, good morning, hi, goodbye, bye

představování se, rozhovory – My name is…/I am… I am a boy/girl. What´ s your name? Nice to meet you.

barvy, čísla říct, číst

čísla 1-10

anglická jména – Jack, Sue, Linda, Benny, Max, Toby, Ella, Lucky – říct, číst

písničky, říkanky

další slovní zásoba – train, plane, ball, car, star

pokyny – stand up, sit down, hands up, hands down, listen, look, point, say, be quiet, repeat, open your eyes, close your eyes, open your exercise book, close your exercise book, jump, …

Žáci si zatím nosí do výuky pouze sešit AJ, pouzdro s pastelkami a lepidlo. Pracovní sešit a učebnici mají zatím ve třídě. Budeme s nimi pracovat pravděpodobně od ledna 2022.

Lenka Škutková