Zápis termínu na individuální PROSPĚCHOVÉ konzultace dne 12.12.2022

Čtvrtek 2.2.2023

ČJ – PS str. 9 (čtení slov na známky), Slabikář str.23 dokončení celé strany (DÚ – ČÍST), Písanka str. 14 celá + diktát písmen (M,p,P,j,t,J,I,y), Písanka str.15 – dokončit za DÚ

M – PS str.66/3, PS str.67/1,2,4 (máme vše po stranu 67), PS str.71/1 porovnávání na známky

PRV – PS str. 22/1,2,3 DÚ


Středa 1.2.2023

ČJ PS str.9/kontrola DÚ + čtení slov na známky (stále procvičujte – vyzkouším postupně všechny žáky), SLABIKÁŘ str.22 dokončení – DÚ ČÍST TEXT, SLABIKÁŘ str.23/domeček, slova ve sloupečku (zbytek doděláme zítra), PÍSANKA str. 13 celá

AJ – LISTENING TEST 1 (poslechy) – školní potřeby, procvičování slovní zásoby – hračky, dopravní prostředky (scooter, bike, ball, guitar, doll, car, train, plane), základní pokyny, písničky a říkanky


Úterý 31.1.2023

Akademie školy


Pondělí 30.1.2023

ČJ – PS str. 8/ dokončení celé strany, DÚ – PS str.9/celá strana do středy, PÍSANKA str. 11 a 12 celá + diktát písmen písanka str. 10 (p, t, l, O, j, J, I, e), Slabikář str.22/vyvození nového písmene – slova začínající na hlásku V, úkol v deníčku – dát do složek písmena V, v, Z, z (budeme potřebovat ve středu)

M – PS str.66/1,4,5 (nedělali jsme cvičení 3 – doděláme ve čtvrtek), PS str.67/3 pyramidy (ostatní cvičení doděláme ve čtvrtek)

PRV – třídnická hodina


Pátek 27.1.2023

ČJ – PS str.7 celá, PS str.8/pero, tulipán, balón DÚ ČÍST, Písanka str. 9 a 10 (řádek s tužkou nechte volný)

M – PS str.64 a 65 celá  (dokončit za DÚ), PS str.70/1,2,3,4 (nedělejte cvičení 5)


Čtvrtek 26.1.2023

PRV, PRČ – Generální zkouška – Akademie školy

ČJ – Slabikář str.21/celá strana, nácvik psaní číslice 7 (MOJE PRVNÍ PSANÍ – MÁM U SEBE VE ŠKOLE)

M – PS str.62 dokončení celé strany na známky, PS str.63 celá strana


Středa 25.1.2023

ČJ – Slabikář strana 19/čtení slov – sloupeček, čtení textu, Slabikář str. 20/celá strana – DÚ ČÍST kytička 5, Písanka str.8/tužka – diktát psacích písmen (l, p, t, M, j, I, s, o)

AJ – Zkušební test – (školní potřeby, barvy- The pen is blue…), procvičování nové slovní zásoby – hračky a dopravní prostředky (scooter, bike, ball, guitar, doll, car), pokyny ve třídě (kick a ball, play the guitar, listen, look, jump, clap your hands,…), písničky a říkanky

HV – zkouška oblečení na akademii, zpěv písně Když jsem já sloužil

BibiBum – Když jsem já sloužil – Písničky pro děti (Kids Nursery Rhymes) – YouTube


Úterý 24.1.2023

ČJ – Slabikář str.18 dokončení, Slabikář str.19 (nedělali jsme jen cvičení 4 s kytičkou a sloupeček slov vpravo – doděláme zítra) DÚ číst str.18 a 19, PÍSANKA str. 7 a 8 (tužku na str. 8 – diktát – doděláme zítra)

M – PS str.60/3,4, PS str.61/1,2,3,4,5 + tvoření slovních úloh, PS str.62/1 na známky


Pondělí 23.1.2023

ČJ – Slabikář str. 18/písmeno N,n, slabiky a slova (věty dokončíme zítra), Pracovní sešit str.6/tulipán + číst, puzzle dokončit za DÚ, písanka str.6 (tužku – diktát doděláme zítra)

PRV – PS str.19 celá


Pátek 20.1.2023

ČJ – Slabikář str. 17 celá – DÚ ČÍST slabiky, slova, věty, PÍSANKA str. 5 celá, NĚKTERÉ SLOŽKY S PÍSMENY MÁM U SEBE (ať je děti nemusí pořád nosit)

M – PS str. 59/ dokončení (pyramidy), PS str. 60/1,2 – tvoření slovních úloh, práce s tabulkou (cvičení 3 a 4 doděláme příští týden), PS str.61/9, PS str.61/6,7,8 DÚ na pondělí


Čtvrtek 19.1.2023

ČJ – Pracovní sešit ke Slabikáři str. 5/tužka, tulipán, trojúhelník a puzzle, Slabikář str.16 celá strana – DÚ ČÍST, PÍSANKA str.4 celá – prosím dohlédnout na správné psaní písmene t

Bobyho škola – Písanka Písmeno T – YouTube

M – PS str. 59 celánedělali jsme jen 3 velké pyramidy vlevo od velblouda – doděláme v pátek (cvičení 3 jsme nalepili do malého modrého sešitu M – levá strana sešitu – přeložená, pravou nechte prosím volnou)

PRV – PS str. 18 celá – kdo nestihl, dokončí cvičení 2 za DÚ (na pondělí)


Středa 18.1.2023

ČJ – Slabikář str. 15 celáDÚ ČÍST slova i věty, Slabikář str.16/slova s Y, y (obrázek, brýle, vyznač Y, y v textu), PÍSANKA str. 3 celá, písemná práce – opis slabik (modrý písankový sešit ČJ)

AJ – Školní potřeby (chair, notebook, crayon, ruler), hračky (scooter, bike, ball, guitar, doll, car), písničky a říkanky, práce s příběhem


Úterý 17.1.2023

ČJ – Slabikář strana 14/ dokončeníDÚ ČÍST slova i věty, Písanka str.1 a 2 celá (kdo nestihl – dokončit za DÚ), modré písankové sešity ČJ mám u sebe

M – PS str.58 celá


Pondělí 16.1.2023

ČJ – Čtení vět na známky, Slabikář str. 14 – čtení a skládání slov (sůl, půl, Lap, pes, Lup, pás,…) – DÚ ČTENÍ, výměna písanek + hodnocení

M – PS str.57 dokončení celé strany, zápis do sešitu – 4 příklady

PRV – PS str. 17 celá


Pátek 13.1.2023

ČJ – Čtení textů na známky (SL str.11 a 12),  Slabikář strana 13/čtení slabik, slov a vět – DÚ + porozumění textu (obrázek), PÍSANKA str. 23 a 24 celá (dokončení 1. dílu písankypísanky mám u sebe)

M – PS str. 56 (dokončit za DÚ), PS str. 57/1,2,3


Čtvrtek 12.1.2023

ČJ – PS ke Slabikáři str.4 – čtení vět na známky, Slabikář str. 12 dokončení + činnosti s písmeny skládací abecedy – srdíčko (DÚ ČÍST slova a věty na str.12), PÍSANKA str. 23/tři řádky – dokončit kdo nestihl (zbytek dokončíme zítra)

M – Nácvik psaní číslice 6 (MOJE PRVNÍ PSANÍ – PS nechávám u sebe), malý modrý sešit – psaní příkladů (nácvik psaní do sešitu, orientace v sešitě)

PRV – PS str. 16/4, DOMOV, BYDLENÍ – místnosti v domě


Středa 11.1.2023

PROSÍM O VLOŽENÍ PÍSMENE J,j do složek :o))

ČJ – Pracovní sešit ke Slabikáři str. 4 dokončení celé strany DÚ ČÍST VĚTY, pohádka na písmeno J, slova začínající na písmeno J, Slabikář str. 12/zakroužkuj v textu J,j, čtení slabik + hledání slov (Jo-la, já-sá, jí-me, Já-ja, je-la, já-ma), čtení slov s hláskou j, PÍSANKA str. 22 celá

AJ – Procvičování probraného učiva (barvy, školní potřeby, hračky a dopravní prostředky – ball, star, car, train, plane), dramatizace příběhu – práce s učebnicí, nová slovní zásoba – chair, notebook, crayon, ruler, písničky a říkanky, základní pokyny (listen, look, stand up, clap your hands,…)

HV Čížečku, čížečku (zpěv s klavírem) + pohybový doprovod

BibiBum – Čížečku čížečku – Písničky pro děti – YouTube


Úterý 10.1.2023

PROSÍM O VYSTŘIHNUTÍ PÍSMENE J,j – DĚKUJI

ČJ – Čtení slov a vět (procvičování) – Slabikář str.11, Pracovní sešit ke Slabikáři str. 4/pero, tulipán – DÚ ČÍST, psaní v písankovém sešitě na známky (m,l,s,p,a,á,e,é,i,í,o,ó,u,ú,ů), vyvození písmene J, j (slova začínající na písmeno J + obrázky) – nedělali jsme nic do Slabikáře

M – PS str. 54 dokončení celé strany, PS str. 55/1,2,3,4,5,6 DÚ NA ČTVRTEK


Pondělí 9.1.2023

ČJ – Slabikář str. 11/ sloupeček slov, hvězdička – DÚ ČÍST, Písanka str. 21 celá – DOKONČIT

M – Číselná řada 0 – 10 (PS str. 54/5 + složka s číslicemi), PS str. 53 celá, PS str. 54/1,2

PRV – Tři králové – dokončení, PS str. 16/1,2,3 (cvičení 4 doděláme ve čtvrtek)

Chaloupka na vršku – 01 Jak to bylo na Tři krále – YouTube

Zpívánky – My tři králové (Boni pueri) – YouTube


Pátek 6.1.2023

ČJ – Slabikář strana 11/trojúhelník, balónek č.8, zelená tužka, tenisový míček

  TŘI KRÁLOVÉ

M – Nákupy do 5 Kč, mince, tvoření slovních úloh


Čtvrtek 5.1.2023

ČJ – Slabikář str. 9/ modrý trojúhelník a hvězdička, Slabikář str. 10 celá, Písanka str. 20 celá strana (modrý písankový sešit ČJ mám u sebe), DÚ ČÍST

M – PS str.51 dokončení celé strany, PS str. 52 dokončení celé strany (v PS máme vše po stranu 52 – prosím o kontrolu a dodělání chybějících cvičení)

PRV – TŘI KRÁLOVÉ


Středa 4.1.2023

ČJ – Slova začínající na hlásku T, Slabikář strana 9/ balónek, slova (maso, mete,…), Písanka str. 19 celá (některé písanky mám u sebe)

AJ –  Procvičování probraného učiva (barvy, čísla, hračky – říkanka, školní potřeby), vazba (The ball is red., The car is blue.), základní pokyny, písničky a říkanky


Úterý 3.1.2023

ČJ – Povídání o Vánocích, Slabikář str. 8/čtení slabik, slov a vět – procvičování, Slabikář str. 9/domeček (slabiky), čtení vět (balónek 6), zelená tužka, čtení slov (topí, mete,…, pátá) – DÚ, Písanka str. 18 celá

M – PS str. 50/3 (dokončení celé strany), PS str. 52/1,2,3,4,5,6 (někteří stihli i cvičení 7), stranu 51 dokončíme ve čtvrtek


Básnička ke psaní a držení tužky pro 1. třídu ZŠ – YouTube

Středa 21.12.2022

ČJ – Slabikář str. 8 dokončení, PÍSANKA str. 16 a 17


Úterý 20.12.2022

ČJ – Písanka str. 15, Slabikář str. 8/obrázek, kroužkování písmene T, t v básničce, brýle, nácvik čtení slabik – hvězdička DÚ

M – PS str. 50/1,2,4,5 (nedělali jsme cvičení 3), PS str. 50/6 (vystřihnout, složit a nalepit do malého modrého sešitu M), DÚ PS str. 51/1,2,3

Vycházka


Pondělí 19.12.2022

ČJ – PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI str. 3 celá (DÚ ČÍST – tulipán), PÍSANKA str. 14 celá

M – PS str. 49/1,2,3,4 (cvičení 5 doděláme v úterý) + PS str.43/6 mráčky

PRV – PŘICHÁZÍ ZIMA PS str. 20 celá, VÁNOCE – PS str. 21/2 dokončení strany (PS str. 16-19 doděláme po Vánocích)


Pátek 16.12.2022

M – PS str. 47/5 dokončení strany, PS str. 48 celá (v PS máme vypracováno vše po stranu 48)

ČJ – Slabikář str. 7 dokončení (DÚ ČÍST) – čtení psacího písma budeme dělat později, Písanka str. 12 a 13 celá (dbát na správné psaní písmene a)

 


Čtvrtek 15.12.2022

ČJ – Slabikář str. 7/slova na P, domeček, hvězdička, balónek, srdíčko (DÚ ČÍST)

M – PS str. 44/3, PS str.47/1,2,3,4 

Zkouška na Akademii školy


Středa 14.12.2022

ČJ – Slabikář str.6 dokončení (DÚ číst slova a věty), Písanka str. 11 celá

M – PS str. 44/4,5,6, PS str. 46/dokončení celé strany

HV – zkouška kostýmů, nácvik na Akademii školy

AJ – dnes nebyla


Úterý 13.12.2022

ČJ – Slabikář str.6/slova začínající na hlásku S, domeček (čtení slabik), hvězdička (čtení slov – DÚ), Písanka str. 9 a 10

M – PS str.44/1,2 (opakování) a PS str.46/1,2, PS matematiky jsou ve škole


Pondělí 12.12.2022

ČJ – Slabikář str.5 čtení slov a vět+ skládání slov ve Slabikáři na str.5/srdíčko (pak zapsat jedno slovo dle vlastního výběru do tabulky), Písanka str.9 (pouze jeden řádek – doděláme zítra)

M – PS str. 43/4,5, PS str. 45 celá

PRV – PS str. 15 celá (opakování probraného učiva)Pátek 9.12.2022

ČJ – Slabikář str.5/obrázky, domeček, čtení slov – DÚ, otazník (zbytek doděláme v pondělí), PÍSANKA str. 8 celá

M – Odčítání (složka s písmeny + manipulace), V PS jsme nic nedělali, Písankový sešit ČJ psaní číslic 0-5 na známky


Čtvrtek 8.12.2022

ČJ – Slabikář str. 4 dokončení (DÚ ČÍST věty), činnosti s písmeny skládací abecedy – SLABIKÁŘ str. 4/srdíčko (skládej slova z písmen, poté jedno slovo napiš do tabulky), čtení slabik ŽA na známky, malý modrý sešit ČJ mám u sebe

M – PS str.43/1,2,3, ODČÍTÁNÍ – vyvození nového učiva (manipulace s předměty na lavici + složka s číslicemi)

PRV – Rodina, kamarádské vztahy – půjčování věcí


Středa 7.12.2022

ČJ – Dokončení ŽA str. 49/budík – hláskování slov (S-O-V-A, T-E-L-E,…) + hodnocení ŽA na str. 49 (ŽA už nemusí děti nosit do školy), SLABIKÁŘ str. 4 (jen některá cvičení) DÚ ČÍST SLOVA, psaní do malého modrého sešitu ČJ – mám u sebe (m,l,e,é,me,mé,le,lé), písanka str. 7 dokončení

AJ – Školní potřeby, barvy, čísla, tematické písničky a říkanky, pokyny, It´s a …. 


Úterý 6.12.2022

ČJ – Slabikář str.3, Písanka str. 7/5 řádků (zbytek dokončíme zítra), povídání o Mikulášovi, psaní přáníčka

M – PS str. 41/1,2 + společná kontrola, PS str.42/celá


Pondělí 5.12.2022

ČJ – PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI str. 2 celá ČÍST, básnička – Mikuláš

M – PS str.40 celá (kdo nestihl -DÚ), PS str.41/3, 4, někdo stihl i cvičení 1 (dokončíme zítra)

PRVSv. Mikuláš – PS str.21/1 + zvyky a tradice

Vianočné rozprávanie- Sv.Mikuláš – YouTube

Chaloupka na vršku – 12 Jak to bylo na Mikuláše – YouTube


Pátek 2.12.2022

ČJ – ŽA str.49/hláskování slov (ŽA mám u sebe), PRACOVNÍ SEŠIT ke Slabikáři str.1 celá, DÚ – malý modrý sešit ČJ (5. strana) – ČÍST

M – PS str. 38 celá, DÚ PS str.37/4 (V PS MÁME VYPLNĚNO VŠE PO STRANU 39), dnes jsem zaslala domů ke kontrole malý sešit M


Čtvrtek 1.12.2022

ČJ – čtení všech probraných slabik – malý modrý sešit ČJ (5. list – DÚ PROCVIČUJ), Činnosti s písmeny skládací abecedy – ŽA str.47 (nejprve slabiku poskládej, poté zapiš do mřížek) 

M – Malý modrý sešit M – práce v sešitě, PS str. 37/2,3

PRV – Moje rodina – popis fotografií, adventní kalendář


Středa 30.11.2022

ČJ – čtení všech probraných slabik – modrý sešit ČJ, ŽA str. 46 dokončení, ŽA str.47/květina DÚ ČÍST, skládání vět (MÁMA MÁ PILU. PEPA MÁ LUPU.)

AJ – Školní potřeby, barvy, čísla, písničky a říkanky


Úterý 29.11.2022

Výchovný koncert – Zlín

ČJčtení všech probraných slabik – procvičování (DÚ – čtení ŽA, modrý sešit ČJ)


Pondělí 28.11.2022

ČJ – Čtení slabik, slov a jednoduchých vět (modrý sešit – čtení DÚ – 4. list), ŽA str. 48 dokončení celé strany, ŽA str. 49/cvičení otazník (hádej slovo: L-E-S, O-K-O, D-Ů-M,…), Stranu 46 a 47 dokončíme ve středu.

M – Dnes jsme neměli (zpěv vánočních písní u stromečku – HV) – M budeme mít ve středu místo HV

PRV – Moje rodina, členové rodiny, příbuzenské vztahy v rodině (v PS jsme dnes nedělali)


Pátek 25.11.2022

ČJ – ŽA str. 45 celá DÚ ČÍST, ŽA str. 46/pouze cvičení zvířátka (nahoře), čtení slabik – modrý sešit ČJ (4. list)

M – PS str. 36 celá, PS str.37/1 (kdo nestihl – DÚ)


Čtvrtek 24.11.2022

ČJ – Čtení otevřených slabik (4. strana v sešitě ČJ), hláska a písmeno I, i + slova začínající na hlásku I, ŽA str. 44 celá DÚ dokončit

M – PS str.35 dokončit, PS str.39 celá (stranu 36-38 zatím nemáme)

PRV – Moje rodina, členové rodiny, příbuzenské vztahy (v PS jsme dnes nedělali), FOTOGRAFIE RODINY SI NECHÁME ZATÍM VE TŘÍDĚ – budeme s nimi ještě pracovat, v pondělí si děti mohou donést i fotky svých domácích mazlíčků


Středa 23.11.2022

ČJ – Činnosti s písmeny skládací abecedy skládání slabik/slov (LA-SO, la-so, SE-LE, se-le, PO-LE, po-le, LU-PA, lu-pa), ŽA str.48/červená pastelka – přeskočili jsme (čtení písmen + vybarvit, Např.: Vybarvi všechny tvary písmene A oranžově…), vyvození nového písmene I, i (pohádka), DÚ ČTENÍ – malý modrý sešit (4. list), ŽIVOU ABECEDU MÁM U SEBE KE KONTROLE

AJ – Pozdravy, jména, říkanky a písničky, nové pokyny (Clap your hands. Stamp your feet…), barvy, čísla, školní potřeby, What´s this? It´s a ___. The book is ____), pracovní list v sešitě


Úterý 22.11.2022

ČJ – ŽA str. 42/deštníky, ŽA str. 43/dokončení, PÍSANKA str. 5

M – PS str.35/vajíčka, PS str. 39/1,2, pracovní sešity i sešity mám u sebe


Pondělí 21.11.2022

ČJ – ŽA str. 42/kytička, červená pastelka, ŽA str. 43/sovička

M – PS str. 39/6 (sčítání na číselné ose – procvičování), ROZKLAD – vyvození nového učiva + PS str.35/1 (pouze stromy)

PRV – Uzavření celku – ovoce, zelenina (písemná práce – poslala jsem domů k nahlédnutí – nemusíte vracet)Středa 16.11.2022

ČJ – ŽA str. 39/žlutá tužka, ŽA str. 41 celá DÚ – ČÍST, sešit ČJ (3. list – číst), PÍSANKA str. 4 (nácvik psaní písmene e, é)

AJ – Procvičování nové slovní zásoby – školní potřeby (pencil case, pencil, bag, pen, rubber, book – pracovní list v sešitě), pracovní list v sešitě barvy, čísla (Number 1 is yellow. …), písničky a říkanky, pokyny (Clap your hands, wave your arms, stamp your feet, kick your legs, stand up, listen, jump,…)


Úterý 15.11.2022

ČJ – ŽA str.39/sovička, hvězdička, kytička (žlutou tužku doděláme zítra), ŽA str. 40 celá (DÚ nakreslit obrázky na U)

M – sčítání na číselné ose (pracovní list – nalepím do modrého sešitu M – mám u sebe), PS str. 34 dokončení

PRV (náhrada za pondělí) – podzimní práce na zahradě a na poli, zahradní nářadí, ovoce, zelenina, zemědělské plodiny, PS str. 14 celá


Pondělí 14.11.2022

ČJ – čtení slabik z tabule (nemocní – modrý sešit ČJ – procvičuj), ŽA str. 37/ pusa, červená tužka, ŽA str.38/srdíčko, PS str.39/sovička – DÚ ČÍST

M – číselná osa do 5 – pokračování (video vloženo v pátek 11.11. – 2. číselná osa – sešit M), PS str. 34/1,5

PRV – dnes jsme měli PRACOVNÍ ČINNOSTI (Prvouka bude zítra, mám u sebe pracovní sešity PRVOUKY ke kontrole)


Pátek 11.11.2022

ČJ – ŽA str.37/kytička ČÍST, žlutá tužka, ŽA str. 38 ČÍST (nedělali jsme jen cvičení srdíčko – doděláme v pondělí), PÍSANKA str. 3 celá

M – písemná práce na známky – modrý sešit M (sčítání do čtyř), orientace na číselné ose – modrý sešit (dělali jsme první číselnou osu podle návodu ve videu), psaní číslic – dokončení (modrý sešit M)

Číselná osa do 5, MATÝSKOVA MATEMATIKA 1. DÍL – POČÍTÁME DO PĚTI, str. 42, cv.1 – YouTube

 


Čtvrtek 10.11.2022

ČJ – čtení slabikDÚ ČÍST (2.stránka v sešitě ČJ), ŽA str.37/zelená tužka, činnosti s písmeny skládací abecedy MA-LÉ, ma-lé, MA-SO, ma-so

M – PS str.33/5,6,7, sešit matematiky – psaní číslic (udělali jsme jen část – zbytek doděláme zítra)

PRV – ovoce a zelenina (poznávání) + kde roste


Středa 9.11.2022

ČJ – ŽA str. 36/celá, Písanka str. 2 celá, skládání slabik (slov) MA-LÉ, LÁ-ME, ME-LA, MA-SO

AJ – Představení se (What´s your name? I am …), barvy, čísla 0-6 + pracovní list, pokyny (Look, stand up,…), nová slovní zásoba (pencil case, pen, pencil, bag, rubber, book)


Úterý 8.11.2022

ČJ – ŽA str. 35 číst + čtení v sešitě, Písanka str. 1 celá (obalit, budeme potřebovat ještě jeden obal na sešit M)

M – PS str. 33/1,2,3,4


Pondělí 7.11.2022

ČJ – ŽA str.34, rozdala jsem nový sešit ČJ (prosím obalit, číst – 1. strana)

M – PS str. 31/3,4,5, PS str.32 dokončit za DÚ

PRV – ovoce/zelenina, PS str.13 celá


Pátek 4.11.2022

ČJ – ŽA str.33 dokončení, ŽA str.34/ústa, sovička ČÍST, MPP str. 5 (číslice 5 – 5 řádků)

M – PS str.30/4, PS str.31/2


 

Čtvrtek 3.11.2022

ČJ – ŽA str. 33/sovička (zbytek doděláme zítra), ŽA str. 34/ústa (zbytek doděláme zítra), DÚ číst (zpětně v ŽA)

M – PS str.29/4,5, PS str.30/1,2,3 (cvičení 4 doděláme zítra), PS str.31/1 na známky

PRV – strom/keř, ovocné stromy, ovoce, plody, PS str.12 celá


Středa 2.11.2022

ČJŽA str. 32 číst, MPP str.34 a 35, skládání slabik – slov (LÁ – ME, MA – LÁ, LA – MA, ME – LA)

AJ – Procvičování probraného učiva (pozdravy, představení se, pokyny, barvy, čísla 0 – 6, písničky, říkanky)

HV – Písnička Holka modrooká, písnička PROČ? (Proč kopřiva pálí, proč se lenoch válí…)


Úterý 1.11.2022

ČJ – ŽA str. 30 a 31 čtení, vyvození písmene O (pohádka), MPP str.32 a 33

M – PS str. 28 dokončení, PS str. 29/1,2,3 a 6 DOKONČIT ZA DÚ (cvičení 4 a 5 doděláme ve čtvrtek)

TŘÍDNICKÁ HODINA Padák (hry)


Pondělí 31.10.2022

ČJ – ŽA str.31 celá, MPP str. 4 vzadu (pouze číslice 4)

M – Počítání do čtyřvyvození (činnosti se složkou s číslicemi + kolečka), PS str. 28/1 (zbytek dopíšeme zítra)

PRV – Povídání o podzimních prázdninách


Úterý 25.10.2022

ČJ – ŽA str. 30 DÚ DENNĚ ČÍST, MPP str. 30 a 31

M – PS str. 26 (DÚ dokončit), PS str. 27 dokončení strany


Pondělí 24.10.2022

ČJ – Činnosti s písmeny skládací abecedy (skládání slabik – slov LÁ ME, MA LÉ, LA MA, MÁ ME, ME LE), veršovaná pohádka – PRVNÍ POHÁDKA, čtení ŽA str. 27 a 28/kytička

M – MPP str. 3 – vzadu (číslice 3), PS str. 27/1,2,3 (cvičení 4-7 doděláme zítra)

PRV – PS str. 11 celá (rozdíl mezi stromem a keřem)


Pátek 21.10.2022

ČJ – ŽA str. 29 celá, ŽA str. 30 (pouze cvičení s klaunem – zadání dole), MPP str. 27, 28 a 29, ČTENÍ ŽA str.27 a 28/kytička

PROSÍM O NACHYSTÁNÍ PÍSMEN S,s,O,o,Ó,ó

M – PS str. 25 celá


Čtvrtek 20.10.2022

ČJ – ŽA str. 28 celá + číst, MPP str. 26 

M – PS str.24

VV – Otisky listů

PRV – Stromy listnaté a jehličnaté, názvy stromů – PS str.10 celá


Středa 19.10.2022

ČJ – ŽA str. 27 celá, MPP str. 24 a 25 (kdo nestihl- DÚ), vyvození písmene S

AJ – Barvy, čísla, pozdravy, nová písnička (Hello, Hello), říkanka (My blue train), pokyny, představení se

HV – rytmická cvičení, zpěv písní


Úterý 18.10.2022

ČJ – ŽA str. 25/srdíčko, ŽA str.26/ žlutá pastelka, činnosti s písmeny skládací abecedy (skládej slabiky LÁ, MA, MÁ, ME, LÉ, lá, ma, má, me, lé), MPP str. 23, MPP str. 2 (číslice 2 vzadu)

M – PS str.22/1,3, vyvození sčítání (příklady 1+1=2, 2+1=3, 1+2=3, 1+0=1)


Pondělí 17.10.2022

ČJ – ŽA str. 26/zelená tužka, žlutý balónek (žlutá tužka – doděláme zítra), čtení ŽA str. 25, říkej slova na M, A, L, E

M – PS str. 21 celá, povídání o Eskymácích + geometrické útvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

PRV – Povídání o podzimu, PS str. 9 celá

TV – rozcvička, skákání přes švihadlo, podbíhání pod lanem


BAREVNÝ TÝDEN

Pátek 14.10.2022

ČJ – ŽA str.25, činnosti s písmeny skládací abecedy, MPP str. 1 (vzadu, psaní číslice 1)

M – PS str. 19/1 (19/2 za DÚ), PS str. 20 dokončení


Čtvrtek 13.10.2022

ČJ – ŽA str. 24 celá (dokončit za DÚ)

M – PS str. 20/1,2

PRV – Sbírání přírodnin do PRČ a VV, pozorování proměn přírody (podzim)

VV – Ježek


Středa 12.10.2022

ČJ – ŽA str. 23 (DÚ/srdíčko – vlož písmeno, poté písmeno napiš), MPP str. 22

AJ – Pozdravy (Hello, Goodbye), pokyny (stand up, sit down, hands up, hands down, listen, look, point to, turn around, touch the ground, jump, run,…), představení se, barvy (všechny), čísla 0 – 5, říkanka My blue train (plane, ball, car, star), písničky, pracovní list v sešitě (Př. Number one is yellow.) 


Úterý 11.10.2022

ČJ – Činnosti s písmeny skládací abecedy – ŽA str.21 (dokončení), ŽA str. 22 dokončení, DÚ ŽA str. 21,22/kytička – číst, MPP str. 21 (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

M – PS str. 18 celá, porovnávání – složka s číslicemi


Pondělí 10.10.2022

ČJ – ŽA str. 21 (dokončíme zítra) a ŽA str. 22/kytička – číst (DÚ), žlutá pastelka

M – Porovnávání – PS str. 18/1 + fazole (manipulační činnosti)

PRV- První pomoc – zlomenina, zásady bezpečného chování, které neohrožuje zdraví dítěte a zdraví jiných


Pátek 7.10.2022

ČJ – ŽA str. 20 celáDÚ čtení, slova začínající na písmeno L, MPP str. 20, říkanky a básničky – zpaměti

M – PS str. 17 dokončení


Čtvrtek 6.10.2022

ČJ – Činnosti s písmeny skládací abecedy, čtení ŽA str. 18 a 19, vyvození písmene L 

M – Manipulace s předměty a porovnávání prvků do pěti, tvoření skupin o daném počtu prvků, pravolevá orientace (fazole, složka), kontrola DÚ, PS str. 17/1 

PRV – Bezpečné chování za mimořádných událostí – dodržování pokynů dospělých (nácvik evakuace), Situace hromadného ohrožení – jméno, adresa, dodržování pokynů dospělých – první pomoc (jak se zachovat)


Středa 5.10.2022

ČJ – ŽA str. 18 dokončení (strom) + čtení, MPP str. 19 (DÚ – dokončit), činnosti s písmeny skládací abecedy (písmena, slabiky), pravolevá orientace, pohybové hry, artikulační cvičení

AJ – pozdravy, jména, představení se (Hello, I am ____. I am a girl/boy), základní pokyny (stand up, sit down, hands up, hands down, jump, run, turn around, …), písničky a říkanky, nové barvy (brown, orange, black, white), slovní zásoba (train, plane, ball, car, star), čísla 0 – 5 + pracovní list v sešitě (Number one is…)

HV – Dechová a artikulační cvičení, rytmická cvičení (vařečky, jak se jmenuješ), zpěv písní u klavíru (Skákal pes, Kočka leze dírou, Rybička maličká, Travička zelená, Žabička zelená + pohybový doprovod)


Úterý 4.10.2022

ČJ –  Činnosti s písmeny skládací abecedy, ŽA str. 18 dokončení (nevybarvovali jsme zatím jablíčka), ŽA str. 19 celá, DÚ ŽA str. 18 a 19 – čtení

M – Manipulace s předměty a porovnávání prvků do pěti, tvoření skupin o daném počtu prvků, pravolevá orientace (fazole, složka), PS str. 16 celá (DÚ na čtvrtek – dokončit stranu 16)


Pondělí 3.10.2022

ČJ – ŽA str. 18 + práce s písmenky (dokončíme zítra), vyvození prvních slabik MA, MÁ, ma, má, Ma, Má

M – Seznámení se znaménky (menší, větší), porovnávání, manipulace s předměty (FAZOLE), složkaorientace v ploše (pojmy: vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed,…)

TŘÍDNICKÁ HODINA (PRV) Třídní pravidla, hry na stmelování kolektivu


Pátek 30.9.2022

ČJ – ŽA str. 17 celá, MPP str. 18 – DÚ dokresli obrázek do rámečku

M – PS str. 15


Čtvrtek 29.9.2022

ČJ – ŽA str. 16 celá, DÚ čtení (ŽA str.16/kytička)

M – PS str. 15/cvičení 1,2

PRV – PS str. 8 celá – vhodná a nevhodná místa na hry dětí, pozor na zásadu „vidět a být viděn“ (oblečení, reflexní značky na aktovkách)


Úterý 27.9.2022

ČJ ŽA str. 14 a 15, MPP str. 16, DÚ MPP str. 17

M – PS str. 13 dokončení, PS str.14 celá


Pondělí 26.9.2022

ČJ – ŽA str. 13

DO SLOŽEK S PÍSMENY nachystat M 4 kusy, m 4 kusy, A 2 kusy, Á 2 kusy, a 5 kusů, á 3 kusy (každé písmeno si dítě podepíše)

M – PS str.13 celá

PRV(nepsali jsme do PS) – Nácvik setkání s cizí osobou – možná nebezpečí pro děti, autobus – zdravení, vhodné chování, zakoupení jízdenky, bezpečná cesta do školy a ze školy, úrazy – první pomoc, správné nošení aktovky (nastavení aktovky pomocí popruhů)


Pátek 23.9.2022

ČJ – ŽA str.12/papoušek (v textu zakroužkuj velké tiskací M červenou pastelkou, malá tiskací m modrou pastelkou)

         ŽA str. 12/kytička (zakroužkuj velká tiskací M červenou pastelkou, malá tiskací m modrou pastelkou, ostatní písmena škrtni tužkou)

ŽA str.12/tužky – dokonči (zelená tužka – vybarvi M červeně, m modře)

DO SLOŽEK S PÍSMENY nachystat M 4 kusy, m 4 kusy, A 2 kusy, Á 2 kusy, a 5 kusů, á 3 kusy (každé písmeno si dítě podepíše)

M – PS str.12 celá


Čtvrtek 22.9.2022

ČJ – Vyvození písmene M, m – ŽA str.12/zakroužkuj ve žlutém rámečku velké tiskací M červenou pastelkou, malé tiskací m modrou pastelkou, budík – ve slovech vyhledej písmeno M, m a zakroužkuj (M červeně, m modře), říkanka Mám malého medvídka (trénujeme zpaměti), (cvičení – kytičku a tužku budeme dělat zítra)

M – PS str.10/3,4, PS str.11 celá strana

PRV – PS str. 7 celá strana


Středa 21.9.2022

ČJ – ŽA str. 11 celá, MPP str. 15

Aj – Pozdravy (Good morning, Hello, Goodbye), Představení se…I am ___. I am a girl/boy., písničky a říkanky, barvy (blue, red, green, pink, yellow), další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, základní pokyny: stand up, hands up, sit down, look, listen aj., jména: Ella, Toby, Lucky, DOMÁCÍ ÚKOL (vykreslit obrázek vložený v sešitě, nalepit)


Úterý 20.9.2022

ČJ – ŽA str. 10 celá, MPP str. 14

M – PS str. 9/3,4 (číslice 5), PS str. 10/1,2


Pondělí 19.9.2022

ČJ – ŽA str. 9

M – pojmy: pravá, levá, PS str. 9/1,2 (číslice 4), pohádka Sůl nad zlato

PRV – PS str. 6 celá


Pátek 16.9.2022

ČJ – ŽA str. 7 (pojmy: první, poslední, hned před, hned za,…), ŽA str.8 celá, MPP str. 12,13

M – SLOŽKA (číslice 0-5, tečky, pojmy: nahoře, dole, vpravo, vlevo, řádky, sloupce,…), PS str.8/1,2,3, PS str. 8/4,5,6 DÚ


Čtvrtek 15.9.2022

FOCENÍ DĚTÍ ve třídě

ČJ – ŽA str. 7 celá, pohádka O řepě, MPP str. 10,11

M – PS str. 7 dokončení, společná kontrola složky – číslice, tečky,…

PRV – PS str. 5 celá

Fotky z 1. školního dne (Základní škola – Fotogalerie – Slavnostní zahájení šk. roku 2022/2023)


Středa 14.9.2022

ČJ – ŽA str. 5 dokončení, ŽA str. 6 celá, MPP str. 8,9

AJ – Pozdravy (Hello, Good morning, Goodbye), písničky a říkanky, představení se I am…, barvy (blue, red, green, pink, yellow), další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, girl, boy, základní pokyny: stand up, hands up, hands down, sit down, open, close, turn around, run, jump, listen, look,…aj.


Úterý 13.9.2022

ČJ – ŽA str. 4 dokončení, ŽA str.5/cvičení pastelka, míček (budík a mašličku jsme zatím nedělali), MPP str. 6,7

M – PS str. 6/3, PS str. 7/1


Pondělí 12.9.2022

ČJ – MPP str. 4 a 5

M – PS str. 6/cvičení 1 a 2 (číslice 3)

PRV – PS str.4 celá


Pátek 9.9.2022

ČJ – ŽA str.3 celá

M – PS str.5 celá strana, pohádka O Smolíčkovi


Čtvrtek 8.9.2022

ČJŽA str. 2 (dokončit celou stranu)

M – POHÁDKA O TŘECH MEDVĚDECH + PS str. 4

PRV PS str. 3 celá (Škola)


Středa 7.9.2022

ČJMPP str. 3, ŽA str. 2 (2 cvičení – pusa, tužka)

AJ pozdravy (Good morning, Hello), představení se – I am ….., písníčka Hello, barvy (blue, red, green, pink, yellow), další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, říkanka My blue train… (pracovní list v sešitě), základní pokyny: stand up, sit down, listen, look, …aj.


Úterý 6.9. 2022

ČJ ŽA str. 1, pohádka „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“, MPP str. 1, 2

M – orientace v ploše, v prostoru (před, za, vlevo, vpravo,…)