Zápis termínu na individuální PROSPĚCHOVÉ konzultace dne 14. listopadu 2022

Pondělí 3.10.2022

ČJ – ŽA str. 18 + práce s písmenky (dokončíme zítra), vyvození prvních slabik MA, MÁ, ma, má, Ma, Má

M – Seznámení se znaménky (menší, větší), porovnávání, manipulace s předměty (FAZOLE), složkaorientace v ploše (pojmy: vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed,…)

TŘÍDNICKÁ HODINA (PRV) Třídní pravidla, hry na stmelování kolektivu


Pátek 30.9.2022

ČJ – ŽA str. 17 celá, MPP str. 18 – DÚ dokresli obrázek do rámečku

M – PS str. 15


Čtvrtek 29.9.2022

ČJ – ŽA str. 16 celá, DÚ čtení (ŽA str.16/kytička)

M – PS str. 15/cvičení 1,2

PRV – PS str. 8 celá – vhodná a nevhodná místa na hry dětí, pozor na zásadu „vidět a být viděn“ (oblečení, reflexní značky na aktovkách)


Úterý 27.9.2022

ČJ ŽA str. 14 a 15, MPP str. 16, DÚ MPP str. 17

M – PS str. 13 dokončení, PS str.14 celá


Pondělí 26.9.2022

ČJ – ŽA str. 13

DO SLOŽEK S PÍSMENY nachystat M 4 kusy, m 4 kusy, A 2 kusy, Á 2 kusy, a 5 kusů, á 3 kusy (každé písmeno si dítě podepíše)

M – PS str.13 celá

PRV(nepsali jsme do PS) – Nácvik setkání s cizí osobou – možná nebezpečí pro děti, autobus – zdravení, vhodné chování, zakoupení jízdenky, bezpečná cesta do školy a ze školy, úrazy – první pomoc, správné nošení aktovky (nastavení aktovky pomocí popruhů)


Pátek 23.9.2022

ČJ – ŽA str.12/papoušek (v textu zakroužkuj velké tiskací M červenou pastelkou, malá tiskací m modrou pastelkou)

         ŽA str. 12/kytička (zakroužkuj velká tiskací M červenou pastelkou, malá tiskací m modrou pastelkou, ostatní písmena škrtni tužkou)

ŽA str.12/tužky – dokonči (zelená tužka – vybarvi M červeně, m modře)

DO SLOŽEK S PÍSMENY nachystat M 4 kusy, m 4 kusy, A 2 kusy, Á 2 kusy, a 5 kusů, á 3 kusy (každé písmeno si dítě podepíše)

M – PS str.12 celá


Čtvrtek 22.9.2022

ČJ – Vyvození písmene M, m – ŽA str.12/zakroužkuj ve žlutém rámečku velké tiskací M červenou pastelkou, malé tiskací m modrou pastelkou, budík – ve slovech vyhledej písmeno M, m a zakroužkuj (M červeně, m modře), říkanka Mám malého medvídka (trénujeme zpaměti), (cvičení – kytičku a tužku budeme dělat zítra)

M – PS str.10/3,4, PS str.11 celá strana

PRV – PS str. 7 celá strana


Středa 21.9.2022

ČJ – ŽA str. 11 celá, MPP str. 15

Aj – Pozdravy (Good morning, Hello, Goodbye), Představení se…I am ___. I am a girl/boy., písničky a říkanky, barvy (blue, red, green, pink, yellow), další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, základní pokyny: stand up, hands up, sit down, look, listen aj., jména: Ella, Toby, Lucky, DOMÁCÍ ÚKOL (vykreslit obrázek vložený v sešitě, nalepit)


Úterý 20.9.2022

ČJ – ŽA str. 10 celá, MPP str. 14

M – PS str. 9/3,4 (číslice 5), PS str. 10/1,2


Pondělí 19.9.2022

ČJ – ŽA str. 9

M – pojmy: pravá, levá, PS str. 9/1,2 (číslice 4), pohádka Sůl nad zlato

PRV – PS str. 6 celá


Pátek 16.9.2022

ČJ – ŽA str. 7 (pojmy: první, poslední, hned před, hned za,…), ŽA str.8 celá, MPP str. 12,13

M – SLOŽKA (číslice 0-5, tečky, pojmy: nahoře, dole, vpravo, vlevo, řádky, sloupce,…), PS str.8/1,2,3, PS str. 8/4,5,6 DÚ


Čtvrtek 15.9.2022

FOCENÍ DĚTÍ ve třídě

ČJ – ŽA str. 7 celá, pohádka O řepě, MPP str. 10,11

M – PS str. 7 dokončení, společná kontrola složky – číslice, tečky,…

PRV – PS str. 5 celá

Fotky z 1. školního dne (Základní škola – Fotogalerie – Slavnostní zahájení šk. roku 2022/2023)


Středa 14.9.2022

ČJ – ŽA str. 5 dokončení, ŽA str. 6 celá, MPP str. 8,9

AJ – Pozdravy (Hello, Good morning, Goodbye), písničky a říkanky, představení se I am…, barvy (blue, red, green, pink, yellow), další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, girl, boy, základní pokyny: stand up, hands up, hands down, sit down, open, close, turn around, run, jump, listen, look,…aj.


Úterý 13.9.2022

ČJ – ŽA str. 4 dokončení, ŽA str.5/cvičení pastelka, míček (budík a mašličku jsme zatím nedělali), MPP str. 6,7

M – PS str. 6/3, PS str. 7/1


Pondělí 12.9.2022

ČJ – MPP str. 4 a 5

M – PS str. 6/cvičení 1 a 2 (číslice 3)

PRV – PS str.4 celá


Pátek 9.9.2022

ČJ – ŽA str.3 celá

M – PS str.5 celá strana, pohádka O Smolíčkovi


Čtvrtek 8.9.2022

ČJŽA str. 2 (dokončit celou stranu)

M – POHÁDKA O TŘECH MEDVĚDECH + PS str. 4

PRV PS str. 3 celá (Škola)


Středa 7.9.2022

ČJMPP str. 3, ŽA str. 2 (2 cvičení – pusa, tužka)

AJ pozdravy (Good morning, Hello), představení se – I am ….., písníčka Hello, barvy (blue, red, green, pink, yellow), další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, říkanka My blue train… (pracovní list v sešitě), základní pokyny: stand up, sit down, listen, look, …aj.


Úterý 6.9. 2022

ČJ ŽA str. 1, pohádka „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“, MPP str. 1, 2

M – orientace v ploše, v prostoru (před, za, vlevo, vpravo,…)