Zápis termínu na individuální PROSPĚCHOVÉ konzultace dne 22.5.2023

Pondělí 2.10.2023

ČJ – uč.str.12/1 + poučka, zápis do sešitu, dokončení písanky str. 6 (Písanky mám u sebe)

2.10.

Abeceda

A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,

H,CH,I,J,K,L,M,N,

Ň,O,P,Q,R,Ř,S,Š,T,

Ť,U,V,W,X,Y,Z,Ž

M – PS str. 13/3,4

PRV – Zápis do sešitu Téma: Domov, bydliště, dům


Pátek 29.9.2023

ČJ – uč. str. 11/říkanka+1,2 ústně, DÚ PÍSANKA str. 6 (7 řádků) – zbytek doděláme v pondělí

M – PS str. 13/1,2 + počítání na dvacítkovém počítadle

PRV – Téma: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, uč. str. 9 + zápis do sešitu


Středa 27.9.2023

ČJ – Diktát písmen na známky (bez opory tabulek-zpaměti), uč. str. 11/3, dopravní prostředky – říkanky (youtube), DÚ PS ke Slabikáři str. 38 celá

Dopravní prostředky a jejich zvuky – říkanky – pro děti – 1./3 část – YouTube

Dopravní prostředky a jejich zvuky – říkanky – pro děti – 2./3 část – YouTube

M – PS str. 12 celá, PS str. 13/5 

AJ – Dopravní prostředky, barvy (train, plane, car, scooter, bike) + tvoření vět: The train is black and brown… pokyny ve třídě, vazba: How are you? I am fine, thank you.

VV – Dopravní prostředky (černý fix, vodové barvy)


Úterý 26.9.2023

ČJ – Uč. str. 8/1,2,3,4, Písanka str. 5 dokončení (diktát dosud nacvičených písmen z písanky 1: l, e, b, h, k, f)

M – zápis do sešitu matematiky, PS str. 11 celá (poslední dva příklady na straně DÚ)

26.9.

Sčítání do 11

11+0=11                    0+11=11

10+1=11                    1+10=11

9+2=11                       2+9=11

8+3=11                       3+8=11

7+4=11                       4+7=11

6+5=11                       5+6=11


Pondělí 25.9.2023

ČJ – Vyprávění pohádek (O řepě, Hrnečku, vař!), uč. str. 9/8 do sešitu, DÚ Písanka str. 5 (7 řádků)

M – Vyvození sčítání do 11 – PS str. 12/3

PRV – Semafory, správné přecházení přes silnici – zápis do sešitu PRV + hledej semafory v uč. str. 8 a 9


Pátek 22.9.2023

ČJ – uč. str. 9/5,6 do sešitu, uč. str. 9/7 ústně + poučky

M – +,- do 20 (do sešitu – sešity mám u sebe ke kontrole), PS str. 10 postupné dokončování

PRV – uč. str. 8 + zápis do sešitu


Čtvrtek 21.9.2023

ČJ – uč. str. 7/1 (čtení vět, správné pořadí vět, přepis vět do sešitu – 1b)

M – Opis příkladů do sešitu z tabule (odčítání do 10), pokračování počítání v PS na str. 10 

TV – hod míčkem


Středa 20.9.2023

ČJ – uč. str. 7/3 přepis slov do sešitu

M – Geometrické útvary v praxi, PS1 str. 78/1,2

AJ – Procvičování probraného učiva (barvy, čísla, hračky, dopravní prostředky, pokyny, pozdravy, ….), How are you? I am fine, thank you.


Úterý 19.9.2023

ČJ – uč. str. 7/2 do sešitu, Písanka str. 4 (dokončit za DÚ) + jméno a příjmení na známky

M – PS str. 9/ dokončení celé strany


Pondělí 18.9.2023

ČJ – uč. str. 6/ 5 ústně, Písanka str. 4 – opis 7 řádků h, k (čtení textu + odpovědi na otázky doděláme zítra)

M – PS str. 9/1 a,b,c,d DÚ

PRV – O přestávce – uč. str. 6, ústně odpovědi na otázky str. 7/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,23,25 + zápis do sešitu (DÚ na pátek – nakresli pod zápis obrázek na téma PŘESTÁVKA)

TV- skok do písku


Čtvrtek 14.9.2023 a pátek 15.9.2023

ČJ – Téma: Věta, slovo, slabika, hláska/písmeno (rozlišení), procvičování tvarů písmen – velká tiskací písmena, velká psací písmena,… (dnes jsme pracovali s mazací tabulkou), vlastní jména – uč. str. 7/1 ústně, uč. str. 6/3,4 

M – PS str. 8 celá

TV – běh

PRČ – plastelína (jméno + příjmení – tiskací, psací písmo)

PRV – Jsem školák – procházka po škole, sešity PRV mám u sebe


Středa 13.9.2023

ČJ – uč.str.5/2ústně nahoře, PS str. 5/1 dole ústně, DÚ – sešit ČJ

M – opis příkladů z tabule do sešitu (sčítání do 10)

AJ – představování se, pozdravy, poděkování, barvy, čísla, vazba: How are you? I am fine, thank you. SEŠITY MÁM U SEBE


Úterý 12.9.2023

ČJ – uč. str. 5/1 nahoře – ústně, uč. str. 5/2 dole ústně, Písanka str. 3 celá strana

M – Tvoření slovních úloh – PS str. 7/1,3


Pondělí 11.9.2023

ČJ – Písmena tiskací a psací, věty, slova a slabiky – procvičování (bez učebnice), Písanka str. 2 dokončení celé strany (PÍSANKY MÁM U SEBE), čtení v učebnici prvouky a v písance

M – PS str. 6 dokončení, PS str. 7/2,4,5 (cvičení 1 a 3 doděláme v úterý)

PRV – uč. str. 4 a 5 (povídání si o škole, pravidla, čtení), DÚ nakresli jakýkoliv obrázek do sešitu PRV na téma škola (na pátek 15.9.)


Pátek 8.9.2023

ČJ – uč. str. 4 /Do školy + a-e (projít pouze ústně)

M – Tvoření slovních úloh PS str. 5/1, PS str. 6/2,3,4 (ostatní cvičení na stránce doděláme v pondělí)

PRV – Téma: Jsem školák + zápis v sešitě


Čtvrtek 7.9.2023

ČJ – uč. str.4/ seznámení s Agátou + a,b,c,d, Písanka str. 2/pouze l (lev), čtení v PS ke Slabikáři (mám ve škole)

M – PS str. 4/2,3,4, PS str. 5/2,3,4,5 (cvičení 1 uděláme zítra)

TV – skok do dálky


Středa 6.9.2023

ČJ – učebnice ČJ – obalit (do učebnice nepsat – žáci poučeni), Písanka 1. dílobalit, sešit ČJ mám obalený ve třídě z minulého roku, PS ke Slabikáři z 1. třídy mám obalený ve třídě, ČÍTANKY mám zatím ve třídě (budeme používat později) – obalíme později

M – učebnici nemáme, PS 1. díl – obalit (žáci do PS píší tužkou), sešit Mobalit

AJ – sešit AJ z minulého školního roku

PRV – dám zítra – obalit (učebnice + malý sešit)

Děkuji LŠ

DNEŠNÍ UČIVO:

ČJ – slovo, slabika, písmeno/hláska, den, datum, měsíc, rok

AJ – pozdravy (Hello, Good morning, Goodbye), představení se (Hello, I am ______. I am a boy/girl.), poděkování, písničky a říkanky, základní pokyny (stand up, sit down, ….)

M – PS str. 3 (vysvětlení práce s touto stranou), PS str. 4/5, DÚ PS str. 4/1 (zapsáno i v úkolníčku) MÁTE ŠIKOVNÉ DĚTI :o))
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

DÚ NA PRÁZDNINY – ČÍST A DOPLNIT Slabikář str. 111-119 (čtěte prosím s dětmi pravidelně)

U SEBE NECHÁVÁM DO DALŠÍHO ROČNÍKU: PS ČJ, sešit ČJ modrý se sluníčkem (dopíšeme na začátku školního roku), sešit AJ (budeme pokračovat), zalaminovanou stránku s písmeny, desky s číslicemi do 20, školní pastelky a progressa + PS a sešity do 2. ročníku (mám již ve škole)


Pátek 30.6.2023

  1. a 2. vyučovací hodina – Vysvědčení, rozloučení  (děti Vám předám v 9:00 před školou u šaten, družina již není)

Čtvrtek  29.6.2023

Olympijský den na Hostišové (informace v Bakaláři)


Středa 28.6.2023

Vycházka do Sazovic + zmrzlina (informace v Bakaláři)


Úterý 27.6.2023

M – Nákupy za 20 Kč (návštěva místního obchodu), PS str. 75-77 (dokončení celého PS)

PRV – PS str. 55 (dokončení PS)

ČJ – dokončení písanky 4. díl, někteří žáci PS str. 119


Pátek 23.6. a pondělí 26.6.2023

ČJ – Dokončení Písanky 4, Slabikář str. 107, Slabikář str.110 ČÍST

M – PS str.78 a 79 dokončení (mám u sebe – zítra rozdám)

PRV – PS str.48 a 49 (dokončení celého PS – mám u sebe, zítra rozdám)


Čtvrtek 22.6.2023

ČJ – Slabikář str. 108 (DÚ ČÍST)

M – PS str. 74 (vše kromě cvičení 8)

PRV – PS str. 51 a 52


Středa 21.6.2023

ČJ – Slabikář str. 105 a 106 (DÚ ČÍST str. 106), Písanka str. 35

M – PS str.73 

AJ – dnes nebyla (sešity mám u sebe – bude náhradní termín poslední AJ)


Úterý 20.6.2023

ČJ – Slabikář str. 102 čtení, Slabikář str. 104 (DÚ dokončit), Písanka str. 33, 34 a 35

M – PS str. 72

PRVPS str. 50


Pondělí 19.6.2023

ČJ – Slabikář str. 103, DÚ Slabikář str. 102 ČÍST

M – PS str. 71 celá 

PRV – PS str. 46/1,3 dokončení, PS str. 53 (povykládejte si o létě a letním počasí), PS str. 54


Pátek 16.6.2023

ČJ – Slabikář str. 100 a 101 (DÚ ČÍST text a slova), Písanka str. 32

Včelí medvídci – Strašidlový – YouTube

český čmelák v Dobrém ránu ČT – YouTube

M – PS str. 69 a 70 (DÚ 70/3,4)


Čtvrtek 15.6.2023

ČJ – Slabikář str. 99 (DÚ ČÍST), Písanka str. 31

M – PS str.68 (68/5,6 DÚ)

PRV – PS str. 45, PS str. 46/2, PS str.47/2,4, PS str. 49/1 (PS mám u sebe)


Středa 14.6.2023

ČJ – Slabikář str. 97, Slabikář str. 98/sloupeček (DÚ ČÍST text + srdíčko), Písanka str. 29 a 30

AJ – Jídlo (nová slovní zásoba), tematické písničky a říkanky, poslechová činnost, sešity mám u sebe ke kontrole

M – PS str. 67, PS str. 64 (kdo nestihl ve škole, dokončí do pondělí)


Úterý 13.6.2023

ČJ – Slabikář str. 95 a 96 (DÚ dokončit), Písanka str.27 a 28 (kdo nestihl, dokončí)

M – PS str. 66 celá, PS str. 67/1, PS str. 64 pokračování (PS mám u sebe)


Pondělí 12.6.2023

ČJ – Slabikář str. 94 (DÚ ČÍST – PĚNKAVA)

M – PS str.65/1,2,3,4,5,6,7 DÚ

PRV – Dodržování dohodnutých pravidel, komunikace se spolužáky a chování vůči sobě navzájem


Pátek 9.6.2023

ČJ – Slabikář str.92 a 93 dokončit za DÚ (čtení), písanka str.26 (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

M – PS str.62/4,5, PS str.63/1,2,3,5 (63/4 DÚ + někteří část str.64)


Čtvrtek 8.6.2023

ČJ – Slabikář str. 90, DÚ Slabikář str. 91 celá (čtení)

M – PS str. 60/5,6,7, PS str.61/1,2,3,7, PS str.61/6 stačí výsledky do PS (nepiš do sešitu), PS str.62/1,2,3,6 (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

PRV – Dny v týdnu, měsíce v roce, roční období (procvičování), PS str. 47/1,3 (cvičení 2 a 4 doděláme později)


Středa 7.6.2023

Školní výlet


Úterý 6.6.2023

ČJ – Slabikář str.89 (DÚ ČÍST), Písanka str.25

M – PS str.59 celá, PS str.60/1,2,3,4, DÚ 61/4,5


Pondělí 5.6.2023

ČJ – Slabikář str.88 (DÚ ČÍST), Písanka str.24 (DÚ dokončit)

M – Numerace 0-20, čtení čísel, nácvik psaní čísel 16-20 (modrý sešit M – mám u sebe všechny sešity), spojování bodů – pracovní list (děti mají vložené v pracovním sešitě k nahlédnutí), PS str.59/7 

PRV – PS str.44/2,3, 1 DÚ


Pátek 2.6.2023

ČJ – Slabikář str. 87 (dokončit za DÚ), Písanka str. 23

M – PS str.57 a 58

PRČ – Glazurování ptáčků


Středa 31.5.2023

ČJ – Slabikář str. 86 (DÚ ČÍST), Písanka str.22

AJ – Procvičování probrané slovní zásoby (zvířata, rodina), přídavná jména (sad, happy, tired, angry NOVÉ), vazba: This is my…(mum, sister,…) + This is me.


Úterý 30.5.2023

ČJ – Slabikář str. 85 (DÚ ČÍST), Písanka str. 20 a 21, dny v týdnu – zpaměti

M – PS str.53 dokončení, PS str.56 (vše kromě cvičení 9 – doděláme později)KDO NESTIHL, DOKONČÍ STR. 56 ZA DÚ


Pondělí 29.5.2023

ČJ – Slabikář str. 84 (DÚ ČÍST + dokončit), Písanka str. 20/4 řádky (dokončíme zítra)

M – PS str.52 + manipulace s počítadlem

PRV – PS str.43


Pátek 26.5.2023

ČJ –  PS str.47 (DÚ ČÍST SLOVA + dokončit celou stranu), opis slov do sešitu – měsíce v roce (sešity mám u sebe)

M – Tělesa: PS str. 54 a 55, DÚ PS str. 52/4 a 53/4,5,7 (zbytek strany doděláme v pondělí)

TV – Šplh na tyči


Čtvrtek  25.5.2023

ČJ – Slabikář str. 83, Písanka str. 16, 17 a 19 (str. 17 dokončit za DÚ)

M – focení tříd

PRV – PS str. 42/1,2,3 DÚ


Úterý 23.5. 2023 a středa 24.5.2023

ČJ – Slabikář str. 82 celá (DÚ číst věty), Písanka str. 15 dokončení

M – PS str. 51 dokončení, PS str. 50 dokončení (DÚ 50/4), práce v sešitě (sešity mám u sebe)

AJ – Rodina, zvířata (procvičování probrané slovní zásoby), poslech příběhu – převyprávění, DÚ pracovní list v sešitě – na příští středu


Pondělí 22.5.2023

ČJ – Slabikář str. 80 celá, Písanka str. 18 (přeskočili jsme str. 15-17 – doděláme později), DÚ ČÍST Slabikář str. 81/Hrnečku, vař!, PS ke Slabikáři mám u sebe

M – PS str. 49/1,2, PS str. 50/1,2,5, PS str. 51 dokončení (PS M mám u sebe)


Pátek 19.5.2023

ČJ – Slabikář str. 79 celá, Písanka str. 13 a 14 (DÚ dokončit str.13- kdo nestihl), DÚ PS str. 46 (přeskakujeme)

M – Zápis do sešitu (sešity mám u sebe), PŘESKOČILI JSME – PS str. 51/1,2,3,4,5,6,11 (cvičení 7-10 budeme dělat příští týden), PS str. 50/5,3


Čtvrtek 18.5.2023

ČJ – Slabikář str. 78, Písanka str. 11 a 12

M – PS str. 48 (vše kromě cvičení 6)

PRV – Ovoce a zelenina, PS str. 40


Středa 17.5.2023

ČJ – Písanka str. 7, 8 a 10, Slabikář str. 77 – CESTA DO BRNA – DÚ ČÍST, Slabikář str. 78 – vyvození písmene F, f (slabiky, slova a věty budeme číst zítra)

AJ – Opakování – zvířata, RODINA (mum – mother, dad – father, sister, brother, granny – grandmother, grandad – grandfather), Fráze: This is my (mum, dad, sister,…).


Úterý 16.5.2023

ČJ – Slabikář str. 76 dokončení, Slabikář str. 77, Písanka str. 10 (nepsat poslední dva řádky – věty, neumíme D)

M – PS str. 46/6 do malého modrého sešitu M (sešity mám u sebe), PS str. 47 celá


Pondělí 15.5.2023

ČJ – Slabikář str. 76 /polovina strany (čtení slov, sloupeček, rýmy) DÚ ČÍST, Písanka str. 5 (dokončit za DÚ)

M – PS str. 46 (vše kromě cvičení 6)

PRV – PS str. 39 dokončení (PS jsem měla/mám u sebe)


Pátek 12. 5. 2023

ČJ – PS str. 42 (dokončit za DÚ), Písanka str. 6 (přepis slov na známky), Písanka str. 9 (opis slov na známky)

  1. a 2. hodinaMalý zdravotník (akce školy)

Čtvrtek 11. 5. 2023

ČJ – Slabikář str. 74 a 75 (DÚ str. 75/srdíčko, tužka, čtení slov), Písanka str. 3 a 4

M – PS str. 44 a 45 (DÚ 44/4 a 45/3,4)

PRV – dnes nebyla (PS mám u sebe)


Středa 10.5.2023

ČJ – Slabikář str.73 (DÚ ČÍST), Písanka str. 1 a 2

AJ – Family (mum –  mother, granny – grandmother, dad – father, sister, brother, grandad – grandfather), procvičování probrané slovní zásoby – zvířata, přídavná jména


Úterý 9.5.2023

ČJ – Čtení, vyprávění a dramatizace pohádky – Budka (Slabikář str. 71), Slabikář str.72 celá (DÚ ČÍST slabiky, slova a věty s hláskou ch)

M – PS str. 42 a 43 (DÚ dokončit str. 42)


Pátek 5.5.2023

ČJ – Slabikář str. 71, Písanka str. 40 (písanky mám u sebe k hodnocení), DÚ PS str.41 celá

M – PS str.40 a 41 (DÚ 41/4,5)

TV – Šplh

TŘÍDNICKÁ HODINA – Téma: Jablka


Čtvrtek 4.5.2023

ČJ – Písanka str. 39, PS str. 31/3. úkol (dokončení strany 30 a 31), DÚ PS str. 37 celá, čtení na známky

M – Nákupy do deseti, tvoření slovních úloh, pravidla slušného chování v obchodě aj.

PRV – PS str.38

VV – Skládání obrázků z geometrických útvarů


Středa 3.5.2023

ČJ – Slabikář str.69 a 70 (DÚ – na straně 69 ČÍST SLOVA A VĚTY), Písanka str.37 (dokončit za DÚ), Písanka str. 38

AJ – VAZBA: I can see a…, zvířátka (chicken, cat, cow, horse, goat, sheep, duck, dog, giraffe, monkey, mouse, farm, tractor, …), přídavná jména (big, small, tall, fat), tematické písničky a říkanky, základní pokyny, základní výslovnostní návyky


Úterý 2.5.2023

ČJ – Slabikář str.68 celá, Písanka str.35 a 36

M – PS str. 38 a 39 dokončení (dokončit za DÚ)

PRČ – geometrické útvary


Pátek 28.4.2023

ČJ – Slabikář str.66/začíná jaro (čtení) + Písanka str. 34 celá, DÚ PS str.35 celá

M – PS str.35/1,2,3, PS str.38/6 (vždy psát výpočty), DÚ PS str. 37/5,6,7,8,10,11 (nedělat cv.12)

VV, PRČ – Ptáčci z hlíny


Čtvrtek 27.4.2023

ČJ – Slabikář str.67 (ústa, míček za DÚ), Písanka str. 33 dokončení

PRV – Téma: PTÁCI PS str.36/2,3, PS str.37/1 (máme vše po stranu 37)

3. a 4. hodina Téma: DRAVCI (Seiferos)


Středa 26.4.2023

ČJ – Písanka str.31 celá, Písanka str. 32 dokončit za DÚ, Písanka str.33 (jen část – doděláme zítra), Slabikář str.65 celá

AJ – VAZBA: I can see…, zvířátka (chicken, cat, cow, horse, goat, sheep, duck, dog, giraffe, monkey, elephant, mouse), přídavná jména (big, small, tall, fat), tematické písničky a říkanky, pokyny ve třídě, poslech příběhu – převyprávění příběhu, SEŠITY AJ MÁM U SEBE

HV – Zpěv písní: Žabička zelená…

V zahradě na hrušce…


Úterý 25.4.2023

ČJ – Slabikář str. 63/žlutá tužka, Slabikář str.64 celá, Písanka str.29 a 30, PS ke Slabikáři str.30/1.úkol, DÚ PS ke Slabikáři str. 34 celá

M – PS str.34 celá, PS str.35/4 a 5 kdo nestihl – dokončí za DÚ (35/1,2 a 3 doděláme ve čtvrtek)


Pondělí 24.4.2023

ČJ – Slabikář str. 63 (vše kromě žluté tužky – doděláme zítra) + DÚ ČÍST SLOVA A VĚTY, Písanka str. 28 celá

M – PS str.32/5,6,7 dokončení strany, PS str.33 celá (33/4 DÚ)

PRV – Youtube (3 videa), PS str.36/1, PS str.37/2

Ptáci a jejich zpěv – říkanky – 1.část – YouTube

Ptáci a jejich zpěv – říkanky – 2. část – YouTube

Zvířátka – velcí ptáci – říkanky – pro děti – YouTube

TV – šplh


Pátek 21.4.2023

ČJ – Písanka str. 27, Písanka str. 26 (dokončit za DÚ), Slabikář str.62 celá, Pracovní sešit ke Slabikáři str. 33 (DÚ ČÍST + dokončit za DÚ celou stranu)

M – PS str. 31 celá, PS str.32/2,3,4,8 (cvičení 1,5,6,7 doděláme v pondělí)


Čtvrtek 20.4.2023

ČJ – Slabikář str. 60, Písanka str.25, PS str. 30 čtení + PS str. 31/4. úkol (zadání dole na stránce)

M – PS str. 30 + práce do sešitu (30/5 – 1. a 2. sloupeček do sešitu M)

PRV – PS str. 33 (máme vše po stranu 35 – včetně)

Prvouka pro 1. třídu – HMYZ – YouTube

Rarášci/ Včelí pravidla – YouTube


Středa 19.4.2023

ČJ – Slabikář str.59 celá, Písanka str. 23 a 24, PS ke Slabikáři str. 29/balón, tužka, DÚ – PS str.30 (natrénuj čtení – 4 řádky) + PS str.31/2.úkol (vyhledej slova – první 4 řádky)

AJ – Přídavná jména – procvičování (big – small, tall – short, fat – thin, new – old, happy – sad), zvířata (chicken, cow, goat, horse, sheep, cat, dog, duck, mouse, giraffe, monkey, elephant), FRÁZE It´s a horse. It´s black. It´s a sheep. It´s white…., písničky a říkanky


Úterý 18.4.2023

ČJ – Slabikář str. 58 celá (DÚ ČÍST slabiky, slova i věty s hláskou B), Písanka str. 21 a 22 (kdo nestihl, dokončí)

M – PS str.29 celá, PS str. 27 dokončení (PS mám u sebe ke kontrole)

VV, PRV – Motýl

Monarch Butterfly Life Cycle – YouTube


Pondělí 17.4.2023

ČJ – Slabikář str.56 (čtení textu), Slabikář str.57 celá (DÚ 57/otazník, tužka – zadání dole na stránce + čtení slov)

M – PS str.27 celá (někteří ve škole nestihli celou stranu – doděláme zítra) , PS str. 28 celá (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

PRV – PS str.33/1 (2,3 doděláme příště), PS str. 35 celá (cv.3 – nakresli jarní květinu)


Pátek 14.4.2023

ČJ – Slabikář str. 52/žlutá hvězdička(DÚ ČÍST NOVÉ UČIVO čtení jednoslabičných slov se skupinou hlásek na začátku slova – král,…), Slabikář str. 56 celá strana, Slabikář str.55/otazník + vyprávění pohádky, čtení pohádky O Smolíčkovi, Písanka str. 20 celá (dokončit za DÚ)

M – PS str.25 celá, PS str.26 celá strana (26/1,2,8 a 9 za DÚ – 26/9 prosím nalepte poskládané do malého modrého sešitu M :o) )

TV kotoul vpřed, kotoul vzad, hra vybíjená


Čtvrtek 13.4.2023

ČJ – Slabikář str.55 (vše kromě cvičení otazník a ústa – budeme dělat zítra), Písanka str.19 celá, DÚ – PS ke Slabikáři str. 29/pero, tulipán, míček, (+ V PRVOUCE ČTENÍ VE SLABIKÁŘI- JARO)

M – PS str.24 celá

PRV – Téma: JARO, JARNÍ KVĚTINY, Slabikář str. 66/tulipán, puzzle, PS str. 34 (stranu 33 jsme zatím vynechali)


Středa 12.4.2023

ČJ – PS ke Slabikáři str.27 dokončení, PS str. 28/tulipán(DÚ – ČÍST  SLOVA I TEXT+ DOKONČIT), Slabikář str.54 celá, Písanka str.18

AJ – Přídavná jména (big, small, tall, short, fat, thin, happy, sad), zvířata (elephant, mouse, giraffe, monkey, cat, dog, chicken, sheep, goat, horse, duck, rabbit, cow), pokyny ve třídě, písničky a říkanky


Úterý 11.4.2023

ČJ – Slabikář str. 66/ústa, červená pastelka, černé srdce, žlutá tužka, Slabikář str.53 celá strana, Písanka str.17, PS ke Slabikáři str.27/tulipán (DÚ ČÍST SLOVA)

M – PS str. 36/3,4, PS str.37/1,2,3,4,9, PS str. 23/1, 2,3,4,5,6 DÚVelikonoce

Středa 5.4.2023

ČJ – Slabikář str. 51 DÚ, Slabikář str.52/čtení a skládání slov na známky, otazník + čtení za DÚ (tulipán, tužka), Slabikář str.61 celá (VELIKONOCE), Písanka str. 16 celá 

+ Velikonoční tvoření


Úterý 4.4.2023

ČJ – Slabikář str.49 a 50 celá,  Písanka str. 13,14 a 15 (kdo nestihl, dokončí za DÚ), PS str. 26 celá strana (Zajíc Cupík – DÚ ČÍST)

M – Velikonoční počítání PS str.36/1,2,5,6 (cvičení 3 a 4 doděláme po Velikonocích)

PRČ – budeme mít zítra (Velikonoční tvoření)


Pondělí 3.4.2023

ČJ – Slabikář str.48 celá, Písanka str. 12

M – Dnes jsme nepsali do PS

PRV – PS str.31 a 32 (jaro, Velikonoce)

TV – kotoul vzad


Pátek 31.3.2023

ČJ – PS str. 24 dokončení, PS str.25(dokončit za DÚ), Písanka str. 10 a 11, vyvození písmena C – slova začínající na C + SL str.48/vyznač C, c v básničce (zbytek strany doděláme v pondělí)

M – PS str.21 celá (ČÁST DÚ), PS str.22 celá

TV – kotoul vpřed, kotoul vzad


Čtvrtek 30.3.2023

ČJ – Slabikář str.47 celá DÚ – ČÍST, Písanka str. 9 celá

M – PS str. 20 celá

PRV – PS str. 29/dokončení, PS str.30 celá (dokončit za DÚ na 3.4.)


Středa 29.3.2023

ČJ – Slabikář str. 46 dokončení, Písanka str. 6,7 a 8 dokončit za DÚ, Pracovní sešit ke Slabikáři str. 24/tulipán – nácvik čtení slov DÚ ČÍST

AJ – Přídavná jména (happy, sad, tall, short, big, small, old, new, fat, thin), zvířata (elephant, mouse, giraffe, monkey, NOVÉ – chicken, cat, cow, horse, goat, sheep), poslech příběhu o hračkách, pokyny ve třídě (stand up, sit down, clap your hands, …), tematické písničky a říkanky


Úterý 28.3.2023

ČJ – PS str.23 celá, Slabikář str.46/vyznačení Au, au, Ou, ou v textu

M – PS str.19 celá


Pondělí 27.3.2023

ČJ – PS str.22 dokončení DÚ ČÍST, Písanka str.5 celá (kdo nestihl, dokončí)

M – PS str.18 celá

PRV- PS str.29/1 (pojmy: snídaně, svačina, oběd, večeře + vhodné potraviny)


Moc se omlouvám chybějícím i rodičům za pozdější vložení úkolů. Organizačně velmi náročný týden. Děkuji za pochopení.

Pátek 24.3.2023

ČJ – PS str.21 celá, PS str. 22 křížovka černé srdíčko za DÚ, Písanka str. 3 a 4 celá

M – PS str. 16 dokončení (kromě diktátu cv. 8 – uděláme v pondělí), PS str. 17 dokončení


Čtvrtek 23.3.2023

ČJ – PS str.20/pero, tulipán, míč DÚ ČÍST slova, Písanka 3 str. 2 celá

M – PS str. 16/1,3, PS str.17/1,2,3,4,5

PRV – PS str.28 celá


Středa 22.3.2023

ČJ – Slabikář str. 45 celá, Písanka 2 str. 39 dokončení (PÍSANKY MÁM U SEBE KE KONTROLE A HODNOCENÍ), Písanka 3. díl str. 1

AJ – Přídavná jména (big, small, tall, fat, happy, sad, old, new), zvířátka, hračky (procvičování)


Úterý 21.3.2023

ČJ – Slabikář str. 44 celá (nedělali jsme jen cvičení – srdíčko – skládání slov – písmenka máme ve škole) DÚ ČÍST, Písanka str. 39/pouze dvě věty (Milá Jano! Máme Alíka.), Písankový sešit – mám u sebe (psaní probraných písmen)

M – PS str. 14/2, PS str. 15/1,3 DÚ 


Pondělí 20.3.2023 (omlouvám se za zpoždění)

ČJ – Slabikář str. 43 celá

M – PS str. 14/1,3,4, PS str. 15/2,4

PRV – PS str. 43Pátek 17.3.2023

ČJ – Slabikář str. 42 celá strana (NOVÉ PÍSMENO), PS ke Slabikáři str. 19/tulipán, srdíčko, DÚ PS str. 19 dokončení, Písanka str. 39 (pouze 2 řádky)

M – PS str. 13 celá strana (cvičení 1 zatím jen ústně: modrý obdélník, žlutý kruh, …)


Čtvrtek 16.3.2023

ČJ – Slabikář str. 41 dokončení, Písanka str. 38dokončení (diktát písmen: N, š, y, S, Š, k)

M – PS str. 12 celá

PRV (dnes bez PS) – Určování základních částí těla člověka (hlava, trup, …), popis spolužáka (Petr je vysoký, má modré oči, krátké hnědé vlasy,…), rozdíly mezi lidmi různých částí světa (tmavá pleť, světlá pleť,…)


Středa 15.3.2023

ČJ – Slabikář str. 40 celá, Slabikář str. 41/pouze cvičení dole – mobilní telefon (doplňování háčků nad š), Písanka str. 37 celá, Písanka str. 38 pouze 2 řádky (doděláme zítra), DÚ Pracovní sešit str. 18/ dokončení celé strany

M – Nákupy do devíti (bez PS)

AJ – Písničky a říkanky, I´ve got a …(present, guitar, book, ball, mobile phone, pencil, birthday cake, car, bike, scooter, …), přídavná jména (big, small, tall, fat, old, new)


Úterý 14.3.2023

ČJ – Slabikář str.39 celá

M – PS str.11 (nedělali jsme jen cvičení 10 – budeme dělat ve čtvrtek)

PRV (bez PS) – Určování základních částí těla člověka (hlava, trup, …), popis spolužáka (Petr je vysoký, má modré oči, krátké hnědé vlasy,…), rozdíly mezi lidmi různých částí světa (tmavá pleť, světlá pleť,…)


Pondělí 13.3.2023

ČJ – Slabikář str.38 celá, Písanka str.36 celá (diktát písmen: V,v,n,N,U,u,z,y,d,a), DÚ – Pracovní sešit ke Slabikáři str. 18/ červené pero, tulipán, žlutý míček 

M – PS str. 10 celá

PRV (dnes ČJ) – bude zítra (potřebuji navázat na PRČ)


Pátek 10.3.2023

ČJ – Slabikář str. 37 dokončení, Slabikář str. 38 (nové písmeno Š, š – zakroužkuj, říkej slova obsahující hlásku Š), PS ke Slabikáři str. 17 dokončení, Písanka str. 35 celá

M – Nákupy do devíti – praktická cvičení (dnes bez PS)

TV – hra vybíjená


Čtvrtek 9.3.2023

ČJ – PS str. 16 dokončení, Písanka str. 34 celá + diktát písmen (z,a,d,y,u,U,n,N,v,V),DÚ PS ke Slabikáři str. 17/tulipán, míč, puzzle

M- PS str.9 celá

PRV – PS str. 26 celá (pište velkým tiskacím písmem – pomozte prosím dětem s písmeny H a R)


Středa 8.3.2023

ČJ – Slabikář str. 36 celá, Slabikář str.37/modrý trojúhelník, sloupeček slov (zbytek doděláme později), Písanka str. 33 celá, DÚ PS ke Slabikáři str. 16/pero, tulipán

HV – Dechová a rytmická cvičení, zpěv písně Jede jede poštovský panáček

Poštovský panáček – YouTube

AJ – Přídavná jména, zvířata (říkanka It´s big…), I´ve got…(a doll, a ball, a scooter, …), procvičování slovní zásoby: present, guitar, ball, book, pencil, mobile phone, birthday cake), pokyny ve třídě, písničky a říkanky

It´s big.

It´s big.

It´s very very big.

It´s a very very very big elephant. 

=) big elephant

It´s small.

It´s small.

It´s very very small.

It´s a very very very small mouse.

=) small mouse

dále: tall giraffe, fat monkey


Úterý 7.3.2023

ČJ – Čtení na známky SL str. 34, Slabikář str.35 dokončení ČÍST psací písmo, vyvození nového písmene K – pohádka, slova začínající na hlásku K + Slabikář str. 36 (zakroužkuj K, k) – zbytek strany budeme dělat zítra

M – PS str. 8 celá, modrý písankový sešit M – přepis příkladů do sešitu z PS 1 str.79 (písankové sešity mám u sebe ke kontrole)

PRV + PRČ (Téma: stopy zvířat) PS str. 25/1 (PS PRV mám u sebe ke kontrole)


Pondělí 6.3.2023

ČJ – Slabikář str. 35, Slabikář str.34 DÚ ČTENÍ kytička 13 a sloupeček, Písanka str. 32 celá (diktát nových písmen: u,U,n,N,v,V,z,a,d,y), PS ke Slabikáři mám u sebe

M – PS str. 6 a 7 celá (kdo nestihl, dokončí str. 7 za DÚ)

PRV – DNES NIC – vysbírala jsem si PS ke kontrole- prvouku budeme mít zítra místo ČJ


Pátek 3.3.2023

ČJ – Slabikář str. 34/sovička (domino), květina 12, PS str.14/dokončení, DÚ na víkend PS str.15 celá (pokyny dole na str.15), MOJE PRVNÍ PSANÍ str.8 a 9 dokončení celého PS (již nechte doma) – kdo chyběl, dodám po návratu do školy

M – PS2 str.5 celá (cvičení 3 za DÚ)


Čtvrtek 2.3.2023

ČJ – Slabikář str. 33 celá stranaDÚ číst, Písanka str.31 + diktát písmen na známky (t, P, p, J, u, I, j, O, A, M)

M – PS 2.díl str.4 celá strana (kdo nestihl, dokončí cv. 5)

PRV – PS str. 25/2 (cvičení 1 budeme dělat příští týden)


Středa 1.3.2023

ČJ – Pracovní sešit ke Slabikáři str. 14/tulipán, žlutý míč a tužka (zbytek doděláme později),  Slabikář str.32 dokončení DÚ ČÍST, Písanka str.29 dokončení, Písanka str. 30 (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

HV – Muzikoterapie (hra na djembe a jiné Orffovy nástroje, hlasová a rytmická cvičení)

AJ – Pokyny ve třídě, hry, písnička I´ve got a present for you…. (nová slovní zásoba + procvičování probrané sl. zásoby: present, guitar, ball, mobile phone, pencil, birthday cake), přídavná jména (big, small, tall, fat), zvířata (elephant, mouse, giraffe, monkey) + říkanka

It´s big.

It´s big.

It´s very very big.

It´s a very very very big elephant. 

=) big elephant

It´s small.

It´s small.

It´s very very small.

It´s a very very very small mouse.

=) small mouse

dále: tall giraffe, fat monkey


Úterý 28.2.2023

ČJ – Pracovní sešit ke Slabikáři str.13 celá/tulipány a žluté míče ve škole, balónek za DÚ, Písanka str.28 celá + diktát písmen na poslední řádek (O,M,A,t,I,j,p,J,p,u), Písanka str. 29/pouze 4 řádky (zbytek dokončíme zítra – nedělejte dopředu), NOVÉ PÍSMENO D, dSlabikář str. 32 vše kromě textu a tužky (Táta jede…)

M – PS str.79/6 (pouze vypočítej, nepiš do sešitu), PS str. 80 dokončení celé strany, Máme dokončen PS 1. díl – PS mám u sebe ke kontrole


Pondělí 27.2.2023

ČJ – Slabikář str. 31 celá DÚ ČÍST, některé písanky mám u sebe ke kontrole

M – PS str. 79/1,2,3,5,7 DÚ (nedělali jsme jen cvičení 6 – zítra)

PRV – PS str. 24 celá


Pátek 24.2.2023

ČJ – Slabikář str.30 celá (DÚ nakresli medvídka), Písanka str.26 diktát písmen – nestihla jsem opravit (M,A,O,t,j,I,J,P,u,p), Písanka str.27 celá (kdo nestihl, dokončit za DÚ)některé písanky mám již u sebe ke kontrole, Pracovní sešit ke Slabikáři str. 12 celá ČÍST

M – PS str. 78/1,3,4 (cvičení 2 uděláme v pondělí)


Čtvrtek 23.3.2023

ČJ – Čtení krátkých textů na známky, Slabikář str.29 celá, Písanka str.26 (tužka – diktát písmen – budeme psát zítra)

M – PS str.77 celá

PRV – Masopust – zvyky a tradice


Úterý 21.2. 2023 (omlouvám se – zapomněla jsem) a středa 22.2.2023

ČJ – Slabikář str. 28 celá, Písanka str. 24 a 25 (DÚ – ČÍST, někteří žáci – dopsat písanku str.25)

AJ – Procvičování probrané slovní zásoby (ball, bike, car, doll, guitar, scooter), ŘÍKANKA – nová slovní zásobapřídavná jména (big, small, tall, fat) + zvířata (elephant, mouse, giraffe, monkey)

HV – zpěv písní, dechová a rytmická cvičení


Pondělí 20.2.2023

ČJ – Slabikář strana 27 celá – DÚ ČÍST, písanka str. 23 (vše kromě tužky – zítra budeme psát diktát písmen)

M – PS str. 75 celá

PRV – Zážitky z jarních prázdnin, zimní sporty


Pondělí (13. 2. 2023) – pátek (17. 2. 2023) JARNÍ PRÁZDNINY


Pátek 10.2.2023

ČJ – Slabikář str.26/ srdíčko (pro nemocné – písmenka máme ve škole – čtěte slova, jedno slovo napište ), pusa (přepiš velkým tiskacím písmem pod slabiku, slovo), Písanka str.20 a 21 celá strana, DÚ NA JARNÍ PRÁZDNINY – Písanka strana 22 (tužka – diktát libovolných osmi probraných písmen), PS str. 11 celá strana – úkoly + čtení

M – PS str.74 celá strana (nedělali jsme jen cvičení 8 – doděláme po jarních prázdninách), PS str. 71 dokončení celé strany (na známky)

PŘEJEME VŠEM DĚTEM I RODIČŮM POHODOVÉ JARNÍ PRÁZDNINY :o))


Čtvrtek 9.2.2023

ČJ – PS str.10/ čtení slov – DÚ ČÍST, Slabikář str.26 vše kromě cvičení srdíčko a pusa

PRV, VV – Svatý Valentin, zvyky a tradice, výroba přáníčka

M – PS str. 71/2,3,4 (některé děti mají více příkladů- prosím doma NEPOKRAČUJTE – doděláme zítra), PS str. 73- psaní číslice 8 (dokončit za DÚ)


Středa 8.2.2023

ČJ – Slabikář str. 25 dokončení, PS str.10 celá, Písanka str. 18 a 19 celá (na straně 18 diktát písmen – A, e, I, m, U, n, P, j, na str. 19 dbát na správné napojení písmen u přepisu slov noty, nos, los)

M (místo anglického jazyka) – PS str.69/7,8, PS str. 70/5, PS str. 72 celá (nemáme dokončenou jen stranu 71 – doděláme zítra)

HV – Když jsem já sloužil (zpěv písně)


Úterý 7.2.2023

ČJ – Slabikář str.25 (1.-5.cvičení), Písanka str.16 a 17 celá (na str.16 můžete udělat diktát 8 písmen)

M – PS str. 69/1-6, cvičení 8 za DÚ (cvičení 7 budeme dělat zítra)


Pondělí 6.2.2023

ČJ – Slabikář strana 24 celá – DÚ ČÍST text a slova ve sloupečku

M – PS str.68 celá (cv. 3 a 4 dokončit za DÚ)

PRV – PS str.23 celá


Čtvrtek 2.2.2023

ČJ – PS str. 9 (čtení slov na známky), Slabikář str.23 dokončení celé strany (DÚ – ČÍST), Písanka str. 14 celá + diktát písmen (M,p,P,j,t,J,I,y), Písanka str.15 – dokončit za DÚ

M – PS str.66/3, PS str.67/1,2,4 (máme vše po stranu 67), PS str.71/1 porovnávání na známky

PRV – PS str. 22/1,2,3 DÚ


Středa 1.2.2023

ČJ PS str.9/kontrola DÚ + čtení slov na známky (stále procvičujte – vyzkouším postupně všechny žáky), SLABIKÁŘ str.22 dokončení – DÚ ČÍST TEXT, SLABIKÁŘ str.23/domeček, slova ve sloupečku (zbytek doděláme zítra), PÍSANKA str. 13 celá

AJ – LISTENING TEST 1 (poslechy) – školní potřeby, procvičování slovní zásoby – hračky, dopravní prostředky (scooter, bike, ball, guitar, doll, car, train, plane), základní pokyny, písničky a říkanky


Úterý 31.1.2023

Akademie školy


Pondělí 30.1.2023

ČJ – PS str. 8/ dokončení celé strany, DÚ – PS str.9/celá strana do středy, PÍSANKA str. 11 a 12 celá + diktát písmen písanka str. 10 (p, t, l, O, j, J, I, e), Slabikář str.22/vyvození nového písmene – slova začínající na hlásku V, úkol v deníčku – dát do složek písmena V, v, Z, z (budeme potřebovat ve středu)

M – PS str.66/1,4,5 (nedělali jsme cvičení 3 – doděláme ve čtvrtek), PS str.67/3 pyramidy (ostatní cvičení doděláme ve čtvrtek)

PRV – třídnická hodina


Pátek 27.1.2023

ČJ – PS str.7 celá, PS str.8/pero, tulipán, balón DÚ ČÍST, Písanka str. 9 a 10 (řádek s tužkou nechte volný)

M – PS str.64 a 65 celá  (dokončit za DÚ), PS str.70/1,2,3,4 (nedělejte cvičení 5)


Čtvrtek 26.1.2023

PRV, PRČ – Generální zkouška – Akademie školy

ČJ – Slabikář str.21/celá strana, nácvik psaní číslice 7 (MOJE PRVNÍ PSANÍ – MÁM U SEBE VE ŠKOLE)

M – PS str.62 dokončení celé strany na známky, PS str.63 celá strana


Středa 25.1.2023

ČJ – Slabikář strana 19/čtení slov – sloupeček, čtení textu, Slabikář str. 20/celá strana – DÚ ČÍST kytička 5, Písanka str.8/tužka – diktát psacích písmen (l, p, t, M, j, I, s, o)

AJ – Zkušební test – (školní potřeby, barvy- The pen is blue…), procvičování nové slovní zásoby – hračky a dopravní prostředky (scooter, bike, ball, guitar, doll, car), pokyny ve třídě (kick a ball, play the guitar, listen, look, jump, clap your hands,…), písničky a říkanky

HV – zkouška oblečení na akademii, zpěv písně Když jsem já sloužil

BibiBum – Když jsem já sloužil – Písničky pro děti (Kids Nursery Rhymes) – YouTube


Úterý 24.1.2023

ČJ – Slabikář str.18 dokončení, Slabikář str.19 (nedělali jsme jen cvičení 4 s kytičkou a sloupeček slov vpravo – doděláme zítra) DÚ číst str.18 a 19, PÍSANKA str. 7 a 8 (tužku na str. 8 – diktát – doděláme zítra)

M – PS str.60/3,4, PS str.61/1,2,3,4,5 + tvoření slovních úloh, PS str.62/1 na známky


Pondělí 23.1.2023

ČJ – Slabikář str. 18/písmeno N,n, slabiky a slova (věty dokončíme zítra), Pracovní sešit str.6/tulipán + číst, puzzle dokončit za DÚ, písanka str.6 (tužku – diktát doděláme zítra)

PRV – PS str.19 celá


Pátek 20.1.2023

ČJ – Slabikář str. 17 celá – DÚ ČÍST slabiky, slova, věty, PÍSANKA str. 5 celá, NĚKTERÉ SLOŽKY S PÍSMENY MÁM U SEBE (ať je děti nemusí pořád nosit)

M – PS str. 59/ dokončení (pyramidy), PS str. 60/1,2 – tvoření slovních úloh, práce s tabulkou (cvičení 3 a 4 doděláme příští týden), PS str.61/9, PS str.61/6,7,8 DÚ na pondělí


Čtvrtek 19.1.2023

ČJ – Pracovní sešit ke Slabikáři str. 5/tužka, tulipán, trojúhelník a puzzle, Slabikář str.16 celá strana – DÚ ČÍST, PÍSANKA str.4 celá – prosím dohlédnout na správné psaní písmene t

Bobyho škola – Písanka Písmeno T – YouTube

M – PS str. 59 celánedělali jsme jen 3 velké pyramidy vlevo od velblouda – doděláme v pátek (cvičení 3 jsme nalepili do malého modrého sešitu M – levá strana sešitu – přeložená, pravou nechte prosím volnou)

PRV – PS str. 18 celá – kdo nestihl, dokončí cvičení 2 za DÚ (na pondělí)


Středa 18.1.2023

ČJ – Slabikář str. 15 celáDÚ ČÍST slova i věty, Slabikář str.16/slova s Y, y (obrázek, brýle, vyznač Y, y v textu), PÍSANKA str. 3 celá, písemná práce – opis slabik (modrý písankový sešit ČJ)

AJ – Školní potřeby (chair, notebook, crayon, ruler), hračky (scooter, bike, ball, guitar, doll, car), písničky a říkanky, práce s příběhem


Úterý 17.1.2023

ČJ – Slabikář strana 14/ dokončeníDÚ ČÍST slova i věty, Písanka str.1 a 2 celá (kdo nestihl – dokončit za DÚ), modré písankové sešity ČJ mám u sebe

M – PS str.58 celá


Pondělí 16.1.2023

ČJ – Čtení vět na známky, Slabikář str. 14 – čtení a skládání slov (sůl, půl, Lap, pes, Lup, pás,…) – DÚ ČTENÍ, výměna písanek + hodnocení

M – PS str.57 dokončení celé strany, zápis do sešitu – 4 příklady

PRV – PS str. 17 celá


Pátek 13.1.2023

ČJ – Čtení textů na známky (SL str.11 a 12),  Slabikář strana 13/čtení slabik, slov a vět – DÚ + porozumění textu (obrázek), PÍSANKA str. 23 a 24 celá (dokončení 1. dílu písankypísanky mám u sebe)

M – PS str. 56 (dokončit za DÚ), PS str. 57/1,2,3


Čtvrtek 12.1.2023

ČJ – PS ke Slabikáři str.4 – čtení vět na známky, Slabikář str. 12 dokončení + činnosti s písmeny skládací abecedy – srdíčko (DÚ ČÍST slova a věty na str.12), PÍSANKA str. 23/tři řádky – dokončit kdo nestihl (zbytek dokončíme zítra)

M – Nácvik psaní číslice 6 (MOJE PRVNÍ PSANÍ – PS nechávám u sebe), malý modrý sešit – psaní příkladů (nácvik psaní do sešitu, orientace v sešitě)

PRV – PS str. 16/4, DOMOV, BYDLENÍ – místnosti v domě


Středa 11.1.2023

PROSÍM O VLOŽENÍ PÍSMENE J,j do složek :o))

ČJ – Pracovní sešit ke Slabikáři str. 4 dokončení celé strany DÚ ČÍST VĚTY, pohádka na písmeno J, slova začínající na písmeno J, Slabikář str. 12/zakroužkuj v textu J,j, čtení slabik + hledání slov (Jo-la, já-sá, jí-me, Já-ja, je-la, já-ma), čtení slov s hláskou j, PÍSANKA str. 22 celá

AJ – Procvičování probraného učiva (barvy, školní potřeby, hračky a dopravní prostředky – ball, star, car, train, plane), dramatizace příběhu – práce s učebnicí, nová slovní zásoba – chair, notebook, crayon, ruler, písničky a říkanky, základní pokyny (listen, look, stand up, clap your hands,…)

HV Čížečku, čížečku (zpěv s klavírem) + pohybový doprovod

BibiBum – Čížečku čížečku – Písničky pro děti – YouTube


Úterý 10.1.2023

PROSÍM O VYSTŘIHNUTÍ PÍSMENE J,j – DĚKUJI

ČJ – Čtení slov a vět (procvičování) – Slabikář str.11, Pracovní sešit ke Slabikáři str. 4/pero, tulipán – DÚ ČÍST, psaní v písankovém sešitě na známky (m,l,s,p,a,á,e,é,i,í,o,ó,u,ú,ů), vyvození písmene J, j (slova začínající na písmeno J + obrázky) – nedělali jsme nic do Slabikáře

M – PS str. 54 dokončení celé strany, PS str. 55/1,2,3,4,5,6 DÚ NA ČTVRTEK


Pondělí 9.1.2023

ČJ – Slabikář str. 11/ sloupeček slov, hvězdička – DÚ ČÍST, Písanka str. 21 celá – DOKONČIT

M – Číselná řada 0 – 10 (PS str. 54/5 + složka s číslicemi), PS str. 53 celá, PS str. 54/1,2

PRV – Tři králové – dokončení, PS str. 16/1,2,3 (cvičení 4 doděláme ve čtvrtek)

Chaloupka na vršku – 01 Jak to bylo na Tři krále – YouTube

Zpívánky – My tři králové (Boni pueri) – YouTube


Pátek 6.1.2023

ČJ – Slabikář strana 11/trojúhelník, balónek č.8, zelená tužka, tenisový míček

  TŘI KRÁLOVÉ

M – Nákupy do 5 Kč, mince, tvoření slovních úloh


Čtvrtek 5.1.2023

ČJ – Slabikář str. 9/ modrý trojúhelník a hvězdička, Slabikář str. 10 celá, Písanka str. 20 celá strana (modrý písankový sešit ČJ mám u sebe), DÚ ČÍST

M – PS str.51 dokončení celé strany, PS str. 52 dokončení celé strany (v PS máme vše po stranu 52 – prosím o kontrolu a dodělání chybějících cvičení)

PRV – TŘI KRÁLOVÉ


Středa 4.1.2023

ČJ – Slova začínající na hlásku T, Slabikář strana 9/ balónek, slova (maso, mete,…), Písanka str. 19 celá (některé písanky mám u sebe)

AJ –  Procvičování probraného učiva (barvy, čísla, hračky – říkanka, školní potřeby), vazba (The ball is red., The car is blue.), základní pokyny, písničky a říkanky


Úterý 3.1.2023

ČJ – Povídání o Vánocích, Slabikář str. 8/čtení slabik, slov a vět – procvičování, Slabikář str. 9/domeček (slabiky), čtení vět (balónek 6), zelená tužka, čtení slov (topí, mete,…, pátá) – DÚ, Písanka str. 18 celá

M – PS str. 50/3 (dokončení celé strany), PS str. 52/1,2,3,4,5,6 (někteří stihli i cvičení 7), stranu 51 dokončíme ve čtvrtek


Básnička ke psaní a držení tužky pro 1. třídu ZŠ – YouTube

Středa 21.12.2022

ČJ – Slabikář str. 8 dokončení, PÍSANKA str. 16 a 17


Úterý 20.12.2022

ČJ – Písanka str. 15, Slabikář str. 8/obrázek, kroužkování písmene T, t v básničce, brýle, nácvik čtení slabik – hvězdička DÚ

M – PS str. 50/1,2,4,5 (nedělali jsme cvičení 3), PS str. 50/6 (vystřihnout, složit a nalepit do malého modrého sešitu M), DÚ PS str. 51/1,2,3

Vycházka


Pondělí 19.12.2022

ČJ – PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI str. 3 celá (DÚ ČÍST – tulipán), PÍSANKA str. 14 celá

M – PS str. 49/1,2,3,4 (cvičení 5 doděláme v úterý) + PS str.43/6 mráčky

PRV – PŘICHÁZÍ ZIMA PS str. 20 celá, VÁNOCE – PS str. 21/2 dokončení strany (PS str. 16-19 doděláme po Vánocích)


Pátek 16.12.2022

M – PS str. 47/5 dokončení strany, PS str. 48 celá (v PS máme vypracováno vše po stranu 48)

ČJ – Slabikář str. 7 dokončení (DÚ ČÍST) – čtení psacího písma budeme dělat později, Písanka str. 12 a 13 celá (dbát na správné psaní písmene a)


Čtvrtek 15.12.2022

ČJ – Slabikář str. 7/slova na P, domeček, hvězdička, balónek, srdíčko (DÚ ČÍST)

M – PS str. 44/3, PS str.47/1,2,3,4 

Zkouška na Akademii školy


Středa 14.12.2022

ČJ – Slabikář str.6 dokončení (DÚ číst slova a věty), Písanka str. 11 celá

M – PS str. 44/4,5,6, PS str. 46/dokončení celé strany

HV – zkouška kostýmů, nácvik na Akademii školy

AJ – dnes nebyla


Úterý 13.12.2022

ČJ – Slabikář str.6/slova začínající na hlásku S, domeček (čtení slabik), hvězdička (čtení slov – DÚ), Písanka str. 9 a 10

M – PS str.44/1,2 (opakování) a PS str.46/1,2, PS matematiky jsou ve škole


Pondělí 12.12.2022

ČJ – Slabikář str.5 čtení slov a vět+ skládání slov ve Slabikáři na str.5/srdíčko (pak zapsat jedno slovo dle vlastního výběru do tabulky), Písanka str.9 (pouze jeden řádek – doděláme zítra)

M – PS str. 43/4,5, PS str. 45 celá

PRV – PS str. 15 celá (opakování probraného učiva)Pátek 9.12.2022

ČJ – Slabikář str.5/obrázky, domeček, čtení slov – DÚ, otazník (zbytek doděláme v pondělí), PÍSANKA str. 8 celá

M – Odčítání (složka s písmeny + manipulace), V PS jsme nic nedělali, Písankový sešit ČJ psaní číslic 0-5 na známky


Čtvrtek 8.12.2022

ČJ – Slabikář str. 4 dokončení (DÚ ČÍST věty), činnosti s písmeny skládací abecedy – SLABIKÁŘ str. 4/srdíčko (skládej slova z písmen, poté jedno slovo napiš do tabulky), čtení slabik ŽA na známky, malý modrý sešit ČJ mám u sebe

M – PS str.43/1,2,3, ODČÍTÁNÍ – vyvození nového učiva (manipulace s předměty na lavici + složka s číslicemi)

PRV – Rodina, kamarádské vztahy – půjčování věcí


Středa 7.12.2022

ČJ – Dokončení ŽA str. 49/budík – hláskování slov (S-O-V-A, T-E-L-E,…) + hodnocení ŽA na str. 49 (ŽA už nemusí děti nosit do školy), SLABIKÁŘ str. 4 (jen některá cvičení) DÚ ČÍST SLOVA, psaní do malého modrého sešitu ČJ – mám u sebe (m,l,e,é,me,mé,le,lé), písanka str. 7 dokončení

AJ – Školní potřeby, barvy, čísla, tematické písničky a říkanky, pokyny, It´s a …. 


Úterý 6.12.2022

ČJ – Slabikář str.3, Písanka str. 7/5 řádků (zbytek dokončíme zítra), povídání o Mikulášovi, psaní přáníčka

M – PS str. 41/1,2 + společná kontrola, PS str.42/celá


Pondělí 5.12.2022

ČJ – PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI str. 2 celá ČÍST, básnička – Mikuláš

M – PS str.40 celá (kdo nestihl -DÚ), PS str.41/3, 4, někdo stihl i cvičení 1 (dokončíme zítra)

PRVSv. Mikuláš – PS str.21/1 + zvyky a tradice

Vianočné rozprávanie- Sv.Mikuláš – YouTube

Chaloupka na vršku – 12 Jak to bylo na Mikuláše – YouTube


Pátek 2.12.2022

ČJ – ŽA str.49/hláskování slov (ŽA mám u sebe), PRACOVNÍ SEŠIT ke Slabikáři str.1 celá, DÚ – malý modrý sešit ČJ (5. strana) – ČÍST

M – PS str. 38 celá, DÚ PS str.37/4 (V PS MÁME VYPLNĚNO VŠE PO STRANU 39), dnes jsem zaslala domů ke kontrole malý sešit M


Čtvrtek 1.12.2022

ČJ – čtení všech probraných slabik – malý modrý sešit ČJ (5. list – DÚ PROCVIČUJ), Činnosti s písmeny skládací abecedy – ŽA str.47 (nejprve slabiku poskládej, poté zapiš do mřížek) 

M – Malý modrý sešit M – práce v sešitě, PS str. 37/2,3

PRV – Moje rodina – popis fotografií, adventní kalendář


Středa 30.11.2022

ČJ – čtení všech probraných slabik – modrý sešit ČJ, ŽA str. 46 dokončení, ŽA str.47/květina DÚ ČÍST, skládání vět (MÁMA MÁ PILU. PEPA MÁ LUPU.)

AJ – Školní potřeby, barvy, čísla, písničky a říkanky


Úterý 29.11.2022

Výchovný koncert – Zlín

ČJčtení všech probraných slabik – procvičování (DÚ – čtení ŽA, modrý sešit ČJ)


Pondělí 28.11.2022

ČJ – Čtení slabik, slov a jednoduchých vět (modrý sešit – čtení DÚ – 4. list), ŽA str. 48 dokončení celé strany, ŽA str. 49/cvičení otazník (hádej slovo: L-E-S, O-K-O, D-Ů-M,…), Stranu 46 a 47 dokončíme ve středu.

M – Dnes jsme neměli (zpěv vánočních písní u stromečku – HV) – M budeme mít ve středu místo HV

PRV – Moje rodina, členové rodiny, příbuzenské vztahy v rodině (v PS jsme dnes nedělali)


Pátek 25.11.2022

ČJ – ŽA str. 45 celá DÚ ČÍST, ŽA str. 46/pouze cvičení zvířátka (nahoře), čtení slabik – modrý sešit ČJ (4. list)

M – PS str. 36 celá, PS str.37/1 (kdo nestihl – DÚ)


Čtvrtek 24.11.2022

ČJ – Čtení otevřených slabik (4. strana v sešitě ČJ), hláska a písmeno I, i + slova začínající na hlásku I, ŽA str. 44 celá DÚ dokončit

M – PS str.35 dokončit, PS str.39 celá (stranu 36-38 zatím nemáme)

PRV – Moje rodina, členové rodiny, příbuzenské vztahy (v PS jsme dnes nedělali), FOTOGRAFIE RODINY SI NECHÁME ZATÍM VE TŘÍDĚ – budeme s nimi ještě pracovat, v pondělí si děti mohou donést i fotky svých domácích mazlíčků


Středa 23.11.2022

ČJ – Činnosti s písmeny skládací abecedy skládání slabik/slov (LA-SO, la-so, SE-LE, se-le, PO-LE, po-le, LU-PA, lu-pa), ŽA str.48/červená pastelka – přeskočili jsme (čtení písmen + vybarvit, Např.: Vybarvi všechny tvary písmene A oranžově…), vyvození nového písmene I, i (pohádka), DÚ ČTENÍ – malý modrý sešit (4. list), ŽIVOU ABECEDU MÁM U SEBE KE KONTROLE

AJ – Pozdravy, jména, říkanky a písničky, nové pokyny (Clap your hands. Stamp your feet…), barvy, čísla, školní potřeby, What´s this? It´s a ___. The book is ____), pracovní list v sešitě


Úterý 22.11.2022

ČJ – ŽA str. 42/deštníky, ŽA str. 43/dokončení, PÍSANKA str. 5

M – PS str.35/vajíčka, PS str. 39/1,2, pracovní sešity i sešity mám u sebe


Pondělí 21.11.2022

ČJ – ŽA str. 42/kytička, červená pastelka, ŽA str. 43/sovička

M – PS str. 39/6 (sčítání na číselné ose – procvičování), ROZKLAD – vyvození nového učiva + PS str.35/1 (pouze stromy)

PRV – Uzavření celku – ovoce, zelenina (písemná práce – poslala jsem domů k nahlédnutí – nemusíte vracet)Středa 16.11.2022

ČJ – ŽA str. 39/žlutá tužka, ŽA str. 41 celá DÚ – ČÍST, sešit ČJ (3. list – číst), PÍSANKA str. 4 (nácvik psaní písmene e, é)

AJ – Procvičování nové slovní zásoby – školní potřeby (pencil case, pencil, bag, pen, rubber, book – pracovní list v sešitě), pracovní list v sešitě barvy, čísla (Number 1 is yellow. …), písničky a říkanky, pokyny (Clap your hands, wave your arms, stamp your feet, kick your legs, stand up, listen, jump,…)


Úterý 15.11.2022

ČJ – ŽA str.39/sovička, hvězdička, kytička (žlutou tužku doděláme zítra), ŽA str. 40 celá (DÚ nakreslit obrázky na U)

M – sčítání na číselné ose (pracovní list – nalepím do modrého sešitu M – mám u sebe), PS str. 34 dokončení

PRV (náhrada za pondělí) – podzimní práce na zahradě a na poli, zahradní nářadí, ovoce, zelenina, zemědělské plodiny, PS str. 14 celá


Pondělí 14.11.2022

ČJ – čtení slabik z tabule (nemocní – modrý sešit ČJ – procvičuj), ŽA str. 37/ pusa, červená tužka, ŽA str.38/srdíčko, PS str.39/sovička – DÚ ČÍST

M – číselná osa do 5 – pokračování (video vloženo v pátek 11.11. – 2. číselná osa – sešit M), PS str. 34/1,5

PRV – dnes jsme měli PRACOVNÍ ČINNOSTI (Prvouka bude zítra, mám u sebe pracovní sešity PRVOUKY ke kontrole)


Pátek 11.11.2022

ČJ – ŽA str.37/kytička ČÍST, žlutá tužka, ŽA str. 38 ČÍST (nedělali jsme jen cvičení srdíčko – doděláme v pondělí), PÍSANKA str. 3 celá

M – písemná práce na známky – modrý sešit M (sčítání do čtyř), orientace na číselné ose – modrý sešit (dělali jsme první číselnou osu podle návodu ve videu), psaní číslic – dokončení (modrý sešit M)

Číselná osa do 5, MATÝSKOVA MATEMATIKA 1. DÍL – POČÍTÁME DO PĚTI, str. 42, cv.1 – YouTube


Čtvrtek 10.11.2022

ČJ – čtení slabikDÚ ČÍST (2.stránka v sešitě ČJ), ŽA str.37/zelená tužka, činnosti s písmeny skládací abecedy MA-LÉ, ma-lé, MA-SO, ma-so

M – PS str.33/5,6,7, sešit matematiky – psaní číslic (udělali jsme jen část – zbytek doděláme zítra)

PRV – ovoce a zelenina (poznávání) + kde roste


Středa 9.11.2022

ČJ – ŽA str. 36/celá, Písanka str. 2 celá, skládání slabik (slov) MA-LÉ, LÁ-ME, ME-LA, MA-SO

AJ – Představení se (What´s your name? I am …), barvy, čísla 0-6 + pracovní list, pokyny (Look, stand up,…), nová slovní zásoba (pencil case, pen, pencil, bag, rubber, book)


Úterý 8.11.2022

ČJ – ŽA str. 35 číst + čtení v sešitě, Písanka str. 1 celá (obalit, budeme potřebovat ještě jeden obal na sešit M)

M – PS str. 33/1,2,3,4


Pondělí 7.11.2022

ČJ – ŽA str.34, rozdala jsem nový sešit ČJ (prosím obalit, číst – 1. strana)

M – PS str. 31/3,4,5, PS str.32 dokončit za DÚ

PRV – ovoce/zelenina, PS str.13 celá


Pátek 4.11.2022

ČJ – ŽA str.33 dokončení, ŽA str.34/ústa, sovička ČÍST, MPP str. 5 (číslice 5 – 5 řádků)

M – PS str.30/4, PS str.31/2


Čtvrtek 3.11.2022

ČJ – ŽA str. 33/sovička (zbytek doděláme zítra), ŽA str. 34/ústa (zbytek doděláme zítra), DÚ číst (zpětně v ŽA)

M – PS str.29/4,5, PS str.30/1,2,3 (cvičení 4 doděláme zítra), PS str.31/1 na známky

PRV – strom/keř, ovocné stromy, ovoce, plody, PS str.12 celá


Středa 2.11.2022

ČJŽA str. 32 číst, MPP str.34 a 35, skládání slabik – slov (LÁ – ME, MA – LÁ, LA – MA, ME – LA)

AJ – Procvičování probraného učiva (pozdravy, představení se, pokyny, barvy, čísla 0 – 6, písničky, říkanky)

HV – Písnička Holka modrooká, písnička PROČ? (Proč kopřiva pálí, proč se lenoch válí…)


Úterý 1.11.2022

ČJ – ŽA str. 30 a 31 čtení, vyvození písmene O (pohádka), MPP str.32 a 33

M – PS str. 28 dokončení, PS str. 29/1,2,3 a 6 DOKONČIT ZA DÚ (cvičení 4 a 5 doděláme ve čtvrtek)

TŘÍDNICKÁ HODINA Padák (hry)


Pondělí 31.10.2022

ČJ – ŽA str.31 celá, MPP str. 4 vzadu (pouze číslice 4)

M – Počítání do čtyřvyvození (činnosti se složkou s číslicemi + kolečka), PS str. 28/1 (zbytek dopíšeme zítra)

PRV – Povídání o podzimních prázdninách


Úterý 25.10.2022

ČJ – ŽA str. 30 DÚ DENNĚ ČÍST, MPP str. 30 a 31

M – PS str. 26 (DÚ dokončit), PS str. 27 dokončení strany


Pondělí 24.10.2022

ČJ – Činnosti s písmeny skládací abecedy (skládání slabik – slov LÁ ME, MA LÉ, LA MA, MÁ ME, ME LE), veršovaná pohádka – PRVNÍ POHÁDKA, čtení ŽA str. 27 a 28/kytička

M – MPP str. 3 – vzadu (číslice 3), PS str. 27/1,2,3 (cvičení 4-7 doděláme zítra)

PRV – PS str. 11 celá (rozdíl mezi stromem a keřem)


Pátek 21.10.2022

ČJ – ŽA str. 29 celá, ŽA str. 30 (pouze cvičení s klaunem – zadání dole), MPP str. 27, 28 a 29, ČTENÍ ŽA str.27 a 28/kytička

PROSÍM O NACHYSTÁNÍ PÍSMEN S,s,O,o,Ó,ó

M – PS str. 25 celá


Čtvrtek 20.10.2022

ČJ – ŽA str. 28 celá + číst, MPP str. 26 

M – PS str.24

VV – Otisky listů

PRV – Stromy listnaté a jehličnaté, názvy stromů – PS str.10 celá


Středa 19.10.2022

ČJ – ŽA str. 27 celá, MPP str. 24 a 25 (kdo nestihl- DÚ), vyvození písmene S

AJ – Barvy, čísla, pozdravy, nová písnička (Hello, Hello), říkanka (My blue train), pokyny, představení se

HV – rytmická cvičení, zpěv písní


Úterý 18.10.2022

ČJ – ŽA str. 25/srdíčko, ŽA str.26/ žlutá pastelka, činnosti s písmeny skládací abecedy (skládej slabiky LÁ, MA, MÁ, ME, LÉ, lá, ma, má, me, lé), MPP str. 23, MPP str. 2 (číslice 2 vzadu)

M – PS str.22/1,3, vyvození sčítání (příklady 1+1=2, 2+1=3, 1+2=3, 1+0=1)


Pondělí 17.10.2022

ČJ – ŽA str. 26/zelená tužka, žlutý balónek (žlutá tužka – doděláme zítra), čtení ŽA str. 25, říkej slova na M, A, L, E

M – PS str. 21 celá, povídání o Eskymácích + geometrické útvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

PRV – Povídání o podzimu, PS str. 9 celá

TV – rozcvička, skákání přes švihadlo, podbíhání pod lanem


BAREVNÝ TÝDEN

Pátek 14.10.2022

ČJ – ŽA str.25, činnosti s písmeny skládací abecedy, MPP str. 1 (vzadu, psaní číslice 1)

M – PS str. 19/1 (19/2 za DÚ), PS str. 20 dokončení


Čtvrtek 13.10.2022

ČJ – ŽA str. 24 celá (dokončit za DÚ)

M – PS str. 20/1,2

PRV – Sbírání přírodnin do PRČ a VV, pozorování proměn přírody (podzim)

VV – Ježek


Středa 12.10.2022

ČJ – ŽA str. 23 (DÚ/srdíčko – vlož písmeno, poté písmeno napiš), MPP str. 22

AJ – Pozdravy (Hello, Goodbye), pokyny (stand up, sit down, hands up, hands down, listen, look, point to, turn around, touch the ground, jump, run,…), představení se, barvy (všechny), čísla 0 – 5, říkanka My blue train (plane, ball, car, star), písničky, pracovní list v sešitě (Př. Number one is yellow.) 


Úterý 11.10.2022

ČJ – Činnosti s písmeny skládací abecedy – ŽA str.21 (dokončení), ŽA str. 22 dokončení, DÚ ŽA str. 21,22/kytička – číst, MPP str. 21 (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

M – PS str. 18 celá, porovnávání – složka s číslicemi


Pondělí 10.10.2022

ČJ – ŽA str. 21 (dokončíme zítra) a ŽA str. 22/kytička – číst (DÚ), žlutá pastelka

M – Porovnávání – PS str. 18/1 + fazole (manipulační činnosti)

PRV- První pomoc – zlomenina, zásady bezpečného chování, které neohrožuje zdraví dítěte a zdraví jiných


Pátek 7.10.2022

ČJ – ŽA str. 20 celáDÚ čtení, slova začínající na písmeno L, MPP str. 20, říkanky a básničky – zpaměti

M – PS str. 17 dokončení


Čtvrtek 6.10.2022

ČJ – Činnosti s písmeny skládací abecedy, čtení ŽA str. 18 a 19, vyvození písmene L 

M – Manipulace s předměty a porovnávání prvků do pěti, tvoření skupin o daném počtu prvků, pravolevá orientace (fazole, složka), kontrola DÚ, PS str. 17/1 

PRV – Bezpečné chování za mimořádných událostí – dodržování pokynů dospělých (nácvik evakuace), Situace hromadného ohrožení – jméno, adresa, dodržování pokynů dospělých – první pomoc (jak se zachovat)


Středa 5.10.2022

ČJ – ŽA str. 18 dokončení (strom) + čtení, MPP str. 19 (DÚ – dokončit), činnosti s písmeny skládací abecedy (písmena, slabiky), pravolevá orientace, pohybové hry, artikulační cvičení

AJ – pozdravy, jména, představení se (Hello, I am ____. I am a girl/boy), základní pokyny (stand up, sit down, hands up, hands down, jump, run, turn around, …), písničky a říkanky, nové barvy (brown, orange, black, white), slovní zásoba (train, plane, ball, car, star), čísla 0 – 5 + pracovní list v sešitě (Number one is…)

HV – Dechová a artikulační cvičení, rytmická cvičení (vařečky, jak se jmenuješ), zpěv písní u klavíru (Skákal pes, Kočka leze dírou, Rybička maličká, Travička zelená, Žabička zelená + pohybový doprovod)


Úterý 4.10.2022

ČJ –  Činnosti s písmeny skládací abecedy, ŽA str. 18 dokončení (nevybarvovali jsme zatím jablíčka), ŽA str. 19 celá, DÚ ŽA str. 18 a 19 – čtení

M – Manipulace s předměty a porovnávání prvků do pěti, tvoření skupin o daném počtu prvků, pravolevá orientace (fazole, složka), PS str. 16 celá (DÚ na čtvrtek – dokončit stranu 16)


Pondělí 3.10.2022

ČJ – ŽA str. 18 + práce s písmenky (dokončíme zítra), vyvození prvních slabik MA, MÁ, ma, má, Ma, Má

M – Seznámení se znaménky (menší, větší), porovnávání, manipulace s předměty (FAZOLE), složkaorientace v ploše (pojmy: vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed,…)

TŘÍDNICKÁ HODINA (PRV) Třídní pravidla, hry na stmelování kolektivu


Pátek 30.9.2022

ČJ – ŽA str. 17 celá, MPP str. 18 – DÚ dokresli obrázek do rámečku

M – PS str. 15


Čtvrtek 29.9.2022

ČJ – ŽA str. 16 celá, DÚ čtení (ŽA str.16/kytička)

M – PS str. 15/cvičení 1,2

PRV – PS str. 8 celá – vhodná a nevhodná místa na hry dětí, pozor na zásadu „vidět a být viděn“ (oblečení, reflexní značky na aktovkách)


Úterý 27.9.2022

ČJ ŽA str. 14 a 15, MPP str. 16, DÚ MPP str. 17

M – PS str. 13 dokončení, PS str.14 celá


Pondělí 26.9.2022

ČJ – ŽA str. 13

DO SLOŽEK S PÍSMENY nachystat M 4 kusy, m 4 kusy, A 2 kusy, Á 2 kusy, a 5 kusů, á 3 kusy (každé písmeno si dítě podepíše)

M – PS str.13 celá

PRV(nepsali jsme do PS) – Nácvik setkání s cizí osobou – možná nebezpečí pro děti, autobus – zdravení, vhodné chování, zakoupení jízdenky, bezpečná cesta do školy a ze školy, úrazy – první pomoc, správné nošení aktovky (nastavení aktovky pomocí popruhů)


Pátek 23.9.2022

ČJ – ŽA str.12/papoušek (v textu zakroužkuj velké tiskací M červenou pastelkou, malá tiskací m modrou pastelkou)

         ŽA str. 12/kytička (zakroužkuj velká tiskací M červenou pastelkou, malá tiskací m modrou pastelkou, ostatní písmena škrtni tužkou)

ŽA str.12/tužky – dokonči (zelená tužka – vybarvi M červeně, m modře)

DO SLOŽEK S PÍSMENY nachystat M 4 kusy, m 4 kusy, A 2 kusy, Á 2 kusy, a 5 kusů, á 3 kusy (každé písmeno si dítě podepíše)

M – PS str.12 celá


Čtvrtek 22.9.2022

ČJ – Vyvození písmene M, m – ŽA str.12/zakroužkuj ve žlutém rámečku velké tiskací M červenou pastelkou, malé tiskací m modrou pastelkou, budík – ve slovech vyhledej písmeno M, m a zakroužkuj (M červeně, m modře), říkanka Mám malého medvídka (trénujeme zpaměti), (cvičení – kytičku a tužku budeme dělat zítra)

M – PS str.10/3,4, PS str.11 celá strana

PRV – PS str. 7 celá strana


Středa 21.9.2022

ČJ – ŽA str. 11 celá, MPP str. 15

Aj – Pozdravy (Good morning, Hello, Goodbye), Představení se…I am ___. I am a girl/boy., písničky a říkanky, barvy (blue, red, green, pink, yellow), další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, základní pokyny: stand up, hands up, sit down, look, listen aj., jména: Ella, Toby, Lucky, DOMÁCÍ ÚKOL (vykreslit obrázek vložený v sešitě, nalepit)


Úterý 20.9.2022

ČJ – ŽA str. 10 celá, MPP str. 14

M – PS str. 9/3,4 (číslice 5), PS str. 10/1,2


Pondělí 19.9.2022

ČJ – ŽA str. 9

M – pojmy: pravá, levá, PS str. 9/1,2 (číslice 4), pohádka Sůl nad zlato

PRV – PS str. 6 celá


Pátek 16.9.2022

ČJ – ŽA str. 7 (pojmy: první, poslední, hned před, hned za,…), ŽA str.8 celá, MPP str. 12,13

M – SLOŽKA (číslice 0-5, tečky, pojmy: nahoře, dole, vpravo, vlevo, řádky, sloupce,…), PS str.8/1,2,3, PS str. 8/4,5,6 DÚ


Čtvrtek 15.9.2022

FOCENÍ DĚTÍ ve třídě

ČJ – ŽA str. 7 celá, pohádka O řepě, MPP str. 10,11

M – PS str. 7 dokončení, společná kontrola složky – číslice, tečky,…

PRV – PS str. 5 celá

Fotky z 1. školního dne (Základní škola – Fotogalerie – Slavnostní zahájení šk. roku 2022/2023)


Středa 14.9.2022

ČJ – ŽA str. 5 dokončení, ŽA str. 6 celá, MPP str. 8,9

AJ – Pozdravy (Hello, Good morning, Goodbye), písničky a říkanky, představení se I am…, barvy (blue, red, green, pink, yellow), další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, girl, boy, základní pokyny: stand up, hands up, hands down, sit down, open, close, turn around, run, jump, listen, look,…aj.


Úterý 13.9.2022

ČJ – ŽA str. 4 dokončení, ŽA str.5/cvičení pastelka, míček (budík a mašličku jsme zatím nedělali), MPP str. 6,7

M – PS str. 6/3, PS str. 7/1


Pondělí 12.9.2022

ČJ – MPP str. 4 a 5

M – PS str. 6/cvičení 1 a 2 (číslice 3)

PRV – PS str.4 celá


Pátek 9.9.2022

ČJ – ŽA str.3 celá

M – PS str.5 celá strana, pohádka O Smolíčkovi


Čtvrtek 8.9.2022

ČJŽA str. 2 (dokončit celou stranu)

M – POHÁDKA O TŘECH MEDVĚDECH + PS str. 4

PRV PS str. 3 celá (Škola)


Středa 7.9.2022

ČJMPP str. 3, ŽA str. 2 (2 cvičení – pusa, tužka)

AJ pozdravy (Good morning, Hello), představení se – I am ….., písníčka Hello, barvy (blue, red, green, pink, yellow), další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, říkanka My blue train… (pracovní list v sešitě), základní pokyny: stand up, sit down, listen, look, …aj.


Úterý 6.9. 2022

ČJ ŽA str. 1, pohádka „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“, MPP str. 1, 2

M – orientace v ploše, v prostoru (před, za, vlevo, vpravo,…)