3.A Školní rok 2022/2023

Termínová listina individuálních konzultací ZDE.

Pondělí 9. 1. – pátek 13. 1. 2023

ČJ

 • Vyjmenovaná slova po L – ukončení
 • Opakování učiva na pololetní test (abeceda, slova souznačná, měkké a tvrdé slabiky, párové souhlásky, vyjmenovaná slova po B, L, druhy vět)
 • Vyjmenovaná slova po M – MY, MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE, HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ
 • Uč. str.46-49
 • PS str.16/cv.1, str.18,  str.19,   str.20/cv.

Čtení – práce s básničkou „Co dělá zima v létě“

– „Bob a bobek na horách“, čítanka str. 78 -80, str. 85, 86

– čtení o zimě, leden

– pohádkové postavy, kouzelné předměty v pohádkách

 

M

 • Násobilka
 • + a – do 100 pamětné s přechodem, slovní úlohy s nakupováním, zaokrouhlování
 • písemné sčítání a odčítání (algoritmus)
 • Hodiny, čas
 • PS str. 4/cv.1,4,5,6, str.5/cv.1,3,4, 7, str. 6/cv.          str.7/cv.
 • G – Opakování učiva, Polopřímky opačné, společný počáteční bod, obrázky ve čtvercové síti, origami

PS 1. díl str.41/cv.6,7,8, str.42/cv.4,5,6,  str.44/cv.5,6,  str.45/cv.1,2,3,6

 

PRV

 • Opakování učiva za pololetí
 • Živá a neživá příroda (úvod)
 • Opakování dopravních značek

 

Pondělí 2. 1. – pátek 6. 1. 2023

Pondělí 2. 1. 2023 – Vánoční prázdniny

ČJ

 • Vyjmenovaná slova po L – dokončení, trénování
 • Slovní druhy (číslovky, zájmena)
 • Cizí slova s y po L
 • UČ str.44 – 45
 • PS str.16/cv.1, 2, 3, str.17/cv. 4, 5, 6, str.18

Čtení – dokončení básnička „Vánoční“

– Nový rok, leden, kalendář, měsíce, čas, čítanka str.72 – 77, „Já Baryk“ – měsíc leden

– Tři králové – význam, tradice

 

M

 • Násobilka trénování
 • Písemné odčítání (algoritmus)
 • Zaokrouhlování
 • Slovní úlohy – nakupování, vztahy o-více, o-méně, o kolik levnější, dražší
 • PS 2. díl str. 3/cv.1, 3, str.4/cv.2,3, str.5/cv.4, str.6/cv.1
 • G – Opakování učiva BOD, PŘÍMKA, ÚSEČKA, POLOPŘÍMKA, POLOHA přímek v rovině, základní geometrické tvary

PS 1. díl str.38/cv.6,7, str.41/cv.4,5

PRV

 • Výroba, materiál, surovina (dokončení), doplňková videa, plasty
 • Pozorování zimní přírody

 

Pondělí 19. 12. – pátek 23. 12.

ČJ

 • Vyjmenovaná slova po L – LÝKO, LYŽE, PELYNĚK, PLYŠ
 • UČ. str. 42-43, 44
 • PS str. 14/cv.1,2,3,4, str.15/cv.2,3

Čtení – básnička „Vánoční“ (naučit zpaměti)

– význam zimního slunovratu, Čítanka str. 65,68

M

 • Opakování násobilky
 • Zaokrouhlování na desítky
 • Písemné sčítání (algoritmus)
 • Matematické hry (Bingo, Já mám – kdo má)
 • PS 2. díl str.3/cv.2, 5

PRV

 • Výroba a materiál, surovina

Pátek 23. 12. Vánoční prázdniny

 

Pondělí 12. 12. – pátek 16. 12.

ČJ

 • Vyjmenovaná slova po L – POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT, VZLYKAT, LYSÝ, LÝTKO
 • Dopis Ježíškovi
 • UČ str. 40-42
 • PS str. 12/cv.2,3,4, str.13/cv.1,2,3,4,

Čtení – čteme o narození Ježíška, Dopis pro Ježíška, čítanka str. 66-68

– svatá Lucie, práce s básničkou

M

 • Hry s násobilkou
 • +, – do 100 s přechodem, slovní úlohy (nakupujeme)
 • Zaokrouhlování na desítky
 • PS str.23/cv.4, str.33/cv.1, str.32/cv.6-10

 

PRV

 • Povolání, výroba
 • Lidé a výrobky, obchody a služby, řemesla
 • Suroviny pro výrobu
 • Prvouka str.25

 

Pondělí 5. 12. – pátek 9. 12.

ČJ

 • Vyjmenovaná slova po B – dokončení a průběžné trénování
 • Vyjmenovaná slova po L
 • Slohové cvičení -Rozvoj fantazie učebnice str. 39
 • Uč. str. 38, 40
 • PS str. 11, str. 12/cv.1, str. 5/cv.5

Čtení – práce s básničkou „Vzkaz ve sněhu“, rýmy, čteme o prosinci, Mikulášovi a Vánocích (advent), povolání

– čítanka str. 60 – 65, 34 – 37

M

 • Procvičování násobilek
 • Sčítání a odčítání v oboru do 100, příklady typu 35+24, 67-25
 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem, příklady typu 56+37, 73-14 (desítky, jednotky)
 • Zaokrouhlování na desítky
 • Slovní úlohy na +, –
 • Uč. str.44-47
 • PS str.31/cv.5, 10, 11, str. 32/cv.1-5, str. 40/cv.8
 • G – Origami , opakování učiva

PRV

 • Práce a volný čas, povolání, čím bych chtěl být, řemesla, koníčky a záliby
 • Učebnice str. 24 – 25 + pracovní listy

 

Pondělí 28. 11. – pátek 2. 12.

ČJ

 • Vyjmenovaná slova po B – trénování, upevňování
 • Spojky a předložky
 • Slohové cvičení – skládání veršů (krátká zimní básnička)
 • Učebnice str. 35, 36, 37, 38
 • PS str. 7/cv.1, 2, 3, str. 8/cv.1, 2, str. 10/cv. 8

Čtení – čteme o prosinci, změny v přírodě v zimě, práce s textem (hledání slov v textu), práce s básničkou

– čítanka str. 50, 52-54, 58, 59

M

 • Násobilka 9, zaměření na dělení
 • Opakování násobilek a slovní úlohy se vztahy na ., :
 • PS str.29/cv.1, 3, 5, str.31/cv.1, 4, 6, 9, str. 28/cv. 6, str. 30/cv.2, str. 20/cv.1, 2, 3, 4
 • G – rozvoj představivosti a fantazie, skládání Origami obrazců

PRV

 • Lidská činnost a přetváření světa, práce a povolání
 • Učebnice str. 24 -25

 

Pondělí 21. 11. – pátek 25. 11.

ČJ

 • Slovní druhy – podstatná jména, slovesa v infinitivu, přídavná jména (poznávání)
 • Vyjmenovaná slova po B – PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK, OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA, KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV a slova příbuzná, procvičování
 • UČ str. 32/cv. 2, 3,  33/cv. 5, 7, 8 str. 34/cv. 2, 5
 • PS str. 3/cv. 1,3,4,5, str. 4/cv. 6, 7, 8, str. 5/ cv. 1, 2, 3, str. 6/ cv. 1, 2

Čtení – čtení na pokračování, práce s textem, poslech

M

 • Násobilka 8, dělení 8, trénování
 • Slovní úlohy na násobení
 • Odčítání do 100 s přechodem (procvičování)
 • PS str. 28/cv. 2, 3, 5, str. 31/cv.3, 8, 12-16
 • G – PS str. 43, str. 38/cv.8, pracovní list, Úsečka, měření úsečky, jednotky délky

 

PRV

 • Jak žili lidé dříve
 • Určování a měření času dříve a dnes, zajímavosti
 • UČ. str. 23

 

Pondělí 14. 11. – pátek 18. 11.

ČJ

 • Podstatná jména – opakování (ten, ta, to)
 • Slova protikladná (opak.)
 • Vyjmenovaná slova po B – slovo BÝT + homofony, BYDLIT, OBYVATEL, BYT a slova příbuzná
 • UČ str. 32 – 34, PS vyjm. slov str. 2,  str. 3/cv. 2,4, str. 4/tabulka nahoře

Čtení – čteme o ptácích, přepis

ČT str.45, 46 – 47

– o cirkusu, Šašek ČT str. 48 – 49

Básnička zpaměti „MĚSÍCE“ str. 76

M

 • Násobilka 8, násobky 8, dělení
 • Slovní úlohy
 • + a – do 100
 • Početní pyramida
 • PS str. 22/cv. 11 – 15, str. 27/cv. 1, 2, 5

PRV

 • Lidé a čas, měření času, časová období (měsíce, roční období)
 • Poznávání času (hodiny), jednotky času
 • UČ. str. 22

17. 11. Státní svátek

18. 11. Ředitelské volno

Jelikož se naše třída umístila na pěkném místě v Barevném týdnu, vkládám veselé a barevné fotky třídy 🙂

Pondělí 7. 11. – pátek 11. 11.

ČJ

 • Opakování učiva o slově, pořadí vět v příběhu
 • Slova příbuzná
 • Vyjmenovaná slova po B – vyvození, slovo BÝT a slova příbuzná
 • UČ. str. 31, 32

Čtení – čtení o stromech, o ptácích na podzim

– čítanka str. 41, 44 – 47

– básnička zpaměti

M

 • Opakování +, – do 100, příklady se závorkami
 • Násobilka 7, příklady se závorkami, slovní úlohy
 • PS str. 25/cv. 1, 2, 6, PS str. 26/cv.1, 3, 6

PS str. 22/cv. 6 – 10 – procvičování

 • Písemné opakování za 1. čtvrtletí

PRV

 • Opakování učiva (shrnutí), Domov, ČR, krajina
 • Orientace v mapě ČR
 • UČ. str. 21
 • Lidé a čas – str. 22

Pondělí 31. 10. – pátek 4. 11.

ČJ

 • Zážitky z podzimních prázdnin
 • Slova příbuzná, stavba slova – kořen slova, přípony a předpony, tvoření slov
 • Hláskosloví a nauka o slově
 • Výslovnost a správný přízvuk
 • Obojetné souhlásky
 • Uč. str. 26 – 30

Čtení – význam Státního svátku (doplnění informací)

– slavení Hallowenu – význam, Dušičky – význam, co si připomínáme a proč?

– měsíc Listopad – čtení o listopadu

– čítanka str. 40, 42 – 43

– Já Baryk 3. kapitola, čtení na pokračování „Honzíkova cesta“

M

 • Procvičování +, – do 100 s přechodem
 • Opakování násobilek
 • Násobilka 6
 • PS str. 23/ cv. 1, 3, str. 14/ cv. 7 (závorky)

PS str. 24/cv. 4, 1, 2, 3

PS str. 22/cv. 1, 2, 3, 4

 •  G – rýsování přímek, vzájemná poloha přímek – opakování

PRV

 • Opakování dopravní výchovy – značky
 • ČR – povrch krajiny, voda v krajině, využití krajiny, ochrana přírody
 • Práce s mapou ČR
 • Uč. str. 17, 18

Pondělí 24. 10. – pátek 28. 10.

ČJ

 • Slova mnohoznačná a jednoznačná, citově zabarvená
 • Dokončení příběhu – vypravování
 • Uč. str. 24, 25
 • Karty ctností

Čtení – Pověst

– význam Státního svátku 28. 10.

– čítanka str. 38 – 39

M

 • Opakování násobilky (násobení a dělení), dělení 5
 • +, – do 100
 • kolikrát více, kolikrát méně
 • PS str. 19/cv. 1, str. 21

PRV

 • Česká republika – státní symboly, hymna, národní strom
 • Uč. str. 20

26.10. – 27. 10. Podzimní prázdniny

28. 10. Státní svátek

 

Pondělí 17. 10. – pátek 21. 10.

ČJ

 • Vyprávění příběhu a jeho dokončení
 • Procvičování párových souhlásek
 • Slovo a význam – synonyma, antonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova mnohoznačná a citově zabarvená
 • Abeceda a hra s písmeny
 • Učebnice str. 14 – 24, str. 25

Čtení – práce s básničkou, verš, sloka, rým, jak se skládá básnička

– básnička Česká krajina – zpaměti (čítanka str. 23)

– Pověst O praotci Čechovi, Česká republika (čítanka str. 24, 25 – 26)

M

 • + a – do 100 s přechodem (procvičování)
 • slovní úlohy se vztahy o -více, o -méně
 • násobilka 2, 3, 4
 • sudá a lichá čísla
 • PS str. 15/cv.5, str. 18 celá, str. 18/cv.1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, str. 19/cv.1, 4, 6

      G – vzájemná poloha přímek v rovině – modelování, rýsování

– obrázky ve čtvercové síti (představivost)

PRV

 • Pozorování krajiny, určování světových stran a světové strany v přírodě
 • Obzor, stanoviště, orientační bod, kompas (vycházka ke kapličce)
 • Česká republika – poloha, povrch, hranice, státní symboly, hlavní město
 • Učebnice prvouky str. 16, 19 – 20
 • zápis do sešitu prvouky si děti doplní vždy po návratu do školy

Pondělí 10. 10. – pátek 14. 10.

ČJ

 • Co je popis, druhy popisu, práce s ukázkami a texty
 • Popis oblíbené hračky
 • Slovní význam
 • Podstatná jména a slovesa v textu, přídavná jména
 • Slova protikladná
 • učebnice str. 20 – 22

Čtení – práce s textem, porozumění čtenému textu (tiché čtení)

– Pranostika, čítanka str. 20, 51

M

 • Numerace do 100, slovní úlohy (Koruna, Euro)
 • Nakupujeme, pojem útrata, účtenka, odčítání, dočítání, vracení z částky
 • Násobilka 2, 3, 4, 5 – procvičování
 • PS str.11/cv.1,2, str. 12, str. 13/cv.5, str. 15/cv.1, 2, 3

       G – rovná a lomená čára, Bod, obrázek v bodové síti

– PS str. 39, str. 38/cv. 1, 2, 8

PRV

 • Obce v okolí Mysločovic (znaky, význam, důležité budovy, zajímavosti)
 • plán obce, legenda, orientace v plánu
 • Orientace v krajině, směrová růžice, kompas
 • Krajina v okolí domova
 • PRV str.13, 16

 

Pondělí 3. 10. – pátek 7. 10.

ČJ

 • Psaní párových souhlásek v-f, h-ch + procvičování
 • Vyhledávání podstatných jmen
 • Stavba věty, druhy vět
 • Abeceda – řazení
 • učebnice str. 17 -19

Čtení – Přísloví (dokončení), čítanka str.8 – 9

 • Podzim – píšeme o podzimu

M

 • Numerace do 100, + a – s přechodem 10
 • Slovní úlohy
 • Násobky 2, 3, 4, 5

      G – geometrické tvary ve čtvercové síti, přímá a lomená čára (práce s pravítkem)

– PS str. 10/cv.7 a 5, str. 8/cv.3

PRV

 • Dopravní značky, pravidla silničního provozu
 • Obec, mapa a plán obce, Mysločovice – vycházka po obci, důležité budovy, historie, pozorování podzimní přírody
 • učebnice str. 11 – 14

 

Pondělí 26. 9. – pátek 30. 9.

ČJ

 • Psaní adresy, umím si říct o pomoc
 • Věta, slovo
 • Psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, vě, mě
 • Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slov (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š)
 • Podstatná jména
 • učebnice str. 13 – 17

Čtení – legenda o svatém Václavovi, státní svátek

– Přísloví (čítanka str. 8 – 9), reprodukce čteného textu

M

 • Numerace do 100
 • Sčítání a odčítání ( 20 + 30, 30 – 7, 32 + 8, 35 + 7, 42 – 7)
 • Slovní úlohy a počítání s penězi – koruna, euro (měna)
 • pracovní sešit str. 6, 7, str.8/cv.1, str.9/cv. 1,6, str.10/cv.1,4

      G – základní geometrické útvary, představivost (útvar v bodové síti), skládání obrázků

PRV

 • Obec Mysločovice (poloha, důležité budovy, historie)
 • Naše ČR, domov
 • Dopravní značky str. 11 – 12, str. 10

Pondělí 19. 9. – pátek 23. 9.

ČJ

 • Slušné chování, pozdrav, představení se (učebnice str. 12)
 • Abeceda – řazení
 • psaní ú – ů
 • psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, dělení hlásek
 • Podstatná jména
 • učebnice str. 9 – 10, 13

Čtení – Podzim, čítanka str. 16 – 19

– Linoleum (čítanka str. 10-11)

M

 • numerace 0 – 100
 • zápis čísla, porovnávání
 • zápis čísla v desítkové soustavě
 • sčítání a odčítání bez přechodu přes 10

      G – Základní geometrické tvary, skládání papíru

PRV

 • Cesta do školy a zpět
 • Bezpečnost, dopravní značky
 • Chodec a cyklista (učebnice str. 9 – 10)
 • Důležitá telefonní čísla

 

Pondělí 12. 9. – pátek 16. 9.

ČJ

 • vypravování o své rodině
 • Druhy vět
 • Slabika, slovo, věta
 • Abeceda
 • psaní ú – ů
 • učebnice str. 7 – 9

Čtení – čítanka str. 6 – 7, 13 – 15

M

 • numerace 0 – 20
 • sčítání a odčítání s přechodem přes 10
 • slovní úloha – zápis, výpočet, odpověď

      G – rovná čára, lomená čára, křivá čára, přímka, bod (modelování, rýsování), práce s pravítkem a tužkou, překládání papíru

PRV

 • Rodina (učebnice str. 6)
 • Škola, okolí školy, orientace ve školní budově, chování ve škole (učebnice str.7 – 8)

Pondělí 5. 9. – pátek 9. 9.

ČJ 

 • vypravování z prázdnin
 • písmeno, hláska, slabika, slovo
 • tvary psacího a tiskacího písma
 • Druhy vět
 • učebnice str. 4 – 5

Čtení čítanka str. 3 – 5

M

 •  numerace 0 – 20
 • násobky 2, 3, 4, 5
 • sčítání a odčítání bez přechodu přes 10

PRV

 • prázdninové místo (cestujeme po ČR)
 • Domov, místo kde žiji, Náš dům, adresa (učebnice str.4 – 5)