3.A Školní rok 2022/2023

Termínová listina individuálních konzultací ZDE.

Pondělí 26. 9. – pátek 30. 9.

ČJ

 • Psaní adresy, umím si říct o pomoc
 • Věta, slovo
 • Psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, vě, mě
 • Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slov (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š)
 • Podstatná jména
 • učebnice str. 13 – 17

Čtení – legenda o svatém Václavovi, státní svátek

– Přísloví (čítanka str. 8 – 9), reprodukce čteného textu

M

 • Numerace do 100
 • Sčítání a odčítání ( 20 + 30, 30 – 7, 32 + 8, 35 + 7, 42 – 7)
 • Slovní úlohy a počítání s penězi – koruna, euro (měna)
 • pracovní sešit str. 6, 7, str.8/cv.1, str.9/cv. 1,6, str.10/cv.1,4
 • G – základní geometrické útvary, představivost (útvar v bodové síti), skládání obrázků

PRV

 • Obec Mysločovice (poloha, důležité budovy, historie)
 • Naše ČR, domov
 • Dopravní značky str. 11 – 12, str. 10

Pondělí 19. 9. – pátek 23. 9.

ČJ

 • Slušné chování, pozdrav, představení se (učebnice str. 12)
 • Abeceda – řazení
 • psaní ú – ů
 • psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, dělení hlásek
 • Podstatná jména
 • učebnice str. 9 – 10, 13

Čtení – Podzim, čítanka str. 16 – 19

Linoleum (čítanka str. 10-11)

M

 • numerace 0 – 100
 • zápis čísla, porovnávání
 • zápis čísla v desítkové soustavě
 • sčítání a odčítání bez přechodu přes 10
 • G – Základní geometrické tvary, skládání papíru

PRV

 • Cesta do školy a zpět
 • Bezpečnost, dopravní značky
 • Chodec a cyklista (učebnice str. 9 – 10)
 • Důležitá telefonní čísla

 

Pondělí 12. 9. – pátek 16. 9.

ČJ

 • vypravování o své rodině
 • Druhy vět
 • Slabika, slovo, věta
 • Abeceda
 • psaní ú – ů
 • učebnice str. 7 – 9

Čtení – čítanka str. 6 – 7, 13 – 15

M

 • numerace 0 – 20
 • sčítání a odčítání s přechodem přes 10
 • slovní úloha – zápis, výpočet, odpověď
 • G – rovná čára, lomená čára, křivá čára, přímka, bod (modelování, rýsování), práce s pravítkem a tužkou, překládání papíru

PRV

 • Rodina (učebnice str. 6)
 • Škola, okolí školy, orientace ve školní budově, chování ve škole (učebnice str.7 – 8)

Pondělí 5. 9. – pátek 9. 9.

ČJ 

 • vypravování z prázdnin
 • písmeno, hláska, slabika, slovo
 • tvary psacího a tiskacího písma
 • Druhy vět
 • učebnice str. 4 – 5

Čtení čítanka str. 3 – 5

M

 •  numerace 0 – 20
 • násobky 2, 3, 4, 5
 • sčítání a odčítání bez přechodu přes 10

PRV

 • prázdninové místo (cestujeme po ČR)
 • Domov, místo kde žiji, Náš dům, adresa (učebnice str.4 – 5)