3.A Školní rok 2022/2023

Termínová listina prospěchových konzultací  22. 5.  ZDE

Úkoly pro chybějící žáky:

Pondělí 22. 5. – pátek 27. 5. 2023

ČJ – vyjmenovaná slova – opakování, pád a rod PJ, skloňování

– Slovesa – časování (osoba, číslo, čas)

UČ str. 97 – 100

PS str. 55/ cv. 1 a), b),

str. 56/ cv. 2, 3, str.

DÚ   UČ str. 68/ cv. 2 (urči rod podstatných jmen)

ČTENÍ  Honzíkova cesta – ukončení

čítanka str. 138 – 139, 154

 

M – dělení se zbytkem, zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání 3 ciferných čísel, slovní úlohy

UČ str. 105 – 107

PS 33/ cv. 5, 6, 7, 8

PS nový str. 11 – 2 sloupce + ulity

str. 13 – 2 sloupce + hrníčky

str. 3 cirkus

DÚ   UČ str. 107/ cv. 6 + zkouška

G – konstrukce trojúhelníku   PS str. 45

 

PRV – člověk – stavba těla, části těla, kostra a svaly, kůže, smysly

UČ str. 66 – 67

Zápis do sešitu:

STAVBA  TĚLA

Kostra tvoří oporu lidského těla, chrání vnitřní orgány a spolu se svaly umožňuje pohyb.

Součástí kostry jsou zuby.

Páteř je složena z obratlů.

 

 

Pondělí 15. 5. – pátek 19. 5. 2023

ČJ – mluvnické kategorie podstatných jmen pád, číslo a rod, slovní druhy a procvičování vyjmenovaných slov

UČ str. 68 – 70, 94 – 95

PS str. 53/ cv. 1 zbytek za DÚ

str. 54/ cv. 2, 4

 • opaky

ČTENÍ – svátek maminek str. 144, Popis maminky

 • čtení o zvířatech str. 146 – 147, 148 – 149, Role, téma psi, str. 150 – 151

str. 153

 

M– dělení se zbytkem 7, 8, 9, slovní úlohy, zaokrouhlování, písemné sčítání 3 ciferných čísel

UČ str. 101, 102, 105

PS starý str. 33/ cv.     , str. 36/ cv.

PS nový – zaokrouhlování na 100 str. 13 (2 sloupce), str. 12 (ryba)

zaokrouhlování na 10 str. 11 (2 sloupce), str. 6 – balónky, str. 7 – muffiny

G – trojúhelník str. 124, konstrukce trojúhelníku str. 132

UČ str. 98/ cv. 14

 

PRV – Člověk – společné znaky a projevy člověka, růst a vývoj, Rodina

UČ str. 63 – 65

fotka , když jsi byl miminko (nalepit)

Stavba těla str. 66

Zápis do sešitu:

ČLOVĚK

je součástí živé přírody.

S ostatními živými organizmy má společné:                                            Liší se:

 1. dýchání                                                                                                    1. schopnost myslet a pracovat
 2. přijímání vody a potravy                                                                      2. dorozumívání řečí
 3. vylučování                                                                                               3. způsob života
 4. rozmnožování
 5. růst a vývoj
 6. pohyb

Jak přicházíme na svět

Všechny živé organizmy se rozmnožují. Člověk je savec.

Spojení vajíčka (žena) a spermie (muž) vznikne zárodek (plod). V těle matky se vyvíjí 9 měsíců.

Pak se človíček narodí.

Období života

novorozenec                                   dospívající

kojenec                                            dospělost

batole                                               stáří

předškolák

školák

 

 

Pondělí 8. 5. – pátek 12. 5. 2023

ČJ – vyjmenovaná slova po Z, pádové otázky, ČÍSLO podstatných jmen

UČ str. 93/ cv. 1, 2, str. 68 – 69

PS str. 49/ cv. 4, str. 52, str. 53/ cv. 2, 3

 • ježci

ČTENÍ – květen, básničky, čtení o přírodě

DÚ str. 140 – 141, 144, 145

 

M – dělení se zbytkem 5, 6, 7, písemné sčítání 3 ciferných čísel

UČ str. 98 – 100

PS str. 36/ cv. 1 – 4, str. 33/cv. 1 – 4

PS nový str. 4 příklady, vláček

G – měření délky úseček, porovnávání úseček, čtvercová síť

-pracovní list, PS str. 44/ cv. 5

 

PRV – živočichové dokončení, chráněné rostliny a živočichové, zajímavosti

UČ str. 52 – 53, 60

 

 

Pondělí 1. 5. – pátek 5. 5. 2023

ČJ – vyjmenovaná slova po V, předpony vy-, vý-, dokončení (barevné malování)

– ROD a PÁD podstatných jmen, pádové otázky

Zápis do školního sešitu:

TEN                                            TA                                              TO

pes                                               kočka                                        prase

ROD MUŽSKÝ                         ROD ŽENSKÝ                          ROD STŘEDNÍ

SKLOŇOVÁNÍ  PJ

 • měníme tvar slova podle pádových otázek

(nalepit pády)

UČ str. 70

UČ str. 70/cv 4 (napsat), str. 91/cv. 4 (diktát)

PS str. 49/ cv. 2, 3, str. 51 / cv. 4

ČTENÍ – nácvik besídky pro maminky

 1. 5. svátek , význam 30. dubna, měsíc KVĚTEN

 

M – + a – do 1000, násobení a dělení násobků deseti, dělení se zbytkem (2, 3, 4, 5)

UČ str. 95 – 97

PS starý str. 32/ cv. 1, 4, 5

str. 32/ cv. 3

PS nový str. 1, str. 2

G – Shodné úsečky, porovnávání úseček (proužek papíru, kružítko)

PS str.43

 

PRV – Společné znaky živočichů – dokončení, Rozdělení živočichů, Stavba těla

UČ str. 48 – 50

 

 

Pondělí 24. 4. – pátek 28. 4. 2023

ČJ – vyjmenovaná slova po V, dokončení, předpony vy-, vý-

– SLOH – pořadí vět v příběhu

UČ. str. 96, 90 – 91

PS str.

ČTENÍ str. 124 – 125, 126 – 127

 

M – násobení a dělení násobků deseti jednociferným číslem, slovní úlohy

– příprava na dělení se zbytkem

UČ str. 92 – 94

PS str. 30/ cv. 1, 2, 4, 5

str. 31/ cv. 1, 3

UČ str. 92/ cv.4, 94/cv. 2

PS str. 31/cv. 4

 

PRV – Společné znaky živočichů

str. 46 – 47

 

Pondělí 17. 4. – pátek 21. 4. 2023

ČJ –  vyjmenovaná slova po V

UČ str. 87/ cv. 2, 4, str.88/ cv. 2, str. 89/cv. 3, 4, str. 90/ cv. 2, 4, 5, 6

PS str. 48/ cv. 1, 2, 3

– SLOH Vypravování podle obrázků UČ str. 72

– Vypravování o divadle BROUČCI (napiš 5 vět) do sešitu čtení a namaluj obrázek, vypravuj ústně

: připrav si věty pro vyprávění

ČTENÍ str. 118 – 119, str. 122 – 123

: čítanka str. 124 – 125

 

M

– + a – do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy, násobení a dělení 10 a 100

UČ str. 86, str. 89 – 90, 91 – 92

PS str. 28/ cv. 2, 3, 5, str. 29/ cv. 1, 2, 4, 5

G – kružnice, mnohoúhelníky

PS str. 40/ cv. 3, 4, str. 42/ cv. 1, 2

 

PRV

Opakování učiva o rostlinách a houbách, poznávání bylin a stromů

 

 

Pondělí 10. 4. – pátek 14. 4. 2023

ČJ – vyjmenovaná slova po V (vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr)

– příslovce UČ str. 63

PS str. 46/cv. 3, str. 47/ cv. 1, 2, 3

DÚ: PS str. 46/cv. 1, 2

ČTENÍ str.122 -125

Divadelní představení Zlín – Broučci

 

M – + a – do 1000, zaokrouhlování na 10, 100

– násobení a dělení číslem 10, PS str. 27/cv. 1, 2, 4,

G – rýsování kružnic

 

PRV – houby str. 45

zápis do sešitu:

HOUBY

jsou samostatná skupina živých organizmů. Neobsahují zeleň listovou.

Dělíme na : 1. Jedlé (hřib pravý, bedla, žampion….)

2. Jedovaté (hřib satan, muchomůrka zelená…..)

Mezi houby patří i plísně a kvasinky.

 

Pondělí 3. 4. – pátek 7. 4. 2023

ČJ – vyjmenovaná slova po V úvod, slovesa

UČ str. 61, 86

PS str. 41/ cv. 1 a), b), str. 44/ cv. 9, PS str. 45/ cv. 1, 2

DÚ: UČ str. 84/ cv. 2, PS str. 40/ cv. 2, přes velikonoční prázdniny řada vyjmenovaných slov po V

ČTENÍ – jaro, duben a Velikonoce

– čítanka  str. 120 – 121

 

M – + a – do 1000, slovní úlohy, čas – digitální, římská čísla

PS str. 26 celá

G – str. 41/ cv. 2, 3, 6, str. 42/ cv. 3, 4

DÚ: str. 42/ cv. 2

 

PRV – list, druhy listů, květy a plody rostlin

-učebnice str. 43 – 44

zápis do sešitu

LISTY

se zeleným barvivem slouží k dýchání a výživě.

 1. jednoduché (dub, buk, lípa, javor, jitrocel)
 2. složené (jírovec, jetel, růže)

(obrázek a popis listu ze str. 42 nahoře)

KVĚTY

slouží k rozmnožování rostlin a vzniku plodu. Rostlinu opyluje hmyz a vítr.

(obrázek a popis květu ze str. 43 dole)

PLODY

se vyvinou z opylených květů. Obsahují semena.

 1. dužnaté (peckovice, malvice, bobule)

2. suché (ořech, makovice, lusk)

 

STROMY

 1. Jehličnaté (smrk, jedle, borovice, modřín)
 2. Listnaté (lípa, buk, dub, javor, bříza, olše….)

– ovocné (hrušeň, jabloň, višeň, broskvoň….)

 

Jelikož se naše třída umístila na pěkném místě v Barevném týdnu, vkládám veselé a barevné fotky třídy 🙂