WB – workbook – pracovní sešit

SB – students´book – učebnice

EB – exercise book – sešit

pokud máte jakékoliv nejastnosti, něco na nástěnce nefunguje, kontaktujte mě na: hutlovaz@zsmysl.cz

My dearest English students,

Jelikož od pondělí 8.6 zůstávám doma a budu pečovat o svého syna, nebude již probíhat Skype výuka. Materiály k hodinám angličtiny a klíče budou každý týden na stránkách třídy, jak jste zvyklí. Test č.12 bude poslední hodnocený kontrolní úkol.

V týdnu od 15-19.6 budu uzavírat známky. Každému známku napíšu do zprávy v Bakalářích. Známka se bude odvíjet od počtu dosažených procent, které jsou v el. ŽK (100-90% – 1, 89 – 75% – 2, 74 – 50% – 3, 49 – 25% – 4, 24% a méně – 5). Ignorujte známku v závorce v el. ŽK, mnohdy nesouhlasí s procenty! Klasifikace se uzavře 23.6.

Pokud máte dotazy k angličtině, známce, zadávané práci, kontaktujte mě na mém emailu nebo Skype.

Všem přeji v posledních týdnech školního roku hodně zdaru a úspěchů. Těším se na Vás v dalším školním roce.

Your English teacher  ZH

Zadání-úkolů-od-22-23.6-7.třída

Enjoy your summer!!!

5 Essentials for Summer Vacation - Future Travel


řešení-úkolů-od-15-18.6-7.třída


Zadání-úkolů-od-15-18.6-7.třída


řešení úkolů-od-8-11.6-7.třída


Zadání-úkolů-od-8-11.6-7.třída


řešení úkolů od 1 – 4.6 – 7.třída


12. test – 7.ročník do 10.6

12. test – 7.ročník – řešení


Zadání úkolů od 1-4.6 – 7.třída


řešení doučování -22. týden


Řešení úkolů od 25.5 – 28.5 – 7.třída


11. test – 7.ročník – do 2.6

11.test – řešení – 7.ročník


Doučování – 22. týden

  • minulý čas

Zadání úkolů od 25.5 – 28.5 – 7.třída


Řešení úkolů od 18.5 – 21.5 – 7.třída


Řešení doučování – 21.týden


10. TEST – 7.ročník – do 26.5

10. test – řešení


Skype odkaz do skupinky 7. ročníku: https://join.skype.com/mL2b2kREYPnJ

doučování – 21.týden

  • opakování, minulý čas

Zadání úkolů od 18.5 – 21.5 – 7.třída


Řešení – Doučování – 20. týden -7.ročník


řešení úkolů od 11.5-14.5 – 7.třída


9.TEST – 7. ročník – do 19.5

9.TEST – řešení – 7. ročník


Doučování – 20. týden -7.ročník


Zadání úkolů od 11.5-14.5 – 7.třída

zápis, přední strana EB:

Just/yet (present perfect)

I have just arrived. –Právě jsem dorazil

I haven´t arrived yet. –Ještě jsem nedorazil.

Have you arrived yet? jsi dorazil?


Řešení doučování – 19. týden – 7.ročník


řešení úkolů od 4.5-7.5 – 7.třída


8. TEST – 7. ročník – do 12.5

8. test – řešení


Doučování – 19.týden – 7.ročník


Zadání úkolů od 4.5-7.5 – 7.třída


Řešení doučování – 18. týden


řešení úkolů od 27.4 – 30.4 – 7.třída


7.TEST – 7.ročník – do 5.5

7.TEST – ŘEŠENÍ – 7.ročník


Doučování – 18. týden

– uslyšíš 10 datumů, většina z nich bude dvěma způsoby, anglickým – the 10th of April, a americkým April the 10th. Napiš tyto datumy číslovkou


Zadání úkolů od 27.4 – 30.4 – 7.třída


řešení doučování – 17. týden


Řešení úkolů od 20.4 – 23.4 – 7.třída


6. TEST – 7.ročník – do 28.4

6. TEST – řešení – 7.ročník


Doučování – 17. týden – opakování datumy

– poslouchej a napiš datumy, které uslyšíš v konverzacích, použij čísla, např. 10/4


Zadání úkolů od 20.4 – 23.4 – 7.třída


Řešení doučování – 16.týden – 7.ročník


5.TEST – 7. ročník – do 21.4

– vytvoř odpovědi na otázky podle sebe, pokud nevíš odpověď, vymysly si ji (v každé odpovědi použij jedno ze slov: never, once, twice, three times…, man y times, a few times). Slova můžeš použít vícekrát.

5. TEST – řešení – 7. ročník


Doučování – 16.týden – 7.ročník


Zadání úkolů od 14.4 – 17.4 – 7.ročník


Řešení – Doučování – 15.týden – 7.ročník


Řešení úkolů od 6.4 -8.4 – 7.ročník


4.TEST – 7. ročník   – do 14.4

4.TEST – řešení – 7. ročník


Doučování – 15.týden – 7.ročník


Zadání úkolů od 6.4 -8.4 – 7.ročník


3. TEST – do 7.4

3. TEST – řešení – 7.ročník


Řešení úkolů od 30.3 – 3.4 – 7.třída


Doučování – 14.týden – 7.ročník

  • opakování – present perfect (předpřítomný čas)

Zadání úkolů od 30.3 – 3.4 – 7.třída

poslech SB – 57/7: poslech SB – 58/1:


Řešení – doučování – 13. týden – 7.třída


Řešení úkolů od 23.3 – 27.3 – 7. třída


2. TEST – 7.ročník – do 31.3

– věty v předpřítomném čase zakroužkuj, zvýrazni nebo podtrhni. Můžeš pracovat přímo do souboru, uložit a poslat na můj email.


2. TEST – řešení – 7.ročník


Doučování – 13. týden – 7. třída

– dělej až po 3. vyučovací hodině v týdnu 23.3 – 27.3


Zadání úkolů od 23.3 – 27.3 – 7. třída

poslech: – pokud potřebuješ extra procvičování nového času (po 3. vyučovací hodině), podívej se na doučování 13. týden


1.TEST – do 27.3

Řešení 1.TEST – 7.ročník


Řešení doučování 12. týden


Řešení úkolů od 16.3 – 20.3 – 7. ročník


Doučování – 12. týden


Zadání úkolů od 16.3 – 20.3 – 7. ročník


Řešení doučování – 11. týden


Řešení úkolů od 11.3 – 13.3 – 7. ročník


Doučování 11 týden


Zadání úkolů od 11.3 – 13.3 – 7. ročník