Vážení rodiče, včera ve středu 27. 5. 2020 vydalo MŠMT aktualizovanou přílohu dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.  Celou aktualizovanou přílohu včetně žlutě vyznačených změn oproti předchozímu dokumentu naleznete zde.

Z výše uvedeného dokumentu vyplývá především následující:
Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.
  • To tedy znamená, že pokud chcete dodatečně poslat Vaše dítě prvního stupně do školy, je to po dohodě možné.
  • Je nutné nejprve kontaktovat vedení školy (emailem, telefonem, zprávou přes systém Komens).
  • Jakmile Vám dáme zpětnou vazbu ohledně možného zařazení do skupiny, můžete Vaše dítě poslat do školy k denní výuce. Při prvním nástupu je třeba odevzdat Čestné prohlášení (najdete jej zde) a návratku ohledně odchodu domů ze školy (najdete ji zde).
Informace ohledně možnosti vzdělávání žáků druhého stupně najdete na konci aktualizovaného dokumentu. Podrobnější informace týkající se naší školy obdržíte přes systém „Komens“ a na stránkách školy nejpozději v úterý 2. 6. 2020. Počítáme s tím, že žáci budou mít možnost do školy přijít dle nastaveného časového harmonogramu při kompletním dodržení dopolední online výuky. Konzultace a třídnické hodiny spojené například s odevzdáním sešitů a pracovních sešitů budou probíhat v brzkých odpoledních hodinách v návaznosti na příjezdy a odjezdy autobusů ke škole.
Tomáš Kačor