Žáci, kteří dojíždí do okolních obcí samostatně, odchází ze ŠD ve 14:30 a 14:45 na autobusovou zastávku. Osobní vyzvednutí všech dětí ze ŠD je možné přes videozvonky v jednotlivých odděleních. Zvonky se nacházejí u dveří v krčku u jídelny.  Na základě hygienických opatření si děti z 1. třídy (1. a 2. oddělení) přebírají rodiče osobně a odejdou s nimi do šatny – rodiče musí mít po celou dobu pohybu po školní budově roušku. Děti z 2., 3., 4., a 5. třídy odcházejí samostatně do šatny a rodiče na ně počkají před hlavním vchodem do školy – do budovy nebudou vpuštěni.