Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky a pohovory s rodiči, které proběhnou v úterý 19. 11. od 15:30 do 18:00 hodin. Od 16:30 hodin bude v pracovně fyziky informační schůzka o lyžařském kurzu pro rodiče žáků 6. ročníku. Od 17:00 hodin bude v téže učebně schůzka pro rodiče vycházejících žáků a žáků, kteří chtějí studovat na víceletých gymnáziích.

V pondělí 18. 11. 2019 se koná pedagogická rada za 1. čtvrtletí. O výsledcích žáků jste průběžně informováni prostřednictvím elektronické žákovské knížky.