• Každý den budou čtyři vyučovací hodiny (výuka od 7:20 do 11:00 hodin)
  • Dopoledne vedou třídy třídní učitelé (viz přehled v rozvrhu hodin jednotlivých tříd)
  • Ve všech třídách budou probíhat 2. a 3. vyučující hodiny přes Skype online i pro děti vzdělávající se z domu (účast na nich je pro děti dobrovolná). Stejně bude probíhat první hodinu přes Skype výuka anglického jazyka pod dohledem třídního učitele, který bude koordinovat práci ve třídě (IV. a V. ročník). Zbytek hodin záleží na vyučujícím (online, zadání práce).
Rozvrh 1. stupeň
Jídelna - rozvrh