Vážení rodiče, níže naleznete rozvrhy on-line výuky pro žáky druhého stupně. Výuka podle tohoto rozvrhu bude zahájena v pondělí 4. 5. 2020. Každému vyučujícímu je třeba se nahlásit na jeho Skypový účet. Ten naleznete během dneška a zítřka na nástěnce učitelů pod jménem vyučujícího, který Vaše dítě vyučuje. U řady z Vás již výuka probíhá a vyučující již Vás ve skupině přiřazeného má.

Z hlediska struktury zůstává dále zachovaný dosavadní systém zadávání práce dle rozvrhu hodin bez předmětů výchovného zaměření. Jedna online hodina slouží jako náhrada za jednu hodinu v rozvrhu v daném týdnu. Jejím cílem je dovysvětlit učivo a vyřešit úkoly zadané k domácímu procvičování. Žáci by po absolvování online hodiny již sami neměli nad předmětem trávit tolik času jako doposud (většina práce by měla být nahrazena online výukou).

Je třeba tedy dále pracovat dle stejného systému jako doposud.

Mám-li například 5 hodin týdně matematiky a 3 hodiny jsou brány jako online hodiny, pak ze zbývajících 2 hodin bude v jedné hodině zadána žákům samostatná práce na procvičování učiva a ve druhé hodině bude zadán klasifikovaný kontrolní úkol.
Mám-li například 2 hodiny týdně zeměpisu, pak jedna hodina bude online, ve druhé bude zadána samostatná práce. Jedenkrát za 14 dní bude i nadále u těchto předmětů zadán klasifikovaný kontrolní úkol.

Na stránkách učitelů bude činnost provedená v online hodině rovněž zaznamenána a bude jasně napsáno, že dnešní hodina proběhla online. Věříme, že i tento systém se osvědčí. Buďme všichni zejména při zahájení online výuky shovívaví a trpěliví. Věříme, že je to v současné situaci krok dopředu pro výuku Vašich dětí.

Děkujeme Vám za spolupráci. Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor Rozvrh on-line vyuky 2