Pro nepřítomné:

ČJ – PS s. 27 + číst

M – s. 58 dokončit, s. 59/7

___________________________________

25. 5.

ČJ – UČ s. 95/1 – 3; PS 31/3 + číst

PÍS s. 34

– s. 58/ 2, 6, 7, 8

___________________________________

23. 5.

ČJ – kopie

M – dokončit 57, s. 58/1

___________________________________

20. 5.

ČJ – kopie + číst + opakovat slovní druhy

M geo – s. 81

___________________________________

19. 5.

ČJ – kopie + číst

M – s. 57/1, 2

____________________________________

18. 5.

ČJ – viz včerejší zadání + vyhledávat předložky + číst!

M – s. 56 + stále procvičovat + – do 100, . : 2, 3

V pondělí 23. 5. se fotíme.

____________________________________

16. 5.

ČJ – vyhledávat podstatná jména a slovesa v jednoduchém textu (např. učebnici)

PÍS s. 33

M – procvičovat +- do 100; násobilku 2, 3

AJ – procvičovat probranou slovní zásobu

______________________________________

13. 5.

ČJ – PS s. 26/3, s. 28/2 + opakovat slovní druhy + číst

PÍS s. 32

M geo – s. 80 (pokud nepůjde, uděláme spolu ve škole)

______________________________________

12. 5.

ČJ – UČ 94/1 – 3 ústně, PS 26/1, 2 + číst + opakovat slovní druhy

M – s. 55/1 – 5

_______________________________________

11. 5.

ČJ – PS s. 25/3 + stále opakuj slovní druhy

ČÍT s. 126, 127

M – dokonči s. 54 + počítej

________________________________________

9. 5.

ČJ – PS s. 25/1, 2 + číst + opakuj slovní druhy

M – s. 53/8; s. 54/1 – 7

AJ – opakuj slovíčka slow, fast,…

________________________________________

6. 5.

ČJ – PS s. 24/1 – 3

PÍS s. 31

– s. 53/7, 9; s. 54/1

________________________________________

5. 5.

ČJ – UČ s. 92 Slovesa, s. 93/2, 4 + stále si opakuj slovní druhy

M geo – s. 79 (kdo si nebude vědět rady, uděláme ve škole) + stále opakuj násobky 2, 3 a příklady

________________________________________

2. 5.

ČJ – PS s. 22/1 – 3 + stále opakovat slovní druhy

PÍS s. 29

– PS 52/1 – 5 + stále opakovat násobky 2, 3 a příklady

_________________________________________

28. 4.

ČJ – PS s. 20 + uč se slovní druhy

M – s. 51 + uč se násobky tří

__________________________________________

27. 4.

ČJ – PS s. 19 + uč se slovní druhy

M – s. 50

__________________________________________

26. 4.

ČJ – pomalu se začni učit slovní druhy  UČ s. 90/obrázek + číst

M – s. 49

AJ – opakuj co umíš, neumíš I can run (I can´t run)… swim, fly, jump, dance, walk, climb

__________________________________________

25. 4.

ČJ – UČ s. 91/4, 5 (ústně) + číst

M – s. 47, 48

__________________________________________

22. 4.

ČJ – UČ s. 91/ 2 (říkej názvy osob, zvířat, věcí; pomáhej si ukazováním ten, ta, to)

PÍS s. 27

M geo s. 78

___________________________________________

21. 4.

ČJ – UČ s. 88 ústně + zkus si napsat nějaká slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě do sešitu, mamka vybere a nadiktuje ti

M – s. 45/dokončit, s. 46/3 – 7

_____________________________________________

19. 4.

ČJ – PS s. 17 + číst

M – s. 44, s. 45/1

AJ – opakovat číslovky, abecedu, zvířata

______________________________________________

13. 4.

ČJ – PS s. 16

PÍS s. 26 + číst

M – s. 43 + stále procvičovat + – do 100 s přechodem zpaměti, příklady na násobení 2

______________________________________________

12. 4.

ČJ – UČ s. 86/5 – 8  vše ústně + číst

– příprava dělení. Nachystej si 4 malé talířky, 20 těstovin, nebo korálků, čehokoli… Rozděl 20 těstovin spravedlivě, vždy po jedné, na každý talířek. Na každém talířku pak máš 5 těstovin. Zapiš příklad 20 : 4 = 5.  Následně další příklady – např. rozděl 15 těstovin spravedlivě, po jedné, na 3 talířky. Zapiš příklad 15 : 3= 5

AJ – opakuj si číslovky

______________________________________________

11. 4.

ČJ – UČ s. 85 ústně (cvičení 2 přepiš do sešitu ČJ – Š s nadpisem BĚ, PĚ, VĚ, MĚ); s. 111 v, f (ústně)

M – s. 42/1 – 3; procvičuj sčítání, odčítání do 100 zpaměti

______________________________________________

8. 4.

ČJPS s. 15

ČÍT 102 – 104

PÍS s. 25

M geo – PS s. 76, 77

______________________________________________

7. 4.

ČJ – PS s. 14

M – s. 40 dokončit, s. 41 + trénovat násobky 2 a příklady s nimi (viz PS s. 38/5)

_______________________________________________

6. 4.

ČJ – UČ s. 82/4, s. 83/6, 8 ústně, cv. 7 (do sešitu ČJ – Š nadpis DĚ, TĚ, NĚ, pak napsat cvičení)

PÍS s. 24

M – s. 39, s. 40/1, 2, 3 + říkat si násobky čísla 2 (vzestupně i sestupně)

______________________________________________

5. 4.

ČJ – UČ s. 82/1 – 3 + s. 110/ž, š

M – s. 38

AJ  – opakovat I can …, I can see…

______________________________________________

4. 4.

ČJ – PS s. 13 + číst

M – s. 37 + stále opakovat počítání do 100 zpaměti

_____________________________________________

1. 4.

ČJ – PS s. 12 + číst

PÍS s. 22

M – s. 36


31. 3.

ČJ – UČ 80/9 a) (ústně s odůvodněním) + číst

M – s. 33/1 – 3, s. 35


30. 3.

ČJ – UČ s. 80/5, 6, 7, s. 110/Ď, Ť (vše ústně s odůvodněním)

PÍS s. 21

M s. 31/4, s. 32/1, 2, 7


29. 3.

ČJ – UČ s. 79/3 ústně s odůvodněním i odpovědi na otázky + číst

M – PS dokončit s. 30; s. 31/2 – 8


25. 3.

ČJ s. 79/1, 2, s. 110/ d, t (vše ústně)

PÍS s. 19 + číst

M geo s. 75/1, 2, 5


24. 3.

ČJ – PS s. 10

M – s. 28/1, 7, s. 29/2, 3


23. 3.

ČJ – UČ s. 78/1 – 3 ústně, cv. 4 do sešitu, s. 110/b, p (ústně s odůvodněním)

PÍS s. 18 + číst

M – s. 26 dokončit


22. 3.

ČJ – PS s. 9/3, 4 + číst

– s. 25 dokončit, s. 26/1

AJ – prac. list


21. 3.

ČJ –  s. 77/1 – 4 ústně, cv. 5 do sešitu, PS s. 9/2

PÍS s. 17 + číst

– s. 24, s.25/1


18. 3.

ČJ – PS s. 9/1 + číst +stále opakovat psaní i/y po měkkých, tvrdých souhláskách

M geo – PS s. 72 – 74 (do pátku)


17. 3.

ČJ – UČ s. 76 ústně + cv. 4 do sešitu + číst

M – s. 23 + stále trénovat počítání zpaměti


16. 3.

ČJ – PS s. 8 dokončit

PÍS s. 16 + trénovat pořádek slov ve větě (př. Babička vlka sežrala…Vlk sežral babičku. Ryba ulovila velkého rybáře…Rybář ulovil velkou rybu.)

M – s. 22, 23/1 + postupně dokončovat s. 20 (do pondělí)


15. 3.

ČJ – PS s. 7 dokončit, s. 8/1 + číst

M – s. 21, s. 20/1, 3, 6

AJ – ukazuj small (malý), big (velký), slow (pomalý), fast (rychlý), new (nový), old (starý) + opakuj dopr.prostředky (viz učivo 22. 2.)


14. 3.

ČJ – UČ s. 75/1, 2, 4, 5 ústně s odůvodněním, cv. 3 do sešitu

PÍS s. 15 + číst

M – s. 19, s. 20/2, 4


11. 3.

ČJ –  s. 74/4 do sešitu, cv.  5, 6 ústně; PS s. 7/1, 2

PÍS s. 14

– s. 71 (porovnání úseček pomocí pravítka, ne proužku papíru)


10. 3.

ČJ –  s. 74//1, 2, 3 ústně, cv. 4 do sešitu + číst ČÍT s. 82 – 84

– s. 18


9. 3.

ČJUČ s. 73/4, 6 (ústně), 5 (do sešitu), PS dokončit s. 6

PÍS s. 13 + číst + básnička

M – s. 17


8. 3.

ČJ – s. 73/1, 2 (ústně), 3 (do sešitu), PS s. 6/3 + číst

– s. 16

AJ – opakovat probrané učivo


7. 3.

ČJ – UČ s. 71/přečíst tabulku slovo – jiný tvar – slovo příbuzné; PS s. 5

PÍS s. 12 + číst + básnička

M – po s. 15


1. 3.

ČJ – UČ s. 70/1, 2 + číst + stále opakovat souhlásky, druhy vět

M – s. 12

AJ – opakování únorového učiva


28. 2.

ČJ – UČ s. 69 ústně + stále opakovat měkké, tvrdé souhl. ve slovech

PÍS s. 9 + číst

M – dokončit s. 11/1 – 6, komu půjde – cv. 7; stále procvičovat počítání zpaměti typu 57 + 3, 58 – 4, 62 + 20, 78 – 30 …..


25. 2.

ČJ – PS 2. díl s. 3 + číst + opakovat souhlásky a jejich správné užití ve slovech

PÍS s. 8

M – PS 1. díl geometrie s. 87 (kdo neví nebo komu se dařit nebude, dodělám s dětmi ve škole)

PS 2. díl s. 11/1, 2, 4


24. 2.

ČJ – vymýšlet slova s tvrdými, měkkými slabikami + číst

M – s. 10 (kromě cv. 8)


23. 2.

ČJ – PS s. 52/2, vzadu příloha č. 2 + stále opakovat tvrdé, měkké souhlásky

PÍS s. 7

M – PS s. 6/4, s. 9/1 (vše do sešitu) + opakovat počítání zpaměti


22. 2.

ČJ – PS s. 54 kromě soutěže + 3 slova ti, 3 slova ty do ČJ – D + číst

M – s. 9/5, 6

s. 5/1

AJ – dopravní prostředky

car – auto, bus – autobus, train – vlak, taxi – taxi, bike – kolo, motorbike – motorka, plane – letadlo, lorry – nákladní auto (spíše pro info, ve škole se učíme s obrázky dopr. prostředků)


21. 2.

ČJ – UČ s. 66/6 ústně, PS s. 48/3, s. 53/3 + do sešitu ČJ – D vymyslet 3 slova se slabikou di, 3 slova se slabikou dy

PÍS s. 6 + číst

M – s. 8/5, s. 9/2, 3, 4


18. 2.

ČJ – PS s. 53/1, 2, 4 (soutěž ne)

PÍS s. 5 + číst

M – s. 8 kromě cv. 5 + stále platí procvičovat počítání zpaměti

  • v pondělí přinést M PS 1. díl, postupně budeme dokončovat geometrii

17. 2.

ČJ –  s. 67/ 1

67/ 2 (ústně s odůvodněním) + 2 a) do sešitu…samohlásky kolečko, souhlásky křížek + 2 b) ústně

67/3, 4 ústně s odůvodněním

M – s. 7 kromě cv. 4 (u cv. 6 poslední rámeček…komu bude dělat problémy, kreslete kolečka desítky, jednotky – děti ví… 64 = 34 +?  jednou barvou 34, druhou barvou dokreslit do 64)


16. 2.

ČJ – PS s. 52/ 1, 3, 4, 5 + PÍS dokončit s. 4, s. 3 po diktát slov + číst

M – s. 6/1, 2, 3, 5


15. 2.

ČJ – PS s. 51 + PÍS s. 4 (jen opsat říkanku)

M PS 2 – s. 4, s. 5/ 3, 4 (opět si uvědomit, že přednost má závorka)

AJ – opakujeme slovesa pohybem (mamka říká, ty provádíš a naopak – říkáš slovíčko, na které si vzpomeneš, mamka provádí); slovíčka nedrilujeme zpaměti; pokud mamka nezná výslovnost, může si pustit např. na Seznamu ve slovníku)

walk – jít, run – běžet, fly – létat, swim – plavat, climb – lézt, šplhat, dance – tančit, jump – skákat, ride a bike – jezdit na kole

I can …. Umím … (př. I can swim.)

I can´t … Neumím … (př. I can´t fly.)


14. 2.

ČJ – UČ s. 65/1, 2 + b) (vše ústně); cv. 3; cv. 4 a) ústně, b) písemně do ČJ – D + stále opakovat souhlásky + číst

PÍS  s. 2 (2. díl), s. 1 (příležitostně obtahovat)

M – dokončujeme PS 1 (kromě geometrie vzadu)


3. 2.

ČJ – PS s. 50 + číst

M – s. 76, 77


2. 2.

ČJ – PS s. 48/1, 2, s. 49/1, 2 + číst

M – s. 76/1, 2, 3


1. 2.

ČJ – UČ s. 64 celá  (u cv. č. 4 napsat 4 věty do sešitu)

M – s. 75/2, 4, 5


31. 1.

ČJ – PS s. 47 , ČÍT 70, 71

M – s. 74/1, 2, 4


28. 1.

ČJ –  s. 63/5 (dva řádky do sešitu), 6, 7, 8 ústně s odůvodněním pravopisu + opak. souhl. + číst

M – opakovat typy příkladů ze s. 85 (zkusit si na papír), s. 86/1 – 6


27. 1.

ČJ –  s. 62 (vše ústně, u cv. 4 dva řádky do sešitu + červenou pastelkou zakroužkovat měkké slabiky) + číst

M – s. 73/1, 2, 3 (pouze levou tabulku)


26. 1.

ČJ – PS s. 46 + stále opakovat souhlásky, číst

        PÍS s. 39 (x -začínám vlevo dole, pak shora dolů, X – začínám zleva nahoře směrem dolů, pak zleva dole směrem nahoru)

M – s. 72


25. 1.

ČJ – UČ s. 60/15, 16; PS s. 45 + číst

M – s. 71


24. 1.

ČJ – UČ s. 60/12 (do sešitu), cv. 13 ústně, PS s. 45/1, 2, 3, PÍS s. 40

– s. 70


21. 1.

ČJ – UČ s. 59/8, 9 (1. řádek do sešitu pouze množné číslo – plány, kruhy… + zakroužkovat tvrdé slabiky), cv. 10;

PÍS s. 38 + číst

M – s. 85 dokončit


20. 1.

ČJ – UČ s. 58/1, 2 (jen doplnit, neučit se zpaměti), 3 ústně, 4 (ústně doplnit, pak do sešitu 1 řádek), s. 59/6 + číst

M – s. 68/4, dokončit s. 69


19. 1.

ČJ – PS s. 43 (dokončit), s. 44, PÍS s. 37

M – s. 69 (kromě 1 a 7 – 10)


14. 1.

ČJ – UČ s. 54/3, s. 55/6 (do sešitu), 7, PS s. 42/2, 3, 4 + číst


13. 1.

ČJ  s. 54/1 ústně, cv. 2 (sešit), s. 55/5 a- d, PS 42/1

M – s. 67/2


12. 1.

ČJ – PS s. 41, PÍS s. 35 + číst

M – s. 66


11. 1.

ČJ – opakování

– s. 65

AJ – opakovat barvy, čísla


10. 1.

ČJPS s. 40; PÍS s. 34, ČÍTanka s. 47 (Míša Kulička v rodném lese)

M – s. 63, 64


7. 1.

ČJ – UČ s. 52/dokončit, s. 53/1 – 4; PÍS s. 33 + číst

M – 84/1 – 6


6. 1.

ČJ – UČ s. 51/3 (sešit ČJ – Š), s. 52/1, 2, 3 (sešit), 4

M – s. 83


5. 1.

ČJ – PS s. 39/1, 2, 3; PÍS s. 32

+ každý den čti svou knihu

M – s. 82 (geometrie)


4. 1.

ČJ – PS s. 38, UČ s. 51/1, 2

M – s. 62


3. 1.

ČJ – PÍS s. 31 + číst

M – s. 61 celá (cvičení 7 do M – Š)


22. 12.

Dnes ve třídě ladíme vánoční atmosféru, mentálně skoro nepracujeme, povídáme si, zpíváme, něco vyrábíme.

Na prázdniny jsou připraveny dva pracovní listy (Čj, M). Jejich vyplnění je dobrovolné. Také věřím, že každé dítko určitě najde pod stromečkem nějakou knihu 😀 Čtěte spolu a nahlas 🙂


21. 12.

ČJ s. 51/4, 5 (2 věty písemně do sešitu),

         PS s. 36/3, 5; s. 37 celá (práci si rozložte i na 22. 12.)

– opakovat pamětné počítání do 20 s přechodem přes desítku

AJ – opakuj si zápisy v sešitě


20. 12.

ČJ – UČ s. 50, PS s. 36/2, 3, PÍS s. 30

M – s. 60


17. 12.

ČJ s. 49/7, PS s. 34/3, 4, 5, s. 35/1, 2

M – s. 59 + stále procvičuj sčítání, odčítání do 20


16. 12.

ČJ – UČ s. 49/9, 10, PS s. 34/1, 2

M – s. 58


15. 12.

ČJ – UČ s. 48 ústně (cv. 3 do ČJ – Š), PÍS s. 29 + nezapomínejte číst

M – s. 57


14. 12.

ČJ – UČ s. 47 ústně, PS s. 33/2, 3

M – dokončit s. 55 (cvičení 5 ne), s. 56/1, 2 (orientovat se v tabulce), 4


13. 12.

ČJ – opakování dělení slov na konci řádku, PS s. 32

PÍS s. 28

M – s. 54, 55/1 – 4


10. 12.

ČJ – PS s. 30, s. 31/1, 2 + číst

M – s. 53


9. 12.

ČJ – UČ s. 45 (kromě 45 e), s. 46 celá/poznámka – cv. 1 ústně, cv. 2 do sešitu slova boby, sněhulák, brusle (při rozdělování slov si vytleskávej slabiky, tak jak jsme zvyklí)

M – s. 52 (při výpočtu mají přednost závorky)


8. 12.

ČJ – do Teams (soubory nahoře – výukové materiály) umístím pracovní list (kdo nemá doma tiskárnu, řekne si ústně) + PÍS s. 27

M – s. 51 dokončit, s. 53/5


7. 12.

ČJ s. 44/5, 6 ústně, 44/7 písemně do ČJ – D, 44/8 dobrovolné; PS s. 29/ dokončit + číst

M – s. 50, s. 51/1 a, b

AJ – opakuj:

I like… Mám rád/a (mléko, sýr, jogurt…)

I don´t like… Nemám rád/a …

Novou slovní zásobu vložím zítra do Teams – soubory (nahoře) –  výukové materiály. Není třeba se ji učit nazpaměť, jen si spolu řekněte, děti nic nepíší. Potom si dle vyřčené věty kreslí obrázky daného počasí do sešitu.


6. 12.

ČJ – UČ s. 43 ústně (43/4 c, d písemně do ČJ – Š) + číst

M – s. 49


3. 12.

ČJ – UČ s. 42, PS s. 29/1, 2 + básnička + číst

M geometrie  – s. 81


2. 12.

ČJ – UČ s. 41, PS s. 27 + číst

M – s. 48


1. 12.

ČJ – PS s. 28, PÍS s. 26 + číst

M – dokončit s. 46, s. 47


30. 11.

ČJ – UČ s. 40/4 a) – c) + opakovat slova protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná (př. dopravní prostředky, květiny, hračky, školní potřeby…)

– básnička Čerti (do 6. 12.); je umístěna v Teams – soubory (nahoře na stránce)- výukové materiály – básnička

M – s. 45, s. 46/1 – 3


29. 11.

ČJ – UČ s. 39 + opakovat abecedu, PÍS s. 25 + číst

M – s. 43


26. 11.

ČJ – PS s. 25, PÍS s. 24 + číst

+ stále opakovat abecedu, druhy vět

M – s. 41, dokončit s. 42


25. 11.

ČJ – ústně UČ s. 38/3

38/4 (řešení – slabý, kaluž, tichý, studený, telefonovat, kráčet, lesk, hrnek, paní, schovat…možná spolu přijdete ještě na jiná synonyma)

38/5 (maminka, mamka; vyprávěla, řekla, pověděla; umazaná, zašpiněná, špinavý)

Přepiš do sešitu ČJ – Š (pokud nemáš u sebe, na papír) správně tyto věty:

NAOBĚDMÁMBUCHTIČKY.

MÁMRÁDAJAHODOVOUZMRZLINU.

SRNKAUTEKLADOLESA.

 

M – postupně dokončit s. 40, s. 42/1, 2, 3


24. 11.

ČJ – UČ s. 38/1, 2 ústně, PÍS s. 23 + ČÍST

M – s. 39/dokončit, s. 40 (postupně do pondělí)


23. 11.

ČJ – UČ s. 37/4, 5 ústně, PS s. 26

M – s. 38/4, 5, 39/1, 2

AJ – opakovat slovíčka mum, dad, brother, sister, grandma, grandpa, baby, me


22. 11.

ČJ – UČ s. 37/1 – 3

Čtení+ Sloh – UČ s. 35/1

M – s. 37, 38/1, 2, 3


19. 11.

ČJ – PL, PÍS 22

M – s. 79/5, 80


16. 11.

ČJ – PS s. 23

M – opakovat sčítání, odčítání s přechodem přes desítku


15. 11.

ČJ – PS s. 22, PÍS s. 21

M – s. 36/1, 2, 3, 5


12. 11.

ČJ – UČ 34/7, 35/8 (ústně) + číst

M – s. 78, 79/1 – 4 (do pátku)


11. 11.

ČJ – UČ s. 34/5, 6 ústně

M – dokončit s. 35


10. 11.

ČJ – UČ s. 33 ústně, PÍS s. 14 + číst

M –  s. 35 kromě cv. č. 4