Vážení rodiče, na základě „Mimořádného opatření“ vydaného Ministerstvem zdravotnictví s účinností od 22. 6. 2020 je podle bodu 1g) umožněno převzetí vysvědčení žáků ve škole při neomezeném počtu žáků ve třídě (není třeba vytvářet skupiny po 15 žácích). Z tohoto důvodu se vydávání vysvědčení pro všechny žáky školy uskuteční dle původního časového plánu v úterý 30. 6. 2020 od 7:20 hodin a bude ukončeno nejpozději v 9:00 hodin. Nezapomeňte, prosím, na tu skutečnost, že při prvním vstupu do školy je třeba odevzdat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které naleznete na internetových stránkách školy (týká se těch žáků, kteří v ten den půjdou do školy poprvé).

Pokud se z různých důvodů nemůže Vaše dítě předávání vysvědčení účastnit, je možné si vysvědčení vyzvednout od 30. 6. 2020 v kanceláři školy v úředních hodinách prázdninového provozu školy (bude zveřejněn na webových stránkách školy).

Ostatní akce (např. fotografování tříd) se v důsledku malého zájmu a neúčasti mnoha žáků na dobrovolném vzdělávání v letošním školním roce neuskuteční. Děkujeme za pochopení.

Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor