Na pokyn MŠMT se neúčtuje poplatek za ŠD v období , kdy bylo školské zařízení v celém rozsahu uzavřeno (1. 4. – 30. 6. 2020 celkem 450,- Kč).

Tato částka bude v září odečtena od poplatku za ŠD za 1. pololetí školního roku 2020/2021 a bude Vám účtovaná pouze poměrná část platby za ŠD.

Rodičům dětí, které již nebudou v příštím roce přihlášeny do ŠD, bude částka 450,- Kč během září vrácena na účet.

Bližší informace dostanou rodiče na třídních schůzkách v září 2020.