Vážení rodiče, od dnešního dne se na stránkách školy www.zsmysl.cz v sekci „Základní škola“ zaměřte na „Nástěnky učitelů“. Budou zde pro Vaše děti průběžně zveřejňovány informace od učitelů s úkoly, které by měly být postupně splněny do konce tohoto týdne. Na prvním stupni Vám většinou stačí se podívat na stránky svého třídního učitele, který mnohdy vyučuje ve třídě všechny vyučovací předměty. Na druhém stupni je třeba vyhledat úkoly zadané u všech učitelů, kteří Vaše dítě vyučují (úkoly nejsou zadávány pouze v předmětech výchovného charakteru – Hv, Vv, pracovní činnosti a tělesná výchova). Úkoly budou zadávány v týdenní periodě. Žádáme Vás, abyste na práci Vašich dětí pečlivě dohlíželi. Prosíme Vás vždy na konci daného týdne, abyste přes elektronickou žákovskou knížku potvrdili třídnímu učiteli splnění zadaných úkolů (popřípadě upozornili na problémové pasáže). V pondělí 16. 3. 2020 budou připraveny další úkoly pro následující týden a v případě potřeby zde žáci najdou i řešení úkolů z týdne předchozího.