Upozornění:

Ti, kteří přijdou, musí vyplnit na místě při vstupu do školy čestné prohlášení, že jsou bez příznaků infekčního onemocnění.