Vážení rodiče, od 13. 3. 2020 neprobíhá výuka na školách běžným způsobem. Od této doby byl nastartován na naší škole systém výuky na dálku, na který jste si Vy a Vaše děti snad již dokázali zvyknout. Nemáte to jednoduché, a i proto Vám moc děkujeme za dosavadní přístup a pomoc se vzděláváním Vašich dětí.
I ve škole se postupně snažíme rozvíjet své možnosti a způsoby vzdělávání. Jsme velmi rádi, že někteří učitelé hned od začátku nabídli online vyučovací hodiny přes Skype. Postupně se každý týden přidávají další kolegové. S potěšením můžeme konstatovat, že si Vaše děti tento způsob výuky pochvalují a je pro ně přínosný. I s výhledem návratu žáků do školy mnohdy až na podzim jsme se rozhodli, že zavedeme online výuku pro všechny třídy. Samozřejmě tato výuka má svá specifika – zejména pak výuka na prvním stupni v nejnižších ročnících. I zde však můžeme konstatovat, že je daný způsob výuky například formou konzultací po dvojicích již v některých třídách realizovaný.

Představa je tedy taková, že na prvním stupni by si výuku řešili kompletně třídní učitelé. Necháváme zcela na nich, jaký způsob výuky zvolí (hodiny pro celou třídu, konzultace po skupinách, konzultace s jedním žákem dle časového harmonogramu atd.).

Na druhém stupni bychom online výuku realizovali podle předem daného rozvrhu hodin pro danou třídu. Denně by se jednalo maximálně o 2 – 3 vyučovací hodiny s důrazem na matematiku, český jazyk a anglický jazyk. Současný způsob založený na každodenním vyučování zůstává v platnosti včetně každodenního vyvěšení úkolů na stránkách učitelů. Úkolem online hodin je žákům probírané učivo podrobněji vysvětlit a společně si jej procvičit.

Žádáme Vás všechny o zpětnou vazbu, zda jste schopni svým dětem zajistit, aby se mohli online výuky přes Skype účastnit. I na základě Vaší zpětné vazby pak vytvoříme rozvrh hodinpro žáky druhého stupně. Plánujeme začít tímto způsobem vyučovat od příštího týdne. O zpětnou vazbu Vás požádáme formou zprávy v systému Komens v elektronické žákovské knížce. Zprávu napište, prosím, svému třídnímu učiteli nejpozději do středy 29. 4. 2020. Během čtvrtku pak zveřejníme rozvrhy online hodin pro jednotlivé třídy druhého stupně (počítáme s výukou na druhém stupni mezi 9:00 – 12:00 hodinou vždy s 15-ti minutovou přestávkou).

Informaci vyvěsíme rovněž na internetové stránky školy.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor