Ve dnech 18. až 20. června reprezentovalo družstvo starších žáků z naší školy Zlínský kraj v celostátním finále Dopravní soutěže mladých cyklistů v Hradci Králové. Postup do celostátního finále nám zajistilo vítězství v kole krajském. Naši školu, obec a vlastně celý kraj reprezentovali pod vedením pana učitele Pavla Fryštackého tito žáci: Nela Pavlíčková, Ema Bartošková, Tomáš Žůrek a Jakub Gerža. V mladší kategorii Zlínský kraj reprezentovalo družstvo žáků z 2. ZŠ Napajedla, vedené panem učitelem Michalem Markem. S těmito žáky i panem učitelem jsme také na soutěž cestovali autobusem zajištěným pořádajícím Besipem a po celou dobu soutěže jsme si vzájemně fandili k co nejlepšímu umístění.

V soutěži na žáky čekalo pět hlavních disciplín: testy z pravidel silničního provozu, jízdu po dopravním hřišti, jízdu zručnosti, základy poskytování první pomoci a také tzv. labyrint, který prověřil schopnosti orientace v mapě a volbu správných dopravních řešení v simulovaném terénu. Všechny zmíněné disciplíny měly za cíl prověřit znalosti a praktické dovednosti dětí z oblasti silničního provozu a hlavně jejich připravenost na bezpečný pohyb v reálném dopravním prostředí.

Dopravní soutěž mladých cyklistů má v České republice více než 40letou tradici. Letošního celostátního finále se zúčastnila vítězná družstva ze všech krajů ČR, celkem 112 dětí v obou věkových kategoriích. Celkově se do této sportovně-vzdělávací akce každoročně zapojí přibližně 5 000 dětí z celé republiky, které soutěží ve smíšených 4členných družstvech (dvě dívky a dva chlapci), ve dvou věkových kategoriích (10-12 let a 12-16 let). Význam této akce podtrhl i fakt, že ji zahájil osobně sám ministr dopravy Martin Kupka.

Přestože máme v našem družstvu nováčky (obě dívky se dopravní soutěže účastní letos poprvé), tak se nám v nabité a dobře připravené konkurenci nevedlo vůbec špatně. Po prvním soutěžním dnu nám patřila 7. příčka, kterou jsme druhý soutěžní den vylepšili na výsledné 6. místo ze 14 krajů.

Skvělého výsledku dosáhla také v jednotlivcích Nela Pavlíčková, která se umístila na 4. místě z 28 dívek ve své kategorii a na vítězku ztratila pouhých 13 trestných bodů.

Pro úplnost dodám, že družstvo z Napajedel získalo v mladší kategorii také krásné 7. místo. S našimi výsledky byl spokojený i krajský koordinátor Besipu p. Zdeněk Patík, který nás všechny pozval po skončení soutěže na vynikající zmrzlinu.

Děkuji soutěžícím za vynikající reprezentaci naší školy, vedení školy, rodičům a panu Patíkovi za materiální podporu pro zabezpečení kroužku dopravní výchovy a děkuji všem, kteří jste nám už od základního kola této nesporně užitečné soutěže fandili.

Pavel Fryštacký a BESIP

Fotogalerie

Krátké video ze soutěže

Kompletní výsledky družstva

Kompletní výsledky jednotlivci