Základní škola
a mateřská škola
Mysločovice

„Škola pro život“

Informace

Sběr papíru – zrušeno

Vážení rodiče, sběr papíru, který se měl uskutečnit v pondělí 29. 11. 2021, je zrušen. Další plánovaný sběr je v pondělí 31. 1. 2022. Moc Vám děkujeme i jménem Dětského parlamentu za odevzdaný sběr v měsících září a říjen. Přejeme Vám pevné zdraví a vše dobré. Tomáš Kačor

| Přečteno 2x

Sběr papíru – 25. 10. 2021

Vážení rodiče, 25. října 2021 v době od 7:00 – 8:00 hodin a 12:00 – 17:00 hodin proběhne sběr starého papíru. Děkujeme všem, kteří se zapojí. Termíny dalších sběrů jsou prozatím stanoveny následovně: 29. 11. 2021 31. 1. 2022 28. 2. 2022 28. 3. 2022 25. 4. 2022 6. 6. 2021  

| Přečteno 60x

Rámcový plán výuky od 1. 9. do 3. 9. 2021

Ve středu bude výuka kromě prvních tříd ukončena v 8:30 hodin. Žáci si přinesou do školy přezůvky, zámek od šatny a čip na oběd. Ve čtvrtek probíhají ve všech třídách třídnické hodiny (seznámení se s pravidly, Školní řád a další dokumenty školy, rozdání učebnic atd.). Školní jídelna a školní družina jsou v provozu od 2.

| Přečteno 203x

Denní režim ve škole od 1. 9. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, představujeme Vám seznam pravidel pobytu žáků ve škole od 1. 9. 2021. Opatření vycházejí zejména z manuálu „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 – provoz a testování“, jehož úplné aktualizované znění najdete na internetových stránkách školy. Některá doporučení jsme byli nuceni upravit vzhledem

| Přečteno 172x

Změna ceny stravného

Vážení rodiče, v důsledku novelizace vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. příloha č. 2 – Finanční limity pro nákup potravin, vydané dne 19. 7. 2021 se upravují od 1.9. 2021 ceny stravného následovně:

| Přečteno 162x

Poděkování a přání

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte nám, abychom Vám jménem všech zaměstnanců školy poděkovali za spolupráci v letošním velmi náročném školním roce, ve kterém jsme se všichni museli vypořádat s neustále se měnícími epidemiologickými opatřeními, distanční a rotační výukou. Přejeme Vám pěkné prázdniny plné pohody, sluníčka a příjemně strávených okamžiků k načerpání potřebných sil do příštího

| Přečteno 39x

Sběr bylin – změna termínu

Vážení rodiče, milí žáci, i v letošním roce jsme se rozhodli uspořádat sběr sušených bylin, který se uskuteční i díky pravidelnému pondělnímu testování žáků nakonec ve dnech 22. 6. a 23. 6. 2021 (úterý a středa). Budeme sbírat sušený list pampelišky, květ černého bezu, nať kopřivy, květ sedmikrásky a květ hluchavky bílé. Cena za sušený květ hluchavky bílé je pro letošní rok tak vysoká (2700

| Přečteno 34x

Upozornění školní jídelny

Vážení rodiče, ve středu 9. 6. 2021 nebude od 17.00 hodin možné objednávat stravu na další den. Bude probíhat údržba a aktualizace systému.  Od čtvrtku 10. 6. bude vše již zase probíhat v běžném režimu. Děkujeme za pochopení. Tomáš Kačor

| Přečteno 16x

Poslední sběr papíru v tomto šk. roce

Vážení rodiče, sběr papíru na Základní škole v Mysločovicích proběhne v pondělí dne 31. května v době od 7:00 do 8:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin. Jedná se o poslední sběr v tomto školním roce. Sběr bude probíhat standardním způsobem včetně jeho zvážení a odevzdání lístečku s množstvím přineseného papíru. Děkujeme Vám všem, kteří

| Přečteno 21x

Dodatečné informace k provozu školy od 24. 5.

Vážení rodiče, v pátek večer došel od MŠMT dokument drobně upravující podmínky vzdělávání od 24. 5. 2021. Dokument naleznete níže pod textem. Z dokumentu je asi nejpodstatnější změna, že lze využívat k převlečení do cvičebního úboru pro cvičení venku šatny. Cvičení uvnitř je stále v režimu maximálního počtu 12 osob – pro nás tedy neuskutečnitelné.

| Přečteno 31x

Provoz školy od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, v příloze níže naleznete dokument s názvem „Informace školám k provozu od 24. 5. 2021“. Z něj pro provoz naší základní školy vyplývá následující: Od pondělí 24. 5. 2021 je umožněna přítomnost všech žáků bez rotací, přičemž homogenita tříd a skupin není povinná. Sportovat se dá pouze ve venkovních prostorách za současného zákazu

| Přečteno 46x

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, posíláme Vám (níže pod textem) informace o provozu škol a školských zařízení od pondělí 17. 5. 2021. Informace vydalo MŠMT dne 12. 5. 2021. Pro naši školu z toho vyplývá následující: Příští týden se vrací na prezenční výuku celý první stupeň (třídy I. A až V. B). Z druhého stupně se ve škole

| Přečteno 88x

Návrat žáků II. stupně

Vážení rodiče, níže naleznete dva dokumenty ohledně návratu žáků druhého stupně do škol od 10. 5. 2021. Jeden soubor je od MŠMT a popisuje návrat žáků v obecné podobě pro celou ČR. Druhý soubor poskytuje základní informace k návratu Vašich dětí do ZŠ Mysločovice. Veškeré informace o testování naleznete v dřívějších příspěvcích – jsou zde

| Přečteno 87x

Zprávičky

Kalendář HRDINOVÉ V TORNÁDOVĚ OČIMA DĚTÍ

Žáci 2. A, 3.A a 3. B se zúčastnili akce „Děti malují pro tornáďáčky“, kdy díky dražbě obrázků žáků ze škol v rámci celé ČR bylo vybráno neuvěřitelných 63 000 Kč pro děti do oblasti

Výtvarná soutěž „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“

Během podzimních měsíců se několik tříd naší školy účastnilo výtvarné soutěže „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“ pořádané policií ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Téma výtvarné soutěže: Jak se

Než užiješ alkohol, užij rozum

Pod tímto názvem jsme uspořádali v 8. ročníku preventivní přednášku, kterou vedl kurátor OSPOD Zlín, pan Plášek. Společně jsme diskutovali o zdravotních rizicích při užívání alkoholu, o právních a

Předávání Slabikářů

V uplynulém týdnu deváťáci slavnostně předávali  našim prvňáčkům Slabikáře. Věříme, že se jim čtení bude líbit a že brzy přečtou celou knihu. Rovněž doufáme, že se nejednalo o poslední akci v rámci

Třída VIII. B v muzeu

Naše třída navštívila dne 4. listopadu Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, konkrétně expozici Dalimilova ožívá. Téma nám krásně zapadalo do učiva literatury. Prohlédli jsme si různá vydání našich

Prevence bezpečného chování na internetu

V listopadových dnech proběhly ve vybraných ročnících besedy spojené s tématem bezpečí na internetu. Ve druhém ročníku pod názvem ON-LINE ZOO, ve čtvrtém ročníku s názvem Nástrahy virtuálního světa

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Lampionový průvod Spolku přátel ZŠ Mysločovice proběhl ve spolupráci s obcí Machová dne 4. 11. 2021. I přes celodenní nepřízeň počasí se nakonec obloha vyjasnila, a my jsme si tak užili krásný

Školní liga v házené 2021/2022

Dne 25. 10. 2021 se konalo 1. kolo Zlínské školní ligy v házené, které ho účastnili vybraní žáci 4. ročníku. Naše škola se umístila na průběžném 2. místě. Následující turnaj proběhne koncem

Zelená třída 6.A

Za okny už zelenou barvu nahradily barvy podzimní, ale v 6.A se to zazelenalo! Z přinesených stonků šplhavnice zlaté (potosu) jsme nastříhali řízky, které necháme zakořenit ve vodě. Dalším krokem

Barevný týden

Jelikož se nám příroda krásně zbarvuje, i my jsme třetí říjnový týden prožili barevně souzněni s ní. Barevný týden pro nás znamenal obléct si něco zeleného, žlutého, oranžového, červeného a hnědého

Trestní činnost mládeže a páchaná na mládeži

Žáci osmého ročníku se dne 19. října účastnili výše jmenované přednášky, kterou vedla Policie ČR. Přednášející naše nezletilé seznámil s  trestnou odpovědností za různé činy a přestupky u osob

(Ne)bezpečný internet

Policie ČR navštívila v říjnových dnech 5. ročník s besedou o možných nebezpečích na internetu. Policista seznámil žáky se zásadami bezpečného chování, zmínil modelové příklady zneužití důvěry dětí a

Práce s třídním kolektivem v 6.A

Nový školní rok, přechod na druhý stupeň, nové předměty, noví učitelé, nový třídní učitel… žádná sranda! Na to, abychom spolu všechno snadno zvládli, táhli za jeden provaz a byli kámoši, jsme

Děti pomáhají dětem

Děti pomáhají dětem Žáci 2. a 3. třídy naší školy se před časem zapojili do akce s názvem Děti malují na pomoc „tornáďáčkům“. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie všech

Policista je náš kamarád

Dne 7. října měl druhý ročník vzácnou návštěvu. Přišel k nim do třídy skutečný policista. Během hodinové besedy si s dětmi povídal o svém povolání, pracovních pomůckách (bohužel pistoli s sebou

Třídnická hodina 8. ročníku

Říjnová třídnická hodina v našem ročníku se nesla v atmosféře vydařeného cyklistického kurzu. Bojovým úkolem bylo dojíst špekáčky z této akce. Jak se však brzy ukázalo, největší výzvou bylo zapálit a

Beseda se spisovatelkou

V úterý 5. 10. 2021 se v naší škole uskutečnily besedy se spisovatelkou dětských knih Michaelou Fišarovou, které se zúčastnili žáci 1. – 6. ročníků. Besedy byly poutavé, zábavné i poučné

Družinková drakiáda

V pondělí 11. října se ve školní družině konala každoroční Drakiáda ŠD. Děti ze všech čtyř oddělení si donesly z domu draky, které jsme společně na dvoře školní družiny poskládali, a pak už jsme se

Lezecký výcvik Vertikon Zlín

Dne 27.9.2021 se žáci 7. ročníku zúčastnili výcviku na lezecké stěně Vertikon Zlín. Žáci se úspěšně pod vedením instruktorů dostali až na samý vrchol stěny, který se nacházel v 15 metrech nad zemí

Turistický kurz 2021

Žáci 7. ročníku se ve dnech 29.9.-1.10.2021 zúčastnili turistického kurzu, který se v tomto roce konal v Jeseníkách. Jelikož počasí pobytu na čerstvém vzduchu přálo, mohli jsme navštívit mnoho

Návštěva 3. a 4. oddělení v Lanáčku Otrokovice

Na přelomu září a října jsme se s dětmi vydali na výlet do Lanáčku v Otrokovicích. Měli jsme štěstí na pěkné počasí a dobrou náladu. Děti si užili trampolíny, skákací bublinu, obří pískoviště a

Úspěch ve výtvarné soutěži

V září se třídy 3.A, 3.B a 2.B zúčastnily výtvarné soutěže „Záchranné složky očima dětí“. Obrázky postoupily do celostátního kola a z 3 500 obrázků z celé republiky, bylo vybráno 10

Exkurze do ZOO Olomouc 6.A a 6.B

V pondělí 27. září jsme se žáky 6. ročníku navštívili ZOO Olomouc na Svatém Kopečku. Hned po příchodu nás čekal výukový program, během kterého si děti mohly prohlédnout a osahat např. lebku a obratel
Tvořivost - Tradice - Tolerance
Partnerství - Práce - Pohoda