Základní škola
a mateřská škola
Mysločovice

„Škola pro život“

Informace

Změna termínu sběru papíru na úterý 28. listopadu

Vážení rodiče, v úterý dne 28. listopadu 2023 v době od 7:00 do 8:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin proběhne na naší škole druhý sběr starého papíru v tomto školním roce. Děkujeme všem z Vás, kteří se aktivně zapojí. Výtěžek ze sběru jde vždy na činnost Dětského parlamentu.Pro úplnost přikládám termíny dalších sběrů v průběhu školního roku:29. 1. 2024 25. 3. 2024 3.

| Přečteno 11x

Žádost o finanční příspěvek pro Spolek přátel ZŠ Mysločovice

Vážení rodiče, jako každý rok i nyní se na Vás obracíme s žádostí o finanční příspěvek pro Spolek přátel ZŠ Mysločovice a také Vaši spolupráci. Hlavním cílem spolku je kvalitní podpora školních aktivit pro žáky naší školy a také aktivit mimo základní výuku. V uplynulém školním roce jsme spustili samostatné webové stránky Spolku přátel školy,

| Přečteno 48x

Zahájení školního roku 2023/2024 – informace pro zákonné zástupce a žáky

Vážení rodiče, milí žáci – zasíláme Vám informace ohledně zahájení školního roku 2023/2024: Pondělí 4. 9. 2023 Žáci se v 7:20 hodin setkají se svými třídními učiteli v kmenových třídách. Bude probíhat třídnická hodina. Příchod do školy je nejpozději v 7:15 hodin. Žáci se první den nepřezouvají. Žáci si přinesou do školy přezůvky, klíček od

| Přečteno 322x

Přejeme pěkné letní prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci, jménem všech pracovníků ZŠ a MŠ Mysločovice Vám přejeme příjemné a klidné prožití letních měsíců a prázdnin. Vám, milí rodiče, děkujeme za celoroční přízeň a spolupráci. Těšíme se na její pokračování v dalším školním roce. Dětem přejeme vydařené prázdniny a načerpání potřebných sil do dalšího školního roku 2023/2024. Mějte se krásně.

| Přečteno 43x

Přihlašování obědů

Vážení strávníci, vzhledem k poruše terminálu pro přihlašování obědů a svačinek ve školní jídelně využijte pro přihlašování stravy webové rozhraní jídelny dostupné zde. Děkujeme za pochopení, na opravě se pracuje. Petr Měrka

| Přečteno 42x

Drobné změny v rozvrhu hodin

Vážení rodiče, z důvodu rozvázání pracovního poměru dohodou končí k 30. 4. 2023 na naší škole paní učitelkaMgr. Jana Stará. Z toho důvodu dochází od 1. 5. 2023 ve třídách, kde doposud vyučovala, ke změnám vyučujících a v některých případech i k drobným změnám v rozvrhu hodin. Se změnami byli pedagogové seznámeni, žáky se změnami seznámí třídní učitelé.

| Přečteno 124x

Jarní sběr citrusové kůry

Vážení rodiče, ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2023 proběhne ve škole sběr citrusové kůry (citron, pomeranč – každá zvlášť). Kůru zbavenou dužiny, řádně zváženou a uloženou v papírovém pytlíku se jménem a uvedenou hmotností, mohou žáci přinést osobně do školy. Kůru mohou do školy přinést i zákonní zástupci žáků v uvedených dnech vždy

| Přečteno 63x

Pozvánka na přesunutou Vánoční akademii

Vážení rodiče, zveme Vás na přesunutou „Vánoční akademii“, která se uskuteční v úterý 31. 1. 2023 od 16:15 hodin v tělocvičně Základní školy v Mysločovicích. V den konání akademie bude upravený rozvrh hodin. Všichni žáci budou ve škole do ukončení přípravy na Vánoční akademii (přibližně do 11 hodin). Po ukončení všech vystoupení v rámci dopolední generálky výuka končí. Žáci odchází

| Přečteno 94x

PF 2023

Krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Mysločovice!

| Přečteno 42x

ZMĚNA TERMÍNU VÁNOČNÍ AKADEMIE

Vážení rodiče, z důvodu velmi vysoké absence z řad žáků i pedagogů jsme nuceni Vánoční akademii přesunout na náhradní termín. Předběžný náhradní termín je stanoven na úterý 31. 1. 2023. Podrobnější informace obdržíte s blížícím se datem konání Vánoční akademie.Děkujeme Vám za pochopení a přejeme všem pevné zdraví. Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor​

| Přečteno 72x

Sběr papíru – 28. 11. 2022

Vážení rodiče, 28. listopadu 2022 v době od 7:00 – 8:00 hodin a 12:00 – 17:00 hodin proběhne na naší škole sběr starého papíru. Děkujeme všem, kteří se zapojí. Výtěžek ze sběru jde vždy na činnost Dětského parlamentu. Termíny dalších sběrů jsou prozatím stanoveny následovně: 30. 1. 2023 27. 3. 2023 29. 5. 2023    

| Přečteno 203x

Změna termínu konání Vánoční akademie

Vážení rodiče, v letošním roce se Vánoční akademie uskuteční v úterý 20. 12. 2022 od 16:15 hodin. Přesun na tento termín jsme byli nuceni udělat z organizačních důvodů. Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že se jako v předchozích letech sejdeme v hojném počtu a Vánoční akademii si všichni společně užijeme. S přáním pěkného dne Tomáš

| Přečteno 87x

Zprávičky

Matematikou hrou

Trochu netradiční hodinu matematiky měli v minulém týdnu žáci na druhém stupni. Žáci 6. ročníku zábavnou formou zjistili, že  1 dm2 = 100 cm2. Do čtverce o straně 10 cm x 10 cm si barevně vyznačili

Vystoupení dětí na Mikulášském jarmarku

V sobotu 2. prosince se konal v Mysločovicích Mikulášský jarmark. Již tradičně v kulturním programu vystoupily děti z místní mateřské i základní školy. Svými písničkami i básničkami o zimě naladily

Vánoční zvonek – soutěž v aerobiku

Dne 1. 12. 2023 se vybrané dívky druhého stupně účastnily soutěže v aerobiku Vánoční zvonek. Tato soutěž probíhá klasicky každý rok před Vánoci za hojné účasti závodnic z celého Zlínského kraje. Za

Předávání Slabikářů

Dne 30. 11.  a 1. 12. předávali deváťáci prvňáčkům Slabikáře. Na tuto slavnostní chvíli se můžete podívat ve fotogalerii. L. Kračinová, N. Majzlíková, H. Hvozdenská

Rozvoj kolektivu

V tomto týdnu jsme úspěšně ukončili certifikovaný preventivní program Rozvoj kolektivu, který spolufinancuje Zlínský kraj. Program probíhal ve třídě II. A a IV. B pod vedením lektora ze společnosti

Jsem v pohodě

Naše škola se zapojila do podpůrného a rozvojového projektu Jsem v pohodě, který spolufinancuje MADIO a Zlínský kraj. Jedná se o online setkání pro žáky, která se uskuteční každých 14 dnů. Účast

Než užiješ alkohol, užij rozum

Dne 7. 11. přednášel kurátor OSPOD, pan Plášek,  v 7. ročníku na výše uvedené téma. Beseda byla poutavá, pan Plášek hovořil o alkoholu, jeho historii, nebezpečích v jeho požívání, porovnával rizika

Peter Black – Malá scéna Zlín

Dne 17.10. žáci 8. a 9. ročníků navštívili divadelní představení v anglickém jazyce Peter Black na Malé scéně ve Zlíně. Akce se vydařila, chválíme maše žáky. Věříme, že představení pro ně bylo

1. kolo školní ligy v házené

V pondělí 23.10. jsme se s žáky ze 4. a 5. ročníku zúčastnili 1. kola Zlínské školní ligy v házené. Družstvo z 5. ročníku zvítězilo ve všech zápasech a naši nováčci ze 4. ročníku si zahráli poprvé

Kariérové poradenství

Dne 16. 10. 2023 navštívili žáci 9. ročníku v rámci skupinového kariérového poradenství Informační a poradenské služby na Úřadu práce ve Zlíně. Zde žáci získali základní přehled o školách ve Zlínském

ŠD DRAKIÁDA

Ve čtvrtek 12. 10. proběhla ve ŠD již tradiční Drakiáda. Počasí nám přálo, tak jsme po obědě všichni mohli vyrazit na pole nad školou a vypustit draky, které si děti v hojné míře donesly. Velká

Rodiče vítáni

Velmi nás potěšilo, že naše základní škola získala certifikaci Rodiče vítáni. Tímto krokem chceme u rodičů posílit vědomí, že jsou u nás vítáni, chceme s nimi spolupracovat a tím vytvářet dobré klima

Závod v přespolním běhu Trnavský vrch

Začátkem října se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili závodu v přespolním běhu v Trnavě. Jednalo se již o 29. ročník této prestižní události. Přálo nám krásné, teplé podzimní počasí a naši závodníci

Turistický kurz 2023 Slovensko

Koncem září jsme s žáky 7. ročníku navštívili Slovenské hory, konkrétně Západní Tatry a Malou Fatru. První den jsme prošli Kvačianskou dolinou a prohlédli si vodní mlýny, které zde stojí od 19

Adaptační pobyt pro 5. ročník

Letošní Adaptační pobyt mají už páťáci úspěšně za sebou. Díky teplému slunečnému počasí mohli většinu času trávit v přírodě: v lese a na louce. Spousta pohybových her, týmových aktivit, aktivit

Jazyková animace, Německý jazyk

V osmém ročníku se žáci začínají učit další cizí jazyk – němčinu. K tomu, aby překonali strach z nového jazyka, případně nechuť, organizuje společnost TANDEM jazykové animace. Využili jsme tuto

Ocenění SCIO

Naše škola se každoročně účastní Národního testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Výsledky jsou pro pedagogy i žáky důležitou zpětnou vazbou ve vzdělávacím procesu

Absolventi 2023

V letošním školním roce na nás média ustavičně chrlila informace o tom, že se na střední školy budou na jaře hlásit silné ročníky, a tudíž je velmi pravděpodobné, že mnoho deváťáků u přijímacích

Vodácký kurz 2023

V předposledním školním týdnu jsme splouvali s deváťáky Vltavu, konkrétně trasu Vyšší Brod – Boršice nad Vltavou. Trasa měří cca 78 km a během ní je nutno překonat několik jezů. Odborní
Tvořivost - Tradice - Tolerance
Partnerství - Práce - Pohoda