Základní škola
a mateřská škola
Mysločovice

„Škola pro život“

Informace

Sběr papíru – 28. 11. 2022

Vážení rodiče, 28. listopadu 2022 v době od 7:00 – 8:00 hodin a 12:00 – 17:00 hodin proběhne na naší škole sběr starého papíru. Děkujeme všem, kteří se zapojí. Výtěžek ze sběru jde vždy na činnost Dětského parlamentu. Termíny dalších sběrů jsou prozatím stanoveny následovně: 30. 1. 2023 27. 3. 2023 29. 5. 2023    

| Přečteno 150x

Změna termínu konání Vánoční akademie

Vážení rodiče, v letošním roce se Vánoční akademie uskuteční v úterý 20. 12. 2022 od 16:15 hodin. Přesun na tento termín jsme byli nuceni udělat z organizačních důvodů. Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že se jako v předchozích letech sejdeme v hojném počtu a Vánoční akademii si všichni společně užijeme. S přáním pěkného dne Tomáš

| Přečteno 32x

Provozní doba ve škole v měsíci srpen 2022

Vážení rodiče, v měsíci srpen pro Vás budeme ve škole v případě potřeby ve dnech 22. – 25. 8. 2022 a 29. – 31. 8. 2022. Budete-li chtít či potřebovat se do školy zastavit v jiný termín, je to rovněž možné. Zde však doporučujeme si nejprve telefonicky zavolat a domluvit se. Volat je možné na

| Přečteno 56x

Přání pěkného léta

Vážení rodiče, milí žáci, jménem všech pracovníků ZŠ a MŠ Mysločovice Vám přejeme příjemné a klidné prožití letních měsíců a prázdnin. Vám, milí rodiče, děkujeme za celoroční přízeň a spolupráci. Těšíme se na její pokračování v dalším školním roce. Dětem přejeme vydařené prázdniny a načerpání potřebných sil do dalšího školního roku. Mějte se krásně. Tomáš

| Přečteno 64x

Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na informativní schůzku před nástupem Vašich dětí do 1. třídy, která se bude konat ve středu 25. 5. 2022 od 15:30 hodin v budově ZŠ Mysločovice (nová přístavba školy – zadní vchod u jídelny). Těší se na Vás zaměstnanci ZŠ Mysločovice

| Přečteno 70x

Zrušení sběru papíru

Vážení rodiče, sběr papíru v termínu 25. dubna je zrušen. Poslední sběr papíru v tomto školním roce proběhne 6. června. Děkujeme za pochopení.

| Přečteno 31x

E-shop školní kolekce oblečení

Školní volnočasovou kolekci oblečení je možné si aktuálně prohlédnout a pořídit na eshopu zde: Oblečení Mysločovice Objednávání je již spuštěno a bude otevřené až do 21.2. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby.

| Přečteno 132x

Školní kolekce oblečení

Do školy přichází nová školní kolekce a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 26.1. o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další. Hlasovat můžete prostřednictvím odkazu níže.

| Přečteno 161x

Zprávičky

Výtvarná soutěž – Strašidlo s životopisem

Tento rok proběhl pátý ročník soutěže Strašidlo s životopisem, který pořádá Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín. Na naší škole je hned několik výtvarných talentů, a tak jsme se rozhodli soutěže zúčastnit

Dopravní výchova

Dne 8. 11. 2022 žáci 4. ročníků navštívili Dopravní hřiště v Otrokovicích. Nejdříve na žáky čekala teoretická část, v níž je paní lektorka seznámila s pravidly silničního provozu, jednotlivými

Předávání slabikářů

Nejstarší deváťáci přišli dne 15. 11. našim nejmenším předat slabikáře a popřát jim krásné zážitky během čtení. Společně si vyplnili první stranu a prolistovali slabikář. Překvapením pro deváťáky byl

1. kolo Školní ligy v házené 2022/2023

Dne 31. 10. 2022 se konalo 1. kolo Zlínské školní ligy v házené. Účastnili se ho vybraní žáci 5. ročníku, kteří se umístili na průběžném 1. místě a žáci 4. ročníku, kteří obsadili průběžné 3. místo

Dotace Zlínského kraje

Dne 7. 11. jsme dokončili realizaci projektu Naše třída – moje parta V. V rámci dotace dlouhodobě posilujeme a pečujeme o zdravé klima ve třídách. V letošním školním roce spolufinancovaly

Exkurze žáků 9. ročníků

Žáci 9. ročníku se dne 24. 10. 2022 zúčastnili exkurze v PVE Dlouhé stráně a navštívili jsme muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích. Doufejme, že informace, které dostali, jim pomohly rozšířit

Družinová Drakiáda

V pondělí 10. 10. 2022 již tradičně proběhla ve ŠD Drakiáda. Nejdřív jsme společně na dvorečku u družinek poskládali draky a vyrazili na pole nad školou. Počasí nám vyšlo výborně – sluníčko i

Florbalový turnaj v Otrokovicích

V pátek 30.9.2022 se žáci 8. a především 9. ročníku zúčastnili florbalového turnaje na ZŠ Mánesově v Otrokovicích. Jednalo se o okrskové kolo, ve kterém se utkali se dvěma Otrokovickými školami, dále

Anglické divadlo a návštěva Krajské knihovny

Dne 29. září 2022 žáci 8. a 9. ročníků naší školy navštívili divadelní představení v anglickém jazyce ve Zlíně na Malé scéně. Představení humorně poukazovalo na velmi časté používání sociálních sítí

Adaptační pobyt třídy 5. A

Ve dnech 19. až 22. září se třída 5. A zúčastnila adaptačního pobytu na Hájence Semetín. Během adaptačního pobytu se děti naučily vzájemné spolupráci, respektu a komunikaci. Pro děti byl připraven

Den otevřených dveří

Vážení návštěvníci Dne otevřených dveří,  jménem všech zaměstnanců a žáků školy Vám chceme ještě jednou moc poděkovat za Vaši početnou návštěvu na Dni otevřených dveří naší základní školy. Vytvořili

Adaptační pobyt třídy 5. B na Hájence Semetín

Ve dnech 21. až 23. září se třída 5. B zúčastnila adaptačního pobytu na Hájence Semetín. Během těchto tří dnů se děti pomocí her učily vzájemné toleranci, empatii a komunikaci. To, že většinu pobytu

kurz Sebeobrany

V pondělí 26. 9. proběhl poslední kurz Sebeobrany v rámci projektu Chráním sebe i druhé, který byl spolufinancován Zlínským krajem. Touto cestou děkujeme paní Lence Zedkové z organizace COBRAGYM, jež

Evropský den jazyků ve 4. ročníku

V pondělí 26.9. jsme na naší škole oslavili Evropský den jazyků, jehož cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a motivovat k učení se cizím jazykům. V hodinách anglického jazyka se žáci 4. ročníku

Turistický kurz 2022

Hned zkraje školního roku se žáci 7. ročníku zúčastnili ve dnech 5.-7.9.2022 turistického kurzu. V rámci kurzu jsme se rozhodli navštívit i dělostřeleckou tvrz Hůrka a ZOO  ve Dvoře Králové. Hlavním

Matematická soutěž MISE 45

Dne 10. 6. 2022 se 24 žáků 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnilo matematické soutěže MISE 45 konané v parku Jižní Svahy ve Zlíně. Za naši školu soutěžilo pět skupinek a tvořilo tak nejpočetnější
Tvořivost - Tradice - Tolerance
Partnerství - Práce - Pohoda