Základní škola
a mateřská škola
Mysločovice

„Škola pro život“

Informace

Úřední hodiny během měsíců červenec a srpen

Vážení rodiče, úřední hodiny na základní škole v Mysločovicích během měsíců červenec a srpen jsou následující: 1. 7. – 3. 7. 2020  od 7:30 do 15:15 hodin 17. 8. – 21. 8. 2020 od 7:30 do 15:15 hodin 24. 8. – 27. 8. 2020 od 7:30 do 15:15 hodin 31. 8. 2020 od 7:30 do

| Přečteno 41x

Informace o dotazníku pro rodiče

Vážení rodiče, prosíme Vás o zpětnou vazbu k předchozímu období vzdělávání na dálku od 11. 3. 2020 do 26. 6. 2020 formou dotazníku,  který včetně průvodního dopisu naleznete v přijatých zprávách v systému „Komens“ v elektronické žákovské knížce. Budeme vděčni za Vaše připomínky, náměty a doporučení. Dotazník je anonymní a dobrovolný. O vyplnění Vás prosíme nejpozději

| Přečteno 63x

Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, na základě „Mimořádného opatření“ vydaného Ministerstvem zdravotnictví s účinností od 22. 6. 2020 je podle bodu 1g) umožněno převzetí vysvědčení žáků ve škole při neomezeném počtu žáků ve třídě (není třeba vytvářet skupiny po 15 žácích). Z tohoto důvodu se vydávání vysvědčení pro všechny žáky školy uskuteční dle původního časového plánu v úterý

| Přečteno 215x

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, ve čtvrtek 18. června 2020 proběhne od 15:30 hodin informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Schůzka se uskuteční v prvním patře nové přístavby školy – vstup zadním vchodem u jídelny. Vzhledem k současné situaci prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce.

| Přečteno 62x

Časový harmonogram výuky pro žáky druhého stupně

Vážení rodiče, zasíláme Vám časový harmonogram konzultací jednotlivých tříd. Rozdělení do skupin provedou třídní učitelé, kteří s ním rovněž seznámí Vás i Vaše děti. Rozpis je rozdělen na dvě části. V první části (8. 6. – 12. 6. 2020) přichází žáci 9. ročníků do školy ve středu a ve čtvrtek (v pondělí koná většina z

| Přečteno 339x

Informace ohledně návratu žáků druhého stupně do škol od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás informovali o vzdělávacích aktivitách žáků druhého stupně od pondělí 8. 6. 2020. Při stanovení vzdělávacích aktivit jsme vycházeli z upraveného dokumentu MŠMT s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který je vyvěšen na internetových stránkách školy. V něm jsou na straně 9 doporučeny vzdělávací aktivity

| Přečteno 211x

Sběr papíru

Vážení rodiče, po množících se dotazech ohledně možného uspořádání sběru papíru ještě v tomto školním roce Vám chceme sdělit, že sběr papíru se uskuteční v pondělí dne 8. 6. 2020 od rána do odpoledních 17:00 hodin. Bude probíhat následujícím způsobem: Sběr je možné přivézt na běžné místo k tomu určené (u vchodu do nové přístavby).

| Přečteno 45x

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 – Aktualizace k 27. 5.

Vážení rodiče, včera ve středu 27. 5. 2020 vydalo MŠMT aktualizovanou přílohu dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.  Celou aktualizovanou přílohu včetně žlutě vyznačených změn oproti předchozímu dokumentu naleznete zde. Z výše uvedeného dokumentu vyplývá především následující: Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny

| Přečteno 158x

Možný výpadek internetu ve středu 27. 5.

Vážení rodiče, přeposíláme Vám zprávu od společnosti INTERNEXT, která zabezpečuje internetové připojení v obci Mysločovice včetně naší školy: Vážení zákazníci, ve středu 27. května 2020 v čase mezi 10:00 a 16:00 může dojít k plánovaným výpadkům internetového připojení ve vašem domě nebo objektu. Případné výpadky nastanou z důvodu technologického upgradu našeho zařízení ve Vaší lokalitě. Dovolte nám, abychom se za toto případné omezení

| Přečteno 27x

Informace ohledně návratu žáků prvního stupně do škol od 25. 5.

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás informovali o způsobu výuky pro první stupeň od 25. 5. 2020. Dle zájmu budou otevřeny skupiny po jednotlivých třídách (jedna třída – jedna skupina) pod vedením třídních učitelů s těmito výjimkami: Třídy IV. A a IV. B vytvoří jednu společnou skupinu pod vedením paní učitelky Dřímalové III. ročník vytvoří dvě

| Přečteno 261x

Rozvrh hodin pro žáky prvního stupně platný od 25. 5.

Každý den budou čtyři vyučovací hodiny (výuka od 7:20 do 11:00 hodin) Dopoledne vedou třídy třídní učitelé (viz přehled v rozvrhu hodin jednotlivých tříd) Ve všech třídách budou probíhat 2. a 3. vyučující hodiny přes Skype online i pro děti vzdělávající se z domu (účast na nich je pro děti dobrovolná). Stejně bude probíhat první hodinu

| Přečteno 302x

Dotazník ohledně návratu Vašeho dítěte do výuky ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, jistě jste zaznamenali, že v rámci rozvolnění některých vládních opatření nastává od 25. 5. 2020 možnost návratu žáků 1. stupně (žáci 1. – 5. ročníků) do základních škol. Z harmonogramu vydaného MŠMT dále plyne, že návrat žáků 1. stupně je podmíněn povinností podepsat čestné prohlášení a seznámení, které naleznete rovněž v dokumentech základní

| Přečteno 252x

Organizace předškolního vzdělávání a další souvislosti se znovuotevřením mateřské školy

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Před příchodem do MŠ Doma před odchodem do MŠ zákonný zástupce změří dítěti tělesnou teplotu a zkontrolujte zda nejeví příznaky respiračních onemocnění. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy Při cestě do školky a ze školky

| Přečteno 168x

Informace ohledně hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, z důvodu aktuální situace, která započala 11. 3. 2020, nemůžeme ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 použít pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválených školskou radou na začátku tohoto školního roku. Způsob hodnocení nařizuje Vyhláška ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. K této

| Přečteno 258x

Nabídka konzultací k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků

Vážení rodiče, jistě jste zaznamenali, že v rámci rozvolnění některých vládních opatření nastává od 11. 5. 2020 možnost návratu žáků 9. ročníků do základních škol. Z harmonogramu vydaného MŠMT dále plyne, že návrat žáků 9. ročníků je výhradně určen pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a je podmíněn povinností podepsat čestné prohlášení

| Přečteno 134x

Rozvrh on-line výuky od 4. 5. 2020

Vážení rodiče, níže naleznete rozvrhy on-line výuky pro žáky druhého stupně. Výuka podle tohoto rozvrhu bude zahájena v pondělí 4. 5. 2020. Každému vyučujícímu je třeba se nahlásit na jeho Skypový účet. Ten naleznete během dneška a zítřka na nástěnce učitelů pod jménem vyučujícího, který Vaše dítě vyučuje. U řady z Vás již výuka probíhá

| Přečteno 521x

Zprávičky

Noc ve škole V. B

Přestože se nás mnoho nesešlo, naši první Noc ve škole jsme si užili a vydrželi až do pozdních hodin. Během celé doby jsme posilovali naše dobré vztahy, trénovali jsme spolupráci a při diskuzích jsme

Program „Kamarádi“

Kdo je kamarád? Jak ho poznám? A jak se mám chovat, abych byl kamarád? Tak o tom si povídali naši nejstarší s nejmladšími. Spolupráci deváťáků a prvňáčků realizujeme v rámci projektu „Poznáváme

„ZPOMAL, PROSÍM“

Naši školu navštívila Policie ČR… Bylo to pro nás milé překvapení, když do naší školy přišli zástupci policie, aby osobně předali diplom žákyni VI. A třídy Lindě Začinské za 2. místo ve výtvarné a

Školní liga v házené

Dne 20. 1. 2020 se konalo 2. kolo Zlínské školní ligy v házené. Naši žáci obsadili opět jedny z prvních příček. Žáci 4. ročníků místo třetí a žáci 5. ročníku první místo. V současné době lze

Mladý chemik

Žáci devátého ročníku se zúčastnili školního kola soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, ze kterého do krajského kola postoupili tři žáci – Karolína Zifčáková, Petr

Vítěz Prostřeno

Výhercem vánočního Prostřena se stal pan Jarda Paštika, který si vyvařil celkem 35 bodů. Panu Paštikovi gratulujeme a přejeme spoustu dalších kulinářských úspěchů. Tým 5. B

Vánoční zvonek

V pátek 29. 11. se vybrané žákyně naší školy zúčastnily soutěže v aerobiku VÁNOČNÍ ZVONEK pořádané ZŠ Komenského a GASI týmem Zlín. Naše žákyně byly velmi úspěšné. V 1. kategorii (1. – 3. tř.)

Házená

Dne 18. 11. 2019 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili 1. kola Zlínské školní ligy v házené. Společně tvořili dvě družstva, která se umístila na prvním a třetím místě. Ladislav Závrbský

Dětská vědecká konference

Dne 19. 1. 2019 jsme se jako diváci účastnili akce s názvem „Dětská vědecká konference“ v Uherském Hradišti. Na místní „Academic school“ se sjelo celkem 110 prezentujících žáků převážně ze základních

Předávání slabikářů

Nejstarší deváťáci (IX. B) navštívili dne 4. 11. 2019 prvňáčky (I. B), aby  jim slavnostně předali slabikáře. Celá akce se konala v rámci projektu „Poznáváme se navzájem“. Již nyní se oba

Kariérové poradenství

Dne 1. 11. 2019 žáci devátého ročníku navštívili Veletrh práce a burzu škol v Kongresovém centru ve Zlíně, kde měli možnost získat základní informace o nabízených studijních a učebních oborech ve

Noc ve škole 6. ročník

V průběhu měsíce října žáci 6. ročníku pracovali na svých vztazích v kolektivu prostřednictvím programu Noc ve škole, při němž strávili nezapomenutelné chvíle se svými spolužáky a třídními učitelkami

Divadelní představení The Last Wish

Dne 15. října zhlédli žáci 7. až 9. tříd anglické představení The Last Wish v otrokovické Besedě. Jednalo se o velmi zdařilou komedii na motivy pohádky J. Wericha. Jak žáci, tak učitelé si divadelní

Projekt EDISON

V měsíci září naši školu navštívili tři zahraniční stážisté z programu EDISON, kteří zábavnou formou učili žáky 6 až 9. ročníků o svých zemích, kultuře a tradicích. Celá výuka probíhala výhradně

Vodácký kurz

Naši deváťáci splouvali v termínu 16. – 19. června řeku Vltavu. Během čtyř dní zdolali žáci na trase Vyšší Brod – Boršov přibližně 70 km a 9 jezů. Díky skvělým instruktorům, počasí, panu

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Je už tradicí, že naše škola pořádá tuto pro žáky nesporně užitečnou soutěž. Školní kolo se skládá ze znalostí pravidel silničního provozu a jízdy zručnosti. V kole oblastním pak přibude i hodnocená
Tvořivost - Tradice - Tolerance
Partnerství - Práce - Pohoda