Mgr. Pavel Fryštacký

telefon: 577 121 063
e-mail: frystackyp@zsmysl.cz

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

  • vytváří ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní program EVVO
  • dbá, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy a navrhuje řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy
  • koordinuje realizaci EVVO na škole či školském zařízení
  • průběžně zvyšuje svou odbornou a metodickou připravenost pro aktivity školního koordinátora EVVO
  • poskytuje ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností
  • koordinuje realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
  • iniciuje spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. s environmentálně zaměřenými neziskovými organizacemi (nestátními i zřizovanými veřejnou správou) v regionu a se středisky ekologické výchovy, ostatními školami.