Odchody a vyzvedávání dětí ze ŠD z důvodů hygienických opatření

Žáci, kteří dojíždí do okolních obcí samostatně, odchází ze ŠD ve 14:30 a 14:45 na autobusovou zastávku. Osobní vyzvednutí všech dětí ze ŠD je možné přes videozvonky v jednotlivých odděleních. Zvonky se nacházejí u dveří v krčku u jídelny.  Na základě hygienických opatření si děti z 1. třídy (1. a 2. oddělení) přebírají rodiče osobně a odejdou...

Úplata za ŠD

Za období: září – prosinec do 16. 10. 2020 ve výši 600,- Kč, leden – červen do 15. 2. 2021 ve výši 900,- Kč. Úplata za ŠD je splatná předem, hradí se na účet školy po přidělení osobního variabilního symbolu. Informace ohledně vyrovnání přeplatku vzniklého uzavřením školského zařízení v předešlém školním roce Vám budou podány během září. Do té...

Provoz školní družiny ve školním roce 2020 – 2021

Ve škole jsou 4 oddělení školní družiny. Provoz školní družiny: od 11:00 do 16:00 hodin Telefon: 734 156 331 Vychovatelé: I. odd. – Luďka Štěrbíková (sterbikoval@zsmysl.cz) – vedoucí vychovatelka ŠD II. odd. – Martin Budiš (budism@zsmysl.cz) III. odd. – Mgr. Adéla Popelková (popelkovaa@zsmysl.cz) IV. odd. – Mgr. Filip Mokrý (mokryf@zsmysl.cz)...