Drakiáda

V pondělí 11. 10. 2021 proběhne na poli za školou DRUŽINOVÁ DRAKIÁDA. Děti si mohou donést vlastní draky (nejlépe vyzkoušené a v podepsané igelitové tašce). V případě nepříznivého počasí se akce přesune na pondělí 18. 10 2021. Draky si do té doby děti mohou nechat ve ŠD. Doporučujeme sportovní oblečení a pevnou obuv – budeme se pohybovat...

Kroužky ŠD 2021 – 2022

Kroužky ŠD probíhají 15:00 – 16:00. Činnost kroužků bude zahájena od 4. 10. 2021  Vážení rodiče, ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny v rámci školní družiny tyto kroužky:  Florbal: (Po, St) vych. Martin Budiš – 2 skupiny – tělocvična školy   Míčové hry: (Út, Čt) vych. Martin Budiš – 2 skupiny – tělocvična školy  Ping...

Provoz ŠD ve školním roce 2021/2022

Ve škole jsou 4 oddělení školní družiny. Provoz školní družiny: od 11:00 do 16:00 hodin Telefon: 734 156 331 Vychovatelé: I. odd. – Luďka Štěrbíková (sterbikoval@zsmysl.cz) – vedoucí vychovatelka ŠD II. odd. – Martin Budiš (budism@zsmysl.cz) III. odd. – Mgr. Michal Knitl (knitlm@zsmysl.cz) IV. odd. – Mgr. Romana Uvízlová (uvizlovar@zsmysl.cz)...

Mimořádné opatření ze dne 22. 2. 2021

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARS – CoV – 2. Z tohoto opatření vyplývá zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátor, zdravotnická...

Odchody a vyzvedávání dětí ze ŠD z důvodů hygienických opatření

Žáci, kteří dojíždí do okolních obcí samostatně, odchází ze ŠD ve 14:30 a 14:45 na autobusovou zastávku. Osobní vyzvednutí všech dětí ze ŠD je možné přes videozvonky v jednotlivých odděleních. Zvonky se nacházejí u dveří v krčku u jídelny.  Na základě hygienických opatření si děti z 1. třídy (1. a 2. oddělení) přebírají rodiče osobně a odejdou...