Žáci mají možnost využití širokého spektra sportovních aktivit. Kromě tradiční výuky tělesné výchovy mohou navštěvovat sportovní kroužky, které zajišťují učitelé tělesné výchovy a další pracovníci školy. Součástí školního roku je olympijský den s dlouholetou tradicí, kde se mohou žáci utkat ve třech atletických disciplínách a žákovské turnaje v dalších sportovních odvětvích. Tradiční je i soutěž ve skoku vysokém „Laťka“. Od školního roku 2018/2019 se žáci mohou účastnit soutěže v boulderingu (lezení na umělé horolezecké stěně v malé výšce), kde dosahují skvělých výsledků.

Při příznivém počasí škola nabízí sportovní vyžití na nově zrekonstruovaném hřišti vedle hlavní budovy školy, které obsahuje spolu s atletickým oválem a dvěma doskočišti také koše na basketbal, umělý povrch pro fotbal, volejbal, házenou, badminton a další sportovní hry. Tělocvična je vybavena všemi potřebnými pomůckami a náčiním k provozovaní všech tradičních sportů od gymnastiky po florbal.