Vážení rodiče, 

V průběhu roku nabízíme několik termínů konzultací. 

V případě, že budete potřebovat konzultaci mimo níže uvedené termíny z jakýchkoli důvodů (výchovných, vzdělávacích, vztahy mezi spolužáky), postupujte prosím následovně:  

  1.  Oslovte vždy jako první třídního učitele (výchovné důvody) nebo vyučujícího (vzdělávací důvody) prostřednictvím e-ŽK nebo e-mailu.   
  2. Daný pedagog Vám v nejbližší možné době odepíše/zatelefonuje a v případě potřeby se domluvíte na termínu osobního setkání. Termín a čas schůzky předá pedagog ekonomce školy, která Vás na základě této informace v daném termínu pustí do školy.  
  3. Zákonní zástupci, kteří nemají předem domluvenou schůzku, nemohou být vpuštěni do školy.  

 Ve školním roce 2023/2024 pořádáme: 

  • Skupinovou třídní schůzku pro rodiče žáků 1. ročníku 11. září od 16:00, při níž se představí i pracovnice Školního poradenského pracoviště. 
  • Skupinové třídní schůzky s třídními učiteli v těch třídách, u nichž nedošlo ke změně třídního učitele 14. září od 15:30, pokud se třídní učitel nerozhodne pro Individuální konzultace (zpráva v eŽK). 
  • Skupinové třídní schůzky pro žáky 9. ročníku a uchazeče o víceletá gymnázia 20. listopadu od 15:30 v učebně FCH. 
  • Úvodní individuální konzultace s třídními učiteli v těch třídách, které mají nového třídního učitele, případně u nových, přestupujících žáků (např. ze Sazovic, prvních tříd) v termínu 13. – 27. září. Konkrétní časy a termíny uvidíte v přihlašovacím formuláři. 
  • Individuální prospěchové konzultace s jednotlivými vyučujícími 13. listopadu, 11. prosince, 11. března, 22. dubna a 27. května v době od 14:30 do 17:30 hodin.

K individuálním konzultacím se můžete přihlásit obvyklým způsobem: prostřednictvím on-line formuláře na nástěnce jednotlivých třídních učitelů/vyučujících. Je žádoucí i přítomnost žáka.  

 

There are no upcoming events at this time

There are no upcoming events at this time