Základní údaje

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace

Mysločovice 150
763 01

IČ: 70871035
E-mail: gregorovicovap@zsmysl.cz
Datová schránka: 2q9mdur

Telefon:
577 121 063 – ředitel
577 121 063, 731 508 060 – zástupce ředitele, ekonom, kabinety
731 508 061 – školní jídelna
734 156 331 – školní družina
731 508 062 – mateřská škola

Formulář pro odeslání e-mailu škole

Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Pavla Gregorovičová gregorovicovap@zsmysl.cz
Zástupce ředitele Mgr. Tomáš Kačor kacort@zsmysl.cz
Vedoucí učitelka MŠ Ilona Doleželová dolezelovai@zsmysl.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci

Hospodářka Hana Veselská veselskah@zsmysl.cz
Školník Jan Mokrý mokryj@zsmysl.cz
Úklid Stanislava Mimránková
Lenka Dlabajová
Lenka Rašíková

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí ŠPP – Výchovná poradkyně Ing. Mariana Mrázková mrazkovam@zsmysl.cz
Školní metodik prevence Mgr. Libuše Kračinová kracinoval@zsmysl.cz
Asistent pedagoga Mgr. Adéla Popelková
Eva Střílková
Eliška Brázdilová
popelkovaa@zsmysl.cz strilkovae@zsmysl.cz brazdilovae@zsmysl.cz
Koordinátor EVVO Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz

Třídní učitelé 2019 – 2020

I.A Mgr. Magda Kutrová kutrovam@zsmysl.cz
I.B Mgr. Jitka Gazdošová gazdosovaj@zsmysl.cz
II.A Mgr. Lenka Škutková skutkoval@zsmysl.cz
II.B. Mgr. Markéta Pospíšilová pospisilovam@zsmysl.cz
III.tř. Mgr. Kateřina Javorská javorskak@zsmysl.cz
IV.A Mgr. Hana Dřímalová drimalova@zsmysl.cz
IV.B Mgr. Markéta Nováková novakovam@zsmysl.cz
V.A Lenka Rašíková rasikoval@zsmysl.cz
V.B Mgr. Jana Marková markovaj@zsmysl.cz
VI.A Ing. Mariana Mrázková mrazkovam@zsmysl.cz
VI.B Mgr. Libuše Kračinová kracinoval@zsmysl.cz
VII.A Mgr. Petr Měrka merkap@zsmysl.cz
VII.B Mgr. Renata Mezlová mezlovar@zsmysl.cz
VIII. Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
IX.A Mgr. Jana Stará staraj@zsmysl.cz
IX.B Mgr. Josef Janečka janeckaj@zsmysl.cz

Ostatní pedagogičtí pracovníci

PaedDr. Jana Šopíková sopikovaj@zsmysl.cz
Bc. Ladislav Závrbský zavrbskyl@zsmysl.cz
Mgr. Lenka Dědičová dedicoval@zsmysl.cz
Zuzana Hutlová hutlovaz@zsmysl.cz
Lenka Rašíková rasikoval@zsmysl.cz
Mgr. Michal Šálek (učitel náboženství)

Mateřská škola

Vedoucí učitelka Zdeňka Kutrová kutrovaz@zsmysl.cz
Učitelky Ilona Doleželová
Marta Hejdová

Lucie Buňková, DiS.

dolezelovai@zsmysl.cz hejdovam@zsmysl.cz bunkoval@zsmysl.cz
Kuchařka Ilona Hořčicová
Pomocná kuchařka Michaela Nováková
Školnice Jana Vyoralová

Vychovatelé školní družiny

Martin Budiš budism@zsmysl.cz
Luďka Štěrbíková sterbikoval@zsmysl.cz
Mgr. Adéla Popelková popelkovaa@zsmysl.cz
Adéla Kuchařová, DiS. kucharovaa@zsmysl.cz

Kdo nám vaří

Vedoucí školní jídelny Olga Hrabalová jidelna@zsmysl.cz
Kuchaři Marcela Petříková
Martina Štěpaníková
Andrea Hradilová