Základní údaje

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace

Mysločovice 150
763 01

IČ: 70871035
E-mail: gregorovicovap@zsmysl.cz
Datová schránka: 2q9mdur

Telefon:
577 121 063 – ředitelna
577 121 063, 731 508 060 – zástupce ředitele, ekonom, kabinety
731 508 061 – školní jídelna
734 156 331 – školní družina
731 508 062 – mateřská škola

Formulář pro odeslání e-mailu škole

Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Pavla Gregorovičová gregorovicovap@zsmysl.cz
Zástupce ředitelky Mgr. Tomáš Kačor kacort@zsmysl.cz
Zástupkyně ředitelky pro pedagogiku Mgr. Libuše Kračinová kracinoval@zsmysl.cz
Zástupkyně ředitelky pro MŠ Ilona Doleželová dolezelovai@zsmysl.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci

Hospodářka Hana Veselská veselskah@zsmysl.cz
Školník Jan Mokrý mokryj@zsmysl.cz
Úklid

Lenka Dlabajová

Františka Konečná

Eliška Hrubá

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí ŠPP – Výchovná poradkyně Ing. Mariana Mrázková mrazkovam@zsmysl.cz
Školní metodik prevence Mgr. Libuše Kračinová kracinoval@zsmysl.cz
Koordinátor EVVO Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
Koordinátor ICT Mgr. Petr Měrka merkap@zsmysl.cz
Zástupce pro ICT Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
Asistent pedagoga

Adéla Jurásková (I.A)

Svatava Nováková (I.B)

Eliška Brázdilová (II.A)

Mariana Fizer (II.B)

Romana Bouchalová (III.A)

Iveta Žídková (III.B)

Tereza Ovsíková (IV.B)

Ludmila Skácelová (V.B)

Markéta Chudárková (VIII.A)

Eva Polášková (VIII.B)

juraskovaa@zsmysl.cz

novakovas@zsmysl.cz

brazdilovae@zsmysl.cz

fizerm@zsmysl.cz

bouchalovar@zsmysl.cz

zidkovai@zsmysl.cz

ovsikovat@zsmysl.cz

skaceloval@zsmysl.cz

chudarkovam@zsmysl.cz

polaskovae@zsmysl.cz

Speciální pedagog Mgr. Michal Knitl

 

knitlm@zsmysl.cz

 

Třídní učitelé 2023 – 2024

I.A Mgr. Hana Hvozdenská hvozdenskah@zsmysl.cz
I.B Mgr. Natálie Majzlíková majzlikovan@zsmysl.cz
II.A Mgr. Kateřina Javorská javorskak@zsmysl.cz
II.B Mgr. Lenka Škutková skutkoval@zsmysl.cz
III.A Mgr. Dora Hambálková hambalkovad@zsmysl.cz
III.B Mgr. Markéta Pospíšilová pospisilovam@zsmysl.cz
IV.A Mgr. Alena Polášková polaskovaa@zsmysl.cz
IV.B Mgr. Tereza Janoštíková janostikovat@zsmysl.cz
V.A Lenka Rašíková rasikoval@zsmysl.cz
V.B Mgr. Romana Gregovská gregovskar@zsmysl.cz
VI.A Mgr. Petr Měrka merkap@zsmysl.cz
VI.B Mgr. Renata Mezlová mezlovar@zsmysl.cz
VII.A Mgr. Filip Mokrý mokryf@zsmysl.cz
VII.B Mgr. Marie Kosáčová kosacovam@zsmysl.cz
VIII.A Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
VIII.B Mgr. Monika Pavlačíková pavlacikovam@zsmysl.cz
IX.A Ing. Mariana Mrázková mrazkovam@zsmysl.cz
IX.B Mgr. Ladislav Závrbský zavrbskyl@zsmysl.cz

Ostatní pedagogičtí pracovníci

Mgr. Markéta Havrlantová havrlantovam@zsmysl.cz
Mgr. Katrin Kozubíková kozubikovak@zsmysl.cz
Mgr. Marcela Lukašíková lukasikovam@zsmysl.cz
Mgr. Tamara Blažková blazkovat@zsmysl.cz
Mgr. Michal Šálek (učitel náboženství)

Mateřská škola

tel.: 731 508 062

Zástupkyně ředitelky pro MŠ Ilona Doleželová dolezelovai@zsmysl.cz
Učitelky

Lucie Kučerová, DiS.

Andrea Lábska

Aneta Brázdilová, DiS.

Marta Hejdová

kuceroval@zsmysl.cz

labskaa@zsmysl.cz

brazdilovaa@zsmysl.cz

 

Asistent pedagoga

Martina Kojecká

Bc. Erika Mlčochová

kojeckam@zsmysl.cz

mlcochovae@zsmysl.cz

Kuchařka Ilona Hořčicová
Školnice Jana Vyoralová

Vychovatelé školní družiny

tel.: 734 156 331

Luďka Štěrbíková – vedoucí ŠD sterbikoval@zsmysl.cz
Martin Budiš budism@zsmysl.cz
Mariana Fizer fizerm@zsmysl.cz
Tereza Ovsíková ovsikovat@zsmysl.cz

Kdo nám vaří

tel.: 731 508 061

Vedoucí školní jídelny Olga Hrabalová jidelna@zsmysl.cz
Kuchařky

Alena Hradilová

Jana Horáková
Andrea Hradilová

Pověřenec GDPR

tel.: 774 176 001

 Bc. Jakub Borek Dolní 241, Vnorovy 696 61 jakubborek@seznam.cz