Základní údaje

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace

Mysločovice 150
763 01

IČ: 70871035
E-mail: gregorovicovap@zsmysl.cz
Datová schránka: 2q9mdur

Telefon:
577 121 063, 731 508 060 – ředitelna, zástupce ředitele, ekonom, kabinety
731 508 061 – školní jídelna
734 156 331 – školní družina
731 508 062 – mateřská škola

Formulář pro odeslání e-mailu škole

Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Pavla Gregorovičová gregorovicovap@zsmysl.cz
Zástupce ředitelky Mgr. Tomáš Kačor kacort@zsmysl.cz
Zástupkyně ředitelky pro pedagogiku Mgr. Libuše Kračinová kracinoval@zsmysl.cz
Zástupkyně ředitelky pro MŠ Ilona Doleželová dolezelovai@zsmysl.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci

Hospodářka Hana Veselská veselskah@zsmysl.cz
Školník Jan Mokrý mokryj@zsmysl.cz
Úklid Lenka Dlabajová
Františka Konečná
Eliška Hrubá

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí ŠPP – Výchovná poradkyně Ing. Mariana Mrázková mrazkovam@zsmysl.cz
Školní metodik prevence Mgr. Libuše Kračinová kracinoval@zsmysl.cz
Koordinátor EVVO Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
Koordinátor ICT Mgr. Petr Měrka merkap@zsmysl.cz
Zástupce pro ICT Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
Asistent pedagoga Adéla Jurásková (I.A) juraskovaa@zsmysl.cz
Svatava Nováková (I.B) novakovas@zsmysl.cz
Eliška Brázdilová (II.A) brazdilovae@zsmysl.cz
Mariana Fizer (II.B) fizerm@zsmysl.cz
Romana Bouchalová (III.A) bouchalovar@zsmysl.cz
Iveta Žídková (III.B) zidkovai@zsmysl.cz
Tereza Ovsíková, DiS. (IV.B) ovsikovat@zsmysl.cz
Ludmila Skácelová (V.B) skaceloval@zsmysl.cz
Jitka Srcháčková (VI. B) srchackovaj@zsmysl.cz
Markéta Chudárková (VIII.A) chudarkovam@zsmysl.cz
Eva Polášková (VIII.B) polaskovae@zsmysl.cz
Speciální pedagog

Mgr. Michal Knitl

Mgr. Monika Marková

knitlm@zsmysl.cz

markovam@zsmysl.cz

Třídní učitelé 2023 – 2024

I.A Mgr. Hana Hvozdenská hvozdenskah@zsmysl.cz
I.B Mgr. Natálie Majzlíková majzlikovan@zsmysl.cz
II.A Mgr. Kateřina Javorská javorskak@zsmysl.cz
II.B Mgr. Lenka Škutková skutkoval@zsmysl.cz
III.A Mgr. Šárka Makówková makowkovas@zsmysl.cz
III.B Mgr. Markéta Pospíšilová pospisilovam@zsmysl.cz
IV.A Mgr. Alena Polášková polaskovaa@zsmysl.cz
IV.B Mgr. Tereza Janoštíková janostikovat@zsmysl.cz
V.A Lenka Rašíková rasikoval@zsmysl.cz
V.B Mgr. Romana Gregovská gregovskar@zsmysl.cz
VI.A Mgr. Petr Měrka merkap@zsmysl.cz
VI.B Mgr. Renata Mezlová mezlovar@zsmysl.cz
VII.A Mgr. Filip Mokrý mokryf@zsmysl.cz
VII.B Mgr. Marie Kosáčová kosacovam@zsmysl.cz
VIII.A Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
VIII.B Mgr. Monika Pavlačíková pavlacikovam@zsmysl.cz
IX.A Ing. Mariana Mrázková mrazkovam@zsmysl.cz
IX.B Mgr. Ladislav Závrbský zavrbskyl@zsmysl.cz

Ostatní pedagogičtí pracovníci

Mgr. Markéta Havrlantová havrlantovam@zsmysl.cz
Mgr. Katrin Kozubíková kozubikovak@zsmysl.cz
Mgr. Marcela Lukášíková lukasikovam@zsmysl.cz
Mgr. Tamara Blažková blazkovat@zsmysl.cz
Mgr. Michal Šálek (učitel náboženství)

Mateřská škola

tel.: 731 508 062

Zástupkyně ředitelky pro MŠ Ilona Doleželová dolezelovai@zsmysl.cz
Učitelky Lucie Kučerová, DiS.
Andrea Lábska
Aneta Pempušová, DiS.
kuceroval@zsmysl.cz labskaa@zsmysl.cz brazdilovaa@zsmysl.cz
Asistent pedagoga Martina Kojecká kojeckam@zsmysl.cz
Kuchařka Ilona Hořčicová
Školnice Jana Vyoralová

Vychovatelé školní družiny

tel.: 734 156 331

Luďka Štěrbíková – vedoucí ŠD sterbikoval@zsmysl.cz
Martin Budiš budism@zsmysl.cz
Adéla Jurásková juraskovaa@zsmysl.cz
Tereza Ovsíková ovsikovat@zsmysl.cz

Kdo nám vaří

tel.: 731 508 061

Vedoucí školní jídelny Olga Hrabalová jidelna@zsmysl.cz
Kuchařky Alena Hradilová
Jana Horáková
Andrea Hradilová

Pověřenec GDPR

tel.: 774 176 001

 Bc. Jakub Borek Dolní 241, Vnorovy 696 61 jakubborek@seznam.cz