Základní údaje

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace

Mysločovice 150
763 01

IČ: 70871035
E-mail: gregorovicovap@zsmysl.cz
Datová schránka: 2q9mdur

Telefon:
577 121 063 – ředitelna
577 121 063, 731 508 060 – zástupce ředitele, ekonom, kabinety
731 508 061 – školní jídelna
734 156 331 – školní družina
731 508 062 – mateřská škola

Formulář pro odeslání e-mailu škole

Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Pavla Gregorovičová gregorovicovap@zsmysl.cz
Zástupce ředitele Mgr. Tomáš Kačor kacort@zsmysl.cz
Vedoucí učitelka MŠ Ilona Doleželová dolezelovai@zsmysl.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci

Hospodářka Hana Veselská veselskah@zsmysl.cz
Školník Jan Mokrý mokryj@zsmysl.cz
Úklid

Lenka Dlabajová

Františka Konečná

Eliška Hrubá

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí ŠPP – Výchovná poradkyně Ing. Mariana Mrázková mrazkovam@zsmysl.cz
Školní metodik prevence Mgr. Libuše Kračinová kracinoval@zsmysl.cz
Koordinátor EVVO Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
Asistent pedagoga Mgr. Tamara Blažková
Eliška Brázdilová

Markéta Chudárková

Mgr. Michal Knitl

Mgr. Romana Uvízlová

Lenka Andrýsková

blazkovat@zsmysl.cz brazdilovae@zsmysl.cz

chudarkovam@zsmysl.cz

knitlm@zsmysl.cz

uvizlovar@zsmysl.cz

andryskoval@zsmysl.cz

Speciální pedagog

Mgr. Ivana Valášková

Mgr. Magda Kutrová

valaskovai@zsmysl.cz

kutrovam@zsmysl.cz

Třídní učitelé 2021 – 2022

I.A Mgr. Hana Dřímalová drimalova@zsmysl.cz
I.B Mgr. Markéta Pospíšilová pospisilovam@zsmysl.cz
II.A Mgr. Kateřina Javorská javorskak@zsmysl.cz
II.B Mgr. Jana Marková markovaj@zsmysl.cz
III.A Mgr. Magda Kutrová kutrovam@zsmysl.cz
III.B. Mgr. Dagmar Šudřichová sudrichovad@zsmysl.cz
IV.A Mgr. Lenka Škutková skutkoval@zsmysl.cz
IV.B Mgr. Alena Polášková polaskovaa@zsmysl.cz
V.A Lenka Rašíková rasikoval@zsmysl.cz
V.B Mgr. Jana Stará staraj@zsmysl.cz
VI.A Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
VI.B Zuzana Hutlová hutlovaz@zsmysl.cz
VII.A Mgr. Lenka Dědičová dedicoval@zsmysl.cz
VII.B Mgr. Ladislav Závrbský zavrbskyl@zsmysl.cz
VIII.A Ing. Mariana Mrázková mrazkovam@zsmysl.cz
VIII.B Mgr. Libuše Kračinová kracinoval@zsmysl.cz
IX.A Mgr. Petr Měrka merkap@zsmysl.cz
IX.B Mgr. Renata Mezlová mezlovar@zsmysl.cz

Ostatní pedagogičtí pracovníci

Mgr. Andrea Bílková bilkovaa@zsmysl.cz
Mgr. Filip Mokrý mokryf@zsmysl.cz
Mgr. Josef Janečka janeckaj@zsmysl.cz
Mgr. Romana Gregovská gregovskar@zsmysl.cz
Bc. Vojtěch Hanák hanakv@zsmysl.cz
Mgr. Michal Šálek (učitel náboženství)

Mateřská škola

tel.: 731 508 062

Vedoucí učitelka Ilona Doleželová dolezelovai@zsmysl.cz
Učitelky Martina Kopřivová
Marta Hejdová

Michaela Nováková

koprivovam@zsmysl.cz hejdovam@zsmysl.cz novakovami@zsmysl.cz
Asistent pedagoga Martina Kojecká
Kuchařka Ilona Hořčicová
Školnice Jana Vyoralová

Vychovatelé školní družiny

tel.: 734 156 331

Luďka Štěrbíková – vedoucí ŠD sterbikoval@zsmysl.cz
Martin Budiš budism@zsmysl.cz
Mgr. Michal Knitl knitlm@zsmysl.cz
Mgr. Romana Uvízlová uvizlovar@zsmysl.cz

Kdo nám vaří

tel.: 731 508 061

Vedoucí školní jídelny Olga Hrabalová jidelna@zsmysl.cz
Kuchaři

Alena Hradilová

Jana Horáková
Andrea Hradilová

Pověřenec GDPR

tel.: 774 176 001

 Bc. Jakub Borek Dolní 241, Vnorovy 696 61 jakubborek@seznam.cz