Základní údaje

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace

Mysločovice 150
763 01

IČ: 70871035
E-mail: gregorovicovap@zsmysl.cz
Datová schránka: 2q9mdur

Telefon:
577 121 063 – ředitelna
577 121 063, 731 508 060 – zástupce ředitele, ekonom, kabinety
731 508 061 – školní jídelna
734 156 331 – školní družina
731 508 062 – mateřská škola

Formulář pro odeslání e-mailu škole

Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Pavla Gregorovičová gregorovicovap@zsmysl.cz
Zástupce ředitelky Mgr. Tomáš Kačor kacort@zsmysl.cz
Zástupkyně ředitelky pro pedagogiku Mgr. Libuše Kračinová kracinoval@zsmysl.cz
Zástupkyně ředitelky pro MŠ Ilona Doleželová dolezelovai@zsmysl.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci

Hospodářka Hana Veselská veselskah@zsmysl.cz
Školník Jan Mokrý mokryj@zsmysl.cz
Úklid

Lenka Dlabajová

Františka Konečná

Eliška Hrubá

Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Vedoucí ŠPP – Výchovná poradkyně Ing. Mariana Mrázková mrazkovam@zsmysl.cz
Školní metodik prevence Mgr. Libuše Kračinová kracinoval@zsmysl.cz
Koordinátor EVVO Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
Koordinátor ICT Mgr. Petr Měrka merkap@zsmysl.cz
Zástupce pro ICT Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
Asistent pedagoga

Mgr. Tamara Blažková

Mgr. Monika Pavlačíková

Ing. Petra Bezděková

Eliška Brázdilová

Markéta Chudárková

Eva Polášková

Zuzana Hradilová

Ivana Štachová

Mariana Fizer

blazkovat@zsmysl.cz

pavlacikovam@zsmysl.cz

bezdekovap@zsmysl.cz

brazdilovae@zsmysl.cz

chudarkovam@zsmysl.cz

polaskovae@zsmysl.cz

hradilovaz@zsmysl.cz

stachovai@zsmysl.cz

 

Speciální pedagog Mgr. Michal Knitl

 

knitlm@zsmysl.cz

 

Třídní učitelé 2022 – 2023

I.A Mgr. Kateřina Javorská javorskak@zsmysl.cz
I.B Mgr. Lenka Škutková skutkoval@zsmysl.cz
II.A Mgr. Dora Hambálková hambalkovad@zsmysl.cz
II.B Mgr. Markéta Pospíšilová pospisilovam@zsmysl.cz
III.A Mgr. Olga Úrubková urubkovao@zsmysl.cz
III.B Mgr. Tereza Janoštíková janostikovat@zsmysl.cz
IV.A Lenka Rašíková rasikoval@zsmysl.cz
IV.B. Mgr. Romana Gregovská gregovskar@zsmysl.cz
V.A Natálie Majzlíková majzlikovan@zsmysl.cz
V.B Mgr. Alena Polášková polaskovaa@zsmysl.cz
VI.A Mgr. Filip Mokrý mokryf@zsmysl.cz
VI.B Mgr. Jana Stará staraj@zsmysl.cz
VII.A Mgr. Pavel Fryštacký frystackyp@zsmysl.cz
VII.B Zuzana Hutlová hutlovaz@zsmysl.cz
VIII.A Mgr. Josef Janečka janeckaj@zsmysl.cz
VIII.B Mgr. Ladislav Závrbský zavrbskyl@zsmysl.cz
IX.A Ing. Mariana Mrázková mrazkovam@zsmysl.cz
IX.B Mgr. Libuše Kračinová kracinoval@zsmysl.cz

Ostatní pedagogičtí pracovníci

Mgr. Renata Mezlová mezlovar@zsmysl.cz
Mgr. Petr Měrka merkap@zsmysl.cz
Mgr. Jaromír Pohanka pohankaj@zsmysl.cz
Mgr. Marie Kosáčová kosacovam@zsmysl.cz
Mgr. Tamara Blažková blazkovat@zsmysl.cz
Mgr. Michal Šálek (učitel náboženství)

Mateřská škola

tel.: 731 508 062

Zástupkyně ředitelky pro MŠ Ilona Doleželová dolezelovai@zsmysl.cz
Učitelky

Martina Kopřivová

Marta Hejdová

Lucie Kučerová, DiS.

koprivovam@zsmysl.cz

hejdovam@zsmysl.cz

 

Asistent pedagoga Martina Kojecká
Kuchařka Ilona Hořčicová
Školnice Jana Vyoralová

Vychovatelé školní družiny

tel.: 734 156 331

Luďka Štěrbíková – vedoucí ŠD sterbikoval@zsmysl.cz
Martin Budiš budism@zsmysl.cz
Mgr. Monika Pavlačíková pavlacikovam@zsmysl.cz
Ing. Petra Bezděková bezdekovap@zsmysl.cz

Kdo nám vaří

tel.: 731 508 061

Vedoucí školní jídelny Olga Hrabalová jidelna@zsmysl.cz
Kuchaři

Alena Hradilová

Jana Horáková
Andrea Hradilová

Pověřenec GDPR

tel.: 774 176 001

 Bc. Jakub Borek Dolní 241, Vnorovy 696 61 jakubborek@seznam.cz