Základní škola - fotogalerie  /  Kategorie: Základní škola

Adaptační pobyt třídy 5. A

Ve dnech 19. až 22. září se třída 5. A zúčastnila adaptačního pobytu na Hájence Semetín. Během adaptačního pobytu se děti naučily vzájemné spolupráci, respektu a komunikaci. Pro děti byl připraven velmi pestrý a zajímavý program, který si užily i přes nepříznivé počasí. Závěrem našeho adaptačního pobytu bylo opékání špekáčků. U ohniště si děti zpívaly písničky, povídaly si své zážitky z celého adaptačního pobytu. Velké poděkování patří instruktorům Adamovi a Honzovi, kteří připravili skvělý program. Za třídu 5. A napsala Natálie Majzlíková.
IMG_0716.jpg

Pohádkový les 2021

Žáci 9. třídy spolu s p. učitelem Fryštackým připravili pro děti z MŠ a žáčky 1. a 2. tříd cestu pohádkovým lesem.
DSC_4224.JPG