Seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. A 5. B 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník  

Úřední hodiny během měsíců červenec a srpen

Vážení rodiče, úřední hodiny na základní škole v Mysločovicích během měsíců červenec a srpen jsou následující: 1. 7. – 3. 7. 2020  od 7:30 do 15:15 hodin 17. 8. – 21. 8. 2020 od 7:30 do 15:15 hodin 24. 8. – 27. 8. 2020 od 7:30 do 15:15 hodin 31. 8. 2020 od 7:30 do

Informace o dotazníku pro rodiče

Vážení rodiče, prosíme Vás o zpětnou vazbu k předchozímu období vzdělávání na dálku od 11. 3. 2020 do 26. 6. 2020 formou dotazníku,  který včetně průvodního dopisu naleznete v přijatých zprávách v systému „Komens“ v elektronické žákovské knížce. Budeme vděčni za Vaše připomínky, náměty a doporučení. Dotazník je anonymní a dobrovolný. O vyplnění Vás prosíme nejpozději

Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, na základě „Mimořádného opatření“ vydaného Ministerstvem zdravotnictví s účinností od 22. 6. 2020 je podle bodu 1g) umožněno převzetí vysvědčení žáků ve škole při neomezeném počtu žáků ve třídě (není třeba vytvářet skupiny po 15 žácích). Z tohoto důvodu se vydávání vysvědčení pro všechny žáky školy uskuteční dle původního časového plánu v úterý

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, ve čtvrtek 18. června 2020 proběhne od 15:30 hodin informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Schůzka se uskuteční v prvním patře nové přístavby školy – vstup zadním vchodem u jídelny. Vzhledem k současné situaci prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce.

Časový harmonogram výuky pro žáky druhého stupně

Vážení rodiče, zasíláme Vám časový harmonogram konzultací jednotlivých tříd. Rozdělení do skupin provedou třídní učitelé, kteří s ním rovněž seznámí Vás i Vaše děti. Rozpis je rozdělen na dvě části. V první části (8. 6. – 12. 6. 2020) přichází žáci 9. ročníků do školy ve středu a ve čtvrtek (v pondělí koná většina z

Informace ohledně návratu žáků druhého stupně do škol od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás informovali o vzdělávacích aktivitách žáků druhého stupně od pondělí 8. 6. 2020. Při stanovení vzdělávacích aktivit jsme vycházeli z upraveného dokumentu MŠMT s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který je vyvěšen na internetových stránkách školy. V něm jsou na straně 9 doporučeny vzdělávací aktivity

Sběr papíru

Vážení rodiče, po množících se dotazech ohledně možného uspořádání sběru papíru ještě v tomto školním roce Vám chceme sdělit, že sběr papíru se uskuteční v pondělí dne 8. 6. 2020 od rána do odpoledních 17:00 hodin. Bude probíhat následujícím způsobem: Sběr je možné přivézt na běžné místo k tomu určené (u vchodu do nové přístavby).

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 – Aktualizace k 27. 5.

Vážení rodiče, včera ve středu 27. 5. 2020 vydalo MŠMT aktualizovanou přílohu dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.  Celou aktualizovanou přílohu včetně žlutě vyznačených změn oproti předchozímu dokumentu naleznete zde. Z výše uvedeného dokumentu vyplývá především následující: Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny

Zápis do Základní umělecké školy Zlín – pobočka Mysločovice

Upozornění: Ti, kteří přijdou, musí vyplnit na místě při vstupu do školy čestné prohlášení, že jsou bez příznaků infekčního onemocnění.        

Možný výpadek internetu ve středu 27. 5.

Vážení rodiče, přeposíláme Vám zprávu od společnosti INTERNEXT, která zabezpečuje internetové připojení v obci Mysločovice včetně naší školy: Vážení zákazníci, ve středu 27. května 2020 v čase mezi 10:00 a 16:00 může dojít k plánovaným výpadkům internetového připojení ve vašem domě nebo objektu. Případné výpadky nastanou z důvodu technologického upgradu našeho zařízení ve Vaší lokalitě. Dovolte nám, abychom se za toto případné omezení

Informace ohledně návratu žáků prvního stupně do škol od 25. 5.

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás informovali o způsobu výuky pro první stupeň od 25. 5. 2020. Dle zájmu budou otevřeny skupiny po jednotlivých třídách (jedna třída – jedna skupina) pod vedením třídních učitelů s těmito výjimkami: Třídy IV. A a IV. B vytvoří jednu společnou skupinu pod vedením paní učitelky Dřímalové III. ročník vytvoří dvě

Rozvrh hodin pro žáky prvního stupně platný od 25. 5.

Každý den budou čtyři vyučovací hodiny (výuka od 7:20 do 11:00 hodin) Dopoledne vedou třídy třídní učitelé (viz přehled v rozvrhu hodin jednotlivých tříd) Ve všech třídách budou probíhat 2. a 3. vyučující hodiny přes Skype online i pro děti vzdělávající se z domu (účast na nich je pro děti dobrovolná). Stejně bude probíhat první hodinu

Dotazník ohledně návratu Vašeho dítěte do výuky ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, jistě jste zaznamenali, že v rámci rozvolnění některých vládních opatření nastává od 25. 5. 2020 možnost návratu žáků 1. stupně (žáci 1. – 5. ročníků) do základních škol. Z harmonogramu vydaného MŠMT dále plyne, že návrat žáků 1. stupně je podmíněn povinností podepsat čestné prohlášení a seznámení, které naleznete rovněž v dokumentech základní

Informace ohledně hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, z důvodu aktuální situace, která započala 11. 3. 2020, nemůžeme ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 použít pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválených školskou radou na začátku tohoto školního roku. Způsob hodnocení nařizuje Vyhláška ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. K této

Nabídka konzultací k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků

Vážení rodiče, jistě jste zaznamenali, že v rámci rozvolnění některých vládních opatření nastává od 11. 5. 2020 možnost návratu žáků 9. ročníků do základních škol. Z harmonogramu vydaného MŠMT dále plyne, že návrat žáků 9. ročníků je výhradně určen pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a je podmíněn povinností podepsat čestné prohlášení

Rozvrh on-line výuky od 4. 5. 2020

Vážení rodiče, níže naleznete rozvrhy on-line výuky pro žáky druhého stupně. Výuka podle tohoto rozvrhu bude zahájena v pondělí 4. 5. 2020. Každému vyučujícímu je třeba se nahlásit na jeho Skypový účet. Ten naleznete během dneška a zítřka na nástěnce učitelů pod jménem vyučujícího, který Vaše dítě vyučuje. U řady z Vás již výuka probíhá

Zavedení on-line výuky – žádost o zpětnou vazbu

Vážení rodiče, od 13. 3. 2020 neprobíhá výuka na školách běžným způsobem. Od této doby byl nastartován na naší škole systém výuky na dálku, na který jste si Vy a Vaše děti snad již dokázali zvyknout. Nemáte to jednoduché, a i proto Vám moc děkujeme za dosavadní přístup a pomoc se vzděláváním Vašich dětí. I ve škole

Změna organizace zápisu k povinné školní docházce

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo dne 18. 3.  2020 „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech

Podrobné informace k zadávání úkolů pro žáky

Vážení rodiče, od středy máte na internetových stránkách školy www.zsmysl.cz v sekci „Základní škola“ v podsekci „Nástěnky učitelů“ zadané úkoly pro Vaše děti od jednotlivých učitelů tak, jak bylo na počátku vyhlášení přerušení vzdělávání deklarováno (internetové stránky, systém Komens v elektronické žákovské knížce). Na prvním stupni Vám většinou stačí se podívat na stránky svého třídního