Sběr papíru 26. října

Vážení rodiče, druhý sběr papíru v tomto školním roce proběhne v pondělí 26. října v době od 7:00 do 8:00 hodin a od 12:00 do 16:00 hodin. Sběr jsme se rozhodli uspořádat i přesto, že probíhá distanční výuka. Sběr bude probíhat standardním způsobem včetně jeho zvážení a odevzdání lístečku s množstvím přineseného papíru. Děkujeme Vám všem,

Způsob výuky od 14.10. 2020 na naší škole

Vážení rodiče, jistě jste zaznamenali další opatření vlády ze dne 12. 10. 2020 (především Ministerstva zdravotnictví a MŠMT) spojené s výukou žáků na obou stupních základních škol. Dovolte nám, abychom Vám představili model výuky na naší škole na následující tři týdny. Připomínáme, že distanční výuka je dle „Školského zákona“ od tohoto školního roku POVINNÁ a

Rozvrh on-line výuky pro 3. – 5. ročník

*na další stránku přejdete v navigačním políčku dole pod textem

Přehled on-line výuky pro II. stupeň

*na další stránku přejdete v navigačním políčku dole pod textem

KHS Zlín – mimořádné opatření č. 9/2020

Vážení rodiče, níže po rozkliknutí je Vám k dispozici dokument s názvem „Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020“. Z něj jsou pro základní školu klíčové body 3, 4, 5, 6. Tyto body upravují a omezují výuku a provoz ZUŠ (hudební a výtvarný obor), středisek volného času (kroužky

Nasazení Office 365 a MS Teams na naší škole

Milí rodiče, milí žáci, od tohoto školního roku začala naše škola využívat firemní prostředí Microsoft Office 365, jehož součástí je i nástroj MS Teams. Tento nástroj umožňuje textovou komunikaci, video hovory, datové úložiště pro ukládání souborů a integraci celé řady dalších aplikací. Je tedy využitelný nejen při případné on-line výuce, ale i při běžné prezenční

Výuka v pátek 25. 9.

Vážení rodiče, v pátek probíhá na naší základní škole výuka dle řádného rozvrhu. Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor​

Informace školní jídelny – odstávka el. proudu

Vážení rodiče, z důvodu odstávky elektrické energie v obci Mysločovice nepůjde ve středu 23. 9. 2020 od 7:30 do 12:30 hodin ve škole elektrický proud. Kvůli tomu nebude v provozu školní jídelna. Tento den tedy nebudou mít žáci k dispozici svačinku a oběd. Výuka bude probíhat v běžném režimu dle řádného rozvrhu. Žákům byla informace

Sběr papíru

Vážení rodiče, první sběr papíru v tomto školním roce proběhne 21. září v době od 7:00 – 8:00 hodin a 12:00 – 17:00 hodin. Děkujeme všem, kteří se zapojí.

Způsob hodnocení žáků v průběhu opakování učiva předchozího ročníku

Vážení rodiče, milí žáci; z důvodu odlišného způsobu výuky ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Vás informujeme o způsobu hodnocení žáků naší školy v průběhu opakování učiva v měsíci září. Vycházíme z doporučení MŠMT a ČŠI. Zde předkládáme dohodnutá pravidla a pokyny: Na výkonech žáků budeme hledat především pozitiva (to, co umějí). Poskytneme žákům i

Zápisy do ZUŠ

Vážení rodiče, milí žáci, zveřejňujeme termíny zápisů do hudebního a výtvarného oboru ZUŠ Malenovice – pobočka Mysločovice:   Hudební obor: 1. 9. 2020     9:00 – 13:00     Polednová 2. 9. 2020     11:00 – 14:00     Soldatová, Tůmová, Chmelař, Hromádko, Polednová 3. 9. 2020     11:00 – 14:00     Lieskovská 4. 9. 2020   

Výměna učebnic

Vážení rodiče, milí žáci, dne 2. 9. 2020 (středa) v průběhu třídnických hodin proběhne na celé škole výměna učebnic. Věnujte tedy čas a případně do tohoto data dejte, prosím, s Vašimi dětmi učebnice do pořádku, pokud si to jejich stav vyžaduje. Výměna se uskuteční v brzkém termínu i z toho důvodu, že sklad učebnic leží

Hygienická opatření a pravidla pobytu žáků ve škole od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, představujeme Vám seznam hygienických opatření a pravidel pobytu žáků ve škole. Opatření vycházejí zejména z manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“, jehož úplné aktualizované znění najdete na internetových stránkách školy. Některá doporučení jsme byli nuceni upravit vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem školy. Denní režim

Spolupráce se zákonnými zástupci

Vážení rodiče, máme zájem o zkvalitnění spolupráce rodiny a školy, a i s ohledem na současnou dobu (COVID-19) měníme od letošního školního roku systém třídních schůzek a dalších vzájemných jednání. Věříme, že individualizace jednání přinese Vám i Vašim dětem větší spokojenost a pocit bezpečí ve vzdělávacím procesu.   Harmonogram a podoba třídních schůzek/individuálních konzultací ve školním

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci; přinášíme Vám informace k zahájení školního roku 2020/2021. První týden nového školního roku bude probíhat následovně: 1. 9. 2020 Zahájení školního roku v 7:20 hodin, škola bude pro žáky otevřena od 6:50 hodin. Žáci I. A; III. A; III. B použijí k příchodu do školy vchod u školní jídelny; žáci ostatních

Seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. A 5. B 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník  

Informace o dotazníku pro rodiče

Vážení rodiče, prosíme Vás o zpětnou vazbu k předchozímu období vzdělávání na dálku od 11. 3. 2020 do 26. 6. 2020 formou dotazníku,  který včetně průvodního dopisu naleznete v přijatých zprávách v systému „Komens“ v elektronické žákovské knížce. Budeme vděčni za Vaše připomínky, náměty a doporučení. Dotazník je anonymní a dobrovolný. O vyplnění Vás prosíme nejpozději

Nabídka zaměstnání

Hledáme na plný úvazek učitele/učitelku s kvalifikací pro 1. stupeň ZŠ nebo speciálního pedagoga jako dalšího pedagogického pracovníka do 1. ročníku pro žáka se SVP. Nástup dle domluvy.

Zápis žáků do 1. ročníku – informace

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020 – 2021 proběhne 22. 4. 2020 v době od 13:00 do 17:30 hod. Podrobnosti ZDE.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Vážení rodiče, v souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. Tiskopis naleznete v sekci „Pro rodiče – tiskopisy“. Podrobnější informace naleznete zde.