Sběr papíru – 19. 9. 2022

Vážení rodiče, 19. září 2022 v době od 7:00 – 8:00 hodin a 12:00 – 17:00 hodin proběhne sběr starého papíru. Děkujeme všem, kteří se zapojí. Termíny dalších sběrů jsou prozatím stanoveny následovně: 28. 11. 2022 30. 1. 2023 27. 3. 2023 29. 5. 2023    

Nabídka zaměstnání

Hledáme na částečný úvazek (0,4) speciálního pedagoga. Informace v kanceláři školy nebo na tel. 57 712 1063.

Přání pěkného léta

Vážení rodiče, milí žáci, jménem všech pracovníků ZŠ a MŠ Mysločovice Vám přejeme příjemné a klidné prožití letních měsíců a prázdnin. Vám, milí rodiče, děkujeme za celoroční přízeň a spolupráci. Těšíme se na její pokračování v dalším školním roce. Dětem přejeme vydařené prázdniny a načerpání potřebných sil do dalšího školního roku. Mějte se krásně. Tomáš

Ekologická olympiáda

Koncem května proběhla na Základní škole ve Štípě ekologická olympiáda pro žáky osmých a devátých tříd. Na soutěž se sjelo skoro 50 soutěžících z celého Zlínského kraje. Naši školu reprezentovala Linda Začinská a Alexandra Kačorová z osmého ročníku. V silné konkurenci dosáhla Linda vynikajícího výsledku, kdy se umístila na medailovém 2. místě. Alex dosáhla také

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Koncem května proběhlo v Malenovicích okresní kolo DSMC. Za naši školu soutěžili v kategorii mladších žáků Jakub Gerža, Matěj Matocha, Emma Rosenkrancová a Ema Dovrtělová. Družstvo starších žáků tvořili Patrik Pavlíček, Jan Vítek, Pavla Kutrová a Nela Zábojníková. Po 4 náročných disciplínách (testy z pravidel silničního provozu, jízda po dopravním hřišti, jízda zručnosti, poskytování první

Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na informativní schůzku před nástupem Vašich dětí do 1. třídy, která se bude konat ve středu 25. 5. 2022 od 15:30 hodin v budově ZŠ Mysločovice (nová přístavba školy – zadní vchod u jídelny). Těší se na Vás zaměstnanci ZŠ Mysločovice

Zrušení sběru papíru

Vážení rodiče, sběr papíru v termínu 25. dubna je zrušen. Poslední sběr papíru v tomto školním roce proběhne 6. června. Děkujeme za pochopení.

Sběr citrusové kůry

Vážení rodiče, v termínu 6. – 8. dubna 2022 proběhne sběr citrusové kůry. Děkujeme všem, kteří se zapojí. 

Biologická olympiáda – školní kolo

Této náročné soutěže, skládající se z vědomostního testu a z poznávání rostlin a živočichů, se zúčastnilo 13 žáků ve dvou kategoriích. V kategorii mladších žáků se na třetím místě umístil Michael Palánek ze 6.B, na druhém místě Nela Zábojníková ze 6.B a vítězem se stala Laura Vokounová ze 6.A. V kategorii starších žáků se na

Zápis žáků do 1. ročníku – informace

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022 – 2023 proběhne 20. 4. 2022 v době od 13:00 do 17:30 hod. Podrobnosti níže:

Poděkování za humanitární sbírku

Vážení rodiče a přátelé školy, společně s předsedkyní SPŠ paní B. Zdráhalovou Vám chceme jménem všech pracovníků školy poděkovat za velmi aktivní účast na humanitární sbírce pro uprchlíky z Ukrajiny. Myslíme si, že se nám všem společně povedlo nasbírat mnoho potřebných a důležitých věcí pro dospělé i děti. Vše můžete sami posoudit na přiložených fotografiích.

Zelená třída 6.A – pokračování

V listopadu si nechali žáci 6.A zakořenit řízky potosu (šplhavnice zlaté) ve vodě. Nyní, po vytvoření krásných kořenů, tyto řízky přesadili do květináčů a těší se, jak se budou dále rozrůstat a ještě více tak zkrášlovat jejich třídu. Foto z přesazování ZDE. Pavel Fryštacký a žáci