Naše mateřská škola je postavena v mírně svažitém terénu, kde je školní zahrada a dětské hřiště. MŠ funguje od 10. října 1979. Od 1.1.2003 se stala součástí ZŠ Mysločovice. Naši mateřskou školu navštěvují děti z Mysločovic, Hostišové a nejbližšího okolí. Jsme dvoutřídní mateřská škola, v prvním oddělení (MRÁČCI) jsou děti mladšího předškolního věku a ve druhém oddělení (SLUNÍČKA) děti staršího předškolního věku. O děti se starají čtyři kvalifikované pedagogické pracovnice a tři provozní zaměstnanci.

Záměrem výchovného působení a filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči, učit je uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. Pracujeme podle ŠVP s názvem „Pohádková školička“.

Vize: „Učit děti žít s úctou k tradicím, být šťastný v současnosti a nést odpovědnost k budoucnosti.“