Naše mateřská škola funguje od 10. října 1979. Od 1. 1. 2003 se stala součástí ZŠ Mysločovice. Mateřskou školu navštěvují děti z Mysločovic, Hostišové a nejbližšího okolí. Jsme dvoutřídní škola, v přízemí se nachází I. třída, kde jsou děti mladšího předškolního věku – Zajíčci, v prvním patře jsou děti staršího předškolního věku – Veverky. O děti se starají čtyři pedagogické pracovnice, dva asistenti pedagoga a dva provozní zaměstnanci.

Záměrem výchovného působení a filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči, učit je uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. Pracujeme podle ŠVP s názvem „Pohádková školička“.

Vize: „Učit děti žít s úctou k tradicím, být šťastný v současnosti a nést odpovědnost k budoucnosti.“